Chủ Nhật, 17 tháng 4, 2022

Video: Tam Nhật Thánh và Lễ Phục Sinh

Thánh Lễ Chúa Nhật Phục sinh


Thánh Lễ Vọng Phục sinh


Thứ Sáu Tuần Thánh 


Thứ Năm Tuần Thánh

 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....