Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2022

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 15 Thường Niên. Năm C_2022

 Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 15 Thường niên. Năm C. Số 897

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. Đnl. 30, 10-14. Giới răn của Thiên Chúa không phải là những gì xa lạ, vượt quá sức con người, nhưng được ghi khắc trong lòng mọi người, để họ tuân giữ dễ dàng.  Đó là nội dung bài đọc trích sách Đệ nhị luật hôm nay.

Bài Đọc 2. Cl. 1, 15-20. Mọi vật đều được tạo thành nhờ Đức Giêsu Kitô.  Người là đầu Hội thánh và là trưởng tử mọi loài.  Nhờ máu Người đổ ra mà muôn vật được giao hòa với Thiên Chúa.  Đó là ý nghĩa đoạn thư này.

Tin Mừng. Lc. 10, 25-37.  Trong bài Tin mừng hôm nay, để trả lời câu hỏi của người thông luật “Ai là anh em của tôi?” Chúa Giêsu đã dùng câu chuyện người Samaria nhân lành thương giúp một người thù ghét, và bị cướp đánh bị thương dọc đường, để dạy chúng ta sống đức bác ái, thương yêu giúp đỡ mọi người khốn khó không phân biệt kể cả kẻ thù, bằng việc làm cụ thể.


Đáp Ca: Các bạn khiêm cung, các bạn tìm kiếm Chúa,
          lòng các bạn hãy hồi sinh.

Kinh Thánh tuần tới.  St. 18, 1-10; Cl. 1, 24-28; Lc. 10, 38-42. 

Suy Niệm.

Qua dụ ngôn người Samaritanô Chúa dạy chúng ta, là những người tin theo Ngài: tình yêu thương trải rộng đến tất cả mọi người, không phân biệt chủng tộc, mầu da, ngôn ngữ. Thật vậy, giới răn yêu thương là chân lý của Ki-tô giáo. Mến Chúa và yêu người không thể tách rời nhau. Thật vậy, yêu thương giúp đỡ người khác mà thiếu lòng yêu mến Chúa thì việc làm đó khó bền vững và thường dẫn tới tự cao tự mãn. Yêu mến Chúa phải được thể hiện qua hành động yêu thương người khác, như thánh Giacôbê đã từng dạy: đức tin không có việc làm là đức tin chết. Hay như Mẹ thánh Têrêsa Cao-cút-ta đã nói: hoa trái của đức tin là bác ái, hoa trái của bác ái là phục vụ, hoa trái của phục vụ là bình an, vui mừng và hạnh phúc.  Xin cho chúng ta biết yêu thương nhau, như Chúa đã yêu thương chúng ta.

Reflection.

Deuteronomy 30:10-14. This reading shows a wonderful understanding of human nature. The author knows how easy it is to say, "I would do God's will if only I knew what it was!" We hear Moses telling the people, "Don't look up in the sky or out to sea for God's will. Look in your own heart." The people are about to enter the Promised Land. They will enjoy all the good things God has in store for them if only they listen to the word of God and follow God's law. Look into your heart. What do you think God is asking of you today?

Colossians 1:15-20. This reading is part of a great hymn of praise to Jesus Christ as the Lord of all creation. He is the One who keeps everything in existence. He is the head of the Church, which continues his ministry on earth. Through his sacrifice on the cross, Jesus unites everyone with God. He is the source of our peace. As part of God's creation and as members of the Church, we belong to Jesus Christ. How do you feel about belonging to Christ?

Luke 10:25-37. Jesus was a great storyteller. He told the parable of the Good Samaritan to the lawyer who wanted to be saved. And how surprised the lawyer must have been when he heard the answer to the question "Who is my neighbor?" My neighbor is not just a member of my family or parish. My neighbor is anyone in need even if he or she seems to be an enemy. Jesus' parable reveals the true meaning of love of neighbor. It is going out of our way to do everything for someone that we would want done for us. What is Jesus' message in this parable? If you truly understand Jesus' message, how could you carry it out in your own school, neighborhood, or parish? 

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần

Thứ Hai.   Is. 1,10-17; Mt. 10,34-11,1. Xin tạ ơn/Gđ. Oanh Ng.
Thứ Ba.    Is. 7, 1-9; Mt. 11, 20-24.      Lh. Gioakim&Anna
Thứ Tư.    Is. 10, 5-16; Mt. 11, 25-27.  Lh. Anna&Phanxico Savie
Thứ Năm. Is. 26, 7-19; Mt. 11, 28-30.  Xin tạ ơn
Thứ Sáu.  Is. 38, 1-22; Mt. 12, 1-8.      Lh. Maria, ngày giỗ
Thứ Bảy.    5 giờ chiều. Xin tạ ơn&Bình an - Lh. Phero/Gđ. Đoàn Phi&Hương
Chúa Nhật. Lh. Matino Trần Phương/Nhóm bạn - Lh. Maria Ng Thị Châu
                    Lh. Maria Ngô T Tín – Lh. Phanxico Savie/Gđ. Oanh Ng

Phụng Vụ Tuần Này. 

             Đọc Lời Chúa                        Thừa Tác Viên                     

5. Ng. Văn Nội/Ng. Thị Nương         Sơ Mai Liên/Ng. Th Ban
8. Ng. Văn Cả/Trần Hồng Trang       Sơ Mai Liên/Sơ Bích Phượng/ Ng.V Phương
10. Ng Thanh Ban/Trần Mai Khanh  Sơ Ánh Tuyết/ Ng. Tr. Giang/Ng Th Ban

Phụng Vụ Tuần Tới.

5. Ng. Hưng Thịnh/Ng. Ngọc Yến    Sơ Mai Liên/Ng. Th Ban
8. Lê H Bình/Đào Thị Lợi                 Sơ Mai Liên/Sơ Bích Phượng/ Ng. V Cả
10. Ng. Tr. Giang/Mai Hoàng           Sơ Ánh Tuyết/ Ng. Tr. Giang/Lê Đình Phong

Tài Chánh

Quĩ Điều Hành. $4,729
Quĩ Xây Dựng: Các gia đình:
Lê Văn Thuận&Vi     200
Trần Uyên Phương  200
Tổng cộng             $400

Hân Hoan Chào Mừng. 

Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình nào đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Ghi Danh Lớp Giáo Lý Dự Tòng.

Sẽ có lớp giáo lý cho những người muốn biết và gia nhập Giáo hội Công giáo bắt đầu vào Tháng 9.  Xin ghi tên và những chi tiết cá nhân vào danh sách cuối nhà thờ. Hay nếu ai biết người muốn gia nhập đạo Công giáo, xin cho biết tên và số điện thoại để liên lạc.  Chân thành cám ơn.

Ghi Danh Lớp Giáo Lý Chuẩn Bị Hôn Nhân.

Sẽ có lớp giáo lý chuẩn bị hôn nhân bắt đầu vào Tháng 9.  Nếu muốn theo học, xin vui lòng ghi tên và chi tiết cá nhân vào danh sách cuối nhà thờ.  Sẽ không có lớp chuẩn bị hôn nhân cho từng cá nhân. 

Kỷ Niệm Ngày Thánh Hiến Thánh Đường.

Giáo xứ sẽ mừng kỷ niệm Đệ nhất chu niên ngày thánh hiến thánh đường vào Chúa nhật, ngày 28 tháng 8.  Đức giám mục giáo phận David Konderla sẽ đến và chủ tế Thánh lễ Tạ ơn lúc 10 giờ sáng.  Sau Thánh lễ sẽ có buổi tiếp tân.  Kính mời mọi người tham dự.

Cắt Cỏ Và Bảo Trì Mùa Hè. 

Chân thành cám ơn những người đã hy sinh cắt cỏ và nhổ cỏ chung quanh khu vực giáo xứ. Giáo xứ cần nhiều người hy sinh thời giờ phụ giúp công tác cắt cỏ, làm sạch sẽ và bảo trì nhà thờ, hội trường và khu vực chung quanh trong mùa hè này. Xin liên lạc với anh Phạm Văn Tiến, số điện thoại: 918-340-3831, hay anh Danh, số điện thoại: 918-408-6574, để biết thêm chi tiết, công việc và ngày giờ. Xin Thiên Chúa trả công ban nhiều ơn lành cho sự hy sinh của mọi người.

Tham Dự Thánh Lễ Sốt Sắng Và Ơn Ích.

Thánh lễ là trung tâm và chót đỉnh cuộc sống người Ki-tô Công giáo. Trong Thánh lễ, chúng ta hiệp dâng lời cảm tạ, ngợi khen và tôn vinh Thiên Chúa, và xin những ơn lành hồn xác cho chúng ta trong cuộc sống. Để hiệp dâng một cách chân thành và sốt sắng:

- Thứ nhất chuẩn bị tinh thần: đến nhà thờ sớm để có thời giờ đọc những bài tóm tắt Kinh Thánh. 

- Thứ hai: cùng với mọi người tham gia đọc và thưa những phần trong Thánh lễ sốt sắng, như Kinh Cáo mình, Kinh Tin kính, Kinh Lạy Cha, đồng thời cùng hát với một tâm hồn dâng hiến.

- Thứ ba, chú ý lắng nghe và suy niệm Lời Chúa, và sau cùng 

- Thứ tư, rước Mình Thánh Chúa một cách tôn kính, và sau đó dâng lời tạ ơn Chúa một cách chân thành. 

Xin Thiên Chúa giúp chúng ta được kết hợp mật thiết với Chúa và với mọi người trong sự tinh thần cảm tạ và hiệp dâng Thánh lễ.  Xin Chúa cũng ban những ơn ích qua Bí tích Thánh Thể, và can đảm áp dụng lời Chúa vào đời sống hàng ngày, hưởng một tuần trong bằng an và ân sủng của Chúa.

Xin Chú Ý!  

Để giữ sự trang nghiêm và tôn kính, khi tham dự Thánh lễ không xử dụng điện thoại và những máy điện tử trong nhà thờ.  Không nhai sinh gôm và không nói chuyện ồn ào một cách bất kính trong nhà thờ.  Xin xử dụng khu vực phía cuối nhà thờ.  Không dập tàn thuốc chung quanh nhà thờ.  Để gìn giữ sự sạch sẽ, xin vui lòng không mang nước, thức ăn vào nhà thờ. Không bỏ giấy lau tay vào bồn cầu. Cám ơn sự chú ý và hợp tác của mọi người.

 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....