Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2022

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 17 Thường Niên. Năm C_2022

 Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 17 Thường niên. Năm C. Số 899

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. St. 18, 20-32. Bài đọc trích sách Sáng thế thuật lại chuyện dân thành Sôđôma phạm tội nặng nề.  Thiên Chúa định phạt họ, nhưng ông Abraham cầu xin Chúa tha.  Chúa sẵn sàng tha thứ nếu thành đó có một ít người công chính.  Đó là nội dung của bài đọc 1 hôm nay.

Bài Đọc 2. Cl. 2, 12-14. Chúng ta chết vì đã phạm tội, nhưng nhờ phép Rửa chúng ta được sống lại như Chúa Kitô, và cũng nhờ Người mà lời cầu xin của chúng ta được chấp nhận. Đó là ý nghĩa của đoạn thư này.

Tin Mừng. Lc. 11, 1-13. Để dạy các tông đồ và mọi người chúng ta  cầu nguyện, Chúa Giêsu bảo các ông phải có lòng tin mạnh mẽ, lòng cậy trông vững bền, lòng mến thiết tha, và thân thưa với Cha trên trời bằng Kinh Lạy Cha. 

Đáp Ca: Lạy Chúa, khi con kêu cầu, Chúa đã nhậm lời con.   

Kinh thánh tuần tới: Kn. 18, 6-9; Dt. 11, 1-19; Lc. 12, 32-48.

Suy Niệm.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dậy cầu nguyện bằng Kinh Lạy Cha, và dùng dụ ngôn “Xin bánh ban đêm” để nhắc nhở chúng ta phải có một niềm tin vững chắc, có thái độ kiên trì và nhẫn nại trong khi cầu nguyện. Sở dĩ Chúa muốn như thế vì Ngài muốn củng cố đức tin, tăng niềm trông cậy và mến Chúa của chúng ta. Khi chúng ta cầu xin, Chúa luôn nghe lời chúng ta, nhưng có khi ban cho chúng ta ơn cần thiết và quan trọng khác theo sự quan phòng của Ngài. Chúa thấy điều gì cần, Ngài sẽ ban cho chúng ta theo ý định của Ngài. Do đó, điều chúng ta xin mà không được không phải Chúa không nhậm lời, nhưng Ngài thấy điều gì cần hơn, Ngài ban cho trước. Điều quan trọng nhất là khi chúng ta cầu nguyện chúng ta luôn luôn phải tin tưởng, cậy trông và phó thác vào tình yêu thương và sự quan phòng của Chúa cho chúng ta.

Reflection.

Genesis 18:20-32.  Could the author of Genesis have come up with a better story to show the power of prayer and just how merciful God is? Here we see Abraham pleading with God, praying a beautiful prayer for mercy. Abraham's prayer shows us how close he was to God. It also shows that God always listens to our prayers. God's mercy is so great! What does justice and mercy mean to you? Our natural tendency is to get even with those who hurt us, to administer our own kind of "justice." What does this story have to say about that?

Colossians 2:12-14. When you were baptized, you were freed from sin and given new life through water and the Holy Spirit. It is this new life of grace that Paul speaks of today. He reminds Christians that Jesus has canceled the "debt" of our sins by his death on the cross. Our new life is not just something for later, after we die. It begins now! How can you show your gratitude to Jesus this week for dying and rising for us?

Luke 11:1-13. What a wonderful scene Luke paints for us today! The disciples watch Jesus at prayer. They see how much prayer means to him. One of them gets up the nerve to ask, "Lord, will you teach us to pray?" And Jesus responds by sharing the Lord's Prayer with them. (This is a shorter version than the one we pray from Matthew 6:9-13.) Then Jesus completes his lesson prayer by telling two parables. The first urges us to persist in prayer. The second reminds us that we do not always pray for the right things. God knows best how our prayers should be answered. Imagine that you are in the group of disciples who asked Jesus to teach them to pray. Are you surprised that this prayer seems so simple and easy? 

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần


Thứ Hai.   2Cr. 4, 7-15; Mt. 20, 20-28.       Xin tạ ơn Thánh gia
Thứ Ba.    Gr. 14, 17-22; Mt. 13, 36-43.     Lh. Cecilia&Maria
Thứ Tư.    Gr. 15,10-16,21; Mt. 13, 44-46. Lh. Phêrô&Inê
Thứ Năm. Gr. 18, 1-6; Mt. 13, 47-53.         2Lh. Maria
Thứ Sáu.  Xh. 40, 16-38; Ga. 11, 19-27.    Xin như ý/Nhóm Cana
Thứ Bảy.    5 giờ chiều.  2Lh. Giuse&Phêrô
Chúa Nhật. 8&10. Lh. Matino Trần Phương/Nhóm bạn 
                              Lh. Maria Ng Thị Châu - Lh. Maria Ngô T Tín

Phụng Vụ Tuần Này. 

         Đọc Lời Chúa                       Thừa Tác Viên  

5. Ng. Thành Trung/Đỗ K Loan      Sơ Nguyễn Liên/Ng. Th Ban
8. Ng. Nhân/Võ Ánh Tuyết             Sơ Ng. Liên/Sơ Bích Phượng/ Ng.V Phương
10. Ng. Vũ Quang/Ng. Hồng Ân     Sơ Ánh Tuyết/ Ng. Tr. Giang/Lê Đình Phong
    
              

Phụng Vụ Tuần Tới.

5. Ng. Hưng Thịnh/Lâm Đỗ                  Sơ Mai Liên/Ng. Th Ban
8. Ng. Văn Cả/Đỗ Thu Hương              Sơ Ng. Liên/Sơ Bích Phượng/ Ng. V Cả
10. Bùi Hồng Phúc/Ngô Thủy Tiên       Sơ Ánh Tuyết/ Lê Đình Phong/ Ng Th Ban

Tài Chánh.

Quĩ Điều Hành. $4,593      

Quĩ Xây Dựng: Các gia đình:
Trần Quang Thành  500
Trần Uyên Phương 300
Trần Anh                 100
Ẩn danh                  100
Tổng cộng:       $1,000

Hân Hoan Chào Mừng. 

Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình nào đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Ghi Danh Lớp Giáo Lý Dự Tòng.

Sẽ có lớp giáo lý cho những người muốn biết và gia nhập Giáo hội Công giáo bắt đầu vào Tháng 9. Xin ghi tên và những chi tiết cá nhân vào danh sách cuối nhà thờ. Hay nếu ai biết người muốn gia nhập đạo Công giáo, xin cho biết tên và số điện thoại để liên lạc.  Chân thành cám ơn.

Họp Thày Cô.

Để sửa soạn cho chương trình giáo lý và Việt ngữ, cũng như để chia các lớp học và biết những chi tiết cần thiết, xin các thày cô hy sinh tham dự buổi họp sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần tới, ngày 31 tháng 8, bên hội trường. Vì tương lai của con em, xin kêu gọi những ai, nhất là những bạn trẻ, có khả năng, hy sinh tham gia giúp đỡ dạy dỗ con em, và xin tham dự buổi họp này.

Ngày Ghi Danh Và Khai Giảng Các Lớp Giáo Lý&Việt Ngữ.

Ngày ghi danh các lớp giáo lý và Việt ngữ sẽ vào Chúa nhật, ngày 14 tháng 8.  Và ngày khai giảng sẽ vào Chúa nhật, ngày 21 tháng 8, sau Thánh lễ 10 giờ sáng. 

Kỷ Niệm Ngày Thánh Hiến Thánh Đường.

Giáo xứ sẽ mừng kỷ niệm Đệ nhất chu niên ngày thánh hiến thánh đường vào Chúa nhật, ngày 28 tháng 8.  Đức giám mục giáo phận David Konderla sẽ đến và chủ tế Thánh lễ Tạ ơn lúc 10 giờ sáng.  Sau Thánh lễ sẽ có buổi tiếp tân.  Kính mời mọi người tham dự.

Ghi Danh Lớp Giáo Lý Chuẩn Bị Hôn Nhân.

Sẽ có lớp giáo lý chuẩn bị hôn nhân bắt đầu vào Tháng 9.  Nếu muốn theo học, xin vui lòng ghi tên và chi tiết cá nhân vào danh sách cuối nhà thờ.

Chân Thành Phân Ưu.

  • Chị Teresa Trần Thị Lệ đã qua đời Thứ Ba tuần vừa qua. Giáo xứ chân thành phân ưu cùng tang quyến.  Xin cho linh hồn Teresa sớm được hưởng thánh nhan Chúa trên Nước trời. Cầu nguyện Chúa nhật lúc 6 giờ chiều tại Floral Haven.  Thánh lễ An táng sáng Thứ Hai lúc 10 giờ.

  • Chị Teresa Đỗ Thị Thu Nguyệt, vợ anh Nguyễn Trung Trực, cũng đã qua đời sáng Thứ Sáu vừa qua. Trong niềm xác tín vào Chúa Giê-su Ki-tô Phục sinh, giáo xứ chân thành chia buồn cùng anh Trực, các con, cháu, và mọi người trong thân quyến.  Xin cho linh hồn Teresa được nghỉ yên trong ánh sáng phục sinh của Chúa trên Nước Trời.  Ngày giờ cầu nguyện và Thánh lễ An táng chưa quyết định.

Xin Chú Ý!  

Để giữ sự trang nghiêm và tôn kính, khi tham dự Thánh lễ không xử dụng điện thoại và những máy điện tử trong nhà thờ. Không nhai sinh gôm và không nói chuyện ồn ào một cách bất kính trong nhà thờ. Xin sử dụng khu vực phía cuối nhà thờ. Không dập tàn thuốc chung quanh nhà thờ. Để gìn giữ sự sạch sẽ, xin vui lòng không mang nước, thức ăn vào nhà thờ. Không bỏ giấy lau tay vào bồn cầu. Cám ơn sự chú ý và hợp tác của mọi người.

Ngày Thánh Mẫu Tại Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc. 

Ngày Thánh Mẫu tại dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc sẽ bắt đầu từ Thứ Năm, ngày 4. Nếu ai tham dự cuộc cung nghinh Đức Mẹ chiều Thứ Bảy, xin đi vào hàng ngũ của giáo xứ.

Xin chú ý! Sẽ không có Thánh lễ 5 giờ chiều Thứ Bảy, ngày 6. 

                  Có 2 Thánh lễ sáng Chúa nhật, ngày 7, lúc 8 và 10 giờ sáng.

 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....