Thứ Ba, 26 tháng 7, 2022

Chúng ta cần gặp được Chúa khi phục vụ

Sự phục vụ triệt để không có ý nghĩa gì cả nếu chúng ta không nhờ đó mà đạt được một mức độ hiểu biết mới và xem đó như là cách thế gặp gỡ Thiên Chúa.

Không nên mong muốn sống khiêm nhường và chịu bắt bớ nếu chúng ta không nhờ đó mà tìm thấy Chúa.

Khi chúng ta bắt đầu nhìn thấy Chúa là nguồn của mọi sự an ủi, thì ngay ở trung tâm của sự phục vụ, lòng trắc ẩn sẽ trở nên tốt hơn nhiều cho những người bất hạnh.

Khi trở thành cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa đầy lòng trắc ẩn, sự phục vụ triệt để sẽ đưa chúng ta vượt ra ngoài sự phân biệt giữa giàu và nghèo, giữa thành công và thất bại, giữa may mắn và rủi ro.

Sự phục vụ triệt để không phải là để chúng ta cố gắng phủ quanh mình càng nhiều đau khổ càng tốt, nhưng là một lối sống vui tươi, trong đó chúng ta được mở mang tầm nhìn về Thiên Chúa thật, Đấng đã mặc khải chính mình trong thân phận người tôi tớ.

Người nghèo được gọi là người có phúc không phải vì nghèo là tốt, nhưng vì Nước Trời là của họ; người đang phải than khóc được gọi là người có phúc không phải vì than khóc là tốt, nhưng vì họ sẽ được an ủi.

Ở đây, chúng ta khám phá ra chân lý thiêng liêng sâu sắc này: phục vụ chính là biểu hiện của việc tìm kiếm Thiên Chúa chứ không chỉ là mong muốn mang lại sự thay đổi cho cá nhân hoặc xã hội.

Henri J. M. Nouwen

"Ai phục vụ Tôi, thì theo Tôi; Tôi ở đâu, thì kẻ phục vụ Tôi cũng ở đó. Cha Tôi sẽ tôn vinh kẻ ấy." (Ga 12, 26)

Biên Toàn chuyển ngữ

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....