Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2022

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 18 Thường niên. Năm C_2022

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 18 Thường niên. Năm C. Số 900

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. Gv. 1, 2-23.  Bài đọc 1 trích sách Giảng viên hôm nay nhắc con người nhớ: của cải phù vân nay còn mai mất.  Cần khôn ngoan sử dụng của cải mình khó nhọc làm ra để phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân.

Bài Đọc 2. Cl. 3, 1-11. Thánh Phaolô kêu gọi các tín hữu hãy giết chết con người cũ tội lỗi, sống con người mới theo gương Chúa Giêsu Kitô, để trở nên hình ảnh đích thực của Thiên Chúa, là siêng năng làm việc tốt lành hằng ngày.

Tin Mừng.  Lc. 12, 13-21. Tin mừng hôm nay thuật lại chuyện Chúa Giêsu từ chối chia gia tài vì là việc phụ thuộc.  Điều quan trọng là lo làm việc lành phúc đức hằng ngày, để bảo đảm cho cuộc sống vinh hiển trên trời.


Đáp ca: Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người,
các ngươi đừng cứng lòng.

Kinh thánh tuần tới:  Kn.18, 6-9; Dt. 11, 1-19; Lc. 32-48

Suy Niệm.

Cuộc đời là phù vân. Không có gì trong cuộc đời là vĩnh cửu, kể cả cuộc sống cũng sẽ tàn phai. Sức khoẻ, danh vọng và tiền bạc rồi cũng sẽ có một ngày vuột ra khỏi tầm tay của chúng ta. Không ai phủ nhận giá trị của tiền bạc. Vật chất, tiền bạc luôn là người đầy tớ tốt, nhưng là ông chủ xấu. Bao lâu con người làm chủ nó, bắt nó phục vụ cho mình, thì sẽ có những thành quả tốt. Còn nếu “tôn thờ” tiền bạc, thờ ơ với bổn phận gia đình và đức tin, thì lúc đó, con người sẽ trở nên những nô lệ cho nó và sẽ nhận những hậu quả xấu. Của cải, tiền bạc cần thiết nhưng con người đâu phải chỉ thuần nhất có của cải, tiền bạc. Nếu chỉ biết tìm kiếm của cải vật chất mà lãng quên linh hồn thì chúng ta cũng đang đi vào vết xe của người phú hộ và người nông dân đáng thương kia. Trái lại, nếu  chúng ta tích trữ thật nhiều của cải thiêng liêng, trở nên người giàu có trước mặt Thiên Chúa, thì chúng ta có thể an tâm tự nhủ lòng mình: Hồn ta ơi, hãy hoan lạc và vui mừng, vì ngươi đã có một kho báu trên trời.

Reflection.

Ecclesiates 1:2; 2:21-23. Today's readings fit together like three panels of a colorful mural called "Set Your Heart on the Kingdom." This first reading insists that "All things are vanity!" For the author, vanity meant "emptiness" or "straw." He is telling us that it is useless to set out hearts on things that must be left behind when we die. Make a list of your concerns. Are any of them "vain"? How are you on the right track in your priorities? When are you overly concerned with vain things?

Colossians 3:1-5, 9-11. In this reading we are reminded that the life of a Christian should reflect the values of Jesus. "Seek what is above," we are told. Put aside lies and idols and evil desires. Be formed in the image of God. Live as though you truly believe in the kingdom, or reign, of God that Jesus proclaimed. This reading reminds us to be like Christ. What you would do to be like Jesus?

Luke 12:13-21. As so often happens, Jesus tells a parable because someone has asked him a question. A man wants him to settle a squabble about an inheritance, but Jesus will have no part of it. Concern about money prevents people from focusing on the reign of God. The parable of the rich farmer shows how foolish it is to keep piling up possessions. Right when the greedy man is gorging himself on food and drink, he dies. Death prevents any chance of reform. How important is making money? Jesus knows that we all need enough to live on. Each person's need will be a little bit different. Each family's needs will be a little bit different. But Jesus warns here against piling up money and ignoring what is really important for our eternal life.

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.


Thứ Hai.   Gr. 28, 1-17; Mt. 14, 13-21.   Lh. Phaolô/Gđ. Tiến&Kim Anh
Thứ Ba.    Gr. 30, 1-22; Mt. 14, 22-36.   2Lh.Giuse&Phero
Thứ Tư.    Gr. 31, 1-7; Mt. 15, 21-28.     Lh. Maria
Thứ Năm. Gr. 31, 31-34; Mt. 16, 13-23. Tạ ơn&Lh.Teresa Tân&Giuse Lãm
Thứ Sáu.  Nk. 2, 1-7; Mt. 16, 24-28.       Lh. Teresa Trần Thị Lệ/Ca Dao
Thứ Bảy.  5 giờ chiều.
Chúa Nhật. 8&10. Lh. Matino Trần Phương - Lh.Teresa Đỗ TT Nguyệt
       Lh.Teresa Trần Th Lệ - Xin tạ ơn - Lh.Maria Ng Thị Châu - Lh.Maria Ngô T Tín

Phụng Vụ Tuần Này. 

         Đọc Lời Chúa                             Thừa Tác Viên                      

5. Ng. Hưng Thịnh/Lâm Đỗ              Sơ Nguyễn Liên/Ng. Th Ban
8. Ng. Văn Cả/Đỗ Thu Hương         Sơ Ng. Liên/Sơ Bích Phượng/ Ng. V Cả
10. Bùi Hồng Phúc/Ngô Thủy Tiên  Sơ Ánh Tuyết/ Lê Đình Phong/ Ng Th Ban

Phụng Vụ Tuần Tới.


5. Không có Thánh lễ

8. Lê Huy Bình/Lê Thị Hiên             Sơ Ng. Liên/Sơ Bích Phượng/ Ng.V Phương
10. Lê Đình Phong/Ng. Xuân Mai   Sơ Ánh Tuyết/ Ng. Tr. Giang/Ng. Trung Hải

Tài Chánh.

Quĩ Điều Hành. $4,310        

Quĩ Xây Dựng: Các gia đình:

Bùi Văn Sinh             2,000
Trần Uyên Phương      300
Luân Nguyễn (Gđ. 91) 200
Lý Cảnh Trên               100
Ẩn danh                       100
Tổng cộng:            $2,700

Hân Hoan Chào Mừng. 

Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình nào đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Hỗ Trợ Chương Trình Truyền Giáo.

Để hỗ trợ chương trình giúp truyền giáo của địa phận, năm nay giáo xứ được địa phận chỉ định hỗ trợ cho địa phận Long xuyên, Việt Nam.  Trong những Thánh lễ cuối tuần này, giáo xứ hân hoan chào đón sự hiện diện của linh mục du học Giuse Phùng Quốc Cường, thuộc địa phận Long xuyên, đến giáo xứ hiệp dâng Thánh lễ, và chia sẻ những thông tin về những hoạt động truyền giáo của địa phận Long xuyên.

Ngày Thánh Mẫu Tại Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.

Ngày Thánh Mẫu tại dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc sẽ bắt đầu từ Thứ Năm tuần này, ngày 4. 

Xin chú ý! Sẽ không có Thánh lễ 5 giờ chiều Thứ Bảy, ngày 6. 

Có 2 Thánh lễ sáng Chúa nhật, ngày 7, như thường lệ, lúc 8 và 10 giờ sáng.

Chân Thành Phân Ưu.  

Chị Teresa Đỗ Thu Nguyệt, vợ anh Nguyễn Trung Trực, đã qua đời và mai táng tuần vừa qua. Trong niềm xác tín vào Chúa Giê-su Ki-tô Phục sinh, giáo xứ chân thành chia buồn cùng anh Trực, các con, cháu, và mọi người trong thân quyến.  Xin cho linh hồn Teresa được nghỉ yên trong ánh sáng phục sinh của Chúa trên Nước Trời. 

Họp Thày Cô.

Để sửa soạn cho chương trình giáo lý và Việt ngữ, cũng như để chia các lớp học và biết những chi tiết cần thiết, xin các thày cô hy sinh tham dự buổi họp sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần này, ngày 31 tháng 7, bên hội trường. Vì tương lai của con em, xin kêu gọi những ai, nhất là những bạn trẻ, có khả năng, hy sinh tham gia giúp đỡ dạy dỗ con em, và xin tham dự buổi họp này.

Ngày Ghi Danh Và Khai Giảng Các Lớp Giáo Lý&Việt Ngữ.  

Ngày ghi danh các lớp giáo lý và Việt ngữ sẽ vào Chúa nhật, ngày 14 tháng 8, sau Thánh lễ 10 giờ sáng.  Và ngày khai giảng sẽ vào Chúa nhật, ngày 21 tháng 8, sau Thánh lễ 10 giờ sáng. Để việc ghi danh được mau chóng và thứ tự, phụ huynh có thể lấy đơn ghi danh đã có trên bàn trước nhà thờ về nhà và điền vào trước.  Cám ơn sự hợp tác của mọi người.

Kỷ Niệm Ngày Thánh Hiến Thánh Đường.

Giáo xứ sẽ mừng kỷ niệm Đệ nhất chu niên ngày thánh hiến thánh đường vào Chúa nhật, ngày 28 tháng 8.  Đức giám mục giáo phận David Konderla sẽ đến và chủ tế Thánh lễ Tạ ơn lúc 10 giờ sáng.  Sau Thánh lễ sẽ có buổi tiếp tân.  Kính mời mọi người tham dự.

Nhạc Hội Mùa Thu Kỷ Niệm Thánh Hiến Thánh Đường.

Trong niềm cảm tạ tri ân Thiên Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, và để mừng kỷ niện 1 năm thánh hiến thánh đường, giáo xứ sẽ tổ chức buổi đại nhạc hội vào ngày 17 tháng 9.  Có sự góp mặt của 2 ca sĩ nổi danh Lương Tùng Quang và Minh Tuyết, và sẽ bán những thức ăn ngon.  Giá vé vào cửa $30, và giá những bàn VIP là $1,200.  Xin kính mời.

Ghi Danh Lớp Giáo Lý Chuẩn Bị Hôn Nhân.

Sẽ có lớp giáo lý chuẩn bị hôn nhân bắt đầu vào Tháng 9.  Nếu muốn theo học, xin vui lòng ghi tên và chi tiết cá nhân vào danh sách cuối nhà thờ.

Ghi Danh Lớp Giáo Lý Dự Tòng.

Sẽ có lớp giáo lý cho những người muốn biết và gia nhập Giáo hội Công giáo bắt đầu vào Tháng 9.  Xin ghi tên và những chi tiết cá nhân vào danh sách cuối nhà thờ. Hay nếu ai biết người muốn gia nhập đạo Công giáo, xin cho biết tên và số điện thoại để liên lạc.  Chân thành cám ơn.


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....