Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2022

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 28 Thường niên. Năm C_2022

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 28 Thường niên. Năm C. Số 910

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. 2V. 5, 14-17. Ông Naaman là một quan tướng ngoại đạo xứ Syria được chữa khỏi bệnh cùi, nhờ làm theo lời ngôn sứ Êlisê dạy bảo.  Ông cám ơn ngôn sứ và tin vào Thiên Chúa.  Đó là bài học cho chúng ta và là nội dung bài đọc 1 trích sách Các Vua quyển thứ 2 hôm nay.

Bài Đọc 2. 2Tm. 2, 8-13. Nếu chúng ta tin vào Chúa Giêsu, kiên tâm chịu đau khổ vì đức tin với Người, chúng ta sẽ được vinh quang với Người.  Đó là ý nghĩa đoạn thư hôm nay.

Tin Mừng. Lc. 17, 11-19. Tin mừng hôm nay thuật lại câu chuyện 10 người phong cùi được Chúa Giêsu chữa lành, nhưng chỉ có 1 người trở lại cám ơn và tôn vinh Chúa, mà người đó lại là người ngoại đạo.  Chúng ta có biết cám ơn Chúa vì muôn vàn ơn lành Người đã ban cho chúng ta không? Và bằng cách nào?

Đáp Ca: Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân.

Kinh thánh tuần tớiXh. 17, 8-13; 2Tm. 3, 14-4, 2; Lc. 18, 1-8.

Suy Niệm.

Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giê-su chữa 10 người bị bệnh cùi được lành sạch.  Chỉ một người cùi xứ Samari trở lại tạ ơn. Trong cuộc sống, chúng ta muốn người chịu ơn ta phải tỏ lòng biết ơn ta, thế nhưng khi chịu ơn người khác, chúng ta lại ít tỏ lòng biết ơn. Điều này bộc lộ khuynh hướng ích kỷ của chúng ta: chúng ta làm ơn là để được biết ơn. Nói cách khác, chúng ta làm vì mình chứ không vì người khác. Chúa Giêsu thì ngược lại: Người muốn chúng ta tỏ lòng biết ơn Người không phải cho Người mà vì ích lợi cho chính chúng ta. Biết ơn Thiên Chúa là một điều cần thiết vì ý thức hơn về tình thương của Thiên Chúa, nhận thức rõ hơn về thân phận nghèo nàn của mình cần đến Chúa, và sẽ giúp chúng ta gắn bó với Chúa và nương tựa vào Người nhiều hơn. 

Reflection.

2 Kings 5:14-17.  Naaman is a war hero and a commander prized by the king of Aram. When Naaman is afflicted with leprosy, a captured Israelite child says that he can be healed by the prophet of Yahweh. Naaman is desperate. So he turns to the prophet Elisha for help. When the commander washes in the Jordan River as instructed by Elisha, he is instantly cured. And he immediately proclaims his faith in Israel's God. What does God ask of you today?

2 Timothy 2:8-13. In this reading Timothy is being cheered on to be like his teacher Paul and be a courageous leader of the Christian community. Paul, who is chained up in prison, insists that no matter what happens to those who preach the gospel, "The word of God is not chained." This reading begins, "Remember Jesus Christ, raised from the dead." Why do you think this writer kept the resurrection of Jesus in his mind and heart? Do you ever feel imprisoned or discouraged in any way? How would remembering the resurrection of Jesus help?

Luke 17:11-19. In this story of a miraculous healing, ten lepers cry out to Jesus for help. Only one leper, a Samaritan, returns to Jesus to praise and thank God. Jesus points out that the Samaritan leper has gained something far more important than a physical cure; he has gained his eternal salvation. Did you ever wonder why the other nine lepers did not return to thank Jesus? Try to think of some reasons: one may have hurried back to his family; another may have meant to thank Jesus, but got busy with other things and forgot. Can you think of some other reasons? Do you always thank someone for a gift? Why or why not? How do you do it? When and how do you give thanks to God for his gifts to you?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.

Thứ Hai. Thánh lể 8 giờ sáng.  Xin tạ ơn&bằng an

Thứ Ba.    Gl. 5, 1-6; Lc. 11, 37-41.
Thứ Tư.    Gl. 5, 18-25; Lc. 11, 42-46
Thứ Năm. Ep. 1, 1-10; Lc. 11, 47-54.
Thứ Sáu.  Ep. 1, 11-14; Lc. 12, 1-7.   Các Lh&Mồ côi/Gđ. Ca Võ
Thứ Bảy   Lh.Gioan Bao&Anne&Phaolo&Maria&Matta&Các Lh.
Chúa Nhật. 8&10. Lh.Matino Phương –Lh.Teresa Nguyệt – Tạ ơn/Gđ. Huỳnh Nhiều
                              Lh.Maria Tín –Lh. Maria Châu – Lh. Anna&Tạ ơn

Phụng Vụ Tuần Này.     

         Đọc Lời Chúa                        Cho Rước Mình Thánh                    

5. Ng. Thành Chung/Lâm Đỗ           Sơ Nguyễn Liên/Ng. Th Ban
8. Nguyễn Nhân/Trần Hồng Trang   Sơ Ng. Liên/Sơ Bích Phượng/ Ng. V Phương
10. Ng.Trung Hải/Ngô Thủy Tiên      Sơ Ánh Tuyết/ Ng. Trường Giang/Ng Tr. Hải

Phụng Vụ Tuần Tới.

5. Ng. Hưng Thịnh/Ng. Ngọc Yến    Sơ Nguyễn Liên/Ng. Th Ban

8. Lê Huy Bình/Đào Thị Lợi             Sơ Ng. Liên/Sơ Bích Phượng/ Ng. V Phương
10. Nguyễn Quang/Uyên Đinh         Sơ Ánh Tuyết/ Lê Đ. Phong/Ng. Th. Ban

Tài Chánh.

Quĩ Điều Hành. $4,628   

Quĩ Xây Dựng: Các gia đình:
Nguyễn Trí Đức&Oanh  2,000
Gđ.Ẩn danh (Ủng hộ lịch) 500
Hải Tăng                           200
Tổng cộng:                 $2,700

Đóng góp tương xứng: Các gia đình:

Nguyễn Trung Hải                 1,000
Nhóm Bảo Trì                        1,000
Nguyễn Tiến Chương&Dung 1,000
Lynh&Oanh Nguyễn              1,000
Nguyễn V Thuy (Gđ. 133)     1,000
Phạm Văn Định (Gđ. 130)     1,000

Gđ.Nguyễn Văn Thái&Hồng Trang: $5,000 tu sửa nhà thờ cũ cho lớp học giáo lý.

Hân Hoan Chào Mừng. 

Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình nào đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành.

Thánh Lễ Thứ Hai Và Trong Tuần.

Xin Chú Ý! Các linh mục trong địa phận sẽ dự tuần tĩnh tâm, vì thế Thánh lễ Thứ Hai sẽ vào lúc 8 giờ sáng.  Thứ Ba đến Thứ Năm đọc kinh lúc 5 giờ 30 chiều và sau đó có nghi thức rước lễ.   

Phụ Huynh Cha Mẹ Các Em Học Sinh.

Để bảo vệ sự an toàn cho các em học sinh, khi đưa đón các em, xin mọi người tuyệt đối tuân thủ sự chỉ dẫn lưu thông của nhân viên bảo vệ mặc đồng phục áo cam đen.  Không có phận sự, không vào hội trường và các lớp học. Xin đứng ngoài cửa hội trường khi đón các em về.  Giáo xứ cần sự hợp tác của quí vị phụ huynh để giữ an toàn cho các em học sinh.

Xin Tiền Cho Cơ Quan Bác Ái Địa Phận.

Sẽ có xin tiền lần thứ 2 sau chịu lễ trong các Thánh lễ tuần này cho quĩ Cơ quan Bác Ái.  Quĩ này giúp những người nghèo, bệnh tật, vô gia cư, và những bà mẹ mang thai không nơi nương tựa.  Xin mọi người rộng lượng và quảng đại.  

Giới Gia Trưởng.

Sẽ có nghi thức phép lành cho giới gia trưởng trong Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật. Xin mọi thành viên tham dự.

Đức Giám Mục Kêu Gọi Đóng Góp Tương Xứng.

Trong dịp đến dâng Thánh lễ  kỷ niệm 1 năm cung hiến thánh đường, Đức giám mục giáo phận đã dâng cúng số tiền $1,000, để giúp trả nợ ngôi thánh đường, và kêu gọi tất cả mọi gia đình hưởng ứng đóng góp tương xứng. Đến nay đã có 55 gia đình hưởng ứng. Trong tinh thần tạo công phúc, và hiệp nhất với Đức giám mục, quí cha, quí sơ và mọi người trong sự cố gắng giảm số nợ và tiền lời phải trả cho thánh đường mới, xin mọi gia đình quảng đại cùng hưởng ứng, tham gia. Xin đọc danh sách các gia đình đã đóng góp cuối nhà thờ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Hội Hiền Mẫu.  

Hội sẽ bán thức ăn vào Chúa nhật hôm nay, ngày 9 tháng 10. Chân thành cám ơn tất cả những người đã hy sinh nấu những món ăn và giúp đỡ mọi công việc. Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Maria và Thánh Giuse, ban nhiều ơn lành cho mọi người.  Và xin mua ủng hộ.

Nhạc Hội Kỷ Niệm Thánh Hiến Thánh Đường.

Tổng số tiền thu được qua việc bán thức ăn, những bàn VIP và vé vào cửa trong nhạc hội vừa qua là: $27,253. Một lần nữa, chân thành cám ơn tất của mọi người đã hy sinh giúp đỡ mọi công việc tổ chức nhạc hội. Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Ghi Tên Thừa Tác Viên Đọc Sách Và Cho Chịu Lễ.

Những ai muốn tình nguyện tham gia phần vụ đọc sách và cho chịu lễ, trong các Thánh lễ vọng 5 giờ chiều Thứ Bảy, 8 và 10 giờ sáng Chúa nhật, xin vui lòng ghi tên vào danh sách ở cuối nhà thờ. Những thừa tác viên đương nhiệm, xin cũng vui lòng ghi tên lại. Xin đánh dấu vào ngày và giờ Thánh lễ muốn tham gia. Xin cám ơn.

Tĩnh Tâm Mùa Vọng.

Tuần tĩnh tâm Mùa Vọng năm nay sẽ được tổ chức từ Thứ Sáu, ngày 9, đến Chúa nhật, ngày 11 tháng 12, và sẽ do linh mục Mát-thêu Nguyễn Khắc Hy dòng Xuân bích hướng dẫn. Linh mục Mát-thêu Nguyễn Khắc Hy thường được mời giảng thuyết tại Đại hội Thánh Mẫu tại dòng Mẹ Đấng Cứu Chuộc. Xin mời tham dự.
Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....