Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2022

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 32 Thường niên. Năm C_2022

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 32 Thường niên. Năm C. Số 914

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 12Mcb. 7, 1-14. Bài đọc trích sách Máccabê hôm nay xác quyết Thiên Chúa là Vua vũ trụ sẽ cho mọi người tin và chết cho đức tin sống lại để được sống muôn đời.  Đó là niềm tin của bảy anh em Máccabê chịu chết vì đạo và cũng là niềm hy vọng của chúng ta. Đó là ý nghĩa bài đọc 1 hôm nay.

Bài Đọc 2. 2Tx. 2,16-3,5. Thánh Phaolô khuyên các tín hữu sống vững trên đường trọn lành, và cầu xin cho ngài thoát khỏi tay kẻ xấu, để Lời Chúa được phổ biến mau chóng.  Đó là nội dung đoạn thư này.

Tin Mừng. Lc. 20, 27-38. Tin mừng hôm nay thuật lại nhóm Xa đốc không tin sự sống lại nên đến hỏi Chúa Giêsu.  Chúa đã giảng giải cho họ biết có sự sống lại và sự sống đờI sau, vì Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống.    

Đáp Ca:  Lạy Chúa, khi thức giấc, con no thỏa nhìn chân dung Chúa.  

Kinh thánh tuần tới: Ml. 3:19-20; 2Tx. 3:7-12; Lc. 21:5-19.

Suy Niệm

Khi những người Xa-đốc đến hỏi về sự sống lại, Chúa Giê-su khẳng định có sự sống lại và đời sống đời sau. Cuộc đời này tuy ngắn ngủi, nhưng lại rất quan trọng vì nó ảnh hưởng và quyết định cho cuộc sống đời sau. Đời này là nhân, đời sau là quả: nhân nào sinh quả nấy, cây nào sinh trái nấy. Cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt. (Mt 7,17-18). Người sống lời Chúa dạy, sống đức tin tốt lành, hy sinh, bác ái và quảng đại, thì sẽ được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu đời sau. Nếu sống ích kỷ, gian dối và kiêu căng thì sẽ chịu hình phạt đau khổ đời sau như thư Rô-ma và sách Khải huyền cho chúng ta biết: “Thiên Chúa sẽ thưởng phạt mỗi người tuỳ theo việc họ làm” (Rm 2,6; Kh 2,23).   Niềm tin vào sự sống và hạnh phúc đời sau đem lại cho chúng ta niềm vui, bằng an và hy vọng. Niềm tin ấy mang lại ý nghĩa và là động lực cho những sự hy sinh, phục vụ, bác ái, quảng đại, đau khổ, thiệt thòi và sự trung thành sống Lời Chúa trong cuộc đời Kitô hữu của chúng ta hôm nay. 

Reflection.

2 Maccabees 7:1-2, 9-14. This reading may seem like a strange horror story. But it is an actual account of seven Jewish brothers and their mother who were tortured and killed for their faith. The heroes of today's reading refused to break any of the dietary laws of Moses because they believed in the resurrection. Sometimes it is only in difficult situations that we really know what we believe. What has been difficult for you lately? How have you responded to the difficulty? What does that tell you about your faith in God? What do your actions tell you about yourself?

2 Thessalonians 2:16--3:5. This passage, written to the Christians at Thessalonica, a seaport in Greece, is a prayer that the faith will progress despite persecution. The writer's heart goes out to those who are trying to keep the faith. And he prays that Jesus will console and guard them. Sometimes people think that belief in Jesus will make life easier, and that blessings from Jesus will keep them from all struggle and harm. Jesus never promised a pain-free existence to his followers. Belief in Jesus did not keep the early Christians from persecution. They had to struggle, sometimes to the point of death.

Luke 20:27-38. In this reading from the Gospel of Luke, some experts in the Jewish religion try to trap Jesus. They refuse to believe in the resurrection of the dead. We can see they did not agree with Jesus. To help them go beyond their concerns about matrimony and inheritance, Jesus tells them that in the next life they do not have to get married. All our relations are centered in God. Can you imagine a resurrected life where people won't be divided, but where will live in harmony with God and each other? How can you help those on earth and those in heaven?   

Ý Lễ Trong Tuần.

Thứ Hai.  Lh. TTNN - Lh. Phê-rô Thoảng - Tạ ơn

Thứ Ba.   Lh. TTNN/Gđ. Vũ T Vinh - Lh. Tiên nhân
Thứ Tư.   Lh. Tiên nhân&Các Lh./1 Gđ. – Lh. Madalena
Thứ Năm.Lh. ÔbàNN&Tạ ơn BN/Gđ. Hoàng B Thủy - Lh. Tiên nhân
Thứ Sáu. 2Lh.Maria - Lh. Maria, Tôma,Dominico,TNNN,các Lh./Gđ. Bà Đinh Th Yêu
Thứ Bảy. 5 giờ chiều. Lh.Rafael&Maria/Gđ.Bảo&Hồng – Lh. Maria/Gđ. Đỗ Hiệp
     Lh. Đa Minh/Gđ. Trần V Hải – Lh. Gioan&Tiền nhân/Gđ. Phạm Th Trúc
Chúa Nhật. Lh.MatinoPhương-Lh.TeresaNguyệt-Lh. Phêrô Thoảng - Các Lh.mồ côi
     Lh.Giacobe, Giuse&CácLh./Gđ.Thịnh&Hiên - 2Lh.Maria Tín&Châu - Các Lh. Anre
     Madalena/Gđ.Nhật&Tâm Anh – Lh. Phanxico&Xavie/Gđ.Phạm Định

Phụng Vụ Tuần Này.     

         Đọc Lời Chúa                    Cho Rước Mình Thánh                    

5. Hội Hiền Mẫu                               Sơ Nguyễn Liên/Ng. Th Ban
8. Ng.Thành Chung/Lê Th Hiên       Sơ Ng. Liên/Sơ Bích Phượng/ Ng. V Thái
10. Ng. Thanh Ban/Lê Th. Xuân      Sơ Ánh Tuyết / Ng. Trường Giang/Ng Tr. Hải

Phụng Vụ Tuần Tới.

5. Ng. Thành Chung/Trần K Thảo     Sơ Nguyễn Liên/Ng. Viết Phương

8. Ng. Hưng Thịnh/Đào Thị Lợi         Sơ Ng. Liên/Sơ Bích Phượng/ Ng. Viết Phương
10. Đoàn Q Dũng/Ng. Ngọc Yến       Sơ Ánh Tuyết/Ng. Th Ban/Lê Th Xuân

Tài Chánh.

Quĩ Điều Hành. $4,658               

Lễ Các Thánh&Các Linh Hồn: $2,722

Quĩ Xây Dựng:  Các gia đình:

Kevin Nguyễn                        500
Nguyễn Đô Thành (Gđ. 275) 500
Hải Tăng                                200
Luân Nguyễn (Gđ. 91)          100
Tổng cộng:                     $1,300

Đóng góp tương xứng với Đức Giám Mục: Các gia đình: Phan Minh Quân 1,000;  Nguyễn Hữu Long&Phan 500.

Hân Hoan Chào Mừng. 

Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình nào đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành.

Hội Hiền Mẫu.

Hội sẽ bán thức ăn vào Chúa nhật tuần tới, ngày 13. Xin những người được mời nấu những món ăn, hy sinh cộng tác với hội.  Chân thành cám ơn.

Kêu Gọi Tham Gia Hội Đồng Mục Vụ.

Trong tinh thần hy sinh phục vụ, xây dựng giáo xứ trong tình hiệp nhất, và như lời Chúa phán: “Con Người đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ” (Mt 22,28), xin kêu gọi tham gia hội đồng mục vụ.  Xin ghi tên tự nguyện và đề cử trong danh sách để trên bàn trước nhà thờ. Chân thành cám ơn và xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành.

Họp Phụ Huynh Các Em Lớp Khai Tâm.

Thân mời phụ huynh các em lớp Khai Tâm, (Lớp 2 và lớp 3, xưng tội và rước lễ lần đầu) tham dự buổi họp quan trọng sau Thánh Lễ 10 giờ Chúa Nhật hôm nay, trong nhà thờ, để biết những tin tức quan trọng liên quan đến việc lãnh nhận các Bí tích của các em, và nghi thức dâng tiến Chúa nhật tuần sau đó, ngày 13. Chân thành cám ơn sự hợp tác của mọi người.

Chân Thành Cám Ơn.

Chân thành cám ơn tất cả mọi người đã hy sinh giúp đỡ  Hội chợ mùa Thu Thứ Bảy tuần vừa qua được tốt đẹp.  Đặc biệt các em học sinh và mọi người giúp trò chơi, những người chuẩn bị và dọn dẹp, quí vị hội đồng mục vụ, tất cả mọi người chuẩn bị ẩm thực và nấu những món ăn, và những công việc khác. Số tiền thu được là $12,700.00 Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Maria và Thánh Giuse, trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Đức Giám Mục Kêu Gọi Đóng Góp Tương Xứng.

Trong dịp đến dâng Thánh lễ  kỷ niệm 1 năm cung hiến thánh đường, Đức giám mục giáo phận đã dâng cúng số tiền $1,000, để giúp trả nợ cho công trình xây dựng ngôi thánh đường.  Ngài kêu gọi tất cả mọi gia đình hưởng ứng đóng góp tương xứng. Đến nay đã có 69 gia đình hưởng ứng. Trong tinh thần tạo công phúc, và hiệp nhất với Đức giám mục, quí cha, quí sơ và mọi người, trong sự cố gắng giảm số nợ và tiền lời phải trả cho thánh đường, xin mọi gia đình quảng đại cùng hưởng ứng, tham gia. Xin đọc danh sách các gia đình đã đóng góp cuối nhà thờ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Cảm Tạ.

Chân thành cám ơn tất cả mọi người đã hy sinh thời giờ trong suốt mùa hè vừa qua, cắt- xén và nhổ cỏ chung quanh khu vực nhà thờ. Cũng như những nhóm, hội đoàn hy sinh quét dọn, lau chùi và làm sạch sẽ nhà thờ sau các Thánh lễ Chúa nhật. Nhờ những tấm lòng hy sinh và nhiệt thành, khu vực trong và ngoài nhà thờ luôn được gìn giữ khang trang, sạch sẽ và tươi đẹp.  Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Maria và Thánh Cả Giuse, trả công bội hậu cho mọi người.

Tĩnh Tâm Mùa Vọng.

Tuần tĩnh tâm Mùa Vọng năm nay sẽ được tổ chức từ Thứ Sáu, ngày 9, đến Chúa nhật, ngày 11 tháng 12, và sẽ do linh mục Mát-thêu Nguyễn Khắc Hy dòng Xuân bích hướng dẫn.  Linh mục Mát-thêu Nguyễn Khắc Hy thường được mời giảng thuyết tại Đại hội Thánh Mẫu tại dòng Mẹ Đấng Cứu Chuộc. Xin mời tham dự.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....