Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2022

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 33 Thường niên. Năm C_2022

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 33 Thường niên. Năm C. Số 915

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1Ml. 3, 19-20.  Ngôn sứ Malakia tiên báo rằng: trong ngày thịnh nộ của Thiên Chúa, những kẻ kiêu căng, những người gian tham và ác tâm sẽ bị thiêu hủy như rơm rạ, còn người công chính được sáng chói như mặt trời. 

Bài Đọc 2. 2Tx. 3, 7-12. Thánh Phaolô cảnh cáo những kẻ hiều lầm ngày tận thế gần đến mà lười biếng không lo làm việc.  Ngài khuyên họ noi gương Ngài chịu khó làm việc nuôi thân, chu toàn bổn phận đối với Thiên Chúa. 

Tin Mừng. Lc. 21, 5-19. Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu báo trước sự việc thành Giêrusalem hùng vĩ tráng lệ sẽ sụp đổ, và sẽ có chiến tranh, loan lạc, thiên tai, bách hại là những dấu chỉ báo trước ngày tận thế.  Cần phải chuẩn bị, tin tưởng và kiên trì để được cứu thoát.

Đáp Ca:  Chúa ngự tới cai quản chư dân trong đường chính trực.  

Kinh Thánh Tuần Tới: 2Sm. 5, 1-3; Cl. 1, 12-20; Lc. 23, 35-43.

Suy NiệmChúng ta đang sống trong một thế giới tạm bợ, mọi sự đều thay đổi và sẽ qua đi. Không một sự gì thuộc thế giới này tồn tại mãi, cho dù hiện tại chúng có vẻ kiên cố vững chắc. Trong bài Tin mừng, Chúa Giê-su tiên báo về số phận của thành Giê-ru-sa-lem sẽ có ngày bị tàn phá hết. Đây là bài học quan trọng mà những Ki-tô hữu, tin vào đời sống vĩnh cửu, cần phải suy gẫm để sống khôn ngoan và phù hợp. Nếu chỉ chú tâm đến cuộc sống tạm bợ hôm nay, thì khi đời sống này qua đi, chúng ta sẽ không có gì khi bước vào đời sống vĩnh cửu.  Người Ki-tô hữu phải biết đầu tư vào cuộc sống vĩnh cửu bằng những việc tốt lành khôn thì nhắm lợi ích lâu dài, còn kẻ dại chỉ nhắm lợi ích trước mắt. Thật dại dột cho những Ki-tô hữu chỉ biết có lợi ích chóng qua đời này, không nghĩ gì đến hạnh phúc lâu dài đời sau!

Reflection.

Malachi 3:19-20. In today's reading, the prophet is sounding the alarm. Although God's promises have been fulfilled, many have become proud, selfish, and sinful. But the day of judgment will come. Those who do evil will not get away with it forever. Justice will surround them like a blazing oven. While the evil are "burning," the faithful will be warmed by "the sun of justice." How do these prophetic words motivate you? How will you prepare for the day of the Lord?

2 Thessalonians 3:7-12. What would happen if everyone knew when the end of the world was coming? Some early Christians, who believed that Christ was coming again soon, decided to quit work and take it easy. But they are scolded for becoming lazy busybodies and taking advantage of others. They are to work and to remain faithful, for no one knows when the end is coming. In these last weeks of the liturgical year, the Church reminds us of the end of time itself, the end of the world and the beginning of God's new and eternal kingdom. How do you feel about being reminded of the end of the world? Does it make a difference in the way you live your life?

Luke 21:5-19. Jesus warns his followers not to be deceived about the end of the world. The signs of the end (wars, earthquakes, famines) will occur repeatedly. Christians will be persecuted and will not be able to trust even some of their own family members. But Jesus will not abandon them. He will give them the right words to speak when they are on trial. By enduring whatever suffering comes, his disciples will be saved. Though their bodies may be persecuted, their spirits will remain unharmed. What does your faith in Jesus tell you about the end of the world? What does your faith tell you about your personal "end of your world" that we call death? How does your faith in Jesus help you to proclaim your faith in words and actions, no matter what the consequences?

Ý Lễ Trong Tuần.

Thứ Hai. Các Lh/Gđ.Vĩnh&Loan – Lh. Anton&Anna/Gđ. Trần H Cường

Thứ Ba.  Lh. Mồ côi – Các Lh./Gđ. Oanh&Loan- Lh.Giuse Kenny Quách
Thứ Tư.  Lh.2Lm Augutino&Gioakim/Ôbà Phương –Lh.Anre&Matta/Trần H Cường
Thứ Năm. Lh. Tiên nhân – Lh. Đa Minh- Lh.Cha mẹ ACE/Gđ. Vĩnh&Loan
Thứ Sáu.  Lh. Madalena – Lh.Tiên nhân NN/Gđ. Lan Nguyễn
Thứ Bảy.  Lh.Tổ tiên NN/Gđ.Vĩnh&Loan – Batolomeo&Theresa/Gđ. Trần H cường
    Lh.Marie Louis&Giuse/Gđ. Bảo&Hồng – Lh. Dominico Cao/Gđ. Bà Đinh T Cao
Chúa Nhật. Lh.Matino-Lh.Teresa- 2Lh.Maria – Các Lh. Maria - Lh.Phero&Maria
    Lh.Tổ tiên/Gđ.Nhật&Anh - Lh.Tiên nhân&Đaminh/Gđ. Sinh Thúy – Các Lh NN
    Lh.Giuse Quý&Phero Tuyên/Gđ. Anh Khương – Lh.Anton&Teresa/Gđ.Ph Định
    Lh.Dominico ĐinhTCao/Bà ĐinhTCao – Lh.Gioan Bao&Anna mới qua đời/Gđ. Huong

Phụng Vụ Tuần Này.     

         Đọc Lời Chúa                       Cho Rước Mình Thánh                  

5. Ng. Thành Chung/Trần K Thảo   Sơ Nguyễn Liên/Ng. V Phương
8. Ng. Hưng Thịnh/Đào Thị Lợi       Sơ Ng. Liên/Sơ Bích Phượng/ Ng. V Phương
10. Đoàn Q Dũng/Ng. Ngọc Yến     Sơ Ánh Tuyết /Ng. Th Ban/Lê Th Xuân
    

Phụng Vụ Tuần Tới.

5. Ng. Danh Nhân/Ng. Ngọc Yến   Sơ Nguyễn Liên/Ng. Th Ban
8. Lê H Bình/Lê Thị Hiên                Sơ Ng. Liên/Sơ Bích Phượng/ Ng. V Cả
10. Ng. Tr Giang/Phan Th Ngà       Sơ Ánh Tuyết/Ng. Tr Giang/Đoàn Th Nguyệt

Tài Chánh.

Quĩ Điều Hành. $5,494              

Quĩ Xây Dựng:  Các gia đình: 

Trần Thành       500
Gđ. #275           500
Gia đình # 80    100
Tổng cộng: $1,100

Đóng góp tương xứng với Đức Giám Mục: Các gia đình: 

James&Marcella Griffin    1,000  (St. Anne, BA)
Gđ. Vương&Hoàng (280) 1,000
Nguyễn Thành Chung      1,000
Gđ Thắng&Mừng (162)    1,000
Bùi Văn Dũng                   1,000
Lê Văn Bằng                       100

Hân Hoan Chào Mừng. 

Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình nào đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành.

Hội Hiền Mẫu.

Vì trở ngại thời tiết, hội sẽ không bán thức ăn Chúa nhật tuần này, ngày 13.  Chân thành cáo lỗi.

Nghi Thức Dâng Tiến Các Em Lớp Khai Tâm.

Trong Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật hôm nay, sẽ có nghi thức Dâng tiến các em lớp Khai Tâm. (Lớp 2 và lớp 3, xưng tội và rước lễ lần đầu) Xin mọi người cầu nguyện cho các gia đình và các em. 

Thánh Lễ Cầu Cho Các Linh Hồn Tại Nghĩa Trang Calvary. 

Sẽ có một Thánh lễ lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy tuần này, ngày 19, tại đài chính, dưới cây Thánh giá,  trên đồi nghĩa trang Công giáo Calvary, để cầu cho các bà con thân thuộc và trong giáo xứ đã qua đời. Nếu thời tiết xấu, Thánh lễ sẽ trong nhà nguyện.  Xin mời tham dự.

Xin Tiền Lần Thứ Hai.  

Để giúp tuần tĩnh tâm mùa Vọng sắp tới, sẽ có xin tiền lần thứ hai sau chịu lễ trong các Thánh lễ Chúa nhật tuần này và tuần tới. Xin mọi người quảng đại và rộng lượng.  Nếu ai muốn giúp đỡ chi phí cho linh mục hướng dẫn và các linh mục đến giải tội, xin liên lạc với linh mục quản nhiệm.

Tĩnh Tâm Mùa Vọng.

Tuần tĩnh tâm Mùa Vọng sẽ được tổ chức từ Thứ Sáu, ngày 9, đến Chúa nhật, ngày 11 tháng 12, và sẽ do linh mục Mát-thêu Nguyễn Khắc Hy dòng Xuân bích hướng dẫn. Xin theo dõi chương trình trong tờ Tin mừng tuần tới. Và xin mọi người chuẩn bị thời giờ và công việc để tham dự.

Kiệu Mừng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Chúa nhật tuần tới, ngày 20, là Lễ Chúa Ki-tô Vua, và chúng ta cũng mừng Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.  Nếu thời tiết thuận tiện, sẽ có cuộc cung nghinh trước Thánh lễ 10 giờ sáng.  Xin mọi người tham dự.

Đức Giám Mục Kêu Gọi Đóng Góp Tương Xứng.

Trong dịp kỷ niệm 1 năm cung hiến thánh đường, Đức giám mục giáo phận đã dâng cúng số tiền $1,000, để giúp trả nợ cho công trình xây dựng ngôi thánh đường.  Ngài kêu gọi tất cả mọi gia đình hưởng ứng đóng góp tương xứng. Đến nay đã có 75 gia đình hưởng ứng. Trong tinh thần tạo công phúc, và hiệp nhất với Đức giám mục, quí cha, quí sơ và mọi người, xin kêu gọi mọi gia đình hưởng ứng, tham gia. Xin đọc danh sách các gia đình đã đóng góp cuối nhà thờ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Kêu Gọi Tham Gia Hội Đồng Mục Vụ.

Trong tinh thần hy sinh phục vụ, xây dựng giáo xứ trong tình hiệp nhất, xin kêu gọi tham gia hội đồng mục vụ.  Xin ghi tên tự nguyện và đề cử trong danh sách để trên bàn trước nhà thờ. Hạn chót Chúa nhật, ngày 20.

Hoạt Cảnh Giáng Sinh.

Tuần này nhóm hoạt cảnh sẽ chọn một số em tham gia hoạt cảnh Giáng sinh. Chúa nhật tuần sau, các em sẽ ở lại tập dượt sau giờ học đến 5 giờ chiều.  Xin cha mẹ đến đón các em lúc 5 giờ chiều.  Chân thành cảm ơn sự tham gia của các em và cộng tác của cha mẹ. Xin Chúa chúc lành sự hy sinh của mọi người.

Họp Phụ Huynh Các Em Lớp Thêm Sức.

Thân mời quý phụ huynh của các em trong lớp Thêm Sức tham dự buổi họp quan trọng sau Thánh lễ 10 giờ Chúa Nhật tuần tới trong nhà nguyện. Quý phụ huynh sẽ được thông báo về chương trình học của các em cùng một số điều cần thiết mà các em cần hội đủ. Cảm ơn sự hợp tác của quý phụ huynh.

Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving Day). 

Thứ Năm, Ngày 24 tháng 11, là Lễ Tạ Ơn.  Sẽ có 1 Thánh lễ lúc 10 giờ sáng.  Nếu ai tham dự Thánh lễ, xin mang theo những thức ăn khô hay đóng hộp, để giúp những người nghèo tại địa phương trong mùa lễ sắp tới. Xin kêu gọi mọi người hưởng ứng và quảng đại.   


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....