Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2022

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua. Năm C_2022

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua. Năm C. Số 916

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều

 Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. 2Sm. 5: 1-3.  Dân Do thái đã xức dầu tấn phong Đa vít làm vua lãnh đạo họ.  Vua Đa vít là hình ảnh Chúa Giê-su là Vua chúng ta, hướng dẫn chúng ta về Vương quốc Nước Trời.

Bài Đọc 2. Cl. 1:12-20. Thánh Phao lô minh chứng Chúa Giê-su là Trưởng Tử mọi loài thụ tạo; và chính Chúa Giê-su đã xác nhận Vương quyền của Người trên thập giá; khi Người chịu chết giao hòa loài người với Thiên Chúa.

Tin Mừng. Lc. 23: 35-43. Tin mừng hôm nay thuật lại Chúa Giê-su bị đóng đanh treo trên khổ giá, vị mọi người nhạo cười.  Đó là lúc Chúa biểu lộ vương quyền của Người, để cứu rỗi người trộm lành và tất cả chúng ta.  Chúa Ki-tô là Vua Tình Yêu.


Đáp ca: Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi:
            "Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa"

Kinh Thánh Tuần Tới: Is. 2, 1-5; Rm. 13, 11-14; Mt. 24, 37-44.

Suy Niệm.

Hôm nay là Chúa nhật cuối cùng của năm phụng vụ, Năm C.  Tuần tới, Chúa nhật thứ nhất mùa Vọng, bắt đầu năm phụng vụ mới, Năm A. Tuần này, chúng ta mừng Lễ Chúa Ki-tô Vua. Nhưng Chúa Giêsu khẳng định: "Nước tôi không thuộc về thế gian này" (Ga 18, 36). Tin Mừng hôm nay nói lên tính Vương Quyền của Người. Thật vậy, chính bản án treo trên thập giá nói lên vương quyền của Chúa Giêsu. Nước của Chúa Giêsu là Nước Tình Yêu, vương quyền của Người là để yêu thương, hy sinh và phục vụ. Chúa không cai trị bằng biểu dương sức mạnh, nhưng chinh phục bằng tình yêu thương. Trong suốt 2022 năm qua, Chúa vẫn luôn đón nhận mọi người vào trong Vương Quốc Tình Yêu của Người; trong số đó có Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, cha ông của chúng ta. Các Thánh đã chịu đổ máu và chịu chết vì đạo, vì đức tin, để làm chứng cho Chúa Ki-tô Vua.  Hôm nay chúng ta, những người Việt, cũng được kêu gọi noi gương cha ông chúng ta, dùng đời sống trung thành với Tin mừng hàng ngày làm chứng cho đức tin và cho Chúa Ki-tô Vua, để sống trong bằng an và ơn sủng đời này và hưởng hạnh vĩnh cửu đời sau với Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. 

Reflection.

2 Samuel 5:1-3. In today's reading we see the tribes of Israel coming to make David their king. Called by God to lead the chosen people, David had been a shepherd, musician, military hero, and respected leader of his people. Now he would rule as king and make the Israelites secure against their enemies. What comes to your mind when you think of a king?

Colossians 1:12-20. On this feast of Christ the King, we read a tribute to Jesus Christ as the supreme ruler of all creation. In Christ, everything and everyone are reconciled. He is the head of the Church and the One who holds everything "in being." The second reading reminds us to be grateful that we are loved and saved by such a king. How did Jesus share our lives, our joys, and our suffering? How do you respond to Jesus' love for you?

Luke 23:35-43. As we celebrate the last Sunday of the Church year, Luke's Gospel leaves us with a "holy picture" to remember and cherish. It is a crucifixion scene. Above the head of Jesus, a sign proclaims: "This is the king of the Jews." The soldiers and most of the crowd think that the sign is a bad joke. But a criminal who is hanging in a cross next to Jesus senses the truth about him. "Remember me when you enter upon your reign," he prays. And the King responds, "This day you will be with me in paradise." What can you do this week to be like Christ the King in love, in forgiveness, in generosity, in works of peace and justice?

Ý Lễ Trong Tuần.

Thứ Hai.   Các Lh. NN&Các Lh. Mồ côi – Lh. Micae&Maria/Gđ. Trần H Cường
Thứ Ba.    2Lh. Maria&Các Lh. Giuse – Lh. TN&Lh. mới qua đời/Gđ. Huy&Lan
Thứ Tư.    Lh.Vincente -Các Lh. – Lh. Phero&Maria/Gđ. Quyền&Nhung
Thứ Năm. Lh.Teresa&Maria&Gioan Bao&Maria&Giuse – Lh.Gioan Bao.- Các Lh.
Thứ Sáu.  Lh. Thai nhi&Tạ ơn/Gđ.Huân&Dương –Lh.TTOB Mồ côi/Gđ.Oanh Ng.
Thứ Bảy.  Các Lh.TTTN&Bạn bè&Mồ côi – 2 Lh.Giuse&Maria/Gđ.Đinh Q Thịnh
                  Lh. Vincente/Gđ. Đinh Th Trấn – Các Lh./Gđ. Võ Ca
Chúa Nhật. Lh.Matino-Lh.Teresa-2Lh.Maria-Lh.Dominico/ĐinhTrấn -Các Lh.TN&MC
Các Lh.Maria - Lh.TTNN – Lh.Maria/Gđ.Nhật&Tâm Anh – Các Lh./Gđ.Phạm V Định Lh.Phero&Batolomeo&Madalena&IneTeresa/Ánh&Trân–Lh.Anton&Phanxico/Oanh Ng.

Phụng Vụ Tuần Này.     

         Đọc Lời Chúa                       Cho Rước Mình Thánh                    

5. Ng. Danh Nhân/Ng. Ngọc Yến
8. Lê H Bình/Lê Thị Hiên                    Sơ Ng. Liên/Sơ Bích Phượng/ Ng. V Cả
10. Ng. Tr Giang/Trần Thu Hường     Sơ Ánh Tuyết / Ng. Tr Giang/Đoàn Th Nguyệt

Phụng Vụ Tuần Tới.

5. Ng. Hưng Thịnh/Lê Th Hiên           Sơ Nguyễn Liên/Ng.Th Ban

8. Ng. Thành Chung/Trần Th Tho      Sơ Ng. Liên/Sơ Bích Phượng/Ng. V Phương
10. Ng. Tr Hải/Phan Th Ngà               Sơ Ánh Tuyết/Ng. Th Ban/Lê Th Phong

Tài Chánh.

Quĩ Điều Hành. $4,980              

Quĩ Xây Dựng:  Các gia đình: Phạm Quốc Hưng 1,000

Đóng góp tương xứng với Đức Giám Mục: Các gia đình: Phạm T Trang (Gđ. 519) 1,000; Trần Văn Thái 500.

Hân Hoan Chào Mừng. 

Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình nào đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành.

Kiệu Mừng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Trước Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật hôm nay sẽ có cuộc cung nghinh kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam.  Xin mọi người tham dự.

Xin Tiền Lần Thứ Hai Cho Tĩnh Tâm.  

Để giúp tuần tĩnh tâm mùa Vọng sắp tới, sẽ có xin tiền lần thứ hai sau chịu lễ trong các Thánh lễ Chúa nhật tuần này. Xin mọi người quảng đại.  Nếu ai muốn giúp đỡ chi phí cho linh mục hướng dẫn và các linh mục đến giải tội, xin liên lạc với linh mục quản nhiệm. Tuần trước thu được: $1,985. Tuần tĩnh tâm sẽ từ Thứ Sáu, ngày 9, đến Chúa nhật, ngày 11, tháng 12, và sẽ do linh mục Mát-thêu Nguyễn Khắc Hy dòng Xuân bích hướng dẫn. Xin mọi người chuẩn bị thời giờ tham dự. Xin cha mẹ đem các em học sinh tới dự tĩnh tâm trưa Thứ Bảy.  Dưới đây là chương trình ngày giờ.

                                                  Chương trình tĩnh tâm.

Thứ Sáu: 7:15 chiều- Thánh lễ 
                 8 giờ tối: Giảng tĩnh tâm.
Thứ Bảy. 10 giờ sáng: giảng tĩnh tâm. 
                 Ăn trưa miễn phí. -
                 1 giờ trưa: giới trẻ.
                 5 giờ 30 chiều: Thánh lễ 
                 8 giờ tối: giảng tĩnh tâm.
Chúa nhật 8 và 10 giờ sáng: Thánh lễ 
                  2 giờ 30 chiều: nghi thức thống hối và xưng tội.

Đức Giám Mục Kêu Gọi Đóng Góp Tương Xứng.

Trong dịp kỷ niệm 1 năm cung hiến thánh đường, Đức giám mục giáo phận đã dâng cúng số tiền $1,000, để giúp trả nợ cho công trình xây dựng ngôi thánh đường.  Ngài kêu gọi tất cả mọi gia đình hưởng ứng đóng góp tương xứng. Đến nay đã có 77 gia đình hưởng ứng. Trong tinh thần tạo công phúc và hiệp nhất với Đức giám mục, quí cha, quí sơ và mọi người, xin kêu gọi mọi gia đình hưởng ứng, tham gia. Xin đọc danh sách các gia đình đã đóng góp cuối nhà thờ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Nhóm Hoạt Cảnh Giáng Sinh.  

Tuần này, các em sẽ ở lại sau giờ học để tập dượt hoạt cảnh đến 5 giờ chiều.  Xin cha mẹ đến đón các em.  Chân thành cảm ơn sự tham gia của các em và cộng tác của cha mẹ. Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Họp Phụ Huynh Các Em Lớp Thêm Sức.

Xin quý phụ huynh của các em lớp Thêm Sức tham dự buổi họp quan trọng sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa Nhật tuần này trong nhà nguyện. Quý phụ huynh sẽ được thông báo về chương trình học của các em cùng một số điều cần thiết mà các em cần hội đủ.  Cảm ơn sự hợp tác của quý phụ huynh.

Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving Day). 

Thứ Năm, Ngày 24 tháng 11, là Lễ Tạ Ơn.  Sẽ có 1 Thánh lễ lúc 10 giờ sáng.  Nếu ai tham dự Thánh lễ, xin mang theo những thức ăn khô hay đóng hộp, để giúp những người nghèo tại địa phương trong mùa lễ sắp tới.  Xin kêu gọi mọi người hưởng ứng và quảng đại. 

Công Tác Gói Bánh Mừng Tết.

Xin thông báo!  Chương trình gói bánh mừng Tết  năm nay sẽ được tổ chức vào 2 tuần. Bắt đầu từ Thứ Tư, ngày 8, và tuần sau đó, ngày 15 tháng 1, 2023.  Xin kêu gọi mọi người chuẩn bị thời giờ và công việc giúp đỡ để được thành công và tốt đẹp như những năm trước.  Chân thành cám ơn. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....