Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2023

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Thứ Tư Thường Niên. Năm A_2023

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Tư Thường Niên. Năm A. Số 926

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1.  Xp. 2, 3-13.  Ngôn sứ Xôphônia kêu gọi dân Chúa sống khó nghèo, công chính, khiêm nhu và luôn tìm đến Chúa, để được Người thương giải thoát khỏi nô lệ lầm than.  Đó là nội dung bài đọc 1 hôm nay.

Bài Đọc 2. 1Cr. 1, 26-31.  Thánh Phaolô nhắc tín hữu Côrintô và chúng ta nhớ rằng Chúa hủy diệt kẻ kiêu căng.  Người dùng những gì thế gian cho là điên dại

Tin Mừng.  Mt. 5, 1-12. Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu công bố tám điều kiện để được vào Nước Trời.  Đó là tám cách sống theo Tin mừng để được làm công dân Nước Chúa, được hạnh phúc thật, hạnh phúc vĩnh cửu.

Đáp Ca: Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó,
          vì Nước Trời là của họ.
   

Kinh thánh tuần tới:  Is. 58, 7-10; Cr. 2, 1-5; Mt. 5, 13-16.

Suy niệm.

Ai cũng mong muốn hạnh phúc. Có người quan niệm hạnh phúc là có sức khỏe, nhan sắc, bạc tiền, tài năng, của cải, địa vị, học thức, và gia đình êm ấm thuận hoà. Người khác lại cho rằng hạnh phúc là được nhiều người ái mộ, làm được nhiều điều hữu ích cho xã hội, được đi vào lịch sử như những người hùng của nhân loại. Trong Tin mừng, Chúa chúc phúc và hứa hạnh phúc cho những người có lòng quảng đại, nhân từ, lòng thông cảm với người khác, những người kiến tạo hoà bình. Họ là những người  sống nghèo vì người khác, vì yêu thương tha nhân.  Họ là những người hy sinh sẵn sàng chấp nhận mất mát, thiệt thòi thời giờ, vật chất, sức lực, của cải vì đức tin, vì Tin mừng và vì Chúa. Nói tóm lại, họ là những người tin theo Chúa, dùng cuộc sống rao giảng tình yêu và tha thứ của Chúa, thắp sáng niềm hy vọng cho mọi người bằng chính đời sống của mình. Qua đời sống như thế, "Danh Chúa được cả sáng và Nước Chúa trị đến", và giúp người khác tìm thấy niềm vui hạnh phúc cho tâm hồn.

Reflection. 

Zephaniah 2:3;3:12-13. The prophet in the first reading sounds like he is out of touch with the values promoted by many people today: success, power, and riches. Because he is guided by what God values, the prophet advises us to seek justice and humility. Those who heed this advice and live by God's law will find shelter in the Lord. "They shall do no wrong and speak no lies." A lie is an untruth. What happens to relationships between friends when one of the friends lies about something? What happens to family relationships when family members lie to one another?

1 Corinthians 1:26-31. Paul reminds us that God has not chosen us because we are brilliant, powerful, or perfect. God chooses the weak and the foolish, the lowly and imperfect to show the world that it is God who accomplishes all things through us. This letter to the Corinthians helps us understand that we do not have to boast about our talents or apologize for our weakness. We can be glad that God has chosen us and loves us for who we are. If we look around, we probably see a lot of ordinary people. If we take a closer look, we may find that these ordinary people are doing extraordinary things. How can you show your gratitude that God has chosen you?

Matthew 5:1-12. Today’s Gospel contains the Beatitudes that come from Jesus' Sermon on the Mount. He wants his disciples to walk the path of littleness, of mercy, and of forgiveness. Jesus tells us, we are blest. And, if we are merciful, try to make peace, and try to be holy, we will be consoled and rewarded not with riches, or power, or influence but by God, by joy, by peace. Do we want this reward? Would we rather have riches or power? How can we open ourselves to God, joy, and peace?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.       

Thứ Hai. Dt. 11, 32-40; Mc. 5, 1-20.  Lh. Matta/Gđ. Ng V Thái
Thứ Ba.  Dt. 12, 1-4; Mc. 5, 21-43.    Xin như ý
Thứ Tư.  Dt. 12, 4-15; Mc. 6, 1-6.      Xin tạ ơn/Gđ. Huỳnh Nhiều
Thứ Năm. Lễ Dâng Chúa Vào Đền Thánh.  Lh Gioan Bao&Maria
Thứ Sáu.  Dt. 13, 1-8; Mc. 6, 14-29.  Lh. Ôbà TTNN
Thứ Bảy.    5 giờ.  Các Lh./Gđ. Bà Dinh Tiến Cao
Chúa Nhật. 8&10. Lh.Matino - Lh.Teresa - 2 Lh.Maria –Lh. Đominico – Lh. Phaolo

Phụng Vụ Tuần Này

         Đọc Lời Chúa                             Cho Rước Mình Thánh                    

5. Ng. Hưng Thịnh/Lê Thị Hiên             Sơ Nguyễn Liên/ Ng. Th Ban
8. Ng. Thành Chung/Đỗ Thu Hương    Sơ Liên/Sơ Bích Phượng
10. Bùi Hồng Phúc/Mai Hoàng             Sơ Bạch Tuyết/ Ng. Tr Giang/Ng. Tr Hải

Phụng Vụ Tuần Tới

5. Hội Hiền Mẫu Sơ Ng. Liên/ Ng. Văn Phương

8. Ng. Danh Nhân/Đào Thi Lợi Sơ Liên/Sơ Bích Phượng
10. Ng. Thanh Ban/Trần M Khanh Sơ Bạch Tuyết/Lê Đ Phong/Đoàn Th Nguyệt

Tài Chánh.

Quĩ Điều Hành. $6,894

Quĩ Xây Dựng:

Nguyễn Văn Thái&Hồng Trang  5,000
Phạm Paul&Phuong (Bartlesville) 500
Bằng Lê                                        100
Nguyễn Chơn Phán                      100
Nguyễn Trung Dũng                     100
Tổng cộng:                            $5,800

Đóng góp Tương xứng Với Đức giám mục. Các gia đình

Seth&Tuyền Coleman (#258) $2,000
Phạm Ngọc Quyền&Nhung    $1,000

Chào Mừng.  

Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Những gia đình nào mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Thánh Lễ Thứ Hai.

Vì các linh mục địa phận sẽ dự ngày tĩnh huấn, vì thế Thánh lễ Thứ Hai tuần này, ngày 30, sẽ vào lúc 8 giờ sáng.  Không có Thánh lễ 6 giờ chiều.

Chầu Thánh Thể Gia Trưởng.

Các gia trưởng sẽ có giờ chầu Thánh Thể vào tối Thứ Sáu tuần này, lúc 5 giờ 30 chiều, trước Thánh lễ 6 giờ.  Xin mời các gia trưởng đến tham dự, để cầu nguyện và xin ơn thánh hóa bản thân và gia đình.

Hội Hiền Mẫu.

Hội cũng sẽ có giờ chầu Thánh Thể Thứ Bảy đầu tháng tuần này, ngày 4, vào lúc 4 giờ 30 chiều, trước Thánh lễ 5 giờ.  Xin mời các hội viên và mọi người tham dự để cầu nguyện cho các gia đình trong giáo xứ. 


Chân Thành Cám Ơn


Chân thành cám ơn tất cả mọi người đã hy sinh thời giờ, công sức để giúp cho việc tổ chức mừng Tết Quý mão tuần vừa qua được thành công tốt đẹp: nhóm dâng hương, những người giúp nấu những món ăn và bữa tiệc mừng; các em giúp lễ; các người tham gia chương trình văn nghệ; quí anh chị phụ trách âm thanh; truyền thông và an ninh; ân nhân tặng hoa; những người trang hoàng nhà thờ và dọn dẹp hội trường, các em trong nhóm vũ phụng vụ và phụ huynh giúp đỡ, ca đoàn và nhiều người khác đã âm thầm hy sinh giúp đỡ những công việc khác.  Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Mẹ La Vang và thánh cả Giu-se, ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Lớp Giáo Lý Và Việt Ngữ.

Xin cha mẹ phụ huynh chú ý! Các lớp giáo lý và Việt ngữ sẽ học lại sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật hôm nay.

Chương Trình Làm Lá

Công việc làm lá sẽ bắt đầu từ Thứ Năm, ngày 23 tháng 2.  Đây là công việc hàng năm của giáo xứ để gây tài chánh, xin mọi người chuẩn bị thời giờ hy sinh giúp đỡ. Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Lớp Xưng Tội&Rước Lễ Lần Đầu.


Để chuẩn bị cho các em lãnh nhận Bí Tích Xưng Tội và Rước Lễ lần đầu, thân mời phụ huynh các em lớp Khai Tâm (lớp 2 và lớp 3) tham dự buổi họp quan trọng Chúa Nhật tuần tới, ngày 5, sau Thánh Lễ 10 giờ sáng.

Các Vé Số Trúng.

Các vé có 3 số cuối trúng 10 lô an ủi: 026; / 129; / 144; / 325; / 408; / 458; / 703; / 714; / 760; / 925 / Hạng 3 số: 203; / Hạng 2: 656;  / Độc đắc: 928. Ai có số trúng, xin liên lạc với linh mục quản nhiệm để nhận tiền. 

Theo ban tài chánh cho biết số tiền thu được là $15,800.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.  

Tiền Thu Gói Bánh

Và theo ban tài chánh cho biết số tiền thu được của chương trình gói bánh mừng tết là: $25,380.  Một lần nữa chân thành cám ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ trong mọi công việc gói bánh. Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Maria và Thánh Cả Giuse, trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Đức Giám Mục Kêu Gọi Đóng Góp Tương Xứng.

Trong dịp kỷ niệm 1 năm cung hiến thánh đường, Đức giám mục giáo đã dâng cúng số tiền $1,000, để giúp trả nợ cho công trình xây dựng ngôi thánh đường.  Đức giám mục kêu gọi mọi gia đình trong giáo xứ hưởng ứng. Đến nay đã có 96 gia đình đóng góp. Xin đọc danh sách ở cuối nhà thờ. Xin kêu gọi mọi gia đình tham gia, đóng góp để tạo công phúc.  


Quĩ Đức Tin Và Hành Động 2023


Quĩ Đức Tin và Hành Động tài trợ cho các chương trình mục vụ trong địa phận.  Đức giám mục đã gởi thư kêu gọi đến từng gia đình trong địa phận quảng đại đóng góp tài chánh cho quĩ này. Sẽ có xin tiền lần thứ 2 trong các Thánh lễ tuần tới.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....