Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2023

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Thứ Năm Thường Niên. Năm A_2023

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Năm Thường Niên. Năm A. Số 927

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. Is. 58, 7-10. Ngôn sứ I-sa-i-a khuyên chúng ta sống bác ái theo Lời Chúa dạy, để nên muối cho đời và ánh sáng cho thế gian.  Đó là ý nghĩa bài đọc này.

Bài Đọc 2. 1Cr. 2, 1-5.  Thấy tín hữu Corintô chia rẽ nhau vì cho mình khôn ngoan hơn người khác, thánh Phaolô nêu gương cho họ bắt chước.  Ngài không giảng dạy theo khôn ngoan thế gian mà dựa vào quyền năng Thiên Chúa.  Đó là nội dung đoạn thư này.

Tin Mừng. Mt. 5, 13-16.  Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giê-su dạy chúng ta là công dân Nước Trời, phải nên muối ướp thế gian cho khỏi hư vì tội lỗi, phải nên ánh sáng soi dẫn mọi người đến với Chúa và về Nước Trời, bằng những việc tốt lành, bác ái, có lòng quảng đại, hy sinh, hay sống tám mối phúc thật Người đã dạy.

Đáp Ca: Trong u tối người xuất hiện như sự sáng soi kẻ lòng ngay.

Kinh thánh tuần tới: Hc. 15, 16-21; 1Cr. 2, 6-10; Mt. 5, 17-37.

Suy niệm.

Muối và ánh sáng là những nhu cầu cần thiết không thể thiếu trong cuộc sống. Muối giúp đồ ăn không bị hư thối và là gia vị làm cho thức ăn thêm ngon. Ánh sáng cần thiết để nhìn thấy những sự vật chung quanh. Chúa Giêsu ám chỉ Ki-tô hữu như muối và ánh sáng. Chúa Giêsu muốn chúng ta phải trở thành những Ki-tô hữu chính đáng, chiếu tỏa ánh sáng Tin mừng ra cho những người chung quanh bằng đời sống tốt lành và bác ái. Nếu muối không còn chất mặn để làm cho thức ăn thêm ngon, hay ướp thức ăn khỏi hư, hay đèn không có ánh sáng, thì trở thành vô dụng. Cũng thế, người Ki-tô hữu không sống lời Chúa, hay không có tấm lòng hy sinh, hay có đời sống bác ái và quảng đại thì cũng vô dụng.  Ánh sáng không phải do chúng ta tạo nên, nhưng phát xuất từ Chúa Kitô: Ta là sự sáng thế gian (Ga 8,12). Xin cho chúng ta biết gìn giữ đời sống đức tin luôn cháy sáng, và luôn là muối mặn, tràn đầy nhân đức, để những người nhận ra sự hiện diện của Chúa, và tạo được những nét đẹp và ý nghĩa cho đời.

Reflection.

Isaiah 58:7-10. If we hope to receive God's mercy for ourselves, we must extend mercy to those who need it most. The first reading spells out some works of mercy we are to do: share our food with the hungry; shelter the homeless and oppressed; clothe the naked; take care of the suffering; remove all forms of oppression; stop judging others unjustly. People who volunteer to help others often remark that this work is a real joy to them. Why do you think this is so? How does this relate to this second reading? Does this match your experience?

1 Corinthians 2:1-5. Whenever Paul began to preach, he felt weak and fearful. He trembled at the power of God that overcame his own weakness. His hearers were drawn, not to faith in Paul, but faith in God. This passage reminds us that all of us, even leaders and teachers and parents, are human. We all have weaknesses and fears. We all look to God for help and strength. Weakness and fear are not bad. They are perfectly human! Our fears tell us that we are in danger, and that we must do something about it. We must listen to our fears and make a decision about them. When are you fearful? When have your fears helped to keep you from danger or lead you out of danger?

Matthew 5:13-16. Jesus insists that our light must shine before others. He wants us to bring the brightness and flavor of God's word into our world. Can you think of ways that individuals or families in your area have spread light and hope to others? How has their example helped others to do the same? How has their example helped others to find God?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.       


Thứ Hai.   St. 1, 1-19; Mc. 6, 53-56.    Các Lh. Mồ côi.
Thứ Ba.    St. 1,20-2,4; Mc. 7, 1-13.    Lh. Đa Minh
Thứ Tư.    St. 2, 4-17; Mc. 7, 14-23.    Bình an cho Gđ.
Thứ Năm. St. 2, 18-25; Mc. 7, 24-30.  Lh. Ôbà TT
Thứ Sáu.  St. 3, 1-8; Mc. 7, 31-37.      Tạ ơn Đức Mẹ
Thứ Bảy.    5 giờ.  Lh. Gioan/Gđ. Tiến&Kim Anh
Chúa Nhật. 8&10. Lh. Cecilia - Lh.Teresa - 2 Lh.Maria

Phụng Vụ Tuần Này

         Đọc Lời Chúa                           Cho Rước Mình Thánh                    

5. Hội Hiền Mẫu                                 Sơ Nguyễn Liên/ Ng. Th Ban
8. Ng. Danh Nhân/Đào Thi Lợi          Sơ Liên/Sơ Bích Phượng/Ng. Tr Trực
10. Ng. Thanh Ban/Trần M Khanh     Sơ Bạch Tuyết/Lê Đ Phong/Đoàn Th Nguyệt

Phụng Vụ Tuần Tới

5. Ng. Danh Nhân/Trần Kim Thảo       Sơ Ng. Liên/ Ng. Văn Phương

8. Lê Huy Bình/Trần Thị Tho               Sơ Liên/Sơ Bích Phượng
10. Ng. Tr. Giang/Trần Thu Hường     Sơ Bạch Tuyết/Ng. Th Ban/Lê Th Xuân

Tài Chánh.

Quĩ Điều Hành. $4,516.

Quĩ Xây Dựng:

Trần Minh Hậu     3,500 (Đấu giá bức tranh)
BQP Ng. Bá Tước  200
Trần Phương          100 
 (vé số)
Ẩn danh                   50
Tổng cộng:      $3,850

Đóng góp Tương xứng Với Đức giám mục. Các gia đình: Ngô Viết Quảng ($500 vé số) $1,000; Đoàn Hải Trinh $1,000.  

Chào Mừng. 

Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Những gia đình nào mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ. Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Lớp Giáo Lý Và Việt Ngữ.

Xin cha mẹ phụ huynh chú ý! Các lớp giáo lý và Việt ngữ sẽ học lại sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật hôm nay. Sau Thánh lễ xin quí phụ huynh mau mắn đem con em qua hội trường để vào những lớp học. Xin vui lòng tuân theo sự chỉ dẫn lưu thông của những nhân viên giữ an toàn. Chân thành cám ơn sự hợp tác của mọi người.

Lớp Xưng Tội&Rước Lễ Lần Đầu.

Để chuẩn bị cho các em lãnh nhận Bí Tích Xưng Tội và Rước Lễ lần đầu, thân mời phụ huynh các em lớp Khai Tâm (lớp 2 và lớp 3) tham dự buổi họp quan trọng sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa Nhật hôm nay trong nhà nguyện. Quí vị phụ huynh sẽ được cho biết những giấy tờ cần thiết phải có để các em có thể lãnh nhận những Bí tích.

Quĩ Đức Tin Và Hành Động 2023.

Quĩ Đức Tin và Hành Động tài trợ cho các chương trình mục vụ trong địa phận.  Đức giám mục đã gởi thư kêu gọi đến từng gia đình trong địa phận quảng đại đóng góp tài chánh cho quĩ này. Sẽ có xin tiền lần thứ 2 trong các Thánh lễ tuần này.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành.

Các Vé Số Trúng.

Các vé có 3 số cuối trúng 10 lô an ủi: 026; / 129; / 144; / 325; / 408; / 458; / 703; / 714; / 760; / 925 / Hạng 3 số: 203; / Hạng 2: 656;  / Độc đắc: 928. Ai có số trúng xin liên lạc với linh mục quản nhiệm để nhận giải thưởng. 

Họp Phụ Huynh Lớp Thêm Sức.

Thân mời quý phụ huynh của các em trong lớp Thêm Sức tham dự buổi họp quan trọng vào Chúa Nhật tuần tới ngày 12 tháng 2 sau Thánh Lễ 10 sáng tại nhà nguyện.  Quý phụ huynh sẽ được thông báo chi tiết về khóa tĩnh tâm của các em từ ngày 10-12 tháng Ba sắp tới, do Linh mục Nguyễn Vũ Trọng Duy hướng dẫn tại Nhà Dòng Mẹ Cứu Chuộc.  Chúng ta cũng sẽ bàn thảo về ngày các em lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức vào Chúa Nhật ngày 16 tháng 4 trong Thánh Lễ 10 giờ sáng, do Đức giám mục chủ tế.  Chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý phụ huynh.

Đức Giám Mục Kêu Gọi Đóng Góp Tương Xứng.

Trong dịp kỷ niệm 1 năm cung hiến thánh đường, Đức giám mục giáo phận đã dâng cúng số tiền $1,000, để giúp trả nợ cho công trình xây dựng ngôi thánh đường.  Đức giám mục kêu gọi mọi gia đình trong giáo xứ hưởng ứng. Đến nay đã có 98 gia đình đóng góp. Xin đọc danh sách ở cuối nhà thờ. Xin kêu gọi mọi gia đình tham gia, đóng góp để tạo công phúc. 

Chương Trình Làm Lá

Công việc làm lá sẽ bắt đầu từ Thứ Năm, ngày 23 tháng 2.  Đây là công việc hàng năm của giáo xứ để gây tài chánh, xin mọi người chuẩn bị thời giờ hy sinh giúp đỡ. Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Xin Chú Ý! 

Để giữ sự trang nghiêm và tôn kính, khi tham dự Thánh lễ không xử dụng điện thoại và những máy điện tử trong nhà thờ.  Không nhai sinh gôm và không nói chuyện ồn ào một cách bất kính trong nhà thờ.  Xin sử dụng khu vực phía cuối nhà thờ. Để gìn giữ sự sạch sẽ, xin vui lòng không mang nước, thức ăn vào nhà thờ. Không bỏ giấy lau tay vào bồn cầu. Cám ơn sự chú ý và hợp tác của mọi người.


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....