Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2023

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Chay. Năm A_2023

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Chay. Năm A. Số 931

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1.  St. 12, 1-4.  Trong bài đọc 1 hôm nay, Thiên Chúa bảo ông Áp-ra-ham rời bỏ nơi an nhàn tại quê hương, đi đến nơi Thiên Chúa hứa để Người chúc phúc và ban cho ông một dòng dõi đông đúc.  Ông tin vào lời Chúa và vâng lời ra đi.

Bài Đọc 2. 2Tm. 1, 8-10Thánh Phaolô bảo các tín hữu hãy hy sinh chịu khó loan báo Tin mừng cứu rỗi của Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã tiêu diệt sự chết đem lại nguồn sống bất diệt cho mọi người.  Đó là ý nghĩa đoạn thư này.

Tin Mừng.  Mt. 17, 1-9. Tin mừng hôm nay nhắc lại biến cố Chúa Giêsu biến hình sáng láng trên núi trước mặt ba Tông đồ, để cho các ông hiểu: Chúa phải chết đau khổ mới sống lại vinh quang.  Ai muốn theo Người phải vác thánh giá theo Người.


Đáp Ca: Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con,
          theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài.

Kinh thánh tuần tới:  Xh. 17, 3-7; Rm. 5, 1-8; Gn. 4, 5-42.

Suy niệm.

Mầu nhiệm biến hình của Chúa Giêsu trong bài Tin mừng kêu gọi người tín hữu phải “biến hình” để được trở nên “con yêu dấu” của Thiên Chúa. Muốn được trở thành con yêu dấu của Thiên Chúa thì cần phải “vâng nghe lời Người.” Không chỉ nghe bằng tai, bằng mắt mà còn bằng tâm hồn cũng như bằng cả cuộc đời sống theo gương Chúa Kitô. Mùa Chay Thánh là mùa chiến đấu thiêng liêng, qua sự hy sinh, cầu nguyện, làm việc bác ái sống nhân đức và làm chủ bản thân. Đây là thời gian thánh giúp mọi người canh tân bản thân dưới ánh sáng Lời Chúa, và thực hành lời dạy của Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu, xưa Chúa đã tỏ vinh quang của Chúa để tăng sức cho các môn đệ. Xin Chúa củng cố niềm tin cho chúng con, để khi gặp gian nan, thử thách, chúng con không ngã lòng thất vọng nhưng sẵn sàng đón nhận và can đảm dấn thân theo Chúa. Amen.

Reflection

Genesis 12:1-4a. The first reading is another story of a beginning. This time we see Abram, who was later called Abraham, as an old man answering God's call to "go forth." God promises that Abram's descendants will become a great nation in a new land that will be blessed by God. Although Abram has no children and no idea where God is sending him, he packs up and leaves his homeland. What is your journey of faith like today? How are you listening to God along your way? How are you answering God's call?

2 Timothy 1:8b-10. The second reading gives us a good Lenten reminder: God has saved us and called us to be holy. But to be holy we have to "hang in there" even when it is tough. Being a faithful disciple is a challenge and can carry a price. What will you do during Lent to meet that challenge?

Matthew 17:1-9. Three of Jesus' closest friends arrive at a new understanding of him in today's gospel. They are allowed to get a glimpse of him as he will be after his passion, death, and resurrection. Jesus is seen as the fulfillment of the Law (represented by Moses) and the Prophets (represented by Elijah) of the Old Testament. He is Son of God and Messiah, in whom we experience God's presence and in whose image we will be transfigured.  We read today's story of the transfiguration so that we, too, might be led to a new understanding of Jesus. Jesus still leads us today. How can you keep your eyes on Jesus in works of justice and mercy, in help for those less fortunate? Who or what can help you seek Jesus here?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.       

Thứ Hai.   Đn. 9, 4-10; Lc. 6, 36-38.      Xin tạ ơn/Gđ. Trần H Cường

Thứ Ba.    Is. 1, 10-20; Mt. 23, 1-12.      Lh. Giuse&Maria/Gđ. Âu Th Trường
Thứ Tư.    Gr. 18, 18-20; Mt. 20, 17-28. Lh. Phê-rô
Thứ Năm. Gr. 17, 5-10; Lc. 16, 19-31.   Lh. Giuse&Teresa
Thứ Sáu.  St. 37, 3-28; Mt. 21, 33-46.   Lh. Giacobe/Gđ. Thịnh&Hiên
Thứ Bảy.      5 giờ. 2 Lh. Giuse - Xin tạ ơn&Như ý
Chúa Nhật.  8&10. Lh. Gioan Bao - Lh.Teresa - 2 Lh.Maria
                               Lh. Giuse&Teresa

Phụng Vụ Tuần Này

         Đọc Lời Chúa                                 Cho Rước Mình Thánh                    

5. Hội Hiền Mẫu                                   Sơ Nguyễn Liên/ Ng. Th Ban
8. Ng. Hưng Thịnh/Đào Th Lợi            Sơ Liên/Sơ Bích Phượng/ Ng. Tr Trực
10. Ng. Vũ Quang/Phạm Lan Thanh   Sơ Bạch Tuyết/ Ng. Tr Hải/Ng. Th Ban

Phụng Vụ Tuần Tới


Tài Chánh.

Quĩ Điều Hành. $4,403                        

Thứ Tư Lễ Tro: $2,690              

Quĩ Xây Dựng: Các gia đình

Trần Hoàng&Nhã 1,500
Hải Văn Tăng       1,200
Lê Liên&Gregory     500
Đỗ Cẩn                   100
Bùi Minh Hiền         100
Tổng cộng:       $3,500

Chào Mừng. 

Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Những gia đình nào mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ. Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Đổi Giờ.

Theo chương trình tiết kiệm thời giờ, Chúa nhật tuần tới, ngày 12, sẽ đổi giờ vào lúc 2 giờ sáng. Để không bị trễ tham dự Thánh lễ sáng Chúa nhật, tối Thứ Bảy, trước khi đi ngủ, vặn đồng hồ lên 1 tiếng. Thí dụ 11 giờ tối vặn lên 12 giờ.

Chương Trình Làm Lá.

Công việc làm lá tiến hành rất tốt đẹp nhờ vào những sự hy sinh của mọi người. Chân thành cám ơn tất cả mọi người đã hy sinh giúp đỡ mọi công việc. Công việc làm lá sẽ tiếp tục vào Thứ Hai, bắt đầu lúc 8 giờ sáng. Vì đây là công việc hàng năm để gây quĩ cho chương trình xây dựng giáo xứ, và cần nhiều người giúp từ sáng cho đến chiều tối, cho nên, xin mọi người hy sinh thời giờ đến giúp. Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Mẹ La Vang và Thánh Cả Giuse ban nhiều ơn lành cho tất cả mọi người.    

Ngắm Đứng-Dâng Hạt. 

Xin chú ý! Sẽ bắt đầu ngắm đứng và dâng hạt vào Thứ Hai tuần này, ngày 13, lúc 5:30 chiều, và Thánh lễ sẽ vào lúc 6 giờ 15. Những ai muốn tham dự phụng vụ suy niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu và Đức Maria cách đặc biệt này, xin vui lòng điền tên vào danh sách cuối nhà thờ và đến đúng giờ. 

Tĩnh Tâm Mùa Chay.

Tuần tĩnh tâm mùa chay năm nay sẽ được tổ chức từ tối Thứ Sáu, ngày 31 tháng 3, và sẽ do linh mục Nguyễn Thảo Nam, dòng Tên hướng dẫn. Xin mọi người sắp xếp công việc và chuẩn bị thời giờ tham dự.           

Xin Tiền Cho Tĩnh Tâm.

Sẽ có xin tiền lần thứ 2 sau chịu lễ trong các Thánh lễ 2 Chúa nhật tuần tới, ngày 12 và 19, cho tuần tĩnh tâm mùa chay sắp đến. Xin mọi người rộng lượng và quảng đại. Nếu ai muốn giúp đỡ chi phí cho linh mục hướng dẫn và các linh mục đến giúp, xin liên lạc với linh mục quản nhiệm.

Chân Thành Cám Ơn.

Chân thành cám ơn anh chị Tân và Tuyết đã cho giáo xứ 150 quả trứng gà. Xin Chúa trả công và ban nhiều ơn lành.

Luật Mùa Chay.

Luật Hội Thánh buộc các ngày Thứ Sáu trong mùa chay phải kiêng thịt. Tất cả mọi người tuổi từ 18 tới 59 phải ăn chay. Ăn chay chỉ được ăn một bữa no trong ngày. Tất cả mọi người từ 14 tuổi trở lên phải kiêng thịt.

Mùa chay kêu gọi mọi người siêng năng làm những việc đạo đức như cầu nguyện, thực hành Lời Chúa, viếng Đàng Thánh Giá, lần hạt, tham dự Thánh lễ hằng ngày, sống bác ái, quảng đại, và hãm mình từ bỏ các thói hư tật xấu, hy sinh thời giờ giúp làm lá, như là một việc ăn năn, đền tội, và tham dự tuần tĩnh tâm để chuẩn bị tâm hồn mừng mầu nhiệm phục sinh của Chúa Giê-su Ki-tô.

Xin Chú Ý! 

Để giữ sự trang nghiêm và tôn kính, khi tham dự Thánh lễ không xử dụng điện thoại và những máy điện tử trong nhà thờ. Không nhai sinh gôm và không nói chuyện ồn ào một cách bất kính trong nhà thờ. Xin sử dụng khu vực phía cuối nhà thờ. Để gìn giữ sự sạch sẽ, xin vui lòng không mang nước, thức ăn vào nhà thờ. Không bỏ giấy lau tay vào bồn cầu. Cám ơn sự chú ý và hợp tác của mọi người.


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....