Thứ Ba, 8 tháng 8, 2023

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Lễ Hiển Dung. Năm A_2023

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Lễ Hiển Dung. Năm A. Số 953

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài đọc 1.  Đn. 7, 9-10.13-14. Thiên Chúa đã trao cho Con Người quyền thống trị vĩnh cửu, vinh quang và vương quốc chẳng hề suy vong; muôn người thuộc mọi dân tộc đều phải phụng sự Người.

Bài đọc 2.  2Pr 1,16-19.  Trong đoạn thư này, thánh Phêrô khẳng định Chúa Giêsu là Con Một yêu dấu, được Chúa Cha yêu mến. Vì thế, thánh nhân mời gọi các tín hữu hãy tin vào Người.

Tin Mừng. Mt. 17, 1-9. Tin mừng hôm nay nhắc lại biến cố Chúa biến hình sáng láng trên núi trước mặt ba Tông đồ, để cho các ông hiểu: Chúa phải chết đau khổ mới sống lại vinh quang.  Ai muốn tin theo Người phải vác thập giá theo Người.

Đáp ca: Chúa hiển trị, Chúa là Đấng tối cao trên toàn cõi đất.

Kinh Thánh Tuần Tới: 1V. 19, 9-13; Rm. 9, 1-5; Mt. 14, 22-33.

Suy Niệm.

Tin Mừng được Giáo Hội cho chúng ta suy niệm hôm nay ghi lại biến cố hiển dung của Chúa Giêsu trên núi. Biến cố này diễn ra sáu ngày sau khi Chúa loan báo về cuộc tử nạn và sự phục sinh của Ngài. Chúa Giêsu đem Phêrô, Giacôbê và Gioan lên một ngọn núi cao và tại đó, Ngài đã biến hình trước mặt các ông. Mặt Ngài chiếu sáng như mặt trời. Áo Ngài trở nên trắng tinh như tuyết. Rồi lại có Môisê và Elia hiện ra và trò chuyện với Ngài. Cho các ông chứng kiến sự hiển dung, Chúa Giêsu muốn lặp lại dưới một hình thức khác lời loan báo về cuộc tử nạn và phục sinh của Ngài. Lần này Ngài muốn xác quyết với các ông rằng để đi vào vinh quang Phục Sinh cần phải đi qua đau khổ và sự chết. Lạy Chúa Giêsu, qua ánh sáng của sự hiển dung, Chúa đã tỏ lộ vinh quang của mình cho các tông đồ nhằm củng cố đức tin cho các ngài. Xin cho chúng con luôn biến tin tưởng và tín thác vào tình yêu của Chúa trong mỗi biến cố vui buồn của cuộc sống chúng con, và xin cho chúng con cũng biết “hiển dung” đời sống của mình cho những người sống chung quanh chúng con. Amen.

Reflection.

First Reading. Daniel 7:9–10,13–14.  The prophet Daniel describes his vision of one like the Son of Man who received dominion from God.

Second Reading. 2 Peter 1:16–19Peter says that the voice heard from Heaven confirmed the truth of his testimony about Christ.

Gospel Reading. Matthew 17:1–9Today we celebrate the feast of the Transfiguration of the Lord. The Gospel tells us that Jesus takes three of his disciples—Peter, James, and John—to a high mountain. He was transfigured before them; his face shone like the sun and his clothes became white as light. While they are there, Elijah and Moses appear and converse with Jesus. Elijah and Moses are both significant figures in the history of Israel. Moses led the Israelites out of slavery in Egypt and received from God the Ten Commandments. Moses represents the Law, which guides the lives of the Jewish people. Elijah is one of the most important prophets of Israel who helped the Israelites stay faithful to God, and some believed that Elijah’s return would signal the coming of the Messiah for the Jewish people. The appearance of these two figures from Israel’s history indicated Jesus’ continuity with the Law and the prophets. They also reveal that Jesus is the fulfillment of all that was promised to the people of Israel. And from the cloud came a voice that said, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased; listen to him." Lord Jesus, as you transfigured yourself to show the apostles the glory of your kingdom, grant that I may feel your presence in this life, so that I may rest assured to follow you and that I may see your glory in the life to come. Be my hope and my longing. Amen.

Lời Chúa Và Ý Lễ Trong Tuần.

Thứ Hai. Ds. 11, 4-15; Mt. 14, 13-21.    Lh. Đominico&Maria/Gđ. Bà Cao

Thứ Ba.  Ds. 12, 1-13; Mt. 14, 22-36.    Lh. Maria
Thứ Tư.  Ds. 13, 1-25; Mt. 15, 21-28.    Lh. Đominico&Maria/Gđ. Bà Cao
Thứ Năm. 2Cr. 9, 6-10; Ga. 12, 24-26.  Lh. Đaminh
Thứ Sáu.  Đnl. 4, 32-40; Mt. 16, 24-28. Lh. Đominico&Maria/Gđ. Bà Cao
Thứ Bảy. 5 giờ chiều. Lh. Anna
Chúa Nhật. 8&10. 2 Lh.Maria – Lh. Teresa - Lh.Maria/Gđ. Trần Thu
                               Lh. Đominico&Maria/Gđ. Bà Cao

Phụng Vụ Tuần Này

         Đọc Lời Chúa                            Cho Rước Mình Thánh                     

8. Tự nguyện.
10. Tự nguyện.

Phụng Vụ Tuần Tới

5. Ng. Hưng Thịnh/Ng. Ngọc Yến    Sơ Liên
8. Lê Huy Bình/Đào Thị Lợi             Sơ Liên/Sơ Bích Phượng/Ng. Tr. Trực
10. Ng. Tr Giang/Trần Mai Khanh    Sơ Bạch Tuyết/Ng. Tr Hải/Ng. Tr Giang
               

Tài Chánh.

Quĩ Điều Hành. $4,295

Hân Hoan Chào Mừng. 

Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện trong Thánh lễ hôm nay. Những gia đình nào mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Giờ Tôn Sùng Thánh Thể.

Giờ tôn sùng Thánh Thể  chiều Thứ Bảy tuần tới, ngày 12, sẽ do Nhóm Linh Thao phụ trách. Xin mọi người tham dự để cùng thể hiện tình yêu và lòng tôn sùng Chúa Giê-su trong Bí tích Thánh Thể, hồng ân cao quí mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại. 

Công Tác Sửa Ngôi Thánh Đường Cũ.

Chân thành cám ơn những người đã hy sinh thời giờ, công sức đến giúp sửa ngôi thánh đường cũ, thành những lớp học cho các em, chuẩn bị cho niên khóa mới trong mấy tuần vừa qua. Sẽ tiếp tục sơn, sửa vào Thứ Bảy tuần này, ngày 12.  Xin mọi người hy sinh đến giúp đỡ để kịp ngày khai giảng.  Xin Thiên Chúa trả công ban nhiều ơn lành cho mọi người. 

Chương Trình Trả Nợ Ngôi Thánh Đường.

Xin kêu gọi tất cả mọi gia đình trong giáo xứ quảng đại tham gia đóng góp chương trình trả nợ ngôi thánh đường mới. Xin đọc danh sách các gia đình đóng góp được đăng trong bảng cuối nhà thờ.  Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Maria và Thánh Giuse, trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.  Có 22 gia đình quảng đại tham gia đóng góp tuần vừa qua:


Gđ. Lê Huy Bình           $2,000
Gđ. Trần Cao Thắng     $1,100
Gđ. Nguyễn Sinh&Tiên $1,100
Gđ. Phạm Minh Tâm     $1,100
Gđ. Nguyễn Văn Phi     $1,100
Gđ. Bà Phùng Thị Sáu  $1,100
Gđ. Nguyễn Đô Thành  $1,100
Gđ. Trần Minh Quân     $1,050
Gđ. Bà Nguyễn Cảnh    $1,035
Gđ. Nguyễn Quốc Mạnh $1,032
Gđ. Đặng Ngọc Hoành  $1,032
Gđ. Phạm Quang Đông $1,050
Gđ. Nguyễn Hiền&Liễu  $1,032
Gđ. Đoàn Khương&Cúc $1,000
Gđ. Nguyễn Thị Hoa      $1,000
Gđ. Ray Van Darrell      $516
Ca Đoàn 8 giờ               $500
Gđ. Đoàn Quốc Dũng    $500
Gđ. Vũ Kim Quang        $500
Gđ. Nguyễn Xuân Hương $500
Gđ. Lê Đình Phong         $350
Gđ. Trần Văn Lam          $200

Hội Hiền Mẫu.

Trong lần bán thức ăn tuần vừa qua, hội đã thu được số tiền: $2,473. Chân thành cám ơn tất cả mọi người đã hy sinh nấu những món ăn, và giúp những công việc khác. Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người. 

Họp Thày Cô.

Để sửa soạn cho chương trình giáo lý và Việt ngữ, cũng như để chia các lớp học và biết những chi tiết cần thiết, xin các thày cô hy sinh tham dự buổi họp sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần tới, ngày 13 tháng 8, bên hội trường. Vì tương lai của con em, xin kêu gọi những ai, nhất là những bạn trẻ, có khả năng, hy sinh tham gia giúp đỡ dạy dỗ con em, và xin tham dự buổi họp này.

Ngày Ghi Danh Và Khai Giảng Các Lớp Giáo Lý&Việt Ngữ

Ngày ghi danh các lớp giáo lý và Việt ngữ sẽ vào Chúa nhật, ngày 13 tháng 8, sau Thánh lễ 10 giờ sáng bên hội trường. Xin mang theo sổ gia đình.  Ngày khai giảng sẽ vào Chúa nhật, ngày 20 tháng 8, sau Thánh lễ 10 giờ sáng. Để việc ghi danh được mau chóng và thứ tự, phụ huynh có thể lấy đơn ghi danh đã có trên bàn trước nhà thờ về nhà và điền vào trước.  Cám ơn sự hợp tác của mọi người.

Lớp Giáo Lý Dự Tòng.

Sẽ có lớp giáo lý cho những người muốn biết, tìm hiểu và gia nhập Giáo hội Công giáo vào Tháng 9.  Xin ghi tên và những chi tiết cá nhân vào danh sách cuối nhà thờ. Hay nếu ai biết người muốn gia nhập đạo Công giáo, xin cho biết tên và số điện thoại để liên lạc.  Chân thành cám ơn.    

Lớp Giáo Lý Chuẩn Bị  Hôn Nhân.

Sẽ có lớp giáo lý chuẩn bị hôn nhân vào Tháng 9.  Nếu muốn theo học, xin vui lòng ghi tên và chi tiết cá nhân vào danh sách cuối nhà thờ.  Sẽ không có lớp chuẩn bị hôn nhân cho từng cá nhân. 

 


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....