Thứ Sáu, 11 tháng 8, 2023

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Thứ Mười Chín Thường Niên. Năm A_2023

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 19 Thường niên. Năm A. Số 954

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. 1V. 19, 9-13. Ngôn sứ Êlia chống đối hoàng hậu Giêsaben bắt dân Chúa thờ thần Baan, cho nên bà tìm giết ngài.  Nhưng Thiên Chúa đã hiện ra để bênh đỡ cứu giúp và củng cố niềm tin cho ngôn sứ.  Đó là nội dung bài đọc này.

Bài Đọc 2. Rm. 9, 1-5. Muốn cho đồng bào là dân Do thái được cứu rỗi, thánh Phaolô tận lực giúp họ tin Chúa.  Nhưng họ luôn bất trung thất tín, nên ông buồn phiền.  Dù vậy, ông vẫn hy vọng họ sẽ ăn năn trở lại tin Chúa.  Đó là ý nghĩa đoạn thư này.

Tin Mừng. Mt. 14, 22-33. Thấy các tông đồ sợ hãi vì thuyền sắp chìm, Chúa Giêsu đi trên mặt biển đến với các ông và bảo: ‘’Hãy yên tâm.  Thầy đây, đừng sợ!’’  Các ông nhận ra Chúa thì yên tâm và vững lòng tin Người.  Đó là nội dung Tin mừng hôm nay.        


Đáp ca: Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con,
và ban ơn cứu rỗi cho chúng con.

Kinh thánh tuần tới.  Is. 56, 1-7; Rm. 11, 13-32; Mt. 15, 21-28.

Suy Niệm.

Chúa Giêsu là Thiên Chúa vì vậy Ngài có quyền năng trên vạn vật và vũ trụ. Chính Ngài cầm quyền trên mọi định luật vật lý, nên việc Ngài đi trên sóng nước minh chứng quyền năng Thiên Chúa của Ngài. Các môn đệ hôm ấy được chứng kiến tận mắt và ghi nhận sự kiện tỏ tường Chúa có quyền trên sóng biển và truyền cho chúng yên lặng. Vì thế, lòng tin của các môn đệ càng gia tăng. Đây cũng là điều nhắc nhở chúng ta: Chúng ta phải tin Chúa Giêsu tuyệt đối và thể hiện niềm tin ấy bằng cách sống theo những lời Chúa dạy, bởi vì như thánh Giacôbê nói: đức tin không có việc làm là đức tin chết.   Điều này cho chúng ta biết: ở đâu có Chúa là có bình an và hy vọng. Cuộc đời chúng ta cũng vậy, có giông tố bão táp, có thử thách khó khăn, nhưng chúng ta đừng bao giờ thất vọng nghĩ rằng Chúa bỏ rơi chúng ta, Chúa ở xa chúng ta hay không để ý gì đến chúng ta. Không! Chúa luôn ở với chúng ta, Chúa luôn đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường, Chúa luôn sẵn sàng trợ giúp chúng ta. Có thể nói: trong những giờ phút khó khăn, nguy hiểm, khổ đau, chẳng những Chúa đi bên cạnh chúng ta, mà Chúa còn bồng bế chúng ta trên cánh tay toàn năng của Ngài.

Reflection.

1 Kings 19:9a, 11-13a. If God's "voice" could be recorded, most people would probably assume that it would sound powerful, like the roar of the wind or awesome like the rumble of an earthquake. The prophet Elijah made an amazing discovery about God. When God spoke to Elijah on the holy mountain, Elijah heard "a tiny whispering sound." But in that sound Elijah recognized that God was present to him and would protect him from his enemies. Does this reading change your image of God in any way? Does it tell you something about prayer? How will it help you to pray?

Romans 9:1-5. Today Paul expresses sadness that most of his own people do not recognize Jesus as the Messiah. But Paul still loves them. They are God's chosen people, and Paul prays for them.  Do you pray for those who have not yet recognized Christ? How will you show your love by being more faithful to this responsibility?

Matthew 14:22-33. There are really two stories in today's gospel. One is about Jesus; the other about Peter. As the gospel begins, Jesus is alone in prayer. His disciples are in a boat crossing the Sea of Galilee. In the dark of night, a storm threatens the boat. Just as the boat is about to be swamped, Jesus comes to rescue his disciples. He is walking on the water! The second story tells how Peter's faith is put to the test. He thinks that he can join Jesus, walking on the stormy waters. But when Peter is out of the boat, surrounded by the menacing waves, he has second thoughts. In his fear, he begins to sink. After saving Peter, Jesus asks him why he doubted and did not trust him. When life seems tough and you are afraid, how will you turn to Christ with trust?

Lời Chúa Và Ý Lễ Trong Tuần.           

Thứ Hai.   Đnl. 10, 12-22; Mt. 17, 22-27.  Lh. Phanxico/Gđ. Ng V Hướng

Thứ Ba.    Lễ Đức Mẹ Lên Trời.  Tạ ơn/Cđ 8 giờ -Xin giải phẫu bằng an tốt đẹp
Thứ Tư.    Đnl. 34, 1-12; Mt. 18, 15-20. Lh. Anre
Thứ Năm. Gs. 3, 7-17; Mt. 18,21-19,1.  Lh. Phero&Anna/Gđ. Ng V Hướng
Thứ Sáu.  Gs. 24, 1-13; Mt. 19, 3-12.    Lh. Anre
Thứ Bảy.  5 giờ chiều.  Xin tạ ơn&Bằng an/Gđ. Ng V Hướng
Chúa Nhật. 8&10. Lh.Maria – Lh. Teresa - Lh. An-rê – Xin tạ ơn/Cđ 8 giờ.
                    Các Lh. Tiền nhân/Gđ. Phạm V Định

Phụng Vụ Tuần Này

         Đọc Lời Chúa                           Cho Rước Mình Thánh                     

5. Ng. Hưng Thịnh/Ng. Ngọc Yến     Sơ Liên
8. Lê Huy Bình/Đào Thị Lợi              Sơ Liên/Sơ Bích Phượng/Ng. Tr. Trực
10. Ng. Tr Giang/Trần Mai Khanh     Sơ Bạch Tuyết/Ng. Tr Hải/Ng. Tr Giang

Phụng Vụ Tuần Tới

5. Ng. Danh Nhân/Trần K Thảo       Sơ Liên

8. Ng. Thành Chung/Lê Th Hiên      Sơ Liên/Sơ Bích Phượng/Ng. Tr. Trực
10. Lê D. Phong/Phương Nguyễn   Sơ Bạch Tuyết/Ng. Tr Hải/Đoàn Th Nguyệt

Tài Chánh.

Quĩ Điều Hành. $2,315

Quĩ Xây Dựng:  Quảng cáo trên trang web: $750

Hân Hoan Chào Mừng. 

Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện trong Thánh lễ hôm nay. Những gia đình nào mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Giờ Tôn Sùng Thánh Thể.

Giờ tôn sùng Thánh Thể  chiều Thứ Bảy tuần tới, ngày 19, sẽ do Nhóm Linh Thao phụ trách. Xin mọi người tham dự để cùng thể hiện tình yêu và lòng tôn sùng Chúa Giê-su trong Bí tích Thánh Thể, hồng ân cao quí mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại. 

Lễ Đức Mẹ Lên Trời.

Xin Chú ý!  Thứ Ba tuần này, ngày 15 tháng 8, lễ kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, lễ trọng và buộc.  Mọi người phải tham dự Thánh lễ trong ngày này.  Sẽ có 2 Thánh lễ lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối tại giáo xứ.

Hỗ Trợ Chương Trình Truyền Giáo.

Để hỗ trợ chương trình truyền giáo của địa phận giúp những tổ chức, nhóm, cộng đoàn và Giáo hội địa phương đưa Tin mừng đến cho mọi người, nhất là những người sống ở những vùng xa xôi hẻo lánh. Sẽ có xin tiền lần thứ 2 trong các Thánh lễ tuần này.  Xin quảng đại.

Chương Trình Trả Nợ Ngôi Thánh Đường.

Xin kêu gọi tất cả mọi gia đình trong giáo xứ tham gia đóng góp chương trình trả nợ ngôi thánh đường mới. Xin đọc danh sách những gia đình đã đóng góp đăng trong bảng cuối nhà thờ.  Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Maria và Thánh Giuse, trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người. 

Danh sách các gia đình quảng đại đóng góp tuần vừa qua:    

Gđ. Trần Phương Uyên     $1,500
Gđ. Đinh Đức Độ               $1,100
Gđ. Phạm Thị Trúc            $1,040
Gđ. Tuyền&Seth Coleman $1,100
Gđ. Phạm Văn Định           $1,100
Gđ. Nguyễn Văn Hướng    $1,050
Gđ. Dương Ngọc Ánh        $1,032
Gđ. Nga&Ray Van Darrell  $516
Gđ. Bùi Khải&Duyên          $500
Gđ. Tăng Văn Hải              $300

Họp Thày Cô Giáo.

Để sửa soạn cho chương trình giáo lý và Việt ngữ, cũng như để chia các lớp học và biết những chi tiết cần thiết, xin các thày cô hy sinh tham dự buổi họp sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần này, ngày 13 tháng 8, bên hội trường. Vì tương lai của con em, xin kêu gọi những ai, nhất là những bạn trẻ, có khả năng, hy sinh tham gia giúp đỡ dạy dỗ con em, và xin tham dự buổi họp này.

Ghi Danh Và Khai Giảng Các Lớp Giáo Lý&Việt Ngữ. 

Ghi danh các lớp giáo lý và Việt ngữ sẽ vào Chúa nhật tuần này, ngày 13 tháng 8, sau Thánh lễ 10 giờ sáng bên hội trường. Xin mang theo sổ gia đình.  Ngày khai giảng sẽ vào Chúa nhật tuần tới, ngày 20 tháng 8, sau Thánh lễ 10 giờ sáng. Để việc ghi danh được mau chóng và thứ tự, phụ huynh có thể lấy đơn ghi danh đã có trên bàn trước nhà thờ về nhà và điền vào trước.  Cám ơn sự hợp tác của mọi người.

Hội Hiền Mẫu.

Hội sẽ bán thức ăn Chúa nhật tuần tới, ngày 20.  Xin những người được mời nấu những món ăn hy sinh cộng tác với hội. Chân thành cám ơn mọi người.

Lớp Giáo Lý Dự Tòng Và Chuẩn Bị Hôn Nhân.

Xin thông báo! Lớp giáo lý dự tòng và chuẩn bị hôn nhân sẽ khai giảng Chúa nhật, ngày 27 tháng 8, sau Thánh lễ 10 sáng tại nhà thờ.

Học SinhTrường Mẫu Giáo Các Thánh. (All Saints School)

Xin các phụ huynh ghi danh cho con em theo học trường mẫu giáo Các Thánh, Broken Arrow, vui lòng gặp linh mục quản nhiệm để xác định và đóng tiền trợ cấp $600 một em.   Hạn chót Chúa nhật ngày 27.  Sau ngày này trường sẽ loại tên ra khỏi giáo xứ.


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....