Thứ Sáu, 20 tháng 10, 2023

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Thứ 29 Thường Niên. Năm A_2023

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 29 Thường niên. Năm A. Số 964

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. Is 45, 1-6.  Cyrô vua nước Ba tư là người ngoại giáo, nhưng được Thiên Chúa dùng để giải thoát dân Do thái đang bị lưu đày ở Babylon.  Đó là nội dung của bài đọc này.

Bài Đọc 2. 1Tx. 1, 1-5.  Trong đoạn thánh thư hôm nay, thánh Phaolô thăm hỏi các tín hữu ở Têxalônica và cầu nguyện cho họ.  Ngài khen họ biết tin cậy mến Thiên Chúa là Đấng đã tuyển chọn họ.

Tin Mừng. Mt. 22, 15-21.  Nhóm Biệt phái và Hêrôđê muốn tìm cách hại Chúa Giêsu.  Họ hỏi Người có nên nộp thuế cho vua Xêsarê không.  Người biết ác ý của họ nên Chúa bảo: “Của Xêsarê trả về Xêsarê; của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa.”  Người có ý dạy phải chu toàn bổn phận đối với Thiên Chúa và quốc gia. 

Đáp caHãy kính tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang.

Kinh Thánh Tuần Tới: Is 45, 1-6; Tx. 1, 1-5; Mt. 22, 15-21.

Suy Niệm.

Để trả lời câu hỏi về nộp thuế cho César của những người tìm cách gài bẫy để hại Người, Chúa Giê-su biết rằng nếu trả lời có thì mất lòng dân, còn trả lời không thì sẽ bị kết án là chống đối nhà nước, cho nên Chúa Giêsu bảo họ đưa cho mình xem đồng tiền La mã. Hình và chữ ký trên đồng tiền này đã đem lại cho Chúa Giêsu một câu trả lời đầy lý tưởng: Của César hay trả cho César, của Thiên Chúa hãy trả cho Thiên Chúa. Với câu trả lời này, Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta một bài học quan trọng.  Vì chúng ta là công dân của hai thế giới: trần gian và thiên quốc. Như vậy, chúng ta phải tôn trọng những bổn phận của mỗi bên. Chính vì thế mà trong bức thư gởi tín hữu Rôma, thánh Phaolô đã khuyên nhủ: Hãy vâng phục các vị cầm quyền, hãy nộp cho họ những gì chúng ta mắc nợ. Mong rằng giữa hai quyền công dân này không bao giờ xảy ra những xung đột, nhưng luôn đi song song và bổ túc cho nhau, vì đạo chỉ đẹp khi ở trong đời và đời chỉ tốt khi ở trong đạo.

Reflection.

Isaiah 45:1, 4-6. God is full of endless surprises. Who would have imagined that God would use a pagan king to free the Israelites from their Babylonian captors? But that is exactly what happened in 538 B.C. Cyrus, king of Persia, conquered Babylon. He then liberated God's people and sent them home to Jerusalem to rebuild their temple. Today's first reading tells us that God called Cyrus God's "anointed." Even though Cyrus did not know the one true God, he acted as God's agent. Good people everywhere can carry out the will of God. How will you answer as God's calls your name?

1Thessalonians 1: 1-5bWhen St. Paul preached the good news, he was always careful to practice what he preached. Only in that way would people recognize the Holy Spirit speaking through him. Paul spoke with conviction, a strong belief backed up by a strong faith life.  St. Paul thanks God for the people he is writing to and remembers them in his prayers. What is he remembering about these people that make him grateful? What are the three most important virtues that he mentions here?

Matthew 22:15-21. Today’s Gospel tells us Jesus’ enemies ask him whether it is against God's law to pay taxes to the Roman emperor, a pagan ruler? If Jesus says yes, he will be in trouble with the Romans. If he says no, he will be in trouble with the majority of his own people. Jesus gives a masterful answer. He tells his questioners that if they use Caesar's money, then they have to pay for it. But they must also pay what belongs to God, who takes care of our needs. Jesus' answer addresses a much more important issue: our relationship with God. What would you say: what in your life belongs to Caesar? What belongs to God? Can you think of any issues in our country where the ideas of the government might be a problem to one who is trying to live for God?

Lời Chúa Và Ý Lễ Trong Tuần.          

Thứ Hai.   Rm. 4, 20-25; Lc. 12, 13-21. Lh. Đominico&Maria/Gđ. Bà cao
Thứ Ba.    Rm. 5, 12-21; Lc. 12, 35-38. Xin như ý/Gđ. Huỳnh T Dũng
Thứ Tư.    Rm. 6, 12-18; Lc. 12, 39-48. Lh. Đaminh/
Thứ Năm. Rm. 6, 19-23; Lc. 12, 49-53. Lh. Đominico&Toma/Gđ. Bà Cao
Thứ Sáu.  Rm. 7, 18-25; Lc. 12, 54-59. Các đẳng Lh.
Thứ Bảy. 5 giờ chiều. Lh. Gioan&Maria/Gđ. Bà cao
Chúa Nhật. 8&10. Lh. Rosa–Lh. Maria–Lh. Teresa–Xin tạ ơn–Lh. Mátta/Hoàng An
                   Lh. Anton&Teresa/Gđ. Phạm V Định – Lh. Maria/Gđ. Trần U Phương
                   Lh. Mattheu&Madalena&Tạ ơn/Gđ. Ng. Th Danh
                          

Phụng Vụ Tuần Này

         Đọc Lời Chúa                          Cho Rước Mình Thánh                     

5. Ng. Thành Chung/Ng. Ngọc Yến    Sơ Liên/Ng. Th Ban
8. Ng. Thành Chung/Trần Thị Tho      Sơ Liên/Sơ Phượng/Trần V Thái
10. Ng. Trung Hải/Lê Thanh Xuân      Sơ Bạch Tuyết/ Ng. Tr Hải/ Lê Th Xuân

Phụng Vụ Tuần Tới

5. Ng. Danh Nhân/Bùi Yến Linh         Sơ Liên

8. Trần Thu/Ng. Minh Ngọc                Sơ Liên/Sơ Bích Phượng/Ng. Tr. Trực
10. Ng. Công Hải/Phạm Thủy Trang  Sơ Bạch Tuyết/Ng. Tr Giang/Lê Đ Phong

Tài Chánh.

Quĩ Điều Hành. $5,072.     

Bán Thức Ăn: (tiết canh) $1,440. Chân thành cám ơn.   

Quĩ xây dựng: Thân nhân tang quyến Thêrêsa Nguyễn Xuân Loan $500.

Hân Hoan Chào Mừng. 

Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện trong Thánh lễ hôm nay. Những gia đình nào mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Giờ Tôn Sùng Thánh Thể.

Giờ tôn sùng Thánh Thể  chiều Thứ Bảy tuần tới, ngày 28, sẽ do Gia đình Tận hiến phụ trách. Xin mọi người tham dự để cùng thể hiện tình yêu và lòng tôn sùng Chúa Giê-su trong Bí tích Thánh Thể, hồng ân cao quí mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại.

Hội Hiền Mẫu Bán Thức Ăn.

Hội bán thức ăn sáng Chúa nhật hôm nay.  Chân thành cám ơn mọi người đã hy sinh nấu những món ăn, và những người giúp mọi công việc. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.  Xin mua ủng hộ.

Chương Trình Trả Nợ Ngôi Thánh Đường.

Xin kêu gọi tất cả mọi gia đình trong giáo xứ tham gia đóng góp chương trình trả nợ ngôi thánh đường mới. Xin xem danh sách những gia đình đã đóng góp và số tiền trên bảng trước nhà thờ. Danh sách những gia đình quảng đại đóng góp tuần vừa qua.

Gđ. Hoàng Đức Tùng       $1,500
Gđ. Hồ Phúc&Loan          $1,100
Gđ. Nguyễn Đức Lợi        $1,100
Gđ. Nguyễn Minh Hiếu     $1,050
Gđ. Lâm Hồng Hải           $1,040
Gđ. Thắng&Mừng (#162) $1,000
Xin Thánh Gia, Chúa Giê-su, Đức Maria, Thánh Giuse, ban muôn ơn lành
cho các gia đình đã, đang và sẽ quảng đại đóng góp.

Thừa Tác Viên Lời Chúa Và Thánh Thể.

Xin những thừa tác viên đọc Lời Chúa, và cho rước Mình Thánh Chúa chú ý! Khi được cắt cử, xin vui lòng mặc y phục chỉnh tề. Những thừa tác viên đọc Lời Chúa lên ngồi hàng ghế đầu bên phải. Khi lên đi vào lối giữa, cúi đầu trước bàn thờ và tiến lên bục.  Khi trở về cũng vậy. Cám ơn sự hy sinh phục vụ và cộng tác của mọi người, để Thánh lễ luôn có phần tôn kính và trang trọng.

Hội Chợ Mùa Thu.

 Hội chợ mùa thu năm nay sẽ được tổ chức vào Thứ Bảy, ngày 28 tháng 10, bắt đầu từ 6 giờ chiều, với nhiều trò chơi có phần thưởng miễn phí cho các em. Và sẽ có cuộc thi quần áo Halloween. Đồng thời sẽ bán nhiều món ăn ngon, nóng hổi và hấp dẫn.  Xin mời mọi người tham dự.

Tháng Mười Một-Tháng Các Linh Hồn.

Tháng 11 tới đây là tháng tưởng nhớ và cầu nguyện cho các linh hồn ông bà, cha mẹ, bạn bè thân thuộc đã qua đời.  Nếu muốn xin lễ chỉ cho các thân nhân đã qua đời trong tháng này, và được đăng trên tờ Tin mừng, xin vui lòng cho biết trước 2 tuần. Sẽ có một Thánh lễ lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy, ngày 4 tháng 11, tại nhà nguyện nghĩa trang Công giáo Calvery. Xin mời  tham dự.

Chầu Thánh Thể Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi.

Văn phòng Ơn Kêu Gọi địa phận thông báo: sẽ có giờ chầu Thánh Thể vào Thứ Năm hàng tuần, từ 7 tới 8 giờ tối, tại nhà thờ thánh Madalena, địa chỉ: 3188 E. 22nd St., Tulsa, OK, 74114,  để cầu nguyện cho ơn kêu gọi linh mục và tu sĩ.  Xin tham dự.

Picnic Mừng 50 Năm Thiết Lập Địa Phận.

Địa phận sẽ tổ chức 1 buổi picnic mừng 50 năm thiết lập vào ngày 28 tháng 10, tại công viện địa chỉ: Redbud Festival Park located at 109 N. Main Street, in Owasso, Oklahoma. Buổi picnic sẽ bắt đầu lúc 2 giờ 45 chiều tại nhà thờ thánh Herry, 8500 N. Owasso Expressway, đi bộ lần hạt tới công viên (40 phút). Sau đó sẽ có Thánh lễ lúc 4 giờ và các tiết mục khác. Chấm dứt lúc 10 giờ đêm.  Xin mời tham dự.


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....