Thứ Sáu, 27 tháng 10, 2023

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Thứ 30 Thường Niên. Năm A_2023

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 30 Thường niên. Năm A. Số 965

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài đọc 1. Xh. 22, 21-27.  Trong bài đọc 1 trích sách Xuất Hành hôm nay, Thiên Chúa dạy chúng ta học và sống nhân từ như Người, thương yêu giúp đỡ mọi người, nhất là người đói khổ, người nghèo khổ, góa bụa.  Đó là ý nghĩa bài đọc này.

Bài đọc 2. 1Tx.1, 5-10. Trong bài đọc 2 này, thánh Phaolô khen tín hữu Thêxalônica vì họ đã bỏ tà thần, sống Tin mừng cách gương mẫu cho nhiều người nhiều nơi. Đó là nội dung bài đọc này.

Tin Mừng. Mt. 22, 34-40.  Nhóm Biệt phái muốn thử và gài bẫy Chúa Giêsu, nên phái người đến hỏi Chúa trong luật điều nào trọng nhất. Chúa Giêsu cho biết:  điều răn trọng nhất là “mến Chúa yêu người.”  Đó là ý nghĩa bài Tin mừng hôm nay.

Đáp ca. Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Chúa. 

Kinh Thánh Tuần Tới: Ml. 1,14-2,2-10; Tx. 2, 7-13; Mt. 23, 1-12.

Suy Niệm.

Trong bài Tin mừng, Chúa Giêsu dạy chúng ta giới luật: Mến Chúa - Yêu Người. Yêu mến Thiên Chúa vì Ngài là Đấng dựng nên vũ trụ và con người, và ban cho chúng ta nhiều ơn lành hồn xác. Lòng yêu mến mà chúng ta dành cho Chúa vừa là cuộc sống biết ơn, vừa là tôn vinh quyền năng cao cả của Ngài qua đời sống chứng nhân và đức tin, phát từ trái tim chân thành. Tại sao lại phải yêu mến tha nhân? Nếu tìm trong Tin Mừng, chúng ta sẽ thấy câu trả lời của chính Chúa Giêsu: tha nhân là anh chị em với chúng ta.  Hết thảy chúng ta có cùng một Cha trên trời là Thiên Chúa.  Giới luật Yêu Thương không chỉ dừng ở lý thuyết, nhưng phải được thể hiện qua việc làm. Khi sống giới luật Yêu Thương một cách đích thực, chúng ta sẽ trở nên người có lòng hy sinh và quảng đại. Tình yêu chân chính sẽ làm cho con người được tự do, sẵn sàng hiến thân và hy sinh vì lợi ích của Nước Trời và  tha nhân. Mến Chúa Yêu Người là giới luật trọng nhất, và là nền tảng đạo của chúng ta.

Reflection.

Exodus 22: 20-26. As we see in the first reading from the Book of Exodus, God spelled out other ways in which the Israelites should live the covenant. These individual laws give clear guidance on relating to God and others. They also carry a threat of punishment for those who ignore the needy. Aliens, widows, orphans, and poor debtors are to be treated with compassion. If their cries for help are not answered, God says, "I will surely hear their cry." This reading erases any doubt about how important it is to treat those in need with compassion, understanding their suffering and taking action to change what is causing it. Who are the people named in this reading as needing special care? Give some reasons why these same people may need special care today.

1Thessalonians 11:5-10. In this reading, St. Paul is filled with gratitude that the new Christians of Thessalonica are following his example. They are not keeping the faith to themselves. They are imitating Paul by letting the Gospel echo from their lives for all to hear. The students have become the teachers. Have you ever experienced joy in praying, singing hymns, visiting a church, experiencing God's presence in nature, or doing a good deed? How can the word of God echo forth from you resoundingly?

Matthew 22: 34-40. When you heard the Pharisee's question to Jesus, "Teacher, which commandment in the law is the greatest?", did you know what the answer would be? If not, now would be a good time to learn the answer by heart. Which is the greatest commandment? Jesus quotes the law of love in two parts. First, we must love God with our entire selves. Out of that love of God grows the love of others. We must love our neighbors with as much care and concern as we have for ourselves. Why do you think most people say that this is the most important teaching of Jesus?

Lời Chúa Và Ý Lễ Trong Tuần.          

Thứ Hai.   Rm. 8, 12-17; Lc. 13, 10-17.   Xin tạ ơn&Bình an
Thứ Ba.    Rm. 8, 18-25; Lc. 13, 18-21.   Lh. Giuse&Maria
Thứ Tư.    Lễ Các Thánh.       Lh.Matta&Phero&Alexis/Gđ. Quốc&vân
Thứ Năm. Lễ Các Linh Hồn.  Lh. Phero&Các Lh./Gđ. Hinh Tường
Thứ Sáu.  Rm. 9, 1-5; Lc. 14, 1-6.  Lh. Anton&Maria
Thứ Bảy.    5 giờ chiều. Lh. Phanxico&Matta/Gđ. Trần C Thừa
Chúa Nhật. 8&10. Lh. Rosa–Lh. Maria–Lh. Teresa–Các Lh./Gđ. Phạm V Định
                    2Lh. Phanxico Xavie/Gđ. Bà Ry - Lh. Maria/Gđ. Lê V Anh
   

Phụng Vụ Tuần Này

         Đọc Lời Chúa                          Cho Rước Mình Thánh                     

5. Ng. Danh Nhân/Bùi Yến Linh         Sơ Liên/Ng. Th Ban
8. Trần Thu/Ng. Minh Ngọc                Sơ Liên/Sơ Phượng/ Ng. Trung Trực
10. Ng. Công Hải/Phạm Thủy Trang  Sơ Bạch Tuyết/ Ng. Tr Giang/Lê Đ Phong

Phụng Vụ Tuần Tới

5. Hội Hiền Mẫu                                   Sơ Liên/Trần H Cường

8. Ng.Thành Chung/Ng.Minh Phương  Sơ Liên/Sơ Bích Phượng/Phạm V Tiến
10. Ng. Thanh Ban/Hoàng Mai             Sơ Bạch Tuyết/Ng. Trung Hải/Lê Th Xuân

Tài Chánh.

Quĩ Điều Hành. $4,588      

Hân Hoan Chào Mừng. 

Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện trong Thánh lễ hôm nay. Những gia đình nào mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Giờ Tôn Sùng Thánh Thể.

Giờ tôn sùng Thánh Thể  chiều Thứ Bảy tuần tới, ngày 4, sẽ do Hội Hiền Mẫu phụ trách. Xin mọi người tham dự để cùng thể hiện tình yêu và lòng tôn sùng Chúa Giê-su trong Bí tích Thánh Thể, hồng ân cao quí mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại.

Lễ Các Thánh.

Xin chú ý! Thứ Tư tuần này, ngày 1 tháng 11, là Lễ Các Thánh, lễ trọng và buộc.  Thánh lễ tại giáo xứ sẽ vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối.   

Lễ Các Linh Hồn.

Thứ Năm, ngày 2, là Lễ Các Linh Hồn. Thánh lễ sẽ vào lúc 8 giờ sáng và 6 giờ chiều. Xin mọi người tham dự để cầu nguyện cho các linh hồn.

Chương Trình Trả Nợ Ngôi Thánh Đường.

Xin kêu gọi tất cả mọi gia đình trong giáo xứ tham gia đóng góp chương trình trả nợ ngôi thánh đường mới. Xin xem danh sách những gia đình đã đóng góp và số tiền trên bảng trước nhà thờ. Danh sách những gia đình quảng đại đóng góp tuần vừa qua.


Gđ. Bùi Minh Hòa Hiệp     $1,400
Gđ. Trần Cao Quyền         $1,100
Gđ. Trần Hoàng Vũ&Giao $1,000
Gđ. Nguyễn Minh Phương  $200
Gđ. Mai Hồng Ngọc             $150

Xin Thánh Gia, Chúa Giê-su, Đức Maria, Thánh Giuse, ban muôn ơn lành
cho các gia đình đã, đang và sẽ quảng đại đóng góp.

Chầu Thánh Thể Gia Trưởng.

Xin mời các gia trưởng hy sinh thời giờ tham dự giờ chầu Thánh Thể chiều Thứ Sáu đầu tháng tuần này, ngày 3, lúc 5 giờ 30 chiều.

Tháng Mười Một-Tháng Các Linh Hồn.

Tháng 11 là tháng tưởng nhớ và cầu nguyện cho các linh hồn của những người thân thuộc đã qua đời.  Nếu muốn xin lễ chỉ cho các thân nhân đã qua đời trong tháng này, và được đăng trên tờ Tin mừng, xin vui lòng cho biết trước 2 tuần. Sẽ có một Thánh lễ lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy, tuần này ngày 4 tháng 11, tại nhà nguyện nghĩa trang Công giáo Calvery. Xin mời  tham dự.

Bảo Trợ Lịch Phụng Vụ 2024.

Giáo xứ đang tiến hành thực hiện lịch phụng vụ năm 2024, và cần sự bảo trợ của cá nhân, cửa tiệm, văn phòng, công ty hay nhà hàng. Như năm trước, lịch sẽ in bằng giấy cứng và màu, có hình những ngày lễ trọng, và Lời Chúa.  Muốn ủng hộ hay đăng quảng cáo bảo trợ, xin liên lạc với linh mục chánh xứ, hay chị Nguyễn Ngọc Yến. Sẽ đăng số tiền ủng hộ trong phần tài chánh.  Giáo xứ chân thành cám ơn những ân nhân đã bảo trợ lịch năm vừa qua. Xin Thiên Chúa ban ơn lành.

Hội Hiền Mẫu.

Trong lần bán thức ăn tuần vừa qua, hội đã thu được số tiền $3,400.  Cám ơn mọi người và xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành. Hội cũng có giờ chầu Thánh Thể vào chiều Thứ Bảy đầu tháng tuần này, ngày 5, lúc 4 giờ 30 chiều.  Xin các hội viên và mọi người tham dự để cầu nguyện cho các gia đình trong giáo xứ.

Thừa Tác Viên Lời Chúa Và Thánh Thể.

Khi được cắt cử, xin vui lòng mặc y phục chỉnh tề. Thừa tác viên Thánh Thể lên ngồi hàng ghế đầu bên trái, và thừa tác viên đọc Lời Chúa bên phải. Khi lên đi vào lối giữa, cúi đầu trước bàn thờ và tiến lên bục.  Khi trở về cũng vậy. Cám ơn sự hy sinh phục vụ và cộng tác của mọi người, để Thánh lễ luôn có phần tôn kính và trang trọng.

Chầu Thánh Thể Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi.

Sẽ có giờ chầu Thánh Thể vào Thứ Năm hàng tuần, từ 7 tới 8 giờ tối, tại nhà thờ thánh Madalena,  để cầu nguyện cho ơn kêu gọi linh mục và tu sĩ.  Xin tham dự.

Đổi Giờ.

Xin chú ý! Sáng Chúa nhật tuần tới, ngày 5 tháng 11, vào lúc 2 giờ sáng sẽ đổi giờ. Trước khi đi ngủ tối Thứ Bảy nên vặn đồng hồ lùi lại 1 giờ.


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....