Thứ Sáu, 23 tháng 2, 2024

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Chay. Năm B_2024

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Chay. Năm B. Số 982

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. St. 22, 2-18. Bài đọc một hôm nay thuật lại lời Chúa bảo ông Ábraham dâng con duy nhất của ông là Isáac  làm của lễ tế.  Ông sẵn sàng vâng theo thánh ý nên được Thiên Chúa thưởng.  Isáac là hình ảnh Chúa Giêsu chịu chết chuộc tội chúng ta.

Bài Đọc 2Rm. 8, 31-34.  Thánh Phaolô minh chứng Thiên Chúa thương chúng ta đến nỗi ban Con Một Người để chịu chết và sẽ sống lại vinh quang, để biện hộ và chuyển cầu cho chúng ta là những người có tội.  Đó là nội dung đoạn thư sau đây.

Tin MừngMc. 9, 2-10.  Tin mừng hôm nay thuật lại chuyện Chúa Giêsu biến hình sáng láng để cho các tông đồ biết: Người là Con Thiên Chúa toàn năng, và sau khi chịu khổ giá, Người cũng sẽ sống lại vinh hiển như vậy.

Đáp ca. Tôi sẽ tiến đi trước thiên nhan Chúa,
              trong miền đất của nhân sinh.
   

Kinh Thánh tuần tớiXh. 20, 1-17; 1Cr. 1, 22-25; Ga. 2, 13-25.

Suy Niệm.

Bài Tin mừng cho chúng ta biết trong khi Chúa Giê-su đang biến hình, thì có tiếng Chúa Cha từ trời nói: “Đây là con Ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người.” Trong mùa chay, Giáo Hội cũng kêu gọi chúng ta hãy “biến hình”, tức là lột xác con người cũ tội lỗi, ích kỷ, kiêu căng, gian dối, tham lam, lười biếng, nguội lạnh, hay từ bỏ cuộc sống nghịch lại giáo huấn của Giáo hội và Tin mừng của Chúa Giê-su Kitô, để trở nên sáng láng giống như thân xác Chúa Kitô biến hình. Và như thế chúng ta bắt đầu một suộc sống mới tốt lành, đạo đức và thánh thiện gương mẫu đẹp lòng Chúa. Thiên Chúa Cha cũng khuyên bảo chúng ta hãy vâng nghe và sống lời Chúa Giêsu qua những lời dạy dỗ của Người trong Tin Mừng là hy sinh, phục vụ, có lòng bác ái và quảng đại.  Chúa Giê-su đã vâng lời và khiêm nhường xuống trần, mặc lấy thân xác loài người.  Chúa đã hy sinh phục vụ và chịu những sự đau khổ cũng như cái chết trên thập giá để cứu chuộc loài người chúng ta.  Nhưng Ngài đã phục sinh, sống lại trong vinh quang. Hôm nay chúng ta cần phải tự hỏi chính mình rằng: Tôi phải sống như thế nào để cũng được Thiên Chúa Cha tuyên bố: “Đây là con Ta rất yêu dấu?” Và cũng được sống lại vinh quang với Người?

Reflection.

Genesis 22:1-2,9,10-13,15-18The point of the story of Abraham and his willingness to sacrifice his only son Isaac is that Abraham trusted God completely. Before Abraham could harm his son, God stopped him. Through Jesus, we know that God is love and never desires the death of any person. The story begins with "God put Abraham to the test." Do you believe God puts people to the test? Why or why not?

Romans 8:31-34. In his letter to the Romans, Paul speaks of God, the Father who "did not spare his own Son but handed him over for the sake of us all. “That Son, Jesus Christ, now raised from the dead, intercedes with the Father for us. And how can God refuse Jesus anything he asks for us?” As Paul insists, "If God is for us, who can be against us?"  In what way might God be asking you to demonstrate your trust in him right now? How will you respond?

Mark 9:2-10. The story of Jesus' Transfiguration on the mountain is a preview of great things to come. With his amazed disciples looking on, Jesus is suddenly dressed in dazzling white and his face shines like the sun. He is speaking with the long-dead prophets Moses and Elijah. These two Old Testament figures represent the Law and the Prophets. They are interrupted by a majestic voice from a cloud, saying that Jesus is God's beloved Son. The bedazzled disciples are told to "Listen to him."  Like us, Peter, James, and John could not understand everything about Jesus overnight. It was only after his death and resurrection that they understood the meaning of his Transfiguration. What does the experience of the three disciples tell us about the process of coming to know and believe in Jesus? What has helped your own relationship with Jesus to grow over the past year?

Ý Lễ Trong Tuần.          

Thứ Hai.   Đn. 9, 4-10; Lc. 6, 36-38.       Lh. Rô-sa

Thứ Ba.    Is. 1, 10-20; Mt. 23, 1-12.      Xin như ý
Thứ Tư.    Gr. 18, 18-20; Mt. 20, 17-28. Các Đẳng Lh./Gđ. Xuân Tuyết
Thứ Năm. Gr. 17, 5-10; Lc. 16, 19-31.   Xin tạ ơn Đức Mẹ
Thứ Sáu.  St. 37, 3-28; Mt. 21, 33-46.    Lh. Giuse Khảo
Thứ Bảy.    5 giờ chiều.       Lh. Giuse – Teresa
Chúa Nhật. 8&10 giờ sáng. Lh. Giuse- Teresa- 2 Lh. Catarina
                                             Lh. Phero&Maria - Lh. Phaolo/Gđ. Đoàn Thoa

Phụng Vụ Tuần Này.

         Đọc Lời Chúa                        Trao Thánh Thể                     

5. Ng. Thành Chung/Đỗ K Loan   Sơ Liên/ Ng. Thanh Ban
8. Trần Thu/Đỗ Thu Hương          Sơ Phượng/Sơ Liên/ Trần Văn Thái
10. Lê Đ. Phong/Hoàng Mai         Sơ Bạch Tuyết/ Ng. Th Ban/Đoàn Th Nguyệt
Reflection: My Vũ Lê

Phụng Vụ Tuần Tới

5. Hội Hiền Mẫu                           Sơ Liên/ Ng. Tr. Giang

8. Ng. Danh Nhân/Lê Thị Hiên    Sơ Liên/Sơ Phượng/ Ng. Tr Trực
10. Ng. Công Hải/Ng. Kim Giao  Sơ Bạch Tuyết/Lê Đ Phong/Lê Th Xuân
Reflection: Alex Nguyễn

Tài Chánh.   

Quĩ Điều Hành. $4,400                         

Thứ Tư Lễ Tro: $2,725

Hân Hoan Chào Mừng.

Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình nào đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Giờ Tôn Sùng Thánh Thể

Giờ tôn sùng Thánh Thể chiều Thứ Bảy tuần tới, ngày 2, sẽ do Hội Hiền Mẫu phụ trách. Xin các thành viên trong hội và mọi người tham dự, để cùng thể hiện tình yêu và lòng tôn sùng Chúa Giê-su trong Bí tích Thánh Thể, hồng ân cao quí mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại.

Chầu Thánh Thể Gia Trưởng.

Sẽ có giờ chầu Thánh Thể cho các gia trưởng vào tối Thứ Sáu, ngày 1, tuần này, lúc 5 giờ 30 chiều.  Xin mời các gia trưởng tham dự để cầu Chúa Giêsu Thánh Thể thánh hóa và cho gia đình được yêu thương và hòa thuận.

Tĩnh Tâm Mùa Chay.

Tuần tĩnh tâm mùa chay năm nay sẽ được tổ chức từ Thứ Năm, ngày 21, đến Chúa nhật Lễ Lá, ngày 24 tháng 3, và sẽ do linh mục Phạm Quang Hồng, đến từ Úc châu hướng dẫn. Xin mọi người chuẩn bị thời giờ để tham dự. 

Xin Tiền Cho Tĩnh Tâm.

Sẽ có xin tiền lần thứ 2 sau chịu lễ trong các Thánh lễ 2 Chúa nhật tuần tới, ngày 3 và 10, cho tuần tĩnh tâm mùa chay sắp đến.  Xin mọi người rộng lượng và quảng đại. Nếu ai muốn giúp đỡ chi phí máy bay cho linh mục hướng dẫn Phạm Quang Hồng, đến từ Úc châu, và các linh mục đến giúp giải tội, xin liên lạc với linh mục quản nhiệm.

Chương Trình Trả Nợ Ngôi Thánh Đường. 

Xin kêu gọi những gia đình chưa tham gia hay chưa đủ số tiền $1,030, quảng đại đóng góp. Xin đọc danh sách những gia đình đã đóng góp và số tiền trên bảng trước nhà thờ. Danh sách những gia đình đóng góp tuần vừa qua:

Gđ. Lê Thường&Thanh      $1,030
Gđ. Nguyễn Nhân&Nương $1,000
Gđ. Phạm Tân&Tuyết            $100 (Vé số)
Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho những gia đình đã và sẽ đóng góp.    

Chương Trình Làm Lá.

Công việc làm lá tiến hành rất tốt đẹp nhờ vào những sự hy sinh của mọi người.  Chân thành cám ơn tất cả mọi người đã hy sinh giúp đỡ trong mọi công việc. Công việc làm lá sẽ tiếp tục vào Thứ Hai, bắt đầu lúc 8 giờ sáng. Vì đây là công việc hàng năm của giáo xứ, và cần nhiều người giúp, xin mọi người hy sinh thời giờ đến giúp. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả mọi người.   

Các Vé Số Trúng.

Chân thành cám ơn mọi gia đình, những công ty, cửa tiệm đã mua ủng hộ, và những người đã hy sinh đi bán vé số. Số tiền sổ xố thu được là: $18,650. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành. Nếu ai có vé số trúng, xin gặp linh mục quản nhiệm để nhận giải thưởng.

Ngắm Đứng-Dâng Hạt. 

Xin chú ý! Sẽ có ngắm đứng và dâng hạt bắt đầu từ Thứ Hai, ngày 11, lúc 5:30 chiều. Thánh lễ sau đó sẽ vào lúc 6 giờ 15 chiều. Những ai muốn tham dự phụng vụ suy niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu và Đức Maria cách đặc biệt này, xin chuẩn bị tham dự. 

Mùa Chay.

Luật Hội Thánh buộc kiêng thịt các ngày Thứ Sáu trong mùa chay. Mùa chay kêu gọi mọi người siêng năng làm những việc đạo đức như cầu nguyện, thực hành Lời Chúa, viếng Đàng Thánh Giá, lần hạt, tham dự Thánh lễ hằng ngày, sống bác ái, quảng đại, hãm mình từ bỏ các thói hư tật xấu, hy sinh thời giờ giúp làm lá, và tham dự tuần tĩnh tâm để chuẩn bị tâm hồn mừng mầu nhiệm phục sinh của Chúa Giê-su Ki-tô. 

Mỗi chiều Thứ Sáu sẽ đi đàng Thánh Giá, suy niệm cuộc thương khó của Chúa Giê-su, lúc 5 giờ 30 chiều, trước Thánh lễ 6 giờ.  Xin mời tham dự.

 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....