Thứ Sáu, 16 tháng 2, 2024

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Chay. Năm B_2024

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Chay. Năm B. Số 981

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. St. 9, 8-15.  Bài đọc trích sách Sáng Thế hôm nay cho thấy sự kiện Thiên Chúa hối tiếc việc đã cho lụt hồng thủy hủy diệt kẻ tội lỗi, vì Thiên Chúa thương muốn cứu chữa chứ không muốn phạt họ, nên Thiên Chúa lập giao ước với ông Noe không cho lụt tàn phá nữa.  Đó là nội dung bài đọc này.

Bài Đọc 2. 1Pr. 3, 18-22.  Lụt đại hồng thủy đã hủy diệt những kẻ tội lỗi, chỉ trừ gia đình ông Noe, như đã diễn tả trong bài đọc 1. Đó là hình ảnh Bí Tích Thanh Tẩy Chúa Giêsu lập để xóa tội loài người và là ý nghĩa đoạn thư của thánh Phêrô.

Tin Mừng. Mc. 1, 12-15.  Tin mừng thánh Máccô hôm nay thuật lại sự việc sau khi chịu phép rửa, Chúa Giêsu được Thánh Thần đưa vào hoang địa ăn chay cầu nguyện 40 đêm ngày, chuẩn bị cuộc sống mới rao giảng Tin mừng.   Người đã thắng ma quỉ và bắt đầu sứ vụ công khai rao giảng, kêu gọi mọi người sám hối và tin vào Tin Mừng.  


Đáp ca. Tất cả đường nẻo Chúa, là ân sủng và trung thành
               dành cho những ai giữ minh ước và điều răn Chúa.

Kinh Thánh tuần tới:  St. 22, 1-18; Rm. 8, 31-34; Mc. 9, 1-9.    

Suy Niệm.

Ma quỷ luôn tìm cách cám dỗ con người sống nghịch lại với đường lối Thiên Chúa. Chúa Giê-su đã từng bị ma quỉ cám dỗ không trung thành với sứ vụ Chúa Cha trao phó, hành động theo ý mình. Hôm nay Chúa nhật thứ nhất khởi đầu mùa chay, Chúa Giê-su mời gọi chúng ta hãy sám hối. Sám hối là nhìn nhận sự yếu đuối của mình để trông cậy lòng thương xót và ân sủng của Thiên Chúa. Chỉ trong Thiên Chúa chúng ta mới có thể chiến thắng cám dỗ, chiến thắng những yếu đuối của bản thân. Xin Chúa Giêsu là Đấng đã chiến thắng cám dỗ ban ơn sức mạnh để chúng ta đứng dậy sau những lần vấp ngã, và biết canh tân đời sống theo Tin Mừng. Xin cho chúng ta đừng bao giờ tự phụ về khả năng tự chủ của mình, nhưng luôn khiêm tốn  trông cậy vào ơn Chúa giúp, cương quyết từ chối, lánh xa sự xấu, thói hư tật xấu, tội lỗi và những điều nghịch lại với lề luật, giới răn của Chúa dạy. Amen

Reflection.

First Reading. Genesis 9:8-15. Today's reading from Genesis tells us how the story of Noah and the ark ends. Noah, his family, and the pairs of living creatures on the ark have survived the great flood that covered the earth. They have finally left the ark and emerged on dry ground. Now God has placed in the sky a beautiful rainbow as a sign of the covenant between God and his people. God promises that a flood will never again destroy "all mortal beings." A rainbow is a sign of faithful love. During Noah's time, the floodwaters brought death as a punishment for the people's wickedness. For you as a Christian, what waters bring life?

Second Reading. 1 Peter 3:18-22. This letter was written to encourage the early Christians to remain faithful to Christ who leads us to God. The writer recalls the story of Noah and his family who escaped destruction on the ark. They sailed through the flood waters to a new life. "You are now saved by a baptismal bath which corresponds to this exactly," this letter explains. How does blessing yourself with holy water as you enter and leave the church remind you of your Baptism?

Gospel. Mark 1:12-15. Can you imagine a movie scene illustrating the first part of today's gospel story? Jesus is out in the desert where he is put to the test or tempted by Satan. But he is also surrounded by wild beasts and angel attendants. It must have been an interesting forty days Jesus spent preparing to proclaim the good news. "The reign of God is at hand," he announced in Galilee, and he called people to get ready for God's reign by reforming their lives. Jesus stayed in the desert for forty days, praying and preparing himself for his mission. God has a mission for each of us. What can you do to learn what that mission might be? What might help you prepare yourself for that mission?

Ý Lễ Trong Tuần.          

Thứ Hai.  Lv. 19, 1-18; Mt. 25, 31-46.  Xin bằng an&Tạ ơn
Thứ Ba.   Is. 55, 10-11; Mt. 6, 7-15.     Lh. Giuse Vượng
Thứ Tư.   Gn. 3, 1-10; Lc. 11, 29-32.  Cầu cho các bệnh nhân/Gđ. Thành&Nhủ
Thứ Năm.1Pr. 5, 1-4; Mt. 16, 13-19.    Lh. Matino
Thứ Sáu. Ed. 18, 21-28; Mt. 5, 20-26. Lh. Rô-sa/Gđ. Tiến&Kim Anh
Thứ Bảy. 5 giờ chiều.          Lh. Giuse – Teresa
Chúa Nhật. 8&10 giờ sáng. Lh. Giuse- Teresa- 2 Lh. Catarina
                                             Tạ ơn Đức Mẹ/Gđ. Huỳnh Nhiều
  

Phụng Vụ Tuần Này.    

         Đọc Lời Chúa                         Trao Thánh Thể                     

5. Ng. Thành Nhân/Lê Thị Hiên          Sơ Liên/ Ng. Tr. Giang
8. Ng. Minh Phú/Đào Thị Lợi              Sơ Phượng/Sơ Liên/ Ng. Tr Trực
10. Đoàn Q Dũng/Phạm Lan Thanh   Sơ Bạch Tuyết/ Ng. Tr. Giang/Phạm V Tiến
Reflection: Annie Nguyễn

Phụng Vụ Tuần Tới

5. Ng. Thành Chung/Đỗ K Loan    Sơ Liên/Ng. Thanh Ban

8. Trần Thu/Đỗ Thu Hương           Sơ Liên/Sơ Phượng/ Trần Văn Thái
10. Lê Đ. Phong/Ng. Kim Giao      Sơ Bạch Tuyết/Ng. Th Ban/Đoàn Th Nguyệt
Reflection: My Vũ Lê

Tài Chánh.   

Quĩ Điều Hành. $7,057      

Hội Hiền Mẫu bán dưa món và chả lụa: $425

Hân Hoan Chào Mừng.

Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình nào đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Giờ Tôn Sùng Thánh Thể

Giờ tôn sùng Thánh Thể chiều Thứ Bảy tuần tới, ngày 24, sẽ do Giáo lý viên&Ẩm thực và Vệ sinh phụ trách. Xin mọi người tham dự để cùng thể hiện tình yêu và lòng tôn sùng Chúa Giê-su trong Bí tích Thánh Thể, hồng ân cao quí mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại.

Tĩnh Tâm Mùa Chay.

Tuần tĩnh tâm mùa chay năm nay sẽ được tổ chức từ Thứ Năm, ngày 21, đến Chúa nhật Lễ Lá, ngày 24 tháng 3, và sẽ do linh mục Phạm Quang Hồng hướng dẫn. Xin mọi người chuẩn bị thời giờ để tham dự. 

Chương Trình Trả Nợ Ngôi Thánh Đường. 

Xin kêu gọi những gia đình chưa tham gia hay chưa đủ số tiền $1,030, quảng đại đóng góp. Xin đọc danh sách những gia đình đã đóng góp và số tiền trên bảng trước nhà thờ. Danh sách những gia đình đóng góp tuần vừa qua:

Gđ. Trần Văn Tri (6)           $1,050
Gđ. Võ Phước Sang          $1,031
Gđ. Nguyễn Minh Nhật      $1,032
Gđ. Nguyễn Thành Chung    $663
Gđ. Nguyễn Văn Hòa&Nhạn $500
Gđ. #303                               $300
Gđ. Nguyễn Ái&Trang (159) $200
Gđ. Lê Văn Bằng                  $100
Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho những gia đình đã và sẽ đóng góp.

Chương Trình Làm Lá.

Công việc làm lá năm nay đã bắt đầu sáng Thứ Năm vừa qua.  Chân thành cám ơn tất cả mọi người đã hy sinh giúp đỡ trong mọi công việc. Công việc làm lá sẽ tiếp tục vào Thứ Hai, bắt đầu lúc 8 giờ sáng. Vì đây là công việc hàng năm của giáo xứ, và cần nhiều người giúp, xin mọi người hy sinh thời giờ đến giúp. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả mọi người.   

Tiền Thu Công Việc Gói Bánh.

Ban tài chánh cho biết số tiền thu được trong công việc gói bánh là: $30,267.  Chân thành cám ơn mọi người đã hy sinh giúp đỡ trong mọi công việc gói bánh năm nay và gia đình đã bảo trợ vật liệu.  Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Các Vé Số Trúng.

Chân thành cám ơn mọi gia đình, những công ty, cửa tiệm đã mua ủng hộ. Và những người đã hy sinh bán các vé số.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành.

Chân Thành Cám Ơn.

Chân thành cám ơn tất cả mọi người, các ban, các nhóm và đoàn thể đã tham gia giúp các công việc tổ chức mừng Tết vừa qua: Ca đoàn, nhóm vũ phụng vụ và các người phụ trách, nhóm múa lân, ban trang hoàng, ban ẩm thực, những người nấu và phụ phát thực phẩm, ban truyền thông và âm thanh, ban xổ số, các em, các ca sĩ và đoàn vũ trong bữa tiệc mừng, những người thu dọn, ân nhân tặng hoa trang trí, và nhiều người khác. Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Maria và Thánh Cả Giuse, ban nhiều ơn lành cho mọi người. 

Mùa Chay.

Mùa chay kêu gọi mọi người siêng năng làm những việc đạo đức như cầu nguyện, thực hành Lời Chúa, viếng Đàng Thánh Giá, lần hạt, tham dự Thánh lễ hằng ngày, sống bác ái, quảng đại, và hãm mình từ bỏ các thói hư tật xấu, hy sinh thời giờ giúp làm lá, như là một việc ăn năn, đền tội, và tham dự tuần tĩnh tâm để chuẩn bị tâm hồn mừng mầu nhiệm phục sinh của Chúa Giê-su Ki-tô.

Mỗi chiều Thứ Sáu sẽ đi đàng Thánh Giá, suy niệm cuộc thương khó của Chúa Giê-su, lúc 5 giờ 30 chiều, trước Thánh lễ 6 giờ.  Xin mời tham dự. 


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....