Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2024

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi. Năm B_2024

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi. Năm B. Số 995

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này. 

 Bài Đọc 1. Đnl. 4, 32-40.  Trong bài đọc 1 hôm nay, ông Môisen nhắc cho dân Chúa nhớ: Chúa là Thiên Chúa của họ, đã thương cứu họ khỏi nô lệ Ai Cập.  Vì thế họ phải kính thờ, trung thành, và lo tuân giữ luật Chúa. Đó là ý nghĩa bài đọc này.

Bài Đọc 2. Rm. 8, 14-17.  Trong bài đọc 2 hôm nay, Thánh Phaolô bảo: nhờ Chúa Thánh Thần hướng dẫn, mọi người được làm con Chúa, được gọi Thiên Chúa là Cha, được đồng thừa tự với Đức Kitô.  Đó là ý nghĩa đoạn thư này.

Tin Mừng.  Mt. 28, 16-20.  Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu Phục sinh sai các Tông đồ đi loan báo Tin mừng cho muôn dân và làm phép rửa cho họ, nhân danh Ba Ngôi Thiên Chúa là Cha, là Con và là Thánh Thần.

Đáp Ca. Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình.

Kinh Thánh Tuần Tới: Lễ Kính Mình Máu Chúa Ki-Tô.

Suy niệm.

Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, Ngôi Cha, Ngôi Con và Thánh Thần, được chính Chúa Giêsu mạc khải.  Theo bài Tin mừng hôm nay, trước khi về trời, Chúa Giêsu đã dặn dò các môn đệ một điều sau cùng: “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần; giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28,18-20).  Chúng ta, với sự hiểu biết giới hạn của con người, không thể hiểu hoàn toàn được mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, nhưng chúng ta biết mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm yêu thương và hiệp nhất.  Thiên Chúa, tuy có Ba Ngôi, nhưng chỉ là một Thiên Chúa duy nhất, được hiệp nhất với nhau trong tình yêu thương. Cuộc sống yêu thương và hiệp nhất cũng là mẫu mực cho đời sống gia đình, cộng đoàn giáo xứ và Giáo hội.  Xin Thiên Chúa Ba Ngôi luôn hiệp nhất chúng ta trong tình yêu thương và che chở của Các Người

Reflection.

Dt. 4, 32-40. In today’s first reading, God revealed himself to the Israelites through Moses. They became the first people in human history to recognize that there is one God and God is one.  We too have "fixed in our hearts" that there is one God. However, through Jesus, we have come to know that God is a union of three divine persons: the Father, the Son, and the Holy Spirit. It is this truth of our faith that we celebrate today. Ancient peoples worshiped many gods and often made gold or bronze images of their gods. They made sacrifices to these idols and were ruled by them. What are some of the "idols" that people have created in our society today? What kinds of sacrifices do people make to these idols? Why do we let these things become so important that they can tend to rule our lives? Why is it important to be aware of any idols that take the place of God in our lives?

Rm. 8, 14-17. Imagine your happiness if you learned that you and your entire family had been adopted by a great king who would love and care for you forever. We sometimes forget that at our Baptism the Holy Spirit made us children of God, the King of Heaven and Earth. We were also made heirs or inheritors with Christ of all the Father's blessings. Who or what helps you to remember that you are a son or daughter of the King of Heaven?

Mt. 28, 16-20. In today's gospel, Jesus speaks to his gathered disciples. He sends them out to draw others into the family of God. They are to make disciples in every nation and baptize them "in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit." They are also to teach these new members everything that Jesus has taught them. We are called to this same mission. And Jesus promises to be with us always as we share our faith in him. In what way do you bring this mission to others?

Lời Chúa Và Ý Lễ Trong Tuần.         

Thứ Hai.   1Pr. 1, 3-9; Mc. 10, 17-27.      Lh. Augutino

Thứ Ba.    1Pr. 1, 10-16; Mc. 10, 28-31.  3 Lh. Giuse
Thứ Tư.    1Pr. 1, 18-25; Mc. 10, 32-45.  Xin tạ ơn&Bằng an/Gđ. 222
Thứ Năm. 1Pr. 2, 2-12; Mc. 10, 46-52.    Lh. Phero&Lh.OBTT
Thứ Sáu.  Lễ Đức Mẹ Đi Viếng. Lh. Giuse
Thứ Bảy.    5 giờ chiều. Lh. Gioan Bao;Teresa;
Chúa Nhật. 8&10 sáng. Lh.Gioan Bao -Teresa- 2Lh. Catarina
                   Lh. Maria&Giuse/Gđ. Ng V Sinh - Lh. Đa Minh&Anna/Gđ. Nam&Thủy

Phụng Vụ Tuần Này.    

         Đọc Lời Chúa                       Trao Thánh Thể                     

5. Ng. Thành Chung/Bùi Yến Linh  Sơ Liên/ Ng. Tr. Giang
8. Ng. Thành Chung/Trần Th Tho   Sơ Liên/Sơ Phượng/ Trần V Thái
10. Lớp Thêm Sức                         Sơ Bạch Tuyết/
Reflection: Ng. Annie

Phụng Vụ Tuần Tới.

5. Hội Hiền Mẫu                            Sơ Liên/Ng. Th Ban

8. Lê Huy Bình/Đỗ K Loan            Sơ Phượng/Sơ Liên/Ng.
10. Ng. Th Ban/Hoàng Mai           Sơ Bạch Tuyết/Ng. Tr Giang/Lê Th Xuân
Reflection: Ng. Alex

Tài Chánh.  

Quĩ Điều hành: $5,101

Hân Hoan Chào Mừng.

Giáo xứ hân hoan chào mừng sự hiện diện của Đức giám mục giáo phận và quí linh mục trong Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần này để ban Bí tích Thêm sức cho các em học sinh. Và mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình nào đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Giờ Tôn Sùng Thánh Thể. 

Giờ tôn sùng Thánh Thể chiều Thứ Bảy tuần tới, ngày 1, và sẽ do Hội Hiền Mẫu phụ trách. Xin các thành viên trong hội và mọi người tham dự, để cùng thể hiện tình yêu và lòng tôn sùng Chúa Giê-su trong Bí tích Thánh Thể, hồng ân cao quí mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại.

Thánh Lễ Thứ Hai, Lễ Tưởng Nhớ.

Xin chú ý! Thứ Hai tuần này, ngày 27, là lễ Tưởng Nhớ.  Thánh lễ sẽ vào lúc 8 giờ sáng.  Không có Thánh lễ 6 giờ chiều.

Chương Trình Trả Nợ Ngôi Thánh Đường.

Chương trình sẽ chấm dứt vào Chúa nhật, ngày 25 tháng 8.  Những gia đình chưa tham gia hay chưa đóng đủ số tiền $1,030, xin quảng đại đóng góp. Xin đọc danh sách các gia đình đã đóng góp, và số tiền trên bảng cuối nhà thờ..  Danh sách gia đình đóng góp tuần vừa qua:

Linh mục chánh xứ $300

Xin Thánh Gia, Chúa Giê-su, Đức Maria và Thánh Cả Giuse ban nhiều ơn lành 

Hân Hoan Chúc Mừng Các Em Học Sinh Nhận Bí Tích Thêm Sức.

Giáo xứ hân hoan chúc mừng 30 em học sinh lãnh nhận Bí tích Thêm sức do Đức giám mục giáo phận David Konderla trao ban. Và cũng chúc mừng tất cả gia đình của các em.  Xin Chúa Thánh Thần ban nhiều ơn lành cho mọi người, nhất là các em, để các em trở thành những chứng nhân cho Chúa Giê-su Ki-tô Phục sinh.

Chân Thành Cám Ơn.

Chân thành cám ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ mọi công việc cho buổi picnic giáo xứ Chúa nhật tuần vừa qua được tốt đẹp và vui, quí anh chị trong Hội đồng Mục vụ, mọi người trong nhóm ẩm thực, mua, chuẩn bị, nấu và phân phát thức ăn, những người chuẩn bị và điều khiển các trò chơi, quí anh trong ban bảo trì dựng lều, sắp xếp bàn ghế và dọn dẹp, ban âm thanh, truyền thông hình ảnh và nhóm bảo vệ.  Xin vào trang web giáo xứ để coi hình ảnh.  Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Maria và Thánh Cả Giuse, trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Cung Nghinh Thánh Thể

Chúa nhật, ngày 2 tháng 6, là ngày lễ kính Mình Máu Thánh Chúa Giêsu.  Nếu thời tiết thuận tiện, sẽ có cuộc cung nghinh Thánh Thể trước Thánh lễ 10 giờ sáng.  Nhóm Linh thao sẽ phụ trách phần khiêng kiệu.  Xin mời mọi người tham dự để cùng tôn kính hồng ân cao quí mà Chúa Giêsu Kitô đã để lại cho nhân loại, trong năm phục hưng lòng lòng tôn sùng và kính mến Thánh Thể này.

Cung Nghinh Thánh Thể Địa Phận

Địa phận sẽ có cuộc tuần hành cung nghinh Thánh Thể vào Thứ Năm, ngày 30, từ nhà thờ Christ the King đến nhà thờ chính tòa Holy Family.  Bắt đầu là Thánh lễ lúc 6 giờ chiều tại nhà thờ Christ the King, sau đó là cuộc tuần hành cung nghinh. Ca đoàn giáo xứ sẽ hát trong Thánh lễ và cuộc cung nghinh.  Xin mời tham dự. Xin đậu xe tại nhà thờ chính tòa và di chuyển đến nhà thờ Christ the King bằng xe buýt. Xin vào trang web: dioceseoftulsa.org/corpus-christi để biết thêm chi tiết về chỗ đậu xe và ngày giờ. 

Hội Hiền Mẫu.

Hội sẽ bán thức ăn Chúa nhật, ngày 9 tháng 6. Xin những người được mời nấu những món ăn hy sinh cộng tác với hội.  Chân thành cám ơn mọi người.

Rao Hôn Phối.

Chị Teresa Phạm Thi Kim Ngân, con ông bà Phạm Ngọc Quyền, muốn kết hôn với anh Gioan Nguyễn Nhật Quang, con ông bà Nguyễn Văn Đính. Thánh lễ Hôn phối sẽ được cử hành vào Thứ Bảy, ngày 15 tháng 6, lúc 2 giờ chiều, tại thánh đường giáo xứ.  Nếu ai biết đôi này có trở ngại gì, xin thông báo cho linh mục chánh xứ biết.  Chân thành cám ơn.


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....