Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2024

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên. Năm B_2024


Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên. Năm B. Số 993

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. Cv. 1, 1-11. Bài đọc trích sách Tông đồ công vụ này thuật lại sau khi sống lại, Chúa Giêsu dạy dỗ các tông đồ 40 ngày, ban Chúa Thánh Thần cho các ông và sai đi giảng đạo rồi Người lên trời. Đó là ý nghĩa bài đọc này.

Bài Đọc 2. Ep 1, 17-23. Trong thư gởi người Êphêsô, Thánh Phaolô xin Chúa ban thần trí khôn ngoan cho các tín hữu, để họ nhận biết nguồn hy vọng đích thự là Chúa Giêsu, Đấng đã sống lại tự cõi chết.  Đó là nội dung bài đọc 2 hôm nay.

Tin Mừng.  Mc. 28, 16-20.  Tin mừng theo thánh Mác-cô hôm nay thuật lại sự việc sau khi Chúa Giêsu trao ban các tông đồ sứ mạng rao giảng Tin mừng, thay thế và củng cố những việc Người đã làm, Người lên trời ngự bên hữu Chúa Cha.

Đáp ca: Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng,
          Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang.

Kinh Thánh tuần tới:  Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.

Suy niệm.

Sự kiện Chúa Giêsu Ki-tô thăng thiên xác quyết cho chúng ta là có Thiên đàng, và cũng đánh dấu một giai đoạn mới trong việc loan báo Tin Mừng. Trước đây, loan báo Tin Mừng chủ yếu là sứ vụ của Chúa Giêsu. Nhưng từ đây, việc này chủ yếu là của các môn đệ và của Giáo Hội, với sự trợ lực và hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Khi từ biệt để về trời, Chúa Giêsu đã trao sứ vụ rao giảng cho các môn đệ, Người nói: "Các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần." Và “Thầy sẽ ở với các con cho đến ngày tận thế.” Các môn đệ vâng lời Thầy can đảm đi khắp nơi loan Tin Mừng.  Những lời Chúa hứa với các môn đệ đã thành sự thật: "Có Chúa cùng hoạt động với các ông, và củng cố lời giảng dạy bằng những phép lạ kèm theo." Thiên đàng là cùng đích và là quê hương vĩnh viễn của chúng ta, nhưng trần thế chính là con đường dẫn tới quê hương hạnh phúc đó. Muốn tới được Thiên đàng thì trước hết phải đi hết con đường dương thế và chu toàn sứ vụ của Ki-tô hữu ở đời này. Xin Chúa Thánh Thần luôn đồng hành, ban ơn và hướng dẫn để chúng ta luôn trung thành với Chúa, can đảm sống lời Chúa, làm chứng cho Chúa và rao giảng Tin mừng để mọi người được hưởng ơn cứu độ và hạnh phúc Thiên đàng đời sau.

Reflection.

Acts 1:1-11. At the beginning of the Acts of the Apostles, Saint Luke summarizes the appearances of the risen Jesus. Imagine that one of your parents or family members is writing a summary of the highlights of your life. He or she wants to emphasize how your life has made a difference to others around you. What are some of the things you would want the summary to include?

Ephesians 1:17-23. Today's second reading gives us an opportunity to rejoice that Jesus Christ reigns over all the nations. God has raised him in glory and given us a share in Jesus' inheritance.  Paul prays that the Christian community may grow in wisdom through the Holy Spirit's guidance. He prays that we may recognize Christ's surpassing power and our own glorious inheritance. One day we too will ascend into heaven and live with our God forever. How do you show that in your life "Jesus rules"?

Mark 16:15-20. Today’s Gospel from Mark emphasizes on what the disciples will be able to do the great things in the power of the Holy Spirit. What we can be sure of is that Jesus wants us to proclaim the gospel to all people. To do so we use whatever gifts the Holy Spirit provides. This gospel ends with the disciples preaching everywhere. Their word is verified by the signs the ascended Lord works through them. What are some of the signs by which people recognized who Jesus was?  Why do you think it is so important that Christians reflect Jesus' love for the sick, the addicted, the mentally-ill, the poor and those who suffer injustice?

Lời Chúa Và Ý Lễ Trong Tuần.         

Thứ Hai.   Cv. 19, 1-8; Ga. 16, 29-33.            Tạ ơn&Các Lh
Thứ Ba.    Cv. 1, 15-26; Ga. 15, 9-17.            2Lh. Giuse
Thứ Tư.    Cv. 20, 28-38; Ga. 17, 11-19.        Lh. Giuse
Thứ Năm. Cv. 22,30-23,6-11; Ga.17, 20-26.  2Lh. Maria/Gđ. Bà Ry
Thứ Sáu.  Cv. 25, 13-21; Ga. 21, 15-19.        Lh. Maria
Thứ Bảy.    5 giờ chiều. Lh. Gioan Bao.; Teresa; Giuse
Chúa Nhật. 8&10 sáng. Lh.Gioan Bao -Teresa- 2Lh. Catarina
                                       Lh. Giuse;Thomas;Catarina;Teresa/Gđ. Ng. T Dũng
         

Phụng Vụ Tuần Này.    

         Đọc Lời Chúa                       Trao Thánh Thể                     

5. Ng. Danh Nhân/Ng. Ngọc Yến        Sơ Liên/ Ng. Tr. Giang
8. Ng. Hưng Thịnh/Ng. Minh Ngọc      Sơ Liên/Sơ Phượng/ Trần V Thái
10. Ng. Công Hải/Đoàn Th Nguyệt     Sơ Bạch Tuyết/ Ng. Th Ban/Ng. Tr Giang
Reflection: My Vũ Lê

Phụng Vụ Tuần Tới.

5. Ng. Hưng Thịnh/Lê Th Hiên        Sơ Liên/Ng. Th. Ban
8. Trần Thu/Ng. Minh Phương        Sơ Phượng/Sơ Liên/ Ng. Tr Trực
10. Các em lớp Giáo lý                   Sơ Bạch Tuyết/Lê Đình Phong/Lê Th Xuân
Reflection: Ng. Hồng Ân
       

Tài Chánh.  

Quĩ Điều Hành: $6,012

Hân Hoan Chào Mừng.

Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình nào đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Giờ Tôn Sùng Thánh Thể. 

Giờ tôn sùng Thánh Thể chiều Thứ Bảy tuần tới, ngày 18, sẽ do Hội Đồng mục vụ và Ban Bảo trì phụ trách. Xin các thành viên trong hội và mọi người tham dự, để cùng thể hiện tình yêu và lòng tôn sùng Chúa Giê-su trong Bí tích Thánh Thể, hồng ân cao quí mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại.

Chương Trình Trả Nợ Ngôi Thánh Đường.

Chương trình sẽ chấm dứt vào Chúa nhật, ngày 25 tháng 8.  Những gia đình chưa tham gia hay chưa đóng đủ số tiền $1,030, xin quảng đại đóng góp. Xin đọc danh sách các gia đình đã đóng góp, và số tiền trên bảng cuối nhà thờ..  Danh sách gia đình đóng góp tuần vừa qua:

Gđ. Nguyễn Minh Phương (148) $300
Gđ. Tăng Hải                               $300
Gđ. Nguyễn Thu                          $300
Xin Thánh Gia, Chúa Giê-su, Đức Maria và Thánh Cả Giuse
   ban nhiều ơn lành cho những gia đình đã và sẽ đóng góp.    

Chúc Mừng Ngày Của Mẹ.

Trong tuần mừng Ngày Của Mẹ hôm nay, chân thành chúc  tất cả người mẹ trong giáo xứ và hiện diện trong Thánh lễ, nhất là  hội viên của Hội Hiền Mẫu một ngày vui mừng và hạnh phúc. Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Hiền Mẫu Maria, ban nhiều ơn lành cho các người mẹ. 

Quĩ Quyền Sống.

Hằng năm vào cuối tuần Ngày Của Mẹ, địa phận kêu gọi mọi người quảng đại giúp đỡ tài chánh cho Quĩ Quyền Sống. Quĩ này giúp đỡ và cung cấp chỗ ở và những nhu cầu cần thiết cho những phụ nữ mang thai, và các bà mẹ mới sinh con không có nơi nương tựa. Sẽ xin tiền lần thứ 2 sau chịu lễ.  Xin mọi người rộng lượng.

Họp Phụ Huynh Lớp Thêm Sức. 

Để chuẩn bị chu đáo ngày các em lãnh nhận Bí tích Thêm sức, trong Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật ngày 26, xin các phụ huynh vui lòng tham dự buổi họp sau Thánh lễ 10 Chúa nhật hôm nay bên nhà thờ cũ.

Bế Giảng Lớp Giáo Lý&Việt Ngữ.  

Các lớp giáo lý và Việt ngữ sẽ bế giảng sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần tới, ngày 19, và sẽ có phát phần thưởng cho các em. Trong Thánh lễ 10 giờ, các em và thầy cô sẽ ngồi theo lớp tại hai dãy ghế chính giữa của thánh đường.  Xin phụ huynh và giáo dân nhường hai hàng ghế ở giữa, từ trên đến cuối nhà thờ cho các em trong ngày bế giảng này.

Ngày Picnic Giáo Xứ.  

Để tạ ơn Chúa và mừng bổn mạng, giáo xứ sẽ có buổi picnic vào Chúa nhật tuần tới, ngày 19, ngay sau Thánh lễ 10 giờ sáng và sau buổi phát phần thưởng cho các em học sinh.  Xin mời mọi người tham dự và nếu có ghế xếp xin mang theo.

Hân Hoan Chúc Mừng

Giáo xứ hân hoan chúc mừng các học sinh trung học và sinh   viên đại học ra trường năm nay. Cầu xin các bạn có những quyết định tốt và sáng suốt cho tương lại, cũng như may mắn và thành công trong những công việc dự định.

Cắt Cỏ Và Bảo Trì Mùa Hè.  

Giáo xứ cần nhiều người hy sinh thời giờ phụ giúp công tác cắt cỏ và bảo trì khu vực chung quanh nhà thờ trong mùa hè.  Xin kêu gọi mọi người hy sinh giúp đỡ.  Xin liên lạc với anh Danh: 918-408-6574, để biết ngày giờ và công việc. Xin Thiên Chúa trả công ban nhiều ơn lành cho mọi người.

 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....