Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2024

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Thứ Mười Ba Thường niên. Năm B_2024

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Mười Ba Thường niên. Năm B. Số 1000

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này. 

Bài đọc 1. Kn. 1, 13-24. Thiên Chúa dựng nên con người giống hình ảnh Chúa để sống hạnh phúc.  Nhưng tội lỗi đã làm cho họ phải chết, đau khổ và mất đi sự sống.  Chúng ta cần sống đời sống tốt lành, khiêm nhường, biết thống hối ăn năn từ bỏ tội lỗi để đạt được cứu cánh đời sống.  Đó là nội dung bài đọc 1 hôm nay.

Bài đọc 2. 2Cr. 8, 7-15.  Trong một cuộc lạc quyên, thánh Phaolô khuyên các tín hữu noi gương Chúa Giêsu là Đấng giàu có mà vui lòng sống nghèo khó như chúng ta, để dạy chúng ta biết chia sẻ giúp đỡ nhau.  Đó là ý nghĩa đoạn thư này.

Tin Mừng.  Mc. 5, 21-43. Tin mừng hôm nay thuật lại hai phép lạ của Chúa Giêsu: thứ nhất  làm cho người đàn bà bệnh loạn huyết được khỏi, và thứ hai cho con gái ông trưởng hội đường đã chết được sống lại, vì họ có lòng tin vào Chúa.  Nhờ  lòng tin, Chúa làm được tất cả cho chúng ta.

Đáp ca. Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con.     

Kinh thánh tuần sau:  Ed. 2, 2-5; 2Cr. 12, 7-10; Mc. 6, 1-6.

Suy niệm.

Qua 2 phép lạ của Chúa Giêsu trong bài Tin mừng, chúng ta thấy có hai cách thể hiện đức tin khác nhau. Người phụ nữ thể hiện đức tin âm thầm, nhưng viên quản hội đường lại tuyên xưng mạnh mẽ công khai. Cả hai cách đều xuất phát từ lòng xác tín và cậy trông. Hai người đều tin chắc chắn vào quyền năng và lòng nhân từ của Chúa có thể làm được điều họ đang kêu xin. Dù với hình thức nào chăng nữa, đức tin luôn luôn là điều kiện để lãnh nhận được ơn Chúa. Nếu có đức tin vững mạnh thì ngay cả đau khổ và sự chết cũng không còn là một điều đáng lo sợ. Thiên Chúa làm chủ sự sống, và là Đấng tạo dựng sự sống. Sự sống đến từ Thiên Chúa. Sự chết và tội lỗi là do ma quỷ đem lại. Như thế, đức tin đem lại sự sống và từ chối niềm tin là nguyên nhân đưa đến tội lỗi và sự chết. Nếu chúng ta có đức tin vững vàng, có một tấm lòng cậy trông sâu xa vào Chúa, chân thành tìm đến và chân thành kêu xin Chúa, thì lời kêu xin của chúng ta sẽ được Chúa nhậm lời.

Reflection.

Wisdom 1:13-15, 2:23-24. This reading shows God to be the Lord of life, not of death. God made human beings in His own likeness—that is, eternal. But spiritual death occurs when we are sinned and separated from God. True justice is the gift of constant closeness to God. We read that God does not rejoice in the destruction of the living. Think of some ways life is destroyed -in the environment, through addictions, violence, or hopelessness. Turn each situation into a positive one by completing this sentence: "God rejoices when. . ."

2Corinthians 8:7, 9, 13-15. In this reading St. Paul reminds the Corinthians why they should be generous. He tells them that Jesus made himself poor so that they could become rich in gifts like faith, understanding, and love and concern for others. For this reason, they should help others in need and perhaps one day receive charity from others in return. Christians, followers of Christ, care for one another. We do not just seek our own physical or spiritual well-being and forget others. We take joy in sharing with others from our abundance and can look to others likewise to help us if we are in need.

 Mark 5:21-24, 35-43. Imagine the grief of the father of the little girl who is dying. The story is told almost like a play. First, Jairus, the girl's father, comes to Jesus for help; but before he can reach her, people come to say that she has died. Then Jesus goes to the house of Jairus. Jesus takes the girl's hand and says, "Little girl, I say to you, arise!" Immediately she stands up and begins to walk around. Have you ever felt "stuck"? Have you ever felt, "I don't know how I'm going to do this, or get through this"?  Jesus is with you and those you love in every situation. When you ask Jesus to come, he comes! And when he comes, he brings hope, joy and new life.

Lời Chúa Và Ý Lễ Trong Tuần.         

Thứ Hai.  Am. 2, 6-16; Mt. 8, 18-22.       Lh. An-rê

Thứ Ba.   Am. 3, 1-12; Mt. 8, 23-27.       Lh. Gioakim&Phanxica
Thứ Tư.   Eph. 2, 19-22; Ga. 20, 24-29. Lh. Gioanna&Phanxica
Thứ Năm. Am. 7, 10-17; Mt. 10, 7-15.   Lh. Gioanna&Phanxica
Thứ Sáu.  Am. 8, 4-12; Mt. 9, 9-13. Xin bằng an/Gđ. Chương&Hoa Nguyễn
Thứ Bảy. 5 giờ chiều. Lh. Anna -    Xin bình an - Lh.Giuse/Gđ. Xuân Tuyết
Chúa Nhật. 8&10 giờ sáng. Lh. Anna – Xin tạ ơn/Các sơ Đaminh – Lh. Đa Minh
                                             Các Lh./Gđ. Phạm V Định

Phụng Vụ Tuần Này.   

Đọc Lời Chúa                                 Trao Thánh Thể
5. Ng. Danh Nhân/Ng. Ngọc Yến        Sơ Liên/ Ng. Tr. Giang
8. Ng. Thành Chung/Ng. Minh Ngọc   Sơ Liên/Sơ Phượng/ Trần V Thái
10. Ng. Công Hải/Phạm Lan Thanh    Sơ Bạch Tuyết/ Ng. Tr. Giang/Lê Th Xuân
Reflection: Alex Nguyễn

Phụng Vụ Tuần Tới.

5. Hội Hiền Mẫu                           Sơ Liên/Ng. Th Ban
8. Lê H Bình/Ng. Minh Phương   Sơ Phượng/Sơ Liên/Ng. Tr Trực
10. Ng. Th Ban/Ng. Kim Giao      Sơ Bạch Tuyết/Ng. Tr Hải/Đoàn Th Nguyệt
Reflection: Vũ My Lê
    

Tài Chánh.  

Quĩ Điều hành: $4,286

Hân Hoan Chào Mừng.

Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình nào đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Giờ Tôn Sùng Thánh Thể. 

Giờ tôn sùng Thánh Thể chiều Thứ Bảy tuần tới, ngày 6, và sẽ do Hội Hiền mẫu phụ trách. Xin các thành viên trong hội và mọi người tham dự, để cùng thể hiện tình yêu và lòng tôn sùng Chúa Giê-su trong Bí tích Thánh Thể, hồng ân cao quí mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại.

Quĩ Đồng Xu Thánh Phêrô.

Số tiền thu được cho quĩ Đồng Xu Thánh Phêrô là: $2,539.  Chân thành cám ơn lòng quảng đại của mọi người

Chương Trình Trả Nợ Ngôi Thánh Đường.

Chương trình sẽ chấm dứt vào Chúa nhật, ngày 25 tháng 8.  Những gia đình chưa tham gia hay chưa đóng đủ số tiền $1,030, xin quảng đại đóng góp. Xin đọc danh sách các gia đình đã đóng góp, và số tiền trên bảng cuối nhà thờ. Gia đình đóng tuần vừa qua:  

Gđ. Trần Công Thừa $150

Xin Thánh Gia, Chúa Giê-su, Đức Maria và Thánh Cả Giuse ban nhiều ơn lành.  

Ghi Danh Lớp Giáo Lý Dự Tòng Và Chuẩn Bị Hôn Nhân.

Sẽ có những lớp giáo lý cho những người muốn tìm hiểu hay gia nhập Giáo hội Công giáo, và cũng sẽ có lớp chuẩn bị hôn nhân.  Hai lớp này sẽ bắt đầu vào cuối Tháng 8. Nếu muốn tham dự, xin ghi tên, số điện thoại và e-mail vào danh sách cuối nhà thờ. Nếu ai biết người nào muốn gia nhập đạo Công giáo, xin cho linh mục chánh xứ biết tên và số điện thoại để liên lạc.  Chân thành cám ơn.

Chầu Thánh Thể Nhóm Gia Trưởng.

Nhóm Gia trưởng sẽ có giờ chầu Thánh Thể hàng tháng vào chiều Thứ Sáu, ngày 5, tuần này, lúc 5 giờ 30.  Xin mời các gia trưởng và mọi người tham dự để xin Chúa Giê-su Thánh Thể thánh hóa bản thân và cầu nguyện cho gia đình.

Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp hiện nay đang du hành, và hiện diện trong gia đình đã ghi tên trong danh sách. Nếu gia đình nào muốn rước ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đến gia đình, xin ghi tên vào danh sách cuối nhà thờ.    

Đại Hội Thánh Mẫu Tại Dòng Mẹ Đấng Cứu Chuộc. 

Đại hội Thánh Mẫu năm nay tại dòng Mẹ Đấng Cứu Chuộc sẽ được tổ chức từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 8. Đây là dịp đặc biệt cho người Việt từ mọi nơi trên thế giới qui tụ lại để tôn vinh Thiên Chúa qua lòng sùng kính Mẹ Maria.  Và có cơ hội tham dự những buổi hội thảo về tôn giáo, đức tin và thăng tiến đời sống gia đình.  Xin chuẩn bị thời giờ và công việc để tham dự.

Cắt Cỏ Và Bảo Trì Mùa Hè

Giáo xứ cần nhiều người hy sinh thời giờ phụ giúp công tác cắt cỏ và bảo trì khu vực chung quanh nhà thờ trong mùa hè.  Xin kêu gọi mọi người hy sinh giúp đỡ.  Xin liên lạc với anh Danh: 918-408-6574, để biết ngày giờ và công việc. Xin Thiên Chúa trả công ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Xin Chú Ý!

Để giữ sự trang nghiêm và tôn kính, khi tham dự Thánh lễ không xử dụng điện thoại và những máy điện tử trong nhà thờ.  Không nói chuyện ồn ào một cách bất kính trong nhà thờ. Không nhai xinh-gôm trong nhà thờ. Không dập tàn thuốc chung quanh khu vực nhà thờ.  Để gìn giữ sự sạch sẽ, xin vui lòng không mang nước, thức ăn vào nhà thờ.  Cám ơn sự chú ý và hợp tác của mọi người.

 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....