Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2024

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Thứ Mười Hai Thường niên. Năm B_2024

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Mười Hai Thường niên. Năm B. Số 999

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này. 

Bài Đọc 1. G. 38, 1-11. Trong bài đọc này, ông Gióp đang bị thử thách nặng nề.  Ông kêu cầu Chúa, Chúa bảo ông hãy tin tưởng vào quyền năng của Người, vì chỉ  Người mới giải thoát nhân loại khỏi mọi sự dữ.  Đó là nội dung bài đọc này.

Bài Đọc 2. 2Cr. 5, 14-17. Thánh Phaolô dạy cho các tín hữu biết: Ai sống kết hợp với Đức Kitô thì được trở nên người mới, và họ có bổn phận phải sống cho Chúa là Đấng đã chết và sống lại cứu chuộc họ.  Đó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.

Tin Mừng.  Mc. 4, 35-41.  Tin mừng  hôm nay thuật lại câu chuyện Chúa Giêsu đi thuyền với các môn đệ.  Trong khi môn đệ chèo thuyền thì sóng gió nổi lên; thuyền sắp chìm, trong lúc Chúa nằm ngủ.  Các môn đệ hoảng sợ nên kêu cầu Chúa.  Chúa phán một lời, “tức thì gió ngừng biển lặng như tờ.” 

Đáp ca. Hãy tán tạ Chúa, bởi đức từ bi Người còn muôn thuở.  

Kinh thánh tuần sau:  Kn.1,13-15-2,23-25;2Cr. 8, 7-15; Mc. 5, 21-43.

Suy niệm.

Tin Mừng hôm nay ghi lại câu chuyện Chúa Giêsu ra lệnh cho sóng gió yên lặng. Qua phép lạ này, Chúa Giêsu dạy cho các tông đồ và chúng ta hôm nay phải có lòng xác tín vào Chúa trong mọi hoàn cảnh cuộc sống, chứ không phải chỉ kêu cầu Chúa khi gặp khó khăn, gian khổ mà thôi. Cũng như các tông đồ, chúng ta đã có thể gặp sóng gió bão táp trong cuộc sống. Sóng gió bão táp trong cuộc sống có thể xẩy ra với mọi người bất cứ lúc nào: người lành cũng như người dữ, người có lòng tin cũng như người không. Thông thường, người ta chỉ coi Chúa là người cuối cùng để kêu cầu khi gặp nguy hiểm thử thách, hay đợi cho tới khi sóng gió nổi dậy, mới kêu xin với Chúa. Còn những lúc khác, chúng ta lại quên Chúa. Nhưng Chúa muốn chúng ta tìm đến Chúa, đặt lòng tin, cậy trông phó thác vào Chúa, trong mọi hoàn cảnh cuộc sống, chứ không phải chỉ khi gặp khó khăn trắc trở mà thôi. Như trẻ thơ đặt tin tưởng phó thác vào cha mẹ chúng, Chúa cũng muốn chúng ta đặt niềm tin tưởng vào Chúa như vậy.

Reflection.

Job 38:1, 8-11. Earlier, Job was asking God why he was having so many troubles? Today's first reading is part of God's answer. God asks Job to look at the sea and its power. Who created the sea? God asks Job. Not human beings, but God. In this reading, God is reminding Job to put his trust in God. When your life seems to be upset by storms, are you able to remember that "God is in charge?" What helps you to put your trust in God?

2 Corinthians 5:14-17. In this reading Saint Paul continues to help the Corinthians to understand what their response should be to Christ, who died for us. Paul tells them—and us—that the love of Christ for us should call us to love for him. We should no longer live for ourselves, in a self-centered way, but for Jesus Christ who gave his life for us. Saint Paul tells us that for those who live in Christ, all is new! Think about what you want Christ to make new in you. Is it a habit you want to break, a family relationship that needs healing, a friendship that needs strengthening?

Mark 4:35-41. Put yourself in this scene. You are in a small sailboat with the apostles. A great storm comes up and the waves crash against the boat. Jesus, who must be very tired, stays asleep. The apostles, afraid of drowning, wake Jesus up. "Be still," he tells the storm at sea, and at once there is a great calm. His disciples' mood switches from terror to awe at this sign, which recalls so vividly the words of God in the first reading. Let us imagine that Jesus asks us, as he asked the disciples, "Why are you lacking in faith?" How will we answer? What is Jesus trying to show us in this event?   

Lời Chúa Và Ý Lễ Trong Tuần.         

Thứ Hai. Is. 49, 1-6; Cv. 13, 22-26; Lc.1,57-66. Lh. Giuse- Bằng an/Các Sơ Đaminh
Thứ Ba.    2V. 19, 9-36; Mt. 7, 6-14.   Xin tạ ơn&Bằng an/Gđ. Ngọc Nga
Thứ Tư.    2V. 22, 8-13; Mt. 7, 15-20. Lh. Giuse/Gđ. Xuân Tuyết
Thứ Năm. 2V. 24, 8-17; Mt. 7, 21-29. Lh. Catarina/Gđ. Phạm B Nghiêm
Thứ Sáu.  2V. 25, 1-12; Mt. 8, 1-4.     Lh. Rafael/Gđ. Xuân Tuyết
Thứ Bảy.    5 giờ chiều.       Lh. Anna&Teresa - Lh. Giuse
Chúa Nhật. 8&10 giờ sáng. Lh. Anna -Teresa- 2Lh. Catarina - Lh. Đa Minh
                                             Lh. Phanxico Xavie/Gđ. Phạm V Định.

Phụng Vụ Tuần Này.

         Đọc Lời Chúa                         Trao Thánh Thể                     

5. Ng. Thành Chung/Trần K Thảo     Sơ Liên/ Ng. Tr. Giang
8. Ng. Danh Nhân/Trần H Trang       Sơ Liên/Sơ Phượng/ Trần V Thái
10. Lê Đình Phong/Trần Th Hường  Sơ Bạch Tuyết/ Ng. Th Ban/Ng. V Tiến
Reflection: Annie Nguyễn

Phụng Vụ Tuần Tới.

5. Ng. Danh Nhân/Ng. Ngọc Yến       Sơ Liên/Ng. Tr Giang

8. Ng. Thành Chung/Ng. Minh Ngọc  Sơ Phượng/Sơ Liên/Phạm V Tiến
10.Ng. Công Hải/Phạm Lan Thanh    Sơ Bạch Tuyết/Ng. Tr. Giang/Lê Th Xuân
Reflection: Alex Nguyễn

Tài Chánh.  

Quĩ Điều hành: $4,153

Hân Hoan Chào Mừng.

Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình nào đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Giờ Tôn Sùng Thánh Thể. 

Giờ tôn sùng Thánh Thể chiều Thứ Bảy tuần tới, ngày 29, và sẽ do Hội đồng Mục vụ và Ban Bảo trì phụ trách. Xin các thành viên trong hội và mọi người tham dự, để cùng thể hiện tình yêu và lòng tôn sùng Chúa Giê-su trong Bí tích Thánh Thể, hồng ân cao quí mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại.

Lễ Thánh Phê-rô Và Phao-lô.  

Thứ Bảy, ngày 29, tuần này là lễ kính Thánh Phê-rô và Phao-Lô Tông đồ.  Thánh lễ sẽ vào lúc 8 giờ sáng.  Xin tham dự.  

Tạ Ơn Chúa Và Hân Hoan Chúc Mừng.  

Trong niềm cảm tạ tri ân Thiên Chúa, giáo xứ hân hoan chúc mừng thầy Nguyễn Nhơn, con ông Nguyễn Văn Phước và bà Đỗ Hoài, vừa được Đức giám mục giáo phận chấp nhận là một chủng sinh của địa phận. Vào mùa thu tới, thày sẽ được gởi học tại Đại chủng viện Thánh Meinrad, tiểu bang Indiana.

Cũng trong niềm hân hoan vui mừng, giáo xứ chúc mừng thày Giuse Nguyễn Trường Giang đã chấm dứt năm thứ nhất trong chương trình trở thành Phó tế vĩnh viễn của địa phận. Xin mọi người cùng cầu nguyện cho các thầy được nhiều ơn Chúa.

Quĩ Đồng Xu Thánh Phêrô.

Hàng năm vào Tháng Sáu và trong dịp kính Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ, Giáo hội Hoa kỳ có cuộc quyên tiền cho quĩ Đồng Xu Thánh Phêrô. Quĩ đặc biệt này giúp Đức Thánh Cha có tài chánh cứu trợ khẩn cấp những nạn nhân thiên tai và những người đang sống trong cảnh nghèo đói hay tị nạn.  Do đó, sẽ có xin tiền lần thứ hai sau rước lễ trong các Thánh lễ tuần này. Xin mọi người rộng lượng, quảng đại cho công việc bác ái này của Đức Thánh Cha.

Chương Trình Trả Nợ Ngôi Thánh Đường.

Chương trình sẽ chấm dứt vào Chúa nhật, ngày 25 tháng 8.  Những gia đình chưa tham gia hay chưa đóng đủ số tiền $1,030, xin quảng đại đóng góp. Xin đọc danh sách các gia đình đã đóng góp, và số tiền trên bảng cuối nhà thờ. Gia đình đóng tuần vừa qua:

Gđ. Nguyễn Văn Quý $550 
Gđ Đỗ Thị Loan          $300
Xin Thánh Gia, Chúa Giê-su, Đức Maria và Thánh Cả Giuse ban nhiều ơn lành.

Rao Hôn Phối.

Anh Giuse Mai Trọng Thùy, con ông bà Mai Dũng, muốn kết hôn với chị Mary Faith Poff, con ông bà Peter Poff. Thánh lễ Hôn phối sẽ được cử hành vào Thứ Bảy, ngày 29 tháng 6, lúc 2 giờ chiều, tại thánh đường giáo xứ.  Ai biết đôi này có ngăn trở gì, xin cho linh mục chánh xứ biết.

Thánh Lễ Tạ Ơn Kỷ Niệm Hôn Phối.

Đức giám mục địa phận sẽ dâng Thánh lễ Tạ ơn với các vợ chồng kỷ niệm hôn phối 25, 40, 50 năm hay hơn, vào Chúa nhật hôm nay, ngày 23 tháng 6, tại nhà thờ chánh tòa, lúc 3 giờ chiều. Xin mời các vợ chồng kỷ niệm hôn phối tham dự.

Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp hiện nay đang du hành, và hiện diện trong gia đình đã ghi tên trong danh sách. Nếu gia đình nào muốn rước ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đến gia đình, xin ghi tên vào danh sách cuối nhà thờ.

Xin Chú Ý! 

Để giữ sự trang nghiêm và tôn kính, khi tham dự Thánh lễ không xử dụng điện thoại và những máy điện tử trong nhà thờ.  Không nói chuyện ồn ào một cách bất kính trong nhà thờ. Không nhai xinh-gôm trong nhà thờ và dính vào dưới ghế ngồi. Để gìn giữ sự sạch sẽ, xin vui lòng không mang nước, thức ăn vào nhà thờ. Không bỏ giấy lau tay vào bồn cầu. Cám ơn sự chú ý và hợp tác của mọi người.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....