Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2024

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Thứ Mười Một Thường niên. Năm B_2024

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Mười Một Thường niên. Năm B. Số 998

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này. 

Bài Đọc 1. Ed. 17, 22-24. Ngôn sứ Êdêkien loan báo Thiên Chúa sẽ lập Nước Người.  Lúc đầu nó chỉ là một chồi non, nhưng nó sẽ lớn lên thành cây và trổ sinh nhiều bông trái, chim trơòi sẽ đến ẩn thân dưới cành lá nó.  Đó là nội dung bài đọc này.

Bài Đọc 2. 2Cr. 5, 6-10. Trong đoạn thư này, thánh Phaolô kêu gọi các tín hữu sống đẹp lòng Chúa, vì tất cả phải đến đứng trước tòa Chúa phán xét, để lãnh nhận những gì tương xứng với việc tốt xấu đã làm lúc còn sống.

Tin Mừng. Mc. 4, 26-34. Nước Chúa là Hội thánh Chúa lập ở trần gian.  Lúc đầu, nó chỉ là hạt giống hay hạt cải nhỏ bé.  Nhưng nó sẽ mọc lên và trổ bông kết trái.  Con người chỉ là dụng cụ của Nước Chúa.  Đó là ý nghĩa của bài Tin mừng hôm nay. 

Đáp Ca: Lạy Chúa, thiện hảo thay việc khen ngợi Chúa. 

Kinh Thánh Tuần Tới: Gp 38, 1-11; Cr. 5, 14-17; Mc. 4, 35-41.

Suy niệm.

Trong bài Tin mừng, Chúa Giêsu dùng hai hình ảnh để ám chỉ những đặc tính của Nước Chúa nơi trần gian. Hạt giống được gieo xuống đất và âm thầm mọc lên thành cây. Hạt cải rất nhỏ gieo xuống đất nhưng dần dà lớn lên thành cây to đến nỗi chim trời đến núp dưới bóng của nó. Chúa Giêsu dùng những hình ảnh này để cho chúng ta biết về sức sống và sự phát triển của Nước Chúa, và nhắc nhở chúng ta: chúng ta có thể gieo hạt giống nhưng chúng ta không thể làm cho hạt giống mọc lên. Chính Thiên Chúa làm việc đó. Nhưng nếu chúng ta cố gắng chu toàn bổn phận Ki-tô hữu, với tấm lòng khiêm nhường, chân thật và quảng đại của mình, cũng như luôn trung thành và kiên trì sống những giá trị mà Chúa chỉ dạy chúng ta trong Tin mừng, thì chắc chắn Thiên Chúa sẽ cho sinh nhiều hoa kết quả tốt đẹp. Chúng ta biết qua mọi thời đại, Tin Mừng của Chúa Giêsu và Giáo Hội luôn bị chống đối, bách hại.  Và có những lúc dường như quyền lực của ma quỉ vượt thắng được Giáo Hội của Chúa. Thế nhưng, qua bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu cho chúng ta biết kết cục Nước Thiên Chúa sẽ đến. “Anh em hãy vững tin vì “Thầy đã thắng thế gian.”

Reflection.

Ezekiel 17:22-24. This passage from the prophet Ezekiel is very much like Jesus' image of the Kingdom of God as mustard seed. Ezekiel recounts that God says the shoot he will plant will grow into a great cedar tree and all the birds will live beneath it. Our God is a God of growth and of inclusivity. If someone says "I have grown in faith" what does that mean?

2Corinthians 5:6-10. In this passage, Saint Paul reminds the people of their destiny: eternity with God in Heaven. While he emphasizes the desirability of this eternal happiness, Paul quickly declares that it is about pleasing the Lord. Yet, like Paul, we must also realize that this life is where we are and where we can please the Lord with our faithfulness and our compassion and service to others. Paul writes about the courage that faith gives him. Does faith make you courageous? He writes that "we walk by faith, not by sight." When have you walked by faith and not by sight?

Mark 4:26-34. In this Gospel passage Jesus presents two images for the Kingdom of God. One is the seed which is scattered on the land. But the one who scattered the seed does nothing further to ensure growth; yet is grows. The second image is the mustard seed which is tiny but somehow it becomes the largest plant with room in its branches for the birds to find shade. The Kingdom of God is never what we might expect; it does not follow "the rules" that society may have. People who live by Kingdom values do not follow society's ways. What do you think Jesus wanted to teach the disciples about the Kingdom of God? Which of the two images speaks best to you?

Lời Chúa Và Ý Lễ Trong Tuần.         

Thứ Hai.   1V. 21, 1-16; Mt. 5, 38-42.   Lh. Maria/Gđ. Trần Thu
Thứ Ba.    1V. 21, 17-29; Mt. 5, 43-48. Lh. Giuse/Gđ. Lan Nguyễn
Thứ Tư.    2V. 2-14; Mt. 6, 1-18.          Xin tạ ơn/Gđ. Quốc&vân
Thứ Năm. Hc. 48, 1-14; Mt. 6, 7-15.    Lh. Maria&2 Lh. An-tôn
Thứ Sáu.  2V. 11, 1-20; Mt. 6, 19-23.  Các Lh. Mồ côi/Gđ. Quốc&Vân
Thứ Bảy.    5 giờ chiều.       Lh. Anna&Teresa- Lh. Gioan Bao&Maria
Chúa Nhật. 8&10 giờ sáng. Lh. Anna -Teresa- 2Lh. Catarina-
                    Lh. Matta Bường&Alexis Thắng&Lm. Phero Hùng/Gđ. Quốc&Vân
 

Phụng Vụ Tuần Này. 

         Đọc Lời Chúa                       Trao Thánh Thể                     

5. Ng. Hưng Thịnh/Đỗ K. Loan     Sơ Liên/ Ng. Th Ban
8. Ng. Minh Phú/Đỗ Th Hương     Sơ Liên/Sơ Phượng/ Ng. Tr Trực
10. Giới Gia Trưởng                     Sơ Bạch Tuyết/ Ng. Tr. Hải/Lê Th. Xuân
Reflection: Ng. Hồng Ân

Phụng Vụ Tuần Tới.

5. Ng. Thành Chung/Trần K Thảo     Sơ Liên/Ng. Tr Giang

8. Ng. Danh Nhân/Trần H Trang       Sơ Phượng/Sơ Liên/Trần V Thái
10. Lê Đình Phong/Trần Th Hường  Sơ Bạch Tuyết/Ng. Th Ban/Ng. V Tiến
Reflection: Annie Nguyễn

Tài Chánh.  

Quĩ Điều hành: $4,382

Hân Hoan Chào Mừng.

Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình nào đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Giờ Tôn Sùng Thánh Thể. 

Giờ tôn sùng Thánh Thể chiều Thứ Bảy tuần tới, ngày 22, và sẽ do Gia đình Tận hiến phụ trách. Xin các thành viên trong hội và mọi người tham dự, để cùng thể hiện tình yêu và lòng tôn sùng Chúa Giê-su trong Bí tích Thánh Thể, hồng ân cao quí mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại.

Chúc Mừng “Ngày Của Cha.”

Giáo xứ hân hoan chúc mừng tất cả người cha, nhất là giới Gia trưởng, một ngày hân hoan, vui mừng và tốt đẹp. Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Maria và Thánh cả Giuse, ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Chương Trình Trả Nợ Ngôi Thánh Đường.

Chương trình sẽ chấm dứt vào Chúa nhật, ngày 25 tháng 8.  Những gia đình chưa tham gia hay chưa đóng đủ số tiền $1,030, xin quảng đại đóng góp. Xin đọc danh sách các gia đình đã đóng góp, và số tiền trên bảng cuối nhà thờ. Gia đình đóng tuần vừa qua:

Gđ. Nguyễn Hannah        $1,050
Gđ. Phương Ngọc Nguyễn $200

Xin Thánh Gia, Chúa Giê-su, Đức Maria và Thánh Cả Giuse ban nhiều ơn lành.  

Hội Hiền Mẫu.   

Trong lần bán thức ăn tuần vừa qua, Hội đã thu được số tiền $2,543. Chân thành cám ơn những người đã hy sinh nấu những món ăn và giúp đỡ trong mọi công việc.  Xin Thiên Chúa trả công ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Rao Hôn Phối.

Anh Giuse Mai Trọng Thùy, con ông bà Mai Dũng, muốn kết hôn với chị Mary Faith Poff, con ông bà Peter Poff.  Thánh lễ Hôn phối sẽ được cử hành vào Thứ Bảy, ngày 29 tháng 6, lúc 2 giờ chiều, tại thánh đường giáo xứ.  Ai biết đôi này có ngăn trở gì, xin cho linh mục chánh xứ biết.

Cắt Cỏ Và Bảo Trì Mùa Hè. 

Giáo xứ cần nhiều người hy sinh thời giờ phụ giúp công tác cắt cỏ và bảo trì khu vực chung quanh nhà thờ trong mùa hè.  Xin kêu gọi mọi người hy sinh giúp đỡ.  Xin liên lạc với anh Danh: 918-408-6574, để biết ngày giờ và công việc. Xin Thiên Chúa trả công ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Thánh Lễ Tạ Ơn Kỷ Niệm Hôn Phối.

Đức giám mục địa phận sẽ dâng Thánh lễ Tạ ơn với các vợ chồng kỷ niệm hôn phối 25, 40, 50 năm hay hơn, vào Chúa nhật, ngày 23 tháng 6, tại nhà thờ chánh tòa, xin đính chính lúc 3 giờ chiều. Nếu muốn nhận giấy mời xin liên lạc linh mục chánh xứ thời hạn chót Chúa nhật, ngày 16. Xin mời các vợ chồng kỷ niệm hôn nhân tham dự.

Quĩ Đồng Xu Thánh Phêrô.

Hàng năm vào Tháng Sáu và trong dịp kính Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ, Giáo hội Hoa kỳ có cuộc quyên tiền cho quĩ Đồng Xu Thánh Phêrô. Quĩ đặc biệt này giúp Đức Thánh Cha có tài chánh cứu trợ khẩn cấp những nạn nhân thiên tai và những người đang sống trong cảnh nghèo đói hay tị nạn.  Do đó, sẽ có xin tiền lần thứ hai sau rước lễ trong các Thánh lễ tuần tới. Xin mọi người rộng lượng, quảng đại cho công việc bác ái này của Đức Thánh Cha.    

Xin Chú Ý! 

Để giữ sự trang nghiêm và tôn kính, khi tham dự Thánh lễ không xử dụng điện thoại và những máy điện tử trong nhà thờ.  Không nói chuyện ồn ào một cách bất kính trong nhà thờ. Xin xử dụng khu vực phía cuối nhà thờ.  Không nhai xinh-gôm trong nhà thờ và dính vào dưới ghế ngồi. Để gìn giữ sự sạch sẽ, xin vui lòng không mang nước, thức ăn vào nhà thờ. Không bỏ giấy lau tay vào bồn cầu. Cám ơn sự chú ý và hợp tác của mọi người.


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....