Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2024

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Thứ Mười Bốn Thường niên. Năm B_2024

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Mười Bốn Thường niên. Năm B. Số 1001

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này. 

Bài Đọc 1. Ed. 2, 2-5. Trong bài đọc này, Thiên Chúa sai ngôn sứ Êdêkien kêu gọi dân Chúa đang bị lưu đày bên Babylon ăn năn sám hối để Chúa tha thứ cứu vớt.  Nhưng họ lòng chai dạ đá không chịu nghe lời Chúa.  Đó là nội dung bài đọc này.

Bài Đọc 2. 2Cr. 12, 7-10.  Thánh Phaolô gặp nhiều khó khăn trong công việc hoạt động tông đồ.  Nhưng ông tin chắc ơn Chúa đã giúp ông chiến thắng.  Và chính lúc ông cảm thấy yếu đuối là khi quyền năng Chúa được tỏ hiện.

Tin Mừng.  Mc. 6, 1-6.  Tin mừng hôm nay thuật lại câu chuyện Chúa Giêsu về Nadarét là quê hương, xóm làng của Người.  Người giảng dạy và được người đồng hương thán phục, nhưng họ không tin Người là Đấng Cứu Thế mà chỉ coi Người như là một thợ mộc nghèo hèn và do đó, họ từ khước và tẩy chay Người. Vì thành kiến, họ đã không nhận được ơn sủng nào của Chúa.     


Đáp ca. Mắt chúng con nhìn vào Chúa, cho tới
            khi Người thương xót chúng con.

Kinh Thánh Tuần Tới:  Am. 7, 12-15; Ep. 1, 3-14; Mc. 6, 7-13. 

Suy niệm.

Bài Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy thành kiến đã làm cho dân làng Nagiaret trở nên mù quáng, cứng lòng, đã thốt ra những lời khinh thường, xúc phạm đến Chúa Giê-su, vì thế Chúa đã không làm một phép lạ nào tại đây. Cũng vậy, thành kiến có thể làm cho chúng ta trở nên mù quáng, không nhận định một cách khách quan đúng đắn. Thành kiến sinh ra sự ganh ghét, nói hành nói xấu, bỏ vạ cáo gian, vu khống và gây ra những sự hiểu lầm, thù ghét và chia rẽ. Thành kiến làm chúng ta không thể đối thoại một cách cởi mở và làm cho chúng ta không nhìn thấy cái hay cái tốt nơi người khác. Vì thế, chúng ta phải loại bỏ thành kiến về bản thân để khỏi tự ti mặc cảm, và về những người chung quanh, để có được một cái nhìn đúng đắn hơn, một nhận xét chân thành hơn, biết cảm thông và có một đời sống yêu thương cởi mở hơn.

Reflection.

Ezekiel 2:2-5. In today’s reading, God sends Ezekiel to proclaim unwelcome truths to the Israelites, who were in exile in Babylon.  But they would resist what he had to say about their need to repent. However, God assures him that the rebellious Israelites will recognize that a true prophet has come to them. Despite his fears, Ezekiel agrees to be God's messenger. Who are the people in today's world you recognize as prophets, as messengers of God? What opportunities do you think young people may have for serving as God's spokesperson? What truth about how God wants us to live would you most want to communicate to the world? Why?

2 Corinthians 12:7-10. Like Peter and the other apostles, Paul did not suddenly become perfect when he began to follow Jesus. He had been a proud and powerful Pharisee who persecuted the first disciples. Paul received many great graces and blessings as he made his missionary travels and preached the good news.  Paul prayed and Jesus revealed a wonderful secret to him. Imagine how happy Paul was to discover that "when I am powerless, then I am strong."  How do you think Jesus might define "weak" and "strong"? Why? Would they be the same or different from the images of strength and weakness perceived by you and your friends?

Mark 6:1-6. When Jesus first returned to Nazareth and preached in the local synagogue, his audience was amazed. They could not believe that one who had grown up in their midst could be such an outstanding teacher and healer. Perhaps they envied and feared the power they sensed in him. Because of their refusal to believe, Jesus could work few miracles among them. He understood that a prophet is not honored in his own hometown. So he moved on to other villages where the people welcomed him.  Why do you think they were so determined to reject him?  

Lời Chúa Và Ý Lễ Trong Tuần.         

Thứ Hai.   Hs. 2, 16-22; Mt. 9, 18-26.  Lh. Catarina

Thứ Ba.    Hs. 8, 4-13; Mt. 9, 32-38.    Lh. Đa Minh
Thứ Tư.    Hs. 10, 1-12; Mt. 10, 1-7.    Lh. Catarina
Thứ Năm. Hs. 11, 1-4; Mt. 10, 7-15.    Lh. Đa Minh
Thứ Sáu.  Hs. 14, 2-10; Mt. 10, 16-23. Lh. Phanxico Xavie/Gđ.Oanh Ng.
Thứ Bảy.    5 giờ chiều.       Lh. Maria – Các Đẳng Lh./Gđ. Xuân Tuyết
Chúa Nhật. 8&10 giờ sáng. Lh. Maria – Lh. Anna/Gđ. Oanh Ng
                                             Lh. Anton&Teresa/Gđ. Phạm V Định

Phụng Vụ Tuần Này.

         Đọc Lời Chúa                       Trao Thánh Thể                     

5.  Hội Hiền Mẫu                           Sơ Liên/ Ng. Th Ban
8.  Lê H Bình/Ng. Minh Phương   Sơ Liên/Sơ Phượng/ Ng. Tr Trực
10. Ng. Th Ban/Ng. Kim Giao       Sơ Bạch Tuyết/ Ng. Tr Hải/Đoàn Th Nguyệt
Reflection: Vũ My Lê

Phụng Vụ Tuần Tới.

5. Ng. Hưng Thịnh/Lê Th Hiên   Sơ Liên/Ng. Tr Giang

8. Ng. Th Chung/Trần Th Tho    Sơ Phượng/Sơ Liên/Trần V Thái
10. Ng. Tr Giang/Đỗ Linh Vy      Sơ Bạch Tuyết/Ng. Tr Giang/Ng. Th Ban
Reflection: Nguyễn Hồng Ân

Tài Chánh.  

Quĩ Điều hành: $4,114              

Quĩ Đồng xu Thánh Phê-rô: $250

Hân Hoan Chào Mừng.

Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình nào đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Chân Thành Cám Ơn.

Giáo xứ chân thành cám ơn quí anh đã hy sinh thời giờ và công sức đến giúp dọn dẹp, sơn các lớp học giáo lý, và sửa những nhà vệ sinh bên nhà thờ cũ.  Và cũng cám ơn mọi người đã hy sinh thời giờ, dưới thời tiết nóng bức, đến làm cỏ chung quanh khu vực nhà thờ mới.  Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Maria và Thánh Cả Giuse, trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Chương Trình Trả Nợ Ngôi Thánh Đường.

Chương trình sẽ chấm dứt vào Chúa nhật, ngày 25 tháng 8.  Những gia đình chưa tham gia hay chưa đóng đủ số tiền $1,030, xin quảng đại đóng góp. Xin đọc danh sách các gia đình đã đóng góp, và số tiền trên bảng cuối nhà thờ. Những gia đình đóng góp tuần vừa qua: 

Gđ. Lê Văn Ý&Thiệm $200

Xin Thánh Gia, Chúa Giê-su, Đức Maria và Thánh Cả Giuse ban nhiều ơn lành

Lớp Giáo Lý Dự Tòng.

Sẽ có lớp giáo lý cho những người muốn biết, tìm hiểu và gia nhập Giáo hội Công giáo vào cuối Tháng 8. Xin ghi tên và những chi tiết cá nhân vào danh sách cuối nhà thờ. Hay nếu ai biết người muốn gia nhập đạo Công giáo, xin cho linh mục chánh xứ biết tên và số điện thoại để liên lạc.  Chân thành cám ơn.

Lớp Giáo Lý Chuẩn Bị Hôn Nhân.

Sẽ có lớp giáo lý chuẩn bị hôn nhân vào cuối Tháng 8.  Nếu muốn theo học, xin vui lòng ghi tên và chi tiết cá nhân vào danh sách cuối nhà thờ.  Sẽ không có lớp chuẩn bị hôn nhân riêng rẽ cho cá nhân. 

Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp hiện nay đang du hành, và hiện diện trong gia đình đã ghi tên trong danh sách. Nếu gia đình nào muốn rước ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đến gia đình, xin ghi tên vào danh sách cuối nhà thờ.    

Cắt Cỏ Và Bảo Trì Mùa Hè

Giáo xứ cần nhiều người hy sinh thời giờ phụ giúp công tác cắt cỏ và bảo trì khu vực chung quanh nhà thờ trong mùa hè.  Xin kêu gọi mọi người hy sinh giúp đỡ.  Xin liên lạc với anh Danh: 918-408-6574, để biết ngày giờ và công việc. Xin Thiên Chúa trả công ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Xin Chú Ý! 

Để giữ sự trang nghiêm và tôn kính, khi tham dự Thánh lễ không xử dụng điện thoại và những máy điện tử trong nhà thờ.  Không nói chuyện ồn ào một cách bất kính trong nhà thờ. Không nhai xinh-gôm trong nhà thờ. Không dập tàn thuốc chung quanh khu vực nhà thờ.  Để gìn giữ sự sạch sẽ, xin vui lòng không mang nước, thức ăn vào nhà thờ.  Cám ơn sự chú ý và hợp tác của mọi người.

Chân Thành Phân Ưu.

Ông Giuse Trần Thắng Đồng vừa qua đời tuần vừa qua. Giáo xứ chân thành chia buồn cùng mọi người trong thân quyến.  Chương trình cầu nguyện và an táng như sau: Thứ Bảy và Chúa nhật, đọc kinh cầu nguyện lúc 7 giờ tối tại nhà quàn Floral Haven.  Thánh lễ An táng Thứ Hai, lúc 10 giờ sáng tại thánh đường giáo xứ.  Xin cho linh hồn Giuse sớm hưởng thánh nhan Chúa trên Nước trời.


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....