Thứ Ba, 7 tháng 2, 2012

Chính quyền Obama thiên vị chống Công Giáo ?

Một trận chiến giữa chính quyền Obama và phe Công Giáo vừa bùng nổ, châm ngòi bởi những qui định mới về phá thai và ngừa thai.

Trung tâm điểm của cuộc chiến là quyết định của 'Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh' (HHS) đưa ra vào cuối tháng Chín đã chấm dứt việc tài trợ cho chương trình giúp đỡ nạn nhân của 'nạn buôn người và của nạn nô lệ mới' của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ. Chương trình này của HĐGMHK đã điều hành nhiều dịch vụ cho các nạn nhân trên toàn quốc từ năm 2006, năm nay họ bị từ chối được tài trợ, ngân khỏan dành cho họ đã đươc trao cho ba nhóm ủng hộ phá thai khác.
Các chương trình của Công giáo, trung thành với giáo huấn của giáo hội, đã từ chối không giới thiệu các nạn nhân cho các cơ sở tránh thai hoặc phá thai. The American Civil Liberties Union (Liên minh tự do dân sự Mỹ) đã khởi kiện HĐGMHK, và các quan chức Bộ Y tế đã nại lý do đó để đưa ra một chính sách mới là chỉ trao ngân khỏan cho những cơ quan nào sẽ giới thiệu các phụ nữ cho các dịch vụ ngừa phá thai.

HĐGMHK dự định khởi kiện chính phủ và lên tiếng cáo buộc chính quyền đã thiên vị chống Công Giáo.

Cuộc chiến mới này làm cho mối quan hệ giữa chính phủ và người Công Giáo, từng đã khó khăn vì một số vấn đề, nay lại tồi tệ hơn.

Kể từ tháng Hai vừa qua, HĐGMHK đã quyết liệt phản đối quyết định của chính quyền là không bảo vệ đạo luật cấm hôn nhân đồng tính. Trong những tuần gần đây, hàng chục cơ sở Công giáo cũng phản đối một đề xuất của Bộ Y tế đòi hỏi các công ty bảo hiểm tư nhân phải cung cấp miễn phí các biện pháp tránh thai.

Trở lại ngân khỏan của chương trình chống nạn buôn người, một viên chức chính trị cấp cao tại Bộ Y tế đã trao tặng ngân khoản mới cho 3 cơ quan đối thủ của Công giáo, bất chấp, theo biên bản nội bộ của HHS, đề nghị của các nhân viên chuyên môn là chương trình của HĐGM nên được ủng hộ bởi vì đã được hội đồng kiểm duyệt độc lập cho đủ điểm.

Một số nhân viên của Bộ Y tế đã lên tiếng phản đối, bởi vì quá trình quyết định như trên là không công bằng và thiên vị chính trị. Những phản đối đó đã được báo cáo lên văn phòng tổng thanh tra của Bộ Y tế.

Theo chính sách hiên hành của Bộ Y tế, thì các quan chức chính ngạch sẽ giám sát đơn xin trợ cấp, và một hội đồng kiểm duyệt độc lập sẽ xếp hạng ưu tiên cho các đơn xin. Tuy nhiên chính sách của bộ Y tế không cấm các nhân viên chính trị (được bổ nhiệm bởi chính phủ) tham gia.

Theo ý kiến của Sơ Mary Ann Walsh, phát ngôn viên HĐGM thì, "đây là một âm mưu lèo lái quá trình đi sai lệch để thúc đẩy một chương trình ủng hộ phá thai". Trên một blog, Sơ nói thêm quyết định trên phản ánh một triết lý gọi là ABC của bộ Y tế. "ABC là (Anybody But Catholics)’’.(Bất kỳ ai ngòai người Công giáo).

Các quan chức chính trị đã giữ im lặng, nhưng các quan chức khác của Bộ Y tế thì chối rằng có sự thiên vị và cho biết rằng các dịch vụ xã hội Công giáo đã nhận được ít nhất $ 800 triệu từ Bộ Y tế kể từ năm 1990, trong đó chương trình này của HĐGM đã nhận được $ 348 triệu. Và chỉ 3 ngày trước sự kiện này xảy ra thì HĐGM cũng đã nhận thêm $ 19 triệu để hỗ trợ cho những người tị nạn ngoài nước Mỹ.

"Chúng tôi không có ý định đi tìm ai để làm hại cả", theo lời ông George Sheldon, trợ lý thư ký Hành chính của Bộ Y tế cho vấn đề Trẻ Em và Gia Đình. "Không ai có tòan quyền trên các ngân khỏan cả" Ông nói thêm rằng bộ Y tế đã làm việc "theo thủ tục."
 
VietCatholic News

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....