Thứ Bảy, 16 tháng 6, 2012

Thông tin giáo xứ: Chúa nhật 11 Thường niên Năm B_2012

Giáo Xứ Thánh Giuse.
Địa Phận Tulsa, Oklahoma.
14905 E 21st St. S. Tulsa, Ok. 74134. Tel: 918-438-1380
http://www.gxgiusetulsa.com
Lm. Antôn Nguyễn Văn Đô.

Tin Mừng
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 11 Thường Niên. Năm B. Số 391.

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Trọng Và Buộc:  6 và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều  & Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. Ed. 17, 22-24. Ngôn sứ Êdêkien loan báo Thiên Chúa sẽ lập Nước Người.  Lúc đầu nó chỉ là một chồi non, nhưng nó sẽ lớn lên thành cây và trổ sinh nhiều bông trái, chim trơòi sẽ đến ẩn thân dưới cành lá nó.  Đó là nội dung bài đọc này.
 
Bài đọc 2. 2Cr. 5, 6-10. Trong đoạn thư này, thánh Phaolô kêu gọi các tín hữu sống đẹp lòng Chúa, vì tất cả phải đến đứng trước tòa Chúa phán xét, để lãnh nhận những gì tương xứng với việc tốt xấu đã làm lúc còn sống.
 
Tin Mừng. Mc. 4, 26-34. Nước Chúa là Hội thánh Chúa lập ở trần gian.  Lúc đầu, nó chỉ là hạt giống hay hạt cải nhỏ bé.  Nhưng nó sẽ mọc lên và trổ bông kết trái.  Con người chỉ là dụng cụ của Nước Chúa.  Đó là ý nghĩa của bài Tin mừng hôm nay. 

Đáp Ca: Lạy Chúa, thiện hảo thay việc khen ngợi Chúa. 

Kinh thánh tuần sau: Is. 49, 1-6; Cv. 13, 22-26; Lk. 1, 57-80.

Suy Niệm. Chúng ta thường nghe nói chúng ta là công dân Nước Thiên Chúa và có bổn phận trách nhiệm xây dựng Nước Thiên Chúa. Nhưng có lẽ chúng ta chưa hiểu và có lẽ chưa làm được bao nhiêu. Trong bài Tin mừng, Chúa Giêsu dùng hai dụ ngôn giúp người ta hiểu về Nước Thiên Chúa: Nước Thiên Chúa giống như hạt giống được gieo xuống đất và dù người gieo thức hay ngủ, dù ngày hay đêm, hạt giống cứ âm thầm mọc lên thành cây. Nước Thiên Chúa giống như một hạt cải rất nhỏ gieo xuống đất nhưng dần dà lớn lên thành cây to đến nỗi chim trời đến núp dưới bóng của nó. Sức bành trướng rất mạnh của Nước Thiên Chúa. Chúa Giêsu dùng hình ảnh hạt giống để dạy môn đệ Ngài sống và xây dựng Nước Thiên Chúa:  Chúng ta không cần làm những việc to tát vĩ đại. Chỉ cần làm cho tốt những việc nhỏ bé hằng ngày của mình. Chúng ta không cần ồn ào phô trương hay quảng cáo cho niềm tin của chúng ta. Chỉ cần sống một cách âm thầm nhưng trung thành và kiên trì những giá trị Tin Mừng mà mình đã nhập tâm.  Dụ ngôn này nhắc chúng ta rằng chúng ta có thể gieo hạt giống nhưng chúng ta không thể làm cho hạt giống mọc lên. Chính Chúa làm việc đó. Nếu chúng ta làm xong phần bổn phận mình thì chắc chắn Chúa sẽ cho sinh hoa kết quả
 
Reflection.
 

Ezekiel 17:22-24. In this passage the prophet Ezekiel offers comfort from the Lord God. The Lord God will care for Israel and it will flourish. The passage is very much like Jesus' image of the Kingdom of God as mustard seed. Ezekiel recounts that God says the shoot he will plant will grow into a great cedar tree and all the birds will live beneath it. Our God is a God of growth and of inclusivity. We might reflect on our own growth in faith this past year. Part of that growth will surely be our greater willingness to be inclusive of others -- especially those who are not like us. If someone says "I have grown in faith" what does that mean? What characteristics would you expect to see? How would you assume the person had changed?
 
2 Corinthians 5:6-10. Saint Paul reminds the people of their destiny: eternity with God in Heaven. While he emphasizes the desirability of this eternal happiness, Paul quickly declares that it is about pleasing the Lord "whether we are at home or away." It is good to remember that our true home is Heaven. Yet, like Paul, we must also realize that this life is where we are and where we can please the Lord with our faithfulness and our compassion and service to others. Paul writes about the courage that faith gives him. Does faith make you courageous? He writes that "we walk by faith, not by sight." When have you walked by faith and not by sight? Paul also reminds the Corinthians that we will each be judged by Christ. Do you read that as a comfort or a warning?
 
Mark 4:26-34. In this Gospel passage Jesus presents two images for the Kingdom of God. One is the seed which is scattered on the land. But the one who scattered the seed does nothing further to ensure growth; yet is grows. The second image is the mustard seed which is tiny but somehow it becomes the largest plant with room in its branches for the birds to find shade. The Kingdom of God is never what we might expect; it does not follow "the rules" that society may have. People who live by Kingdom values do not follow society's ways. We are to be countercultural as Jesus was: embracing the outcast, proclaiming God's love for all, offering healing and reconciliation. And always we are given the grace to act as his disciples. What do you think Jesus wanted to teach the disciples about the Kingdom of God? Which of the two images speaks best to you? How would you explain the Kingdom of God to someone who asks about it?
 
Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
 

Thứ Hai. 1V. 21, 1-16; Mt. 5, 38-42.    Lh. Maria/Gđ. Bà Lam Trần
Thứ Ba.  1V. 21, 17-29; Mt. 5, 43-48.  Lh. Tiền nhân NN/Gđ. Đinh Tiến Cao 
Thứ Tư.  2V. 2, 1-14; Mt. 6, 1-18.        Tạ ơn/Gđ. Tiến Phạm
Thứ Năm. Hc. 48, 1-15; Mt. 6, 7-15.    Lh. Phaolô&Maria/Gđ. Bà Lam Trần
Thứ Sáu.  2V. 11, 1-20; Mt. 6, 19-23.   Lh. Đôminicô&Maria/Gđ. Đinh T. Cao
Thứ Bảy.   5:30.    Lh. Maria/Gđ. Bà Lam Trần
Chúa Nhật.  8&10.  Lh. Phaolô/Gđ. Bà Lam Trần   Tạ ơn/Sơ Kim Anh

Phụng Vụ Tuần Này.
         Đọc Lời Chúa               Thừa Tác Viên Thánh Thể              Giúp Lễ
5:30 Trần Ngọc Ánh/Phạm H.Liên  Ng. Ngọc Bảo  
8. Ng.Đình Chót/Vương K. Nga      Sơ Ngô Vy/Ng. Văn Cả 
10.Ng.Thanh Ban/Lê Thanh Hằng  Đoàn Thanh Nguyệt; Ng. Tr. Hải;  Lê     Vũ Trần& 
Dâng Lễ: Gđ.Thân Ngọc Tuyết     Đình Phong;Ng. Thanh Ban   Long Ngô&Khoa Ng.

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30. Ng.Thanh Ban/Ngọc Ng.     Ng. Đình Chót
8.Trần Ng.Ánh/Phạm Lan Dung   Ng. Văn Cả/Ng. Đình Chót   
10.Trương V.Minh/Ng.ThảoHiền  Phạm V.Tiến; Lê Viết Thắng;Ng. Văn     Bảo Ng. & 
Dâng Lễ.Gđ.Ng. Đức Vĩnh           Hòa; Trần Thị Diễm Lan       Timothy Lê; Mike Ng.    
                                                                   
Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 10 tháng 6, 2012
Quĩ Điều Hành. $2,143
Quĩ xây dựng nhà thờ&nhà xứ.  Các gia đình: David Trương $200; Phạm Văn Tân $600; Bùi Văn Khai $500. Tổng cộng: $1,300

Quĩ Đồng Bạc Thánh Phê Rô. (Peter’s Pence) Quĩ Đồng Bạc Thánh Phêrô là một quĩ bác ái đặc biệt dành cho Đức Thánh Cha xử dụng, để cứu trợ khẩn cấp những người ở khắp nơi trên thế giới, không phân biệt màu da, tôn giáo hay chủng tộc, gặp những cảnh gian nan khó khăn vì thiên tai, nghèo đói, tị nạn, hay bệnh tật. Trong tuần trước lễ kính 2 thánh Phêrô và Phalô tông đồ, sẽ có những cuộc vận động tài chánh trên toàn quốc để giúp cho quĩ này. Sẽ có xin tiền lần thứ 2 sau chịu lễ trong các Thánh lễ cuối tuần này.  Xin mọi người rộng lượng giúp đỡ.

Ngày Hiền Phụ. Xin chúc mừng các người cha trong ngày Lễ Hiền Phụ. Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của thánh cả Giuse, ban nhiều ơn lành cho mọi người, để luôn trung thành, yêu thương và chu toàn bổn phận cho gia đình.

Thánh Lễ Tạ Ơn. Trong niềm tri ân và cảm tạ Thiên Chúa về hồng ân thánh hiến trong đời sống tu sĩ, giáo xứ sẽ mừng Lễ Ngân Khánh Khấn Dòng, kỷ niệm 25 năm trong đời sống tu sĩ dòng Đa Minh, của sơ Hoàng Thị Kim Anh, trong Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật, ngày 24 cuối tháng 6.  Sau Thánh lễ sẽ có buổi tiếp tân.  Xin kính mời mọi người tham dự để chúc mừng và cùng với sơ cảm tạ Thiên Chúa.

Giáo Lý Viên.  Xin các giáo lý viên chú ý!  Sẽ có một buổi thường huấn (workshop) dành cho các giáo lý viên và những người muốn tham gia chương trình dạy giáo lý cho các em.  Khóa thường huấn này sẽ chú trọng đến sự chuẩn bị tinh thần, phương cách dạy và những điều cần thiết khi điều hành một lớp học. Và sẽ được tổ chức vào Chúa nhật, ngày 15 tháng 7, sau Thánh lễ 10 giờ sáng.  Xin kêu gọi các giáo lý viên và những người muốn tham gia chương trình dạy giáo lý tham dự. 

Xin Chú Ý!  Khi tham dự Thánh lễ ngày Chúa nhật, xin vui lòng tắt điện thoại di động và những máy điện tử khác. Không nói chuyện ồn ào. Để tỏ lòng tôn kính Chúa đang ngự trong nhà tạm, không nhai sinh gôm trong nhà thờ hay lên rước lễ. Luật Hội thánh buộc phải kiêng ăn uống 1 tiếng đồng hồ trước khi chịu lễ. Xin vui lòng đừng để con em nhỏ xả rác, bánh kẹo, xé sách hát hay tờ Tin mừng.  Không xả rác trong nhà thờ hay chung quanh khu vực nhà thờ, hội trường. Không đậu xe trong các lối ra vào để tránh tình trạng ngăn chặn lưu thông, nhất là khi có trường hợp khẩn cấp. Xin thành thật cám ơn sự cộng tác và chú ý của mọi người. 

Trường Đại Học Công Giáo Thánh Gregory. Trường đại học Thánh Gregory toạ lạc tại thành phố Shawnee là trường đại học Công giáo duy nhất tại tiểu bang Oklahoma, và có chi nhánh tại Tulsa, ngã tư đường 41 và Sheridan, gần trường trung học Công Giáo Bishop Kelly, do các linh mục dòng thánh Bênêđíctô điều khiển. Được thành lập năm 1875 và cũng là cơ quan giáo dục bậc cao và có truyền thống lâu đời nhất tại tiểu bang Oklahoma. Hiện nay và nhất là trong niên khóa sắp tới, trường sẽ mở rộng và có rất nhiều ngành cho các sinh viên theo học. Có những học bổng đặc biệt dành cho những sinh viên Công giáo. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với số điện thoại miễn phí: 1-888-STGREGS.  Hoặc vào trang: www.stgregorys.edu. 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....