Thứ Bảy, 28 tháng 7, 2012

Thông tin giáo xứ: Chúa nhật 17 Thường niên Năm B_2012

Giáo Xứ Thánh Giuse.
Địa Phận Tulsa, Oklahoma.
14905 E 21st St. S. Tulsa, Ok. 74134. Tel: 918-438-1380
http://www.gxgiusetulsa.com
Lm. Antôn Nguyễn Văn Đô 

Tin Mừng
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 17 Thường Niên. Năm B. Số 397
Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:       Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng:   5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Trọng Buộc: 6 và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều  & Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. 2V. 4, 42-44.  Với 20 chiếc bánh, ngôn sứ Êlisê đã có thể cung cấp cho 100 người ăn no nê. Việc đó báo trước sự việc Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều và Thánh thể Chúa nuôi hồn xác loài người. Đó là nội dung bài đọc này.
 
Bài đọc 2. Ep. 4, 1-6.  Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô khuyên các tín hữu sống khiêm nhường, hiền lành, hòa thuận, thương yêu nhau, để được hiệp nhất trong Thiên Chúa là Cha chung mọi người.  Vì chỉ có một Chúa, một đức tin, một niềm hy vọng.
 

Tin Mừng.  Ga. 6, 1-15.  Tin mừng hôm nay thuật lại phép lạ Chúa Giêsu dùng năm chiếc bánh và hai con cá của một em bé, hóa ra nhiều cho năm ngàn người ăn no.  Chúa muốn chúng ta cộng tác với Người nuôi sống anh chị em chúng ta, và báo trước việc Chúa lập Bí tích Thánh thể nuôi linh hồn chúng ta.       

Đáp ca. Lạy Chúa,  Chúa mở rộng bàn tay ra,
và thi ân cho chúng con được no nê

Kinh thánh tuần sau:  Xh. 16, 2-15; Ep. 4, 17-24; Ga. 6, 24-35.
 

Suy Niệm. Tin Mừng hôm nay của Thánh Gio-an tường thuật  phép lạ Chúa Giê-su hóa bánh ra nhiều, nuôi hơn năm ngàn người khỏi đói. Câu truyện này có ít nhất 3 ý nghĩa sau đây:* Ý nghĩa thứ nhất là Chúa Giê-su muốn đáp lại tấm lòng chân thành của đám đông khao khát tìm nghe lời Người mà không màng đến nhu cầu ăn uống;  * Ý nghĩa thứ hai là Chúa Giê-su thể hiện quyền năng thần linh và sứ mạng thiên sai của Người. Cũng như xưa kia Thiên Chúa nuôi dân Ít-ra-en bằng man-na trong sa mạc thì nay Chúa Giê-su nuôi những người tìm nghe Lời Chúa bằng bánh và cá của phép lạ sau khi đã nuôi họ bằng lời giảng dạy về Nước Trời. * Ý nghĩa thứ ba là tất cả những người được ăn cùng một Bánh, uống cùng một Lời có trách nhiệm làm nên một cộng đoàn hiệp nhất, yêu thương và thuận hòa. Cộng đoàn ấy là hình ảnh sống động và là loan báo cụ thể về Cộng đoàn Vương Quốc mà Thiên Chúa sẽ thiết lập giữa loài người. Chúng ta tham dự thánh lễ để được kết hợp vớI Chúa Giêsu Kitô. Người ban Thịt Máu Thánh kết hợp chúng ta vào Người và khắng khít với nhau, để chúng ta được tràn đầy Thánh Thần, hầu yêu mến một Cha chung thắm thiết hơn và sống cuộc đời siêu nhiên, thánh thiện hơn, xứng đáng làm con Thiên Chúa. Chúng ta hãy giục lòng tin yêu mạnh mẽ để cử hành Bí tích hiệp nhất của T,hánh lễ này hầu thể hiện tinh thần hiệp nhất sâu sắc hơn trong đời sống hằng ngày.
 

Reflection.
2 Kings 4:42-44. The servant of the prophet Elisha had that some worries. How was he to feed a hundred people with food enough for half that many? But Elisha simply said, "Give it to the people to eat." Elisha trusted that God would provide. The people ate their fill and there were leftovers for another day. What might this reading encourage you to do for those who have less food than you have?
 

Ephesians 4:1-6. Today's letter from Paul emphasizes that all who follow Jesus share an unshakable source of unity. His words have echoed through the centuries like an anthem for the Church: "There is one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all."  When we live in a way that preserves this unity, we can contribute to peace and harmony in the world around us. Why do you think it is important for the Church to reflect its unity or oneness to the world?
 

John 6:1-15. When large crowds gather, exciting and unexpected things can happen. That's the way it was when Jesus went up on a mountain shortly before the Passover feast. He had no idea that a crowd of five thousand would soon gather around him. They were determined to hear him speak and to see what great signs he might work. Unlike his disciples, Jesus was not concerned about how this huge crowd was to be fed on a few loaves and fishes. In familiar actions we recognize in the Eucharist, Jesus took the bread, broke it, blessed it and gave it to his guests. When the crowd realized that everyone had been fed and there were still leftovers, they were astounded. Look back at the story. How does it encourage you to act when you feel that you have little to offer to those in need?
 

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.       Gr. 13, 1-11; Mt. 13, 31-35.     Lh. An-tôn/Gđ. Jos Chương
Thứ Ba.        Gr. 14, 17-22; Mt. 13, 36-43.   Lh. Phanxicô&Anna/Gđ. Ry Nguyễn  
Thứ Tư.        Gr. 15, 10-21; Mt. 13, 44-46.   Lh. Phalô/Gđ Phạm V. Tiến
Thứ Năm.    Gr. 18, 1-6; Mt. 13, 47-53         Lh. Anna/Gđ. Hinh&Tuyết
Thứ Sáu.      Gr. 26, 1-9; Mt. 13, 54-58         Không có Thánh lễ
Thứ Bảy.     5:30.   Không có Thánh lễ
Chúa Nhật.   Chỉ có 1 Thánh lễ lúc 6 giờ chiều 
                                
Phụng Vụ Tuần Này.
           Đọc Lời Chúa                   Thừa Tác Viên Thánh Thể               Giúp Lễ
5:30 Ng.Duy Linh/Ng. Minh Phú     Nguyễn Ngọc Bảo
8. Ng. Đình Chót/Vương K. Nga       Ng. V. Cả/Sơ Ngô Vy      
10. Đoàn Q. Dũng/Ngô Thủy Tiên    Lê Thanh Xuân;  Ng.Tr. Hải; Lê      Phạm Thắng &
Dâng Lễ: Gđ.Ng. Văn Vỹ                Đình Phong;Phạm V. Tiến          Keluc&Johny Đặng

Phụng Vụ Tuần Tới     Ngày Thánh Mẫu
5:30.   Không có Thánh lễ
8.        Không có Thánh lễ

***Chỉ có 1 Thánh lễ Chúa nhật lúc 6 giờ chiều***
Các phần phụng vụ - Tự nguyện
                                                                  
Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 22 tháng 7, 2012
Quĩ Điều Hành.  $2,176        
Quĩ xây dựng nhà thờ&nhà xứ. Gia đình Phùng Thị Sáu $1,200

Thông Báo Ghi Danh Chương Trình Giáo Lý&Việt Ngữ.  Xin các phụ huynh lưu ý! Sẽ có những buổi ghi danh cho các lớp giáo lý và Việt ngữ cho niên khóa sắp tới vào những ngày sau đây: Chúa nhật tuần này ngày 29, sau Thánh lễ 10 giờ sáng tại hội trường, và Chúa nhật ngày 12 tháng 8.  Sau Thánh lễ xin các phụ huynh qua hội trường ghi danh cho con em.  Và để không mất thời giờ và nhất là được chu đáo tốt đẹp, xin các phụ huynh chỉ ghi danh và nộp tiền cho các người trong ban ghi danh mà thôi. Không đưa đơn cho bất cứ người nào. Và xin thông báo: chương trình giáo lý và Việt ngữ sẽ khai giảng sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật, ngày 19 tháng 8. Và trong Thánh lễ sẽ có nghi thức tuyên hứa của các thày cô và những người phụ trách các ban.   

Xin Chú Ý! Vì tham dự Ngày Thánh Mẫu, cho nên sẽ không có các Thánh lễ 6 giờ 30 chiều Thứ Sáu ngày 3; Thánh lễ 5 giờ 30 chiều Thứ Bảy ngày 4.  Không có các Thánh lễ 8 và 10 giờ sáng Chúa nhật. Chỉ có 1 Thánh lễ Chúa nhật lúc 6 giờ chiều mà thôi.

Họp Các Giáo Lý Viên. Xin các giáo lý viên chú ý! Sẽ có buổi họp sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần này.  Xin các thày cô hy sinh tham dự đầy đủ để biết thêm chi tiết về chương trình. Và xin kêu gọi những ai muốn tham gia, cộng tác để dạy dỗ các em tham dự buổi họp quan trọng này để được hướng dẫn.

Chúc Mừng. Giáo xứ chân thành chúc mừng ông bà Nguyễn Duy Kỷ và Trần Thị Tuyết Trinh trong ngày mừng Kim Khánh và Thượng Thọ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành và sức khỏe cho ông bà trong ngày vui mừng và đặc biệt này.

Chào Mừng. Giáo xứ hân hoàn chào mừng Sơ Anna Phạm Thị Khấn, tổng phụ trách, các Sơ dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức, Việt Nam, và các em khiếm thị, đến thăm viếng giáo xứ tuần này. Xin chúc các sơ và các em có một thời gian thật tốt đẹp tại giáo xứ.

Chương Trình Xây Nhà Thờ và Nhà Xứ. Hiện nay, hai ban Kiết Thiết và Kế Hoạch Tài Chánh đã được thành hình trong buổi họp Hội đồng mục vụ tuần vừa qua.  Sau đây là danh sách những người trong  Ban Kiết Thiết: Trưởng Ban  ông Trần Thanh Hiền, các thành viên: Vương Trường Thịnh , Hòang Đức Tùng , Âu thanh Trường , Vũ Cẩm và Phạm Văn Tiến. /// Ban Kế Hoạch Tài Chánh: Trưởng Ban ông Nguyễn Trung Trực, các thành viên: Trần Phong, Nguyễn Văn Tuất, Nguyễn Đức Trung  và chị Trần Hòang Linh. 
Xin chân thành cám ơn tất cả mọi người đã có tấm lòng hy sinh tham gia, để phục vụ và giúp đỡ xây dựng, mở mang giáo xứ và làm sáng danh Chúa. Hiện nay đã có một số người sốt sắng đóng góp tài chánh trước cho chương trình xây dựng. Giáo xứ xin chân thành cám ơn.  Trong những ngày tháng kế tiếp, ban tài chánh sẽ thiết kế một bảng đóng góp tại phòng thông tin cuối nhà thờ. Xin Thiên Chúa chúc lành và hướng dẫn cho chương trình và kế hoạch hiện tại cũng như tương lai của giáo xứ.  Và xin Chúa trả công bội hậu cho mọi người.

Ngày Thánh Mẫu.   Đại hội Thánh Mẫu tại Dòng Đồng công năm nay sẽ được tổ chức từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 8. Đây là dịp đặc biệt cho người Việt từ mọi nơi trên thế giới qui tụ lại để tôn vinh Thiên Chúa qua lòng sùng kính Mẹ Maria, và có cơ hội tham dự những buổi hội thảo về tôn giáo, đức tin và thăng tiến đời sống gia đình.  Nếu tham dự buổi cung nghinh kính Đức Mẹ vào chiều Thứ Bảy, xin vui lòng đi vào hàng ngũ của giáo xứ cho thêm phần sốt sắng.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....