Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2013

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 20 Thường niên Năm C_2013

Tin Mừng 
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 20 Thường Niên. Năm C. Số 449

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng
Các Ngày Lễ Trọng Buộc: 6 và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                                Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.   

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. Gr. 38, 4-10. Ngôn sứ Giêrêmia bị thử thách nặng nề, nhưng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi ông là kẻ phục vụ Người.  NgườI cứu thoát ông.  Đó là nộI dung bài đọc một tuần này.
Bài đọc 2. Dt. 12, 1-4. Trong đoạn thư này, thánh Phaolô khuyên chúng ta mỗi khi gặp thử thách, hãy nhìn lên Chúa Giêsu trên thập tự giá để khỏi phải that vọng mà luôn tin tưởng hy vọng.
Tin Mừng. Lc. 12, 49-53.  Chúa Giêsu đem lửa tình yêu xuống thế gian và mong muốn cho lửa đó bùng lên trong tâm hồn mọi ngườI tin theo Chúa.  Người khắc khoải hoàn tất công trình cứu độ của Người, để mọi người được an vui, hạnh phúc.  Đó là ý nghĩa Tin mừng hôm nay.

Đáp Ca: Lạy Chúa, xin mau đến phù trợ con.  
 
Kinh thánh Chúa nhật tuần tới:  Is. 66, 18-21; Dt. 5, 7-13; Lc. 13, 22-30.
Suy niệm. Chúa Giêsu nói với các môn đệ về sứ mạng của Ngài là: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy cháy bùng lên!” Lửa ấy là gì?  Trong Kinh Thánh, từ “lửa” được đề cập 480 lần. Lửa mang nghĩa biểu tượng thánh thiêng chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa. Thiên Chúa tỏ mình ra cho ông Môsê giữa bụi gai cháy rực cháy (Xh 3,2). Thiên Chúa lập giao ước dưới chân núi Sinai (Đnl 1,33; 4,11-12.36; 5,4.22). Lửa là hình ảnh Thiên Chúa hướng dẫn dân Do thái trong sa mạc (Xh 13,21).  Trong Tân Ước, lửa là hình ảnh của Chúa Thánh Thần khi Người ngự xuống trên các Tông đồ dưới dạng hình lưỡi lửa vào ngày Lễ Ngũ Tuần (Cv 3,2). Lửa là sức mạnh của Thánh Linh, khi các Tông đồ nhận được Chúa Thánh Thần, các ông đã trở nên con người hoàn toàn mới: Can đảm ra đi rao giảng Tin Mừng (Cv 1,8), làm chứng, hy sinh vì Tin Mừng và vì tình yêu của Đức Kitô Phục Sinh. Lửa chính là tình yêu nồng cháy của Đức Giêsu (Lc 12,49). Lửa còn tượng trưng cho sự thanh luyện, thiêu huỷ và phán xét. Đó là ngọn lửa từ trời xuống thiêu huỷ thành Sôđôma và Gômôra (St 19,24), mưa lửa từ trời xuống như một phần của sự phán xét trong ngày tận cùng của thế giới (Lc 17,29); hay là lửa soi sáng trong Ngày của Thiên Chúa (1Cr 3,13; Mt 3,11-12). Lạy Chúa Giêsu, xin đốt lên trong chúng con ngọn lửa từ trái tim yêu thương của Chúa, để chúng con soi sáng những ai còn ngồi trong tăm tối, sưởi ấm những ai đang lạnh lùng, thanh luyện những cõi lòng chai đá, để khắp nơi trên trái đất này tràn đầy ánh lửa tình yêu Chúa. Amen.

Reflection.
Jeremiah 38:4-6, 8-10. It takes great courage to tell people the truth about themselves when they do not want to hear it. That was what the prophets, like Jeremiah in today's reading, had to do over and over again. Jeremiah tried to get the people of Judah to reform their lives. He warned them that they would be defeated by the Babylonians and that Jerusalem would be destroyed. But many refused to listen to him, and the king of Judah decided to silence God's messenger. Jeremiah's enemies left him in a water storage tank to die. Later a compassionate foreigner convinced the king to let the prophet go. Would you be willing to tell people the truth God wants them to hear—even if you might suffer for it? Pray before you answer that question!
Hebrews12:1-4. Why are prophets willing to suffer for proclaiming God's word? The author of the second reading gives us an excellent answer to that question as he explains why Jesus was willing to die for us: "For the sake of the joy that lay before him he endured the cross." When we run the race of faith, we do not face the hurdles alone. Jesus is there to cheer us on, along with a great crowd of saints who have already finished the race. How can you keep your eyes "fixed on Jesus" when the race gets tough?
Luke 12:49-53. Jesus wants his followers to know the truth. Jesus tells us that, if we are truly living as Christians, sometimes we will experience trouble and division. We cannot experience the peace of Christ until we turn away from sin and let God reign in our lives. Sometimes when people chose to do God's will, those they love turn against them. This can happen when people do not fully understand or accept the message of Jesus. This conflict with loved ones is what Jesus speaks of today. Remember that Jesus himself suffered rejection.

Bài Đọc Và Ý Lễ.
Thứ Hai.        Tl. 2, 11-19; Mt. 19, 16-22.   Tạ ơn/G đ. Ông Ái 
Thứ Ba.         Tl. 6, 11-24;  Mt. 19, 23-30.  Lh. Maria    
Thứ Tư.         Tl. 9, 6-15; Mt. 20, 1-16.       Lh. Phê-rô&Maria/Gđ. Ng. D. Kỷ
Thứ Năm.      Tl. 11, 29-39; Mt. 22, 1-14.   Lh. Maria/Gđ. Phùng Thức
Thứ Sáu.        R. 1, 1-22;  Mt. 22, 34-40.    Xin bình an
Thứ Bảy.       5:30.  Lh. Giuse/Gđ. Tang quyến
Chúa Nhật.   8. Lh. Lh. Maria/Gđ. Phạm Bá Nghiêm
                       10. Hội Hiền Mẫu      Lh. Lm.Gioan Bao./Gđ. Hiền&Quốc 

Phụng Vụ Tuần Này.
         Đọc Lời Chúa                    Thừa Tác Viên Thánh Thể     Giúp Lễ
5:30. Ng. Thanh Ban/Sơ Kim Anh     Ng. Trung Trực
8. Trần Ng. Ánh /An Phạm                 Nguyễn Đình Chót          
10. Ng. Duy Linh/Ng. Thảo Hiền       Trần V. Thái; Lê Th. Xuân       Aaron Nguyễn
Dâng Lễ:     Ban giáo lý                                                    Thomas Ng.&Thu Nguyễn

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30. Ng. Đình Chót/Ng.Thị Châu    Vũ Đình Hiệu  
8. Đinh Trấn/Phạm LanDung            Sơ Ngô Vy
10.    Hội Hiền Mẫu                           Ng.Trường Giang; Ng.Trung Hải     Long Ngô
Dâng Lễ: Hội Hiền Mẫu                                                        Jonathon Ng&Colin Vũ

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 4 tháng 8, 2013
Quĩ Điều Hành. $2,219.
Quĩ xây dựng nhà thờ&nhà xứ. Các gia đình: 
 1. Hoàng Đức Tùng&Hường 3,500
 2. Nguyễn Linnie                   1,000
 3. Ngô Viết Quảng                    600
 4. Gđ. #35                                 500
 5. Hoàng Hữu Bình                  500
 6. Phạm Văn Định                    300
 7. Gia đình #201 Quốc&Hiền  200
 8. Nguyễn Đức Toan                200
 9. Nguyễn Văn Quí                  100
 10. Nguyễn Thị Ngọc Nga         100
 11. Vũ Duy Lương                     100
 12. Bùi Gẫm                                50
 13. Trần Thị Huyền                     20
                   Tổng cộng:          $ 7,071

Cảm Tạ. Các dì dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức, và các em khiếm thị trong trung tâm Khiếm Thị Nhật Hồng, Việt Nam, chân thành cảm tạ những tấm lòng quảng đại, và tình yêu thương của tất cả mọi người trong giáo xứ, các tiệm nail và tiệm ăn, đã dành cho các em, đặc biệt đã giúp đỡ tài chánh để các em khiếm thị, thiếu tình thương và không được may mắn, có những sự chăm sóc, dạy dỗ đầy đủ, và có cuộc sống ý nghĩa và tình thương.  Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Maria và thánh cả Giu-se, trả công và ban nhiều ơn lành cho tất cả mọi người. 

Nghi Thức Tuyên Hứa Và Phép Lành Giáo Lý Viên Và Thày Cô
Trong Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần này sẽ có nghi thức tuyên hứa và ban phép lành cho các giáo lý viên, thày cô và những cộng tác viên tham dự chương trình giáo lý và Việt ngữ năm nay.  Xin Chúa  chúc lành và hướng dẫn chương trình giáo lý và Việt ngữ trong sự quan phòng, để tất cả đồng tâm làm sáng danh Chúa.  Xin chân thành cám ơn những tấm lòng hy sinh và quảng đại của tất cả mọi người trong công việc tông đồ, dạy dỗ và giúp các con em, học tiếng Việt, biết giáo lý của Giáo hội, và nhất là biết Chúa nhiều hơn. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Khai Giảng Và Ghi Danh Lớp Giáo Lý&Việt Ngữ. 
Xin chú ý! Các lớp giáo lý và Việt ngữ sẽ khai giảng sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần này. Nếu cha mẹ phụ huynh nào chưa ghi danh cho con cái học các lớp giáo lý và Việt ngữ, sau Thánh lễ 10 giờ sáng, xin mau mắn qua hội trường ghi danh và đóng tiền cho các em. Sau nghi thức khai giảng, sẽ có buổi họp cho các phụ huynh, cha mẹ cũng trong hội trường.  Xin tất cả phụ huynh có con em ghi danh vui lòng tham dự buổi họp quan trọng này. 

Cám Ơn.
Chân thành cám ơn tất cả mọi người đã hy sinh thời giờ và công sức trong mấy tuần vừa qua, đến lau chùi, đánh bóng hội trường, sửa soạn và chuẩn bị các lớp học cho ngày khai giảng chương trình giáo lý&Việt ngữ năm nay, quí vị trong hội đồng mục vụ, và ban bảo trì, đặc biệt là hai anh Nguyễn Đức Lợi và Trần Hoàng Long. Xin Thiên Chúa trả công bội hậu.

Hội Hiền Mẫu
Để chuẩn bị tâm hồn cho ngày lễ kính thánh Monica, bổn mạng của hội, vào Chúa nhật tuần tới, xin tất cả hội viên hy sinh làm một việc bác ái để dâng lên Chúa.  Cầu xin Chúa ban ơn, biết noi gương thánh bổn mạng, có đời sống tốt lành, thánh thiện và nhất là chú ý đến đời sống thiêng liêng của gia đình.

Văn Phòng Học Vụ Địa Phận.
Trong chương trình đào sâu và mở rộng kiến thức đức tin Công giáo, bắt đầu vào đầu tháng 9, văn phòng Học vụ địa phận sẽ mở những lớp thần học cho người lớn trong địa phận, trình độ tương đương với bằng cấp đại học ngành thần học chính thức. Muốn biết rõ về chương trình của văn phòng Học vụ PSI (Pastoral Studies Institute) của địa phận, hay chi tiết về các lớp và ngày giờ, xin gọi số: 918-307-4941, hay e-mail cho bà Mary Malcom tại địa chỉ: mary.malcom@dioceseoftulsa.org, hay vào web của địa phận: http://www.dioceseoftulsa.org, trong mục education.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....