Thứ Bảy, 15 tháng 3, 2014

Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm A_2014

Ông bà anh chị em thân mến. Như chúng ta đã biết tuần này là Chúa nhật thứ 2 mùa Chay, nhưng đặc biệt Thứ Tư, ngày 19, tuần này, chúng ta mừng kính thánh cả Giuse, bạn trăm năm của Đức Mẹ Maria, bổn mạng của các gia trưởng, và cũng là bổn mạng của giáo xứ chúng ta.  Và tháng Ba này cùng với Giáo hội, chúng ta mừng kính thánh Giuse.
Chúng ta được biết thánh Giuse có một cuộc đời thầm lặng, chỉ được các Tin mừng nhắc tới 3 lần: lần thứ nhất trong gia phả của Chúa Giêsu; thứ 2 trong câu chuyện Giáng sinh của Chúa Giêsu; và thứ ba, khi thánh Giuse được Thiên thần báo tin mang hài nhi Giêsu mới sanh sang lánh nạn bên Ai cập và sau đó trở về Nazarét.  Tôi xin được chia sẻ những dòng thơ vắn tắt diễn tả cuộc đời và những gương tốt lành của thánh Giuse, để dâng lên ngài, và xin ngài cầu bầu cho chúng ta.             

Trước hết chúng ta nhận biết thánh Giuse đã được Thiên Chúa chọn:
Chúa thương kén chọn Thánh nhân.
Để Ngài ẩn dật âm thầm hiến thân.
Chở che Gia thất trần gian.
Mọi nơi hoàn cảnh khó khăn tư bề.

Sau đó Tin mừng cho chúng ta biết ngài kết bạn với Đức Maria: 
Thời gian Chúa hứa cứu đời.  Mọi người nam nữ tìm nơi tộc dòng. Cháu con Đa-vít tông đường. Gia đình kết bạn cầu mong ơn lành. Những ngày hôn ước cuối thời. Bỗng nhiên Thần sứ đến nơi loan truyền. Ma-ri-a khiếp sợ tức liền. Sứ thần yên ủi nhủ khuyên những lời: Đây là thánh ý Chúa Trời.Truyền đem ơn phước xuống nơi lòng bà. Bà vâng đón nhận sinh ra. Cho đời Đấng cứu tinh Người hứa xưa. Giu-se biết Bạn mang thai. Tâm thần bối rối biết đây thế nào. Trốn đi bỏ Bạn làm sao. Rồi đây sự việc biết đâu phải làm. Đang khi lo lắng tìm đàng. Sứ thần hiện đến chỉ đường ban đêm. Đừng nên sợ hãi Bạn hiền. Ma-ri-a Bạn nữ trinh mang bầu.  Bởi do Thánh Thần ơn trao. Ông vui nhận lãnh về mau gia đình. Bạn hiền rồi sẽ hạ sinh. Giê-su con trẻ đặt tên cho Người. Đồng hành cuộc sống hàng ngày. Mong sao ý Chúa hoàn thành đẹp thay. Cuộc đời hạnh phúc gia đình sẻ chia.
Chúng ta được biết Chúa Giê-su được sinh ra trong hoàn cảnh như sau:
Be-lem trên khoảng đường dài. Hai người lữ khách cuối ngày tìm nơi. Trọ đêm giá lạnh tiết thời. Mọi nhà từ chối bởi coi thấy bầu. Bạn hiền ngày tháng tới mau. Sắp giờ Con trẻ bước vào trần gian. Giu-se dắt Bạn đi đàng.  Ra ngoài đồng ruộng trú hang chiên bò. Nửa đêm rét buốt thấu xương. Bạn hiền trở dạ sinh Con chào đời. Giu-se bên cạnh đồng thời. Sẻ chia cực nhọc Bạn người khổ đau. Ông Bà sung sướng biết bao. Được bồng Con Chúa giữa màn tuyết sương. Phút đầu Chúa xuống dương gian. Trong nơi lạnh giá buốt xương con người.
Tin mừng tiếp tục cho chúng ta biết, sau khi Chúa sinh ra, các mục đồng và ba vua đã tìm đến thờ lạy Chúa:
Ba vua thăm Chúa trở về. Chẳng loan báo Hê-rô-đê biết đường. Ông liền nổi giận bừng bừng. Lệnh tàn sát trẻ khoảng chừng hai năm. Sứ thần đêm đến báo loan. Giu-se mang Mẹ Con sang xứ người. Nước Ai-cập ở một thời. Đợi ngày Thần sứ báo hồi về sau. Giu-se đem Mẹ Con mau. Đi Ai-cập ở nhà bao trẻ lành. Bị tàn sát giết hại nhanh. Đất Be-lem tiếng khóc tràn khắp nơi. Hê-rô-đê đã chết rồi. Sứ thần hiên đến báo hồi quê hương
Giu-se đem Bạn cùng Con. Về Na-da-rét bản thôn quê nhà. Nơi đây cưộc sống diễn ra. Giu-se thợ mộc lân la việc làm. Gia dình chung sống bằng an. Giữa dân làng xóm mọi đàng an vui. 
Chúng ta biết Giuse và Maria luôn tuân hành luật lệ, do đó các ngài đã:
Hàng năm có lễ đền thờ. Mọi người Do thái phải lo tuân hành. Đi lên dự lễ gia đình. Mô-sê viết luật dậy truyền thực thi. Vượt qua đại lễ tới kỳ. Cộng đồng dân Chúa tiến về rất đông. Gia đình của Chúa đi chung. Lên đền dâng lễ với cùng bà con. Khi về lạc mất Con luôn. Giu-se Mẹ Chúa lo buồn hỏi han. Tìm Con hết mọi ngả đàng. Chẳng ai biết Chúa lạc đường ở đâu. Ông Bà đền thánh lại mau. Mong tìm thấy Chúa còn tựa nơi đây. Quả Con Chúa vẫn ở ngay. Tại trong đền thánh các thày bao quanh.
Sau đó, Tin mừng không còn cho chúng ta biết cuộc đời của thánh Giu-se như thế nào, nhưng chúng ta tin chắc thánh nhân đã được hưởng phúc trên Thiên Đàng:
Thánh nhân nay ở trên trời. Hay cầu bầu Chúa cho người trần gian. Ai cần cầu khẩn kêu van. Ngài luôn cầu Chúa thương ban ơn lành. Bởi khi sống tại gian trần. Ngài vâng lệnh Chúa chu toàn chăm lo. Thánh gia nuôi Chúa Giê-su. Đồng công cứu chuộc Chúa cho nhân loài. Nay Ngài ngự trị trên trời. Chúa Cha công thưởng nghe lời Ngài xin. Ban cho ai có lòng tin. Xin Ngài bầu cử chuyển lên Chúa Trời.
Biết được cuộc đời của thánh Giu-se, chúng ta cũng biết những đức tính của ngài:
Giu-se thánh cả cần lao. Cuộc đời cặm cụi với bao nhọc nhằn. Gia đình săn sóc lo chăm . Cấp cung lương thực vẹn toàn sống sinh. Tấm gương chiếu sáng gia đình. Cho bao gia trưởng ảnh hình theo noi. Mẫu gươngThánh cả ở đời. Vững tin thực hiện Chúa Trời giúp ân. Cứ theo ý Chúa thực hành. Phước ơn Thiên Chúa sẽ dành ban cho. Chớ nên bộn rộn lắng lo. Đường đi của Chúa trải qua việc làm
Để tạ ơn, Giáo hội đã dùng Tháng 3 để kính thánh Giu-se:
Tháng ba kính thánh Giu-se. Ba mươi năm Chúa Giê-su sống gần. Cha nuôi chỉ vẽ đàng lành. Người cha tận tụy nuôi chăm cuộc đời. Công lao cứu chuộc loài người. Ban ơn nhân thế muôn thời lãnh ân. Tỏ lòng tôn kính thánh nhân. Hội thánh dành tháng kính tôn danh Người. Nay Người đang ngự trên trời. Chúa ban công thưởng cho đời ghi ơn. Bởi Người bảo vệ hồng ân.  Đồng công cứu chuộc thế nhân mọi thời.
Chúng ta cám ơn cha cựu quản nhiệm Lê Viết Hoàng đã nhận Thánh Giu-se là bổn mạng của giáo xứ chúng ta.
Giuse bổn mạng Tul-sa. Thánh nhân thương mến bao la mọi người. Tháng ngày nhìn thấu nơi nơi. Khắp trong Giáo xứ nhìn coi nhu cầu. Mỗi khi nhìn  thấy nơi đâu. Cần ơn huệ Chúa Ngài mau cầu bầu. Chúa Trời ơn xuống ban trao. Cho con caí sống tin  vào Chúa luôn. Chủ Chăn cùng với Chiên đoàn. Hàng ngày tin tưởng quyền năng Chúa Trời. Dựng  nên vũ trụ nhân loài.  Trao ban sức sống muôn người trần gian.
Ông bà anh chị em thân mến. Nếu chúng ta suy ngẫm cuộc đời của thánh Giuse, thì chúng ta có thể nhận ra: qua sự lắng nghe và thực hành lời Chúa, cuộc đời của thánh Giu-se đã được Thiên Chúa thay đổi và ban cho nhiều hồng ơn, để sống và thực hiện thánh ý Chúa.  Qua câu chuyện Chúa biến hình trong bài Tin mừng hôm nay, chúng ta cũng được Chúa kêu gọi lắng nghe và thực hành thánh ý Chúa trong cuộc sống, nhất là trong mùa chay thánh này.  Chúa đã tỏ vinh quang của Chúa để tăng sức cho các môn đệ. Chúng ta cũng xin Chúa củng cố niềm tin cho chúng ta, để khi gặp gian nan, thử thách, chúng ta không ngã lòng thất vọng nhưng sẵn sàng đón nhận thánh ý Chúa như thánh Giu-se, và can đảm sống theo thánh ý Chúa, để chúng ta cùng được hưởng hạnh phúc Thiên Đàng cùng với thánh cả Giu-se quan thày của giáo xứ chúng ta. 
Lm. Chánh xứ 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....