Thứ Sáu, 28 tháng 3, 2014

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm A_2014

Tin Mng
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Chay. Năm A. Số 482

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Cuối Tuần:   Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                                  Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:    Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.
  
Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1.  1Sm. 16, 6-13. Trong bài đọc này, Thiên Chúa sai ngôn sứ Samuen xức dầu cho Đavít làm vua thay thế Saulê đã lỗi nghĩa với Thiên Chúa.  Và Chúa Thánh Thần hướng dẫn vua Đavít từ ngày đó.
Bài đọc 2. Ep. 5, 8-14. Thánh Phaolô nhắc nhở các tín hữu đã lãnh phép rửa tội phải sống nên con cái Thiên Chúa là Ánh Sáng, bằng cách xa lánh các việc đen tối xấu xa, luôn ăn ở ngay thẳng, lương thiện, công bình và chân thật.  Đó là nội dung đoạn thư này.
Tin Mừng.  Ga. 9, 1-38.  Tin mừng hôm nay thuật lại phép lạ Chúa Giêsu chữa ngườI mù từ khi mới sinh, cho anh được sáng mắt thể xác, nhất là mở con mắt tâm hồn cho anh tin Chúa. Chúng ta cũng cần được Chúa mở mắt tâm hồn chúng ta.

Đáp Ca: Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi.

Kinh thánh tuần tới:  Ed. 37, 12-14; Rm. 8, 8-11; Ga. 11, 1-45.

Suy Niệm.  Bài Tin mừng hôm nay thuật lại câu chuyện Chúa Giêsu chữa một người bị mù từ thuở mới sinh.  Anh thanh niên mù qúa hạnh phúc! Từ mù lòa tăm tối anh được Chúa chữa lành được nhìn thấy phần xác và sáng suốt tâm hồn. Anh  qúa vui mừng, khẳng khái quyết liệt tuyên xưng lòng yêu mến tuyệt đối với Chúa Giêsu. Anh ta không hề sơ sệt e dè những người Do Thái đầy ghen tương, thù hằn và thâm hiểm. Để trả lời người Do thái đang ngang ngược ép cung, cha mẹ anh đã khéo léo nói rằng: “Cháu nó lớn rồi, cứ nó mà hỏi đi.” Sự mù loà thể xác nói lên một thực tại khác còn khốc liệt hơn, đó là sự mù loà tâm linh.  Mỗi người chúng ta có lẽ không hoàn toàn mù tối tâm hồn, nhưng có những điểm tối muốn che dấu chẳng hạn như những đam mê, tham vọng, hận thù, ghen ghét, kiêu căng, làm mù tối không nhìn thấy sự tốt lành nơi tha nhân, hay ân sủng của Chúa. Có người, không nhận ra sự mù lòa của mình, chỉ nhìn thấy điểm tối của người khác, chỉ nhìn thấy những lỗi lầm, những khuyết điểm mà không nhận ra những tốt đẹp, những gì là cao quí, thánh thiện nơi họ. Nếu chúng ta thành tâm xét mình, thì sẽ thấy sự mù tối tâm hồn rất nguy hại. Chỉ có ánh sáng Chúa Ki-tô soi mới xoá tan những điểm tối đó. Chỉ có sự cầu nguyện và niềm tin vào Đấng là Ánh Sáng, chúng ta mới có thể xua đuổi bóng tối ra khỏi tâm hồn, có ánh sáng Tin Mừng Chúa Ki-tô ngự trị.

Reflection
1 Samuel 16:1, 6-7, 10-13a. God sends the prophet Samuel on an important mission to find and anoint the future king of Israel. But when Samuel finds the man he thinks is just right for the job, God tells him that he has made a mistake. God's advice is: Don't judge by how important a person might seem, for I look into the heart. The prophet listens to God's advice. He chooses the youngest son of Jesse of Bethlehem. This shepherd boy is athletic and handsome. Yet only God sees in David the potential to be Israel's greatest king and the ancestor of the Messiah. Have you ever heard the saying, "Don't judge a book by its cover"? What do you think it means? How does this saying relate to what God says about not judging by appearances?
Ephesians 5:8-14. As we move forward to Easter during this Lenten season, we have thought about the meaning of Baptism. This reading reminds us of the courage we need to have as followers of Christ. The world is not an easy place to share the good news, but it needs to see the light of Christ's truth in us. Can you give names to the "darkness" you face in your world or in the larger world that we share? How will you let the light of Christ shine through you?
John 9:1-41. John's story of the man born blind weaves together the themes of light, sight, and insight. Jesus heals the man so that he can see. The blind man gains not only his sight but also insight. Who are the "truly blind" people in this gospel story? How can you keep from going through life "blind" to the reality of Jesus and his love in your life? How will you stay alert to really see and care for those who need Jesus' healing touch?

Bài Đọc Và Ý Lễ.    
Thứ Hai        Is. 65, 17-21; Ga. 4, 43-54.  Xin giải phẫu bằng an/Gđ. Thân T. Tuyết
Thứ Ba.        Ed. 47, 1-12; Ga. 5, 1-16.     Xin bằng an
Thứ Tư.        Is. 49, 8-15; Ga. 5, 17-30.    Lh. Thân nhân
Thứ Năm.    Xh. 32, 7-14; Ga. 5, 31-47.   Xin bằng an/Gđ. Ng. Đ. Lợi
Thứ Sáu.      Kn. 2, 1-22; Ga. 7, 1-30.  Xin như ý
Thứ Bảy.      5:30   Xin bằng an/Gđ. Trần Thanh Hiền
Chúa Nhật.  8&10.  2Lh. Phê-rô

Phụng Vụ Tuần Này.
            Đọc Lời Chúa                 Thừa Tác Viên                    Giúp Lễ
5:30. Ng.Thanh Ban/Ngọc Nguyễn   Vũ Đình Hiệu       Ng. Ngọc Hải/Trần H. Liêm
8. Ng. Đình Chót/Phạm Ng. An         Trần Ngọc Ánh                         David  Nguyễn
10. Ng.Trường Giang/Ng.Th Chung  Lê Thanh Xuân;Ng.Trung Hải      Keluc Đặng
Dâng Lễ: Gia đình Ng. Văn Hướng                                 Johnny Đặng; Bảo Trương

Phụng Vụ Tuần Tới   
5:30  Đỗ Cẩn/Đỗ K. Loan                 Ng. Ngọc Bảo      Ng. Ngọc Hải/Trần H. Liêm
8. Ng. Văn Cả/Anh Nguyễn              Ng. Đình Chót                           David Nguyễn        
10. Ng. Trung Hải/Ngô Thủy Tiên   Ng.Trường Giang/Phạm V.Tiến    Văn Nguyễn
Dâng Lễ:Gia đình Đinh Quang Huy                                         Colin Vũ; James Ngô

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 23 tháng 3, 2014
Quĩ Điều Hành. $1,590
Quĩ xây dựng nhà thờ&nhà xứ. Các gia đình: 
  1. Võ Hùng Ánh&Hiền 1,200
  2. Trần Phương           1,000
  3. Hoàng Hữu Bình        300
  4. Nguyễn Thị Ngọc       200
        Tổng cộng:          $ 2,700

Chương Trình Làm Lá.
Xin thông báo! Tuần này là tuần cuối cùng của công tác làm lá năm nay.  Xin cảm tạ, tri ân Thiên Chúa, trong mấy tuần qua, rất nhiều người đã hy sinh thời giờ và công việc gia đình để tham gia, giúp đỡ trong công việc làm lá như một “món quà đền bù những tội lỗi” dâng lên Chúa trong mùa chay thánh này. Xin kêu gọi tất cả mọi người trong giáo xứ bớt chút thời giờ cùng tham gia, giúp đỡ trong tuần cuối này, nhất là vào những buổi chiều tối.  Xin chân thành cám ơn tất cả mọi người, và xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Mẹ La Vang và thánh cả Giuse, quan thày của giáo xứ, ban nhiều ơn lành cho mọi người. 

Xin Chân Thành Cám Ơn. Xin chân thành cám ơn linh mục Nguyễn Việt Hưng,  thuộc Tu Hội Tận Hiến, đã hy sinh đến hướng dẫn tuần tĩnh tâm mùa chay năm nay cho giáo xứ.  Xin Thiên Chúa tuôn đổ nhiều ơn lành cho linh mục và công việc mục vụ.

Nghi Thức Thống Hối Và Xưng Tội. Vào lúc 2 giờ 30 chiều Chúa nhật này, và để kết thúc tuần tĩnh tâm, giáo xứ sẽ có nghi thức thống hối và sau đó là xưng tội.  Có nhiều linh mục Việt, Mỹ đến giúp giải tội. Xin mọi người mau mắn đến đúng giờ để cùng nhau cử hành nghi thức thống hối và Bí tích Hòa giải.  Sau khi đã hết người xưng tội, các linh sẽ không giải tội những người đến trễ.  Linh mục quản nhiệm sẽ ngồi tòa giải tội vào những buổi chiều lúc 5 giờ 30, hay gọi điện thoại hẹn trước, cho những ai muốn xưng tội vào những tuần kế tiếp.

Hội Hiền Mẫu. Hội sẽ có giờ chầu Thánh Thể hàng tháng lúc 5 giờ chiều Thứ Bảy tuần này.  Xin các hội viên tham dự để cầu nguyện cho các gia đình trong giáo xứ.  Và hội sẽ bán thức ăn vào Chúa nhật tuần tới.  Xin các người được mời nấu những món ăn hy sinh tham gia, để cùng với mọi người trong hội đồng tâm xây dựng giáo xứ.  Xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ của mọi người.   

Nhóm Gia Trưởng. Sẽ có giờ chầu Thánh Thể cho các gia trưởng trong giáo xứ vào chiều Thứ Sáu đầu tháng tuần này, lúc 6 giờ, trước Thánh lễ 6 giờ 30.  Xin mời các gia trưởng tham dự, để xin Chúa Giê-su Thánh Thể thánh hóa bản thân và cầu nguyện cho gia đình.

Luật Mùa Chay. Luật Hội Thánh buộc ăn chay và kiêng thịt trong hai ngày Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu tuần thánh. Các ngày Thứ Sáu trong mùa chay phải kiêng thịt. Tất cả mọi người tuổi từ 18 tới 59 phải ăn chay. Ăn chay chỉ được ăn một bữa no trong ngày. Tất cả mọi người từ 14 tuổi trở lên phải kiêng thịt. Mùa chay kêu gọi mọi người hãm mình về những sự vui chơi ăn uống quá độ, và nhất là những tính hư tật xấu như cờ bạc, rượi chè và lời nói thô tục.  Luật ăn chay, kiêng thịt nhắc nhở về đời sống đói khổ của những người nghèo đói. Mùa chay kêu gọi chúng ta cải thiện đời sống, thực hành Lời Chúa, cầu nguyện, làm việc bác ái, và nhất là tham dự Thánh lễ hằng ngày.

Chương Trình Tuần Thánh và Phục Sinh.
Chúa Nhật Lễ Lá.  Trước Thánh lễ 10 giờ sáng tập trung bên hội trường và rước lá qua nhà thờ. 
Thứ Hai đến Thứ Tư Tuần Thánh. 5:45 chiều- -Ngắm đứng.  6:30- -Thánh lễ
Thứ Năm Tuần Thánh.  8 giờ tối -Thánh lễ
Thứ Sáu Tuần Thánh. 7 giờ chiều- Đi đàng Thánh giá – 8- Suy tôn Thánh giá và hôn chân Chúa.
Thứ Bảy-Vọng Phục Sinh.  8 giờ tối- Thánh lễ vọng Phục Sinh.
Chúa Nhật Phục Sinh.  10 giờ sáng-Thánh lễ mừng Chúa Phục Sinh.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....