Thứ Sáu, 26 tháng 9, 2014

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 26 Thường Niên Năm A_2014

Tin Mng
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật 26 Thường Niên. Năm A. Số 506
 
Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:    Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                                  Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. Ed 18, 25-28.  Trong bài đọc 1 hôm nay, qua ngôn sứ Êdêkien, Thiên Chúa kêu gọi người công chính và kẻ bất lương cố gắng sống tốt lành hơn để khỏi phải chết mà được sống.  Đó là ý nghĩa bài đọc này.
Bài đọc 2. Pl 2, 1-11. Trong đoạn thư sau này, thánh Phaolô khuyên chúng ta hãy sống theo gương Chúa Giêsu: Người đã khiêm nhường, tự hạ mình xuống tột độ và vâng lời đến chết, nên được Thiên Chúa tôn vinh. 
Tin Mừng. Mt. 21, 28-32. Qua dụ ngôn hai người con, Chúa Giêsu dạy chúng ta phải vâng nghe và sống theo ý Thiên Chúa muốn, và nhất là phải biết hối cải, thay đổi từ trong tâm hồn, để được vào Nước Trời. Đó là ý nghĩa Tin mừng hôm nay.

Đáp ca.  Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Chúa.

Kinh Thánh tuần tới.  Is. 5, 1-7; Pl. 4, 6-9; Mt. 21, 33-34.

Suy niệm. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói tới hai loại người qua hình ảnh hai người con: Người con thứ nhất, bảo đi làm thì nói không đi, nhưng rồi lại làm như Ỷ người cha. Người con thứ hai, gọi dạ bảo vâng, nhưng rồi không chịu đi làm. Rồi chính Chúa đã giải thích cho chúng ta biết : người con thứ nhất ám chỉ những người thu thuế và những người đàng điếm, những người tội lỗi, hai loại người này bị xã hội Do Thái khinh miệt nhất. Những người thu thuế bị khinh miệt vì họ cấu kết với ngoại bang để bóc lột đồng bào mình. Vì thế dân chúng oán ghét họ và liệt họ vào hạng người phản quốc, bỏ đạo và không thể ăn năn hối cải. Còn những gái giang hồ thì thời nào cũng vậy, đều bị xã hội khinh miệt, coi họ là hạng người xấu xa, làm dơ bẩn xã hội, và cũng không thể được cứu rỗi.  Ngược lại, người con thứ hai, ám chỉ những kinh sư, Pha-ri-sêu và dân chúng thời ấy, là những người tự xưng mình là đạo đức và công bằng, nhưng là thứ đạo đức, công bằng, trong sạch giả hình, bề ngoài. Ngoài miệng thì nói hay lắm, nhưng không thực thi điều mình nói. Đó là những người nói mà không làm. Tóm lại, bài Tin Mừng nhắc nhở chúng ta hãy xét lại: lời nói và việc làm của chúng ta có đi đôi với nhau không? Trong đời sống đức tin, tâm hồn chúng ta có phải là tâm hồn Kitô đích thực không?  Đời sống của chúng ta có thể hiện những gì chúng ta tuyên xưng không? Hay chúng ta chỉ có cái vỏ Kitô bên ngoài? Nếu chúng ta sống như vậy, chúng ta hãy coi chừng, chúng ta sẽ bị Chúa cảnh cáo: những người khác sẽ vào Nước Thiên Chúa, còn chúng ta thì sao? Hãy cải thiện đời sống.

Reflection.
Ezekiel 18:25-28We can either turn our lives toward God or away from God. The choice is ours to make. We must choose between a life of virtue or a life of sin. And God, in turn, will judge each one according to his or her choice. Some people complained to Ezekiel the prophet that this was not fair of God. But God turned the tables on them by saying that they were the ones who were unfair in trying to get out of their responsibility. What choice do we have? Will you look at your life to see what God is asking of you?
Philippians 2:1-11 or 2:1-5. The second reading is taken from what has been called Paul's letter of joy. He is writing to the Christians of Philippi, whom he dearly loves. To be one in Christ with his friends is Paul's great desire. What joy they will experience if they put on the attitude of Christ toward others and if they put aside all selfishness! What virtues does he mention that could make our attitudes more Christ-like? Who encourages you? How?
Matthew 21:28-32. Jesus tells a parable to a group of religious leaders. He wants them to figure out which one of the sons did his father's will. Was it the one who said yes but never showed up? Or was it the one who said no but later repented and carried out the father's wishes. Sometimes people can deceive us by smooth talk. But God is never deceived. Like Jesus, our lives can be a "yes" to God the Father in word and deed. Jesus is making it clear that sinners who repent are entering the kingdom before the priests and elders who did not repent and believe. What do you think of this?

Bài Đọc Và Ý Lễ   
Thứ Hai      Lễ Các Tổng Lãnh Thiên Thần    Lh. Giuse&Phêrô
Thứ Ba.      G. 3, 1-23; Lc. 9, 51-56.                   Lh. Đa Minh&Maria
Thứ Tư.      Lễ Thánh Têrêsa.                           Lh. Giuse
Thứ Năm   Lễ Thiên Thần Bản Mệnh             Xin như ý
Thứ Sáu.    G. 38, 1-35; Lc. 10, 13-16.              Lh. Gioan Bao&Maria/Gđ. Anh Hoàng
Thứ Bảy.  5:30   Lh. Phê rô&Ma-đa-lê-na/Gđ. Trần Ng. Ánh 
Chúa Nhật.   Xin tạ ơn/Gđ. Phạm Định

Phụng Vụ Tuần Này.
          Đọc Lời Chúa                     Thừa Tác Viên                        Giúp Lễ
5:30. Ng.Đình Chót/Nương Nguyễn  Vũ Đình Hiệu           Ng. Ngọc Hải/Bobby Đỗ
8. Ng. V. Cả/Vương K. Nga               Trần Ng.Ánh/Ng.Đ.Chót          David Nguyễn
10. Ng. Trung Hải/Ngô Thủy Tiên    Trần V.Thái; Ng.Trường Giang   Johnny Đặng
Dâng Lễ:  Gđ. Ng. Quốc Quỳnh                                      Nathan Vũ;Trần Hoạt Liêm

Phụng Vụ Tuần Tới              
5:30.  Hội Hiền Mẫu                         Ng. Ngọc Bảo            Ng. Ngọc Hải/Bobby Đỗ
8. Trần Ngọc Ánh/An Phạm             Ng. Đình Chót/Ng.V. Cả            David Nguyễn
10. Ng.Thanh Ban/Đỗ Thu Hương   Lê Thanh Xuân;Ng. Tr. Hải         Peter Nguyễn
Dâng Lễ: Gđ. Ng. Sơn Nam                                                   Văn Nguyễn;Colin Vũ

Tài Chánh.    Chúa nhật, ngày 21 tháng 9, 2014
Quĩ Điều Hành $2,310
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ. Các gia đình:
 1. Phạm Văn Định         400
 2. Lê Văn Bằng              300
 3. Thân Ngọc Tuyết       300
 4. Đoàn Kim Thoa         200
 5. Lê Văn Anh&Hương 200
 6. Đỗ Kim Loan             200
 7. Nguyễn Chơn Phán    200
 8. Đinh Quang Huy        100
 9. Trần Quốc Hiệp         100
 10. Phạm Đinh                 100
 11. Nguyễn Tự Lập         100
 12. Lê Đình Phong           50
                  Tổng cộng:  $ 2,250

Chào Mừng.  
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Nếu gia đình nào mới di chuyển đến, chưa và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng ghi danh vào mẫu đơn để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành. Và xin chú ý!  Nếu không có tên trong danh sách, hay không có những sinh hoạt và liên hệ với giáo xứ, linh mục quản nhiệm không có trách nhiệm cấp giấy tờ chứng nhận hay cử hành các Bí tích, cũng như không thể ghi danh con em vào các lớp giáo lý của giáo xứ.

Hội Hiền Mẫu.
Hội sẽ bán thức ăn vào Chúa nhật tuần này.  Xin chân thành cám ơn các hội viên và những người đã hy sinh tham gia nấu những món ăn, để gây tài chánh cho chương trình xây dựng của giáo xứ.
Hội sẽ có giờ chầu Thánh Thể hàng tháng vào chiều Thứ Bảy tuần này, lúc 5 giờ.  Xin mời các hội viên và mọi người tham gia để cầu nguyện cho các gia đình trong giáo xứ.

Chầu Thánh Thể Gia Trưởng.
Xin mời các gia trưởng trong giáo xứ hy sinh thời giờ tham dự giờ chầu Thánh Thể hàng tháng vào chiều Thứ Sáu đầu tháng tuần này, vào lúc 6 giờ, trước Thánh lễ 6 giờ 30 chiều, để cầu xin Chúa Giêsu Thánh Thể thánh hoá bản thân và cho các gia đình trong giáo xứ.

Cung Nghinh Đức Mẹ.
Tháng Mười là Tháng Mân Côi kính Đức Maria.  Nếu thời tiết cho phép, sẽ có cuộc cung nghinh kính Đức Mẹ trước Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần tới, ngày 5 tháng 10.  Xin mọi người tham dự. 

Ghi Danh Đọc Lời Chúa Trong Thánh Lễ.  
Nếu ai muốn tình nguyện đọc Lời Chúa trong các Thánh lễ 5 giờ 30 chiều Thứ Bảy, 8 và 10 giờ sáng Chúa nhật, và trong các Thánh lễ buộc vui lòng ghi tên vào danh sách để ở cuối nhà thờ.  Xin các người hiện đang tình nguyện cũng vui lòng ghi tên lại.  Xin kêu mời.

Ghi Danh Các Em Giúp Lễ.  
Trong các lớp học giáo lý Chúa nhật, ngày 12 tháng 10, linh mục quản nhiệm sẽ ghi tên các em trai từ lớp 4 trở lên vào danh sách giúp lễ.  Xin các bậc cha mẹ nhắc nhở và khuyến khích con em ghi tên.  Sau đó sẽ có những buổi tập và sẽ được thông báo sau.

Khám Sức Khỏe Và Chích Ngừa Miễn Phí.
Sẽ có buổi khám sức khỏe về các phương diện như đường, cao máu và chính ngừa cảm thời tiết (flu shot)  cho trẻ em từ 7 tuổi trở lên và người lớn miễn phí do Community Health Connection và tiệm Walgreens phụ trách, vào sáng Thứ Bảy, ngày 11 tháng 10, từ 9 tới 11 giờ sáng, tại hội trường.  Xin chân thành cám ơn những người tổ chức và liên lạc, đã hy sinh thời giờ phục vụ mọi người.

Nhạc Hội Gây Quĩ Mùa Thu.
Với mục đích gây quĩ cho kế hoạch xây dựng ngôi thánh đường mới, giáo xứ sẽ tổ chức đêm nhạc hội mùa Thu vào ngày 15 tháng 11.  Đặc biệt, sẽ có sự hiện diện của các ca sĩ nổi tiếng như Mai Thiên Vân, Duy Trường, Hoàng Tuấn Việt và Lê Nhung, với sự trình diễn của ban nhạc Black Diamond.  Và sẽ bán những món ăn thật hấp dẫn. Xin mọi người quảng cáo và mua vé ủng hộ ở cuối nhà thờ, tại chợ Quê Hương, hay liên lạc với chị Hường (918-808-9606) và anh Trực (918-607-2739).  Xin chân thành cám ơn.

Học Sinh Giáo Xứ Tại Trường Thánh Pius.
Xin phụ huynh cha mẹ của các gia đình trong giáo xứ có con em theo học trường tiểu học Thánh Pius X, vui lòng liên lạc với linh mục quản nhiệm tại văn phòng để xác nhận tên con em trong danh sách và đóng tiền. Xin thành thật cám ơn.


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....