Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2016

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Lễ Hiển Linh. Năm C_2016

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Linh. Năm C. Số 570

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.
  
Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1.  Is. 60, 1-6. Trong bài đọc 1 hôm nay, ngôn sứ I-sa-i-a loan báo Thiên Chúa là Ánh Sáng soi dân Người, giải thoát dân Người khỏi lầm than đau khổ.  Muôn dân tuôn đến với họ, mang của cải đến cho họ vì có Chúa là Ánh Sáng ngự giữa họ.   Đó là ý nghĩa của bài đọc này.
Bài Đọc 2. Ep. 3, 2-6.  Thánh Phaolô cho dân Do Thái biết Chúa Cứu Thế không đến cho riêng họ, mà đến cứu độ mọi dân mọi nước, để được thừa hưởng gia nghiệp với Người.  Đó là nội dung đoạn thư sau đây.
Tin Mừng.  Mt. 2, 1-12.  Tin mừng hôm nay thuật lại: Chúa Giêsu tỏ mình ra cho ba nhà đạo sĩ là đại diện dân ngoại nhận biết và thờ lạy Người, để chứng thực Người đến cứu độ mọi dân mọi nước.

Đáp Ca: Lạy Chúa, mọi dân tộc trên địa cầu đều thờ lạy Chúa.   

Kinh thánh tuần tới: Is. 42, 1-7; Cv. 10, 34-38; Mt. 3, 13-22.

Suy niệm. Chúa Giêsu, Ngôi Lời nhập thể, là ánh sáng của Thiên Chúa. Trong dịp lễ Giáng sinh, Ngài đã chiếu sáng các nhà thờ, tâm hồn và các gia đình tín hữu. Nhưng Ngài còn muốn là ánh sáng cho tất cả mọi người nữa. Ngày hôm nay chúng ta mừng lễ Hiển linh, kỷ niệm việc ngày xưa Chúa Giêsu đã tỏ mình ra cho các đạo sĩ Phương Đông đại diện cho lương dân.  Họ tìm kiếm và đã được gặp Chúa. Cuộc hành trình của các vị không trơn tru dễ dàng, nhưng khó khăn và nguy hiểm vì có lúc ánh sao biến mất. Nhưng nhờ các vị kiên trì, ánh sao đã xuất hiện lại và cuối cùng các vị đã tìm đến nơi. Đó là cuộc hành trình của kẻ chưa có đức tin tìm đến với Chúa, mà cũng là cuộc hành trình của kẻ đã tin rồi nhưng muốn đến với Chúa một cách gần gũi thân tình hơn. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người ngoài Kitô giáo cũng nhận được ánh sáng Chúa, và cho chính chúng ta ý thức bổn phận mang ánh sáng Chúa đến cho mọi người, nhất là những người sống chung quanh chúng ta, bằng lời nói và những việc lành phúc đức, bác ái và quảng đại.

Reflection.  
1 Isaiah 60:1-6.  What a vision the prophet gives us of the way life should be, and one day shall be! He sees a new Jerusalem bursting in the future with the riches and abundant life of the Lord. Pilgrims from every nation stream into the holy city to praise God, who has called them home. Their hearts throb with wonder, joy, and gratitude. How does the presence of the Lord shine upon yourself, your parish, your family? How can you bring the presence of the Lord to the people around you?
Ephesians 3:2-3, 5-6. A message similar to that of the first reading is given to the people of Ephesus: the good news of Jesus is meant for all people, not just a few. All people are called to share in the promise of Jesus Christ.  This letter was written to the Ephesians. They were Gentiles. Imagine how they felt, being told that they were now "co-heirs with the Jews (God's chosen people) and sharers of the promise." They were no longer left out, but included. How can you carry this message of inclusiveness to your neighborhood, your parish, your school?
Matthew 2:1-12.  Today we celebrate the showing forth (epiphany) of Jesus to the nations beyond Israel. When astrologers, or magi, from the East saw a new star appear in the sky, they accepted it as a sign that a great leader had been born. Without knowing where the star would lead them or what they would find, the magi set out bearing gifts. Their faith and courage were rewarded when God revealed to them his own Son. On our faith journeys, we, too, have to remain alert for the signs through which Jesus reveals his presence to us. His "stars" are all around us, in the beauty of creation, in the Church, in the arts and sciences, in the uniqueness of each person. How will you be alert to the "stars" around you? How can you let Jesus shine through you?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.     1Ga. 3, 7-10; Ga. 1, 35-42.     Xin bình an/Gđ. Thành&Nhủ
Thứ Ba.       1Ga. 3, 11-21; Ga. 1, 43-51.   Lh. An-tôn&I-nê/Gđ. Giá&Thương
Thứ Tư.      1Ga. 5, 5-13; Mc. 1, 6-11.      Các Lh./Gđ. Andy Trần
Thứ Năm.   1Ga. 5, 14-21; Mc. 1, 6-11.    Lh. Thân nhân NN/Gđ. Giá&Thương
Thứ Sáu.     1Ga. 4, 7-10; Mc. 6, 34-44.    Xin như ý
Thứ Bảy. 5:30 Lh.Đa Minh &Maria/Gđ. Trực&Nguyệt 
Chúa Nhật.  8&10.  Lh. Phan-xi-cô Xavie/Gđ. Andy Trần
                                       
Phụng Vụ Tuần Này.
            Đọc Lời Chúa                       Thừa Tác Viên                          Giúp Lễ
5:30. Hội Hiền Mẫu                               Trần Ngọc Ánh                      Hải Nguyễn
8. Lê Huy Bình/Trần Thị Hồng Trang   Ng. Văn Cả 
10. Ng. Thanh Ban/Trần Thu Hường     Ng.Trung Hải;Lê Đình Phong         James Ngô
Dâng Lễ: Gđ. Nguyễn Đức Toàn                                       Steven Trần;Trần Hoạt Liêm

Phụng Vụ Tuần Tới.   
             Đọc Lời Chúa                   Thừa Tác Viên                             Giúp Lễ
5:30. Trần Ngọc Ánh/Đỗ Kim Loan   Ng. Trung Trực                          Hải Nguyễn
8. Ng. Đình Chót/Trần Thị Tho          Trần Ngọc Ánh
10. Phạm V. Tiến/Ng. Ánh Tuyết       Ng. Thanh Ban;Ng. Trường Giang      Austin Vũ
Dâng Lễ: Gđ. Ng. Đức Toán                                                     Quân Sanh;Việt Nguyễn

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 27 tháng 12, 2015   
Quĩ Điều Hành. $2,403 
Giáng sinh: $5,331 
Linh mục hưu dưỡng: $864
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ. Các gia đình:
  1. Lê Văn Bằng&Phương 1,000
  2. Nguyễn Trần Chinh         500
  3. Mai Văn Kha                   500
  4. Nguyễn Văn Sinh             200
  5. Trần Thắng Đồng             200
  6. Phạm Văn Định               100
  7. Nguyễn Trung Dũng        100
  8. Nguyễn Thị Ngọc Nga     100
                Tổng cộng:        $ 2,700

Chào Mừng.
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Nếu gia đình đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Mừng Tết Nguyên Đán Bính Thân.
Xin thông báo! Giáo xứ sẽ mừng Tết Nguyên Đán vào Chúa nhật, ngày 7 tháng 2, 2016.  Sẽ thông báo chương trình sau.

Xin Phụ Giúp Thu Dọn Hội Trường.
Sau Thánh lễ 10 giờ sáng hôm nay, xin mọi người hy sinh giúp đỡ thu dọn hội trường, sắp xếp các lớp học và bàn ghế, chuẩn bị cho các lớp giáo lý và Việt ngữ cho các em.  Xin chân thành cám ơn sự phụ giúp của mọi người.

Lớp Giáo Lý Và Việt Ngữ. 
Xin cha mẹ phụ huynh lưu ý!  Các lớp giáo lý và Việt ngữ sẽ học lại vào Chúa nhật tuần tới, ngày 10.  Sau Thánh lễ 10 giờ sáng, xin cha mẹ dẫn các em qua hội trường đến lớp học. Xin các phụ huynh nhắc nhở các em mang theo sách, và giữ gìn sách khỏi bị thất lạc. Để tránh những tình trạng đáng tiếc có thể xảy ra, xin mọi người chú ý và cẩn thận khi di chuyển xe trong bãi đậu, nhất là sau Thánh lễ 10 giờ sáng.  Để tránh sự cản trở lưu thông, xin vui lòng không dừng xe lại trong lối đi. Thành thật cám ơn. 

Hội Hiền Mẫu
Trong tinh thần xây dựng giáo xứ, Hội Hiền Mẫu sẽ bán thức ăn vào Chúa nhật, ngảy 17.  Xin các người được mời nấu những món ăn hy sinh giúp đỡ.  Xin chân thành cám ơn sự hy sinh và hợp tác của mọi người.

Đoàn Vũ Phụng Vụ.
Để giúp cho Thánh lễ mừng Tết Nguyên Đán thêm phần trang trọng, sẽ có phần vũ phụng vụ do chị Đỗ Thu Hương đảm trách.  Xin quí vị phụ huynh vui lòng khuyến khích, và tạo điều kiện cho các em tham gia, tập dượt trong mấy tuần sắp đến.  Xin chân thành cám ơn sự hợp tác của quí phụ huynh.

Bao Thư Dâng Cúng
Còn một số gia đình chưa nhận bao thư dâng cúng, xin vui lòng đến cuối nhà thờ để nhận. Xin chú ý!  Để tránh mọi trở ngại trong việc gởi tiền vào nhà băng, khi xử dụng ngân phiếu để dâng cúng và đóng góp, xin đề: St. Joseph Church. Nếu dâng cúng cho chương trình xây dựng thánh đường, xin đề: Quĩ xây dựng hay Building Fund dưới mục Memo. Xin thành thật cám ơn mọi người. 

Bán Vé Số Tân Niên Giúp Xây Dựng Thánh Đường.
Để  hỗ trợ chương trình xây dựng thánh đường, một số thành viên trong hội đồng mục vụ sẽ đến các tiệm, và văn phòng thương mại để bán vé số Xuân. Xin các chủ nhân quảng đại giúp đỡ trong công việc xây dựng giáo xứ để có những kết quả tốt đẹp. Thành thật cám ơn.

Chương Trình Gói Bánh
Chương trình gói bánh năm nay được ấn định như sau:  
Đợt 1 bắt đầu từ Thứ Tư, ngày 20 tháng 1, 2016.  Công việc: ngâm gạo, chuẩn bị đậu, ngâm và rửa lá lúc 4 giờ chiều./ Thứ Năm- 9 giờ sáng- cắt và ướp thịt, nấu đậu và lau lá. / Thứ Sáu-7 giờ sáng: gói bánh. / Thứ Bảy-7 giờ sáng: lau bánh và dán nhãn hiệu. / Sáng Chúa Nhật-giao bánh. 
Đợt 2 bắt đầu từ Thứ Tư, ngày 27 với chương trình và công việc như đợt 1.  Xin quí ông bà anh chị em hy sinh thời giờ giúp giáo xứ trong công tác này. Ai muốn mua bánh, xin điền phiếu đặt bánh để cuối nhà thờ.  Hay liên lạc đặt bánh với bà Mi số điện thoại: 918-663-0805.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....