Thứ Bảy, 7 tháng 5, 2016

Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên. Năm C_2016

 
Ông bà anh chị em thân mến.  Tuần này, cùng với mọi người sống trên đất nước Hoa kỳ này, chúng ta mừng Ngày Hiền Mẫu hay Ngày Của Mẹ.  Một ngày đặc biệt để ghi nhớ công ơn “bao la như biển Thái bình” của những người mẹ.  Xin chân thành chúc mừng những người mẹ hiện diện trong thánh đường hôm nay, nhất là hội viên của hội Hiền mẫu, một ngày thật vui mừng và tốt đẹp. Cầu xin Chúa qua lời cầu bầu của Hiền Mẫu Maria và thánh cả Giuse, ban nhiều ơn lành xuống cho tất cả các bà mẹ.

Hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Thăng Thiên, Chúa về trời ngự bên hữu Chúa Cha.  Trong mỗi Thánh lễ, chúng ta cùng tuyên xưng “Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha.” Đây là một hình ảnh rất quan trọng trong Kinh thánh, và có tầm ảnh hưởng sâu xa đến đời sống đức tin của Ki-tô hữu.  Có lẽ hình ảnh này không đánh động mạnh mẽ vào chúng ta như những Ki-tô hữu ban đầu đang phải đối diện với những sự cấm đạo, tù đầy và bách hại.  Thánh Gioan ngay chương đầu của sách Tin mừng cho chúng ta biết “Từ nguyên thủy đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời vẫn ở với Thiên Chúa, và Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa. Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thủy.” (Ga. 1, 1-5)  Có nghĩa là Ngôi Lời ngự bên hữu Thiên Chúa Cha trước khi Người xuống thế làm người và bây giờ Người được tôn vinh, trở về ngôi vị và quyền năng của Người như trước.  Đối với những người không có đức tin vào mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa và vào mầu nhiệm Ngôi Hai Nhập Thể, thì sự kiện Chúa Giê-su được ngự bên hữu Chúa Cha là một sự nhạo báng, một sự phạm thượng hay sự lộng ngôn.  Và đó cũng chính là phản ứng của thượng tế Cai-pha trong vụ án xử Chúa Giê-su.  Khi Cai-pha hỏi Chúa Giê-su: “Ông có phải là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa không?” Chúa đã nói cho ông biết: “Ông đã nói đúng. Nhưng Ta nói thật với các ông, rồi đây các ông sẽ xem thấy Con Người ngự bên hữu Ðấng Toàn Năng.” Cai-pha đã xé áo và kêu lớn tiếng: “Nó đã nói lộng ngôn!” (Mt. 26,64).

Nếu giả sử tôi nói với ông bà anh chị em: “Khi ông bà anh chị em lên Thiên đàng, ông bà anh chị em sẽ thấy các thiên thần, các thánh và tôi ngồi bên hữu Chúa Cha”, có lẽ ông bà anh chị em cho tôi là dại dột hay lộng ngôn.  Thế nhưng hình ảnh ngự bên hữu Chúa Cha của Chúa Giê-su đối với những người tin theo Chúa, nói lên sự cao cả bất diệt, nói lên vương quyền và nhất là thiên tính của Chúa Giê-su Ki-tô.  Chúng ta hãy nghĩ điều lạ lùng này: một con người như chúng ta, chỉ trừ tội lỗi, ngự trên ngôi cao nhất trên Thiên đàng, đồng bản thể, chia sẻ vinh quang và quyền năng với Thiên Chúa Cha. Khi phó tế tiên khởi Tê-pha-nô bị tử vì đạo, trước khi chết đã thốt lên từ miệng ngài: “Kìa, tôi đã thấy trời mở ra, và Con Người đứng bên hữu Chúa Cha.” (Cv. 7, 56)  Chúng ta thấy thánh Phao-lô đã diễn tả niềm tin lạ lùng này một cách mạnh mẽ trong bài đọc 2 hôm nay, ngài nói “Đối với chúng ta, là những kẻ tin, … công việc mà Thiên Chúa đã thực hiện trong Ðức Kitô, tức là làm cho Ngài từ cõi chết sống lại, và đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời,... Chúa khiến mọi sự quy phục dưới chân Ngài, và tôn Ngài làm đầu toàn thể Hội Thánh là thân thể Ngài.” Thánh Phê-rô, trong bài giảng đầu tiên sau Lễ Ngũ tuần, đã mạnh mẽ tuyên xưng cho mọi người biết “Thiên Chúa đã cho Đức Ki-tô sống lại; tất cả chúng tôi xin làm chứng về điều ấy.  Vậy sau khi được nhắc lên bên hữu Thiên Chúa, Người đã ban Thánh Thần.” (Cv. 2, 33) Và chúng ta thấy thánh Phao-lô đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần về hình ảnh Chúa Giê-su ngự bên hữu Chúa Cha trong những thư của ngài, đặc biệt trong thư gởi người Do thái.

Thánh Lu-ca cho chúng ta biết 2 sự kiện Lên Trời.  Trong bài đọc 1 sách Tông đồ công vụ, các tông đồ đưa mắt lên trời chăm chú nhìn ngắm Chúa Giê-su biến vào trong đám mây.  Trong bài Tin mừng, các tông đồ trở về Giê-ru-sa-lem với tâm hồn đầy vui mừng, nhận biết Chúa Giê-su Ki-tô –Chịu-Đóng Đinh-Chết-Trên-Thánh-Giá hiện đang sống.  Trong cả 2 sự kiện, chúng ta được biết các tông đồ đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần từ Chúa Giê-su, Đấng đã mở lòng trí, làm cho đức tin của các tông đồ trưởng thành và vững mạnh hơn, và ban cho các ông quyền năng để các ông đi khắp nơi loan báo Tin mừng, và can đảm làm chứng cho sự phục sinh của Chúa Giê-su Ki-tô.

Ông bà anh chị em thân mến.  Chúng ta hình dung sự kiện Chúa lên trời, được một đám mây bao phủ, che khuất mắt các tông đồ như được diễn tả trong sách Tông đồ công vụ, và từ đó không một con mắt của người phàm trần nào được thấy, trừ các thánh mà thôi.  Mặc dù con mắt phàm trần của chúng ta bị che kín, nhưng Kinh thánh muốn cho chúng ta thấy rõ, và thật rõ, mở tâm trí chúng ta, và để chúng ta hướng cuộc sống đức tin về Thiên đàng nơi Chúa Giê-su Ki-tô chia sẻ vinh quang và quyền năng với Thiên Chúa Cha.  Chúng ta tin thật Thiên Chúa, Đấng đã làm cho thân thể Chúa Giê-su phục sinh sống lại từ cõi chết, đã ban Người cho Giáo hội, cho chúng ta, trở thành Ơn Cứu Độ và dẫn chúng ta đến vinh quang của Người.  Chúng ta biết, trước khi về trời Chúa Giê-su đã hứa: “Thầy đi và dọn chỗ cho chúng con rồi, Thầy lại đến đón chúng con về cùng Thầy, để Thầy ở đâu, các con cũng được ở đó.” (Ga 14:2-3). Và Chúa còn cầu nguyện cho ý hướng đó: “Lậy Cha, đối với những kẻ Cha đã trao phó cho con, thì con muốn rằng, hễ con ở đâu, họ cũng được ở đó với con, để họ mục kích sự vinh hiển Cha đã ban cho con.” (Ga 17:24).

Sự kiện Chúa về trời hay về Thiên đàng là dấu chỉ cho cùng đích của cuộc hành trình đức tin người Ki-tô hữu chúng ta nơi dương thế. Dù chúng ta có luyến tiếc tiền bạc, tài sản và sự nghiệp thế gian chừng nào đi nữa, vào một ngày nào đó, dài hay ngắn, và trong cách nào, chúng ta già trẻ, nam nữ, sẽ phải từ biệt mọi người kể cả thân thuộc và rời khỏi trần thế này.  Cho nên mừng kính Chúa về trời hôm nay, chúng ta hãy tự hỏi: Có bao giờ chúng ta có lòng trông chờ, hướng cuộc sống và lòng trí chúng ta về trời không và như thế nào?  Nếu là những Ki-tô hữu chúng ta không hướng lòng trí về trời, chúng ta chỉ có đời sống đức tin hình thức bề ngoài, có sống ích kỷ, chú trọng tới tiền bạc, vật chất tạm bợ đời này, vì thế chúng ta sẽ sống trong lo âu, sợ hãi, bất an, mất hạnh phúc và vui mừng, sống trong đau khổ trầm luân đời này và đời sau.  Ngược lại, hướng cuộc sống chúng ta về trời sẽ giúp chúng ta biết sống tốt lành, thánh thiện, đạo đức, sốt sắng, công bằng, ngay thẳng, vị tha và bác ái hơn.  Hướng tâm hồn chúng ta về trời sẽ giúp chúng ta biết sử dụng những ơn lành Chúa ban một cách khôn ngoan và sáng suốt hơn, để chúng ta sống trong an bình và ơn sủng Chúa đời này, và khi đối diện với Chúa Giê-su Ki-tô Vua trước toà phán xét công minh đời sau, chúng ta sẽ được hưởng vinh quang với Người.  Một lần nữa, xin chúc tất cả các bà mẹ, trong Ngày Hiền Mẫu hôm nay, một ngày thật vui mừng và tràn đầy ơn lành của Chúa.

  Lm. Chánh xứKhông có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....