Thứ Sáu, 1 tháng 9, 2017

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 22 Thường niên. Năm A_2017

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 22 Thường Niên. Năm A. Số 652

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.
  
Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1.  Gr. 20, 7-9. Vâng theo lệnh của Thiên Chúa, ngôn sứ Giêrêmia đã khiển trách Dân Chúa, nên bị họ thù ghét bắt bớ, nhưng ông vẫn cam lòng chịu khổ vì Chúa.  Đó là nộI dung bài đọc một hôm nay.
Bài Đọc 2. Rm. 12, 1-2. Trong bài thánh thư này, Thánh Phaolô kêu gọI các tín hữu hãy sống đẹp lòng Chúa, luôn làm mọI việc tốt lành theo ý Chúa chớ không theo thói thế gian.  Ủó là ý nghĩa bài đọc này.
Tin Mừng. Mt. 16, 21-27. Tin mừng hôm nay thuật lại: sau khi nghe Chúa Giêsu loan báo NguờI phải chịu nạn chịu chết, thánh Phêrô ngăn cản, nên bị Chúa quở trách. Chúa Giêsu còn khẳng định rằng: muốn theo Chúa, chúng ta phải bỏ mình, vác thánh thập giá mình hằng ngày mà theo Chúa thì sẽ được sự sống.

Đáp ca. Lạy Chúa là Thiên Chúa con, linh hồn con khát khao Chúa.

Kinh Thánh tuần tớiEd. 33, 7-9; Rm. 13, 8-10; Mt. 18, 15-20.

Suy niệm.
Có lẽ không mấy ai trong chúng ta thích nói đến thập giá, và nếu có nói đến thì cũng là để than thở: “Sao mà thập giá của tôi nặng nề thế!” Vâng, thập giá quả là đáng sợ. Hình phạt thập giá là một khổ hình nặng nề và ô nhục nhất dành cho các phạm nhân thời Chúa Giêsu. Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gởi tín hữu Corinthô cũng đã nói, thập giá chính là cớ vấp phạm cho người Do Thái, là sự điên rồ đối với dân ngoại (1 Cr 1, 23), nhưng ngài cũng đã xác tín Lời giảng Thập giá, đối với những kẻ đang hư đi, là một sự điên rồ; còn đối với chúng ta, những người đang ở trên đường cứu thoát, lại là quyền năng của Thiên Chúa.” (1 Cr 1, 18). Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu khẳng định: Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy (Mt 16, 24). Điều đó, cho thấy, nếu muốn trở thành người môn đệ đích thực của Đức Giêsu, chúng ta không thể đi con đường nào khác hơn con đường thập giá, con đường mà Đức Giêsu, vị Thầy của chúng ta đã đi.

Reflection.
Jeremiah 20: 7-9. The name Jeremiah means "the Lord raises up." But we can tell from the prophet's complaints that Jeremiah feels the Lord has let him down. His friends laugh at him and he decides not to speak for the Lord anymore. Yet the word of God burns in his heart. He must continue doing the work God has called him to do. He chooses to be true to God and himself, despite the suffering he knows will come. How does it feel to be laughed at? Can you remember when you or someone else was laughed at for doing the right thing or for refusing to do the wrong thing? Why do some people laugh when they are told something is wrong? Would you like to have a relationship with God like the one Jeremiah had? What might that mean?
Romans 12: 1-2. Paul, like Jeremiah, reminds us that doing God's will is not always easy. We must be ready to do God's will despite the cost to ourselves. Being a spiritual sacrifice often means not putting ourselves first, being different, or becoming transformed to know what is pleasing to God. What are some things about "this age," our own times, that we should not conform ourselves to? How can we learn to judge what is good and pleasing to God?
Matthew 16: 21-27Jesus corrects Peter who did not understand when Jesus said he would go to Jerusalem to suffer, die, and rise again. Peter, like many others, expected Jesus to be a conquering Messiah. Then Jesus tells Peter that he is not judging by God's standards but by man's. Peter had not yet realized that Jesus was going to save us by the cross, and that every disciple must also accept the cross. It will be a part of the life for all his disciples, for all who follow him. Why has the word cross come to mean suffering and sacrifice? What did Jesus show us about suffering? What cross do you think you or others have to carry right now? How can you show you are willing to carry it?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.     1Tx. 4, 13-17; Lc. 4, 16-30.   Không có Thánh lễ 6 giờ 30 chiều
Thứ Ba.       1Tx. 5, 1-11; Mt. 24, 42-51.   Lh. Phê-rô
Thứ Tư.       Cl. 1, 1-8; Lc. 4, 38-44.          Như ý
Thứ Năm.    Cl. 1, 9-14; Lc. 5, 1-11.          Xin gia đình bằng an
Thứ Sáu.      Lễ Sinh nhật Đức Maria        Xin bằng an/Gđ. Hương&Lan
Thứ Bảy.      5 giờ 30 chiều.      Lh. Tô-ma/Gđ Bà Quế Phạm
Chúa Nhật.  8 và 10 giờ sáng.   Lh. Cê-ci-li-a
                                                    Lh. Tô-ma

Phụng Vụ Tuần Này
             Đọc Lời Chúa                   Thừa Tác Viên                           Giúp Lễ        
5:30. Hội Hiền mẫu                             Ng. Ngọc Bảo                       Joseph Hải Nguyễn
8. Trần Ngọc Ánh/Phạm LanDung     Ng. Văn Cả/Ng. Đình Chót
10. Ng.Trường Giang/Ng.Ngọc Yến  Ng.Trung Hải;Phạm V.Tiến             Văn Nguyễn    
Dâng Lễ: Gđ. Ng. Trung Dũng&Thúy                                        Thomas&Học Nguyễn

Phụng Vụ Tuần Tới.
             Đọc Lời Chúa               Thừa Tác Viên                        Giúp Lễ
5:30. Ng. Đình Chót/Đỗ Thị Lâm   Trần Ngọc Ánh                         Joseph Hải Nguyễn
8. Lê Huy Bình/Phạm Ngọc An      Ng. Văn Cả/Trần Ngọc Ánh      
10. Ng. Trung Hải/Ng.Thu Chung  Ng.Thanh Ban;Lê Đình Phong                Austin Vũ      
Dâng Lễ: Gd. Ngô Thanh Dũng                                                 Quân Sanh;Phạm Minh

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 27 tháng 8, 2017
Quĩ Điều Hành. $2,833              
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ. Các gia đình:
Nguyễn Quỳnh Hoa&Phan Tuấn 2,000
Nguyễn Thành&Hồng Vân          1,000
Bà Soi Bùi                                     500
Nguyễn Hạnh Tuyền                      200
Nguyễn Thị Tuyết Anh                   200
Trần Minh Quân                             200
Tổng cộng:                             $ 4,100

Chào Mừng. 
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện trong Thánh lễ hôm nay.  Những gia đình mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Cứu Trợ Bão Lụt Khẩn Cấp.
Cùng với Hội đồng Giám mục Hoa kỳ, Đức giám mục địa phận David Konderla tha thiết kêu gọi mọi người trong giáo phận, quảng đại giúp đỡ những nạn nhân bão lụt tại những thành phố phía Nam, do cơn bão Harvey gây ra. Sẽ có xin tiền lần thứ 2 sau chịu lễ. 

Thánh Lễ Thứ Hai.
Xin chú ý!  Thứ Hai tuần này, ngày 5, là ngày Lễ Lao động.  Sẽ không có Thánh lễ 6 giờ 30 chiều.

Ghi Tên Thừa Tác Viên Đọc Sách Và Cho Chịu Lễ.
Những ai muốn tình nguyện tham gia phần vụ đọc sách và cho chịu lễ, trong các Thánh lễ vọng 5 giờ 30 chiều Thứ Bảy, 8 và 10 giờ sáng Chúa nhật, xin vui lòng ghi tên vào danh sách ở cuối nhà thờ. Xin đánh dấu vào ngày giờ Thánh lễ muốn tham gia. Sau đó linh mục quản nhiệm sẽ duyệt danh sách những người ghi tên và có những buổi hướng dẫn.

Hội Giúp Lễ.  
Hội cũng sẽ ghi danh các em học sinh nam từ lớp 5 trở lên vào Hội giúp lễ bắt đầu vào Chúa nhật tuần này. Các em học sinh nam lớp 4 cũng có thể ghi danh, nhưng sau đó, linh mục quản nhiệm sẽ quyết định có được giúp lễ không. Xin cha mẹ khuyến khích và ghi danh các em vào danh sách sẽ để ở cuối nhà thờ. Xin ghi rõ ngày và giờ Thánh lễ các em có thể giúp lễ, để dễ dàng sắp xếp phần vụ.  Sau đó sẽ có những buổi tập dượt.

Ca Đoàn Thiếu Nhi.  
Chúa nhật tuần này, lớp Gíao lý và Việt ngữ nghỉ học, nên Ca Đoàn Thiếu Nhi cũng nghỉ tập hát. Các em sẽ tập hát vào Chúa nhật tuần sau, ngày 10 tháng 9, từ  2 đến 3 giờ trưa, và sẽ phụ trách hát lễ vào Chúa nhật, ngày 17 tháng 9 là tuần mà các em trong lớp Gíao lý và Việt ngữ sẽ phụ trách các phần việc phụng vụ trong Thánh lễ 10 giờ sáng. 

Nghi Thức Tuyên Hứa Và Phép Lành Giáo Lý Viên.
Vì có những trở ngại về một số các thày cô không tham dự được, cho nên nghi thức tuyên hứa và ban phép lành cho các giáo lý viên, thày cô và những cộng tác viên tham dự chương trình giáo lý và Việt ngữ được dời vào Chúa nhật, ngày 24 tháng 9.  Xin mọi người tham dự.

Tết Trung Thu.
Xin thông báo!  Tết Trung Thu năm nay sẽ được tổ chức vào Chúa nhật, ngày 1 tháng 10, lúc 7 giờ tối. Sẽ có những cuộc thi như tài năng, trang phục và lồng đèn.  Ngoài ra, sẽ có rước lồng đèn và phát bánh kẹo cho các em. Những em nào thi tài năng và áo dài, xin đến lúc 6 giờ 30 để tập dượt.

Tĩnh Tâm Nhóm Linh Thao.
Sẽ có buổi tĩnh tâm tại Dòng Đồng Công do linh mục Ngô Chữ, Dòng Tên hướng dẫn từ chiều thứ Năm, ngày 5, đến chiều Chúa Nhật, ngày 8 tháng 10. Những ai muối tham dự xin liên lạc với chị Nguyệt hoặc chị Xuân số điện thoại 918-254-8653.

Thánh Lễ Phong Chân Phước.
Thánh lễ phong Chân phước cho Linh mục Rother, Người Tôi Tớ Chúa, sẽ được cử hành vào Thứ Bảy, ngày 23 tháng 9, tại Cox Convention Center, OKC, lúc 10 giờ sáng, do Đức Tổng giám mục Oklahoma City Coakley chủ sự, có sự hiện diện của  Đức Hồng y Amato, đại diện Tòa thánh, và nhiều Giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, và giáo dân tham dự.  Vào cửa tự do. Muốn biết thêm chi tiết, xin vào trang web http://www.archokc.org/rotator-news/7732-beatification-of-servant-of-god-father-stanley-francis-rother

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....