Thứ Sáu, 22 tháng 9, 2017

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 25 Thường niên. Năm A_2017

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 25 Thường Niên. Năm A. Số 655

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ SáuThánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật8 và 10 giờ sáng.
Lễ BuộcThánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối
Chầu Thánh ThểThứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Is. 55, 6-9. Qua lời ngôn sứ Isaia, Thiên Chúa kêu gọi và khuyến khích người tội lỗi an tâm trở về với Người, để Người yêu thương tha thứ, vì Người muốn cứu vớt chứ không bao giờ muốn phạt.  Đó là ý nghĩa bài đọc này.
Bài Đọc 2. Pl. 1,20-27.  Trong thư gởi người Philiphê, thánh Phaolô đang bị cầm tù.  Nếu bị xử tử, ông sẽ được về với Chúa.  Nếu được trả tự do, ông sẽ tiếp tục rao giảng Tin mừng.  Như thế, đối với ông sống chết đều có lợi. 
Tin Mừng. Mt. 20, 1-16.  Vì lòng nhân từ quảng đại, Thiên Chúa trả lương cho người làm ít giờ cũng bằng kẻ làm nhiều giờ.  Những người này ganh tức, nhưng Thiên Chúa đã làm đúng phép công bằng, vì đã trả đúng giá ấn định.  Đó là ý nghĩa Tin mừng hôm nay.

Đáp caChúa ở gần mọi kẻ kêu cầu Người.    

Kinh Thánh tuần tới.   Êd. 18, 25-28; Pl. 2, 1-11; Mt. 21, 28-32.

Suy niệm.  Thiên Chúa rất nhân từ và tốt lành, Ngài ban ơn cho mỗi người và mọi người mà không tính toán thời điểm, tuổi tác và sự xứng đáng. Chỉ có con người là hẹp hòi, ghen ghét và ích kỷ đối với nhau như qua hình ảnh những người thợ làm vườn nho trong Tin Mừng hôm nay.  Thái độ chung của con người chúng ta là hay so đo, tính toán, thắc mắc, phân bì, ghen tị, tức giận. Ghen tị tức giận là một trong bảy mối tội đầu. Kẻ ghen tị là người không muốn ai hơn mình, mà nếu có ai hơn mình thì tỏ ra khó chịu, tức bực và thù ghét. Người ta ghen tị về đủ mọi mặt. Người ta ghen tị nhau vì kiêu ngạo, vì ích kỷ, không muốn ai thành công hơn mình, đạo đức, phục vụ hơn mình. Càng liên hệ thân thiết với nhau người ta càng ghen tị nhau. Tin Mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta hai điều: Thứ nhất là phải luôn khiêm nhường, nhìn nhận phải nương nhờ vào ơn Chúa, vì tất cả những gì chúng ta đã có, đang có hay sẽ có đều là do Chúa ban, Chúa là Đấng tốt lành vô cùng. Thứ hai là bằng lòng với hiện trạng của mình, với những gì mình đang có, đừng phân bì, ghen tị và tức giận. Ghen tị, ghen ghét làm mất tình yêu thương, hiệp nhất và gây nên những gương mù gương xấu.

Reflection.
Isaiah 55: 6-9In the first reading today the prophet reminds us of three important truths about God. First, God is not in a distant heaven but right here in our hearts. Second, whoever turns to God for mercy will receive it, because God is generous and forgiving. Third, God is not limited by our thoughts or images. God's ways are as high above ours as the heavens are above the earth. What are some ways of seeking God? Have you ever felt that you found God, even for a minute? Take a moment now to let yourself experience the fact that God also seeks and finds you. God is generous and forgiving. What might God say to you?
Philippians 1: 20c-24, 27a. Writing from his prison cell, Paul is faced with a choice. Should he look forward to being a martyr so that he can go home to Christ soon? Or should he be glad to stay on and serve others who need him? Whether he lives or dies, Paul says that life means Christ. He wants the greatness of Christ to shine out in his person. What do you think it means to conduct yourself in a way worthy of the gospel of Jesus Christ?
Matthew 20:1-16a. Our ideas of justice are sometimes selfish and petty when we compare them to God's justice. That is why some people are surprised that Jesus would tell a story in which five groups of workers who began at different times should all be paid the same at sundown. Yet Jesus points out that those who worked all day received a fair wage and a wage they agreed on from the start. The landowner, who represents God in the story, asks "Are you envious because I am generous?" The answer for many people is yes. They have forgotten that God's ways are not our ways. They do not remember that the blessings of God's kingdom are a gift to us.

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.     Esd. 1, 1-6; Lc. 8, 16-18.    Lh. Mát-thêu&Anna/Gđ. Chị Hằng  
Thứ Ba.      Esd. 6, 7-8; Lc. 8, 19-21.    Xin bằng an, chóng bình phục. 
Thứ Tư.      Esd. 9, 5-9; Lc. 9, 1-6.        Xin bằng an
Thứ Năm.   Kg. 1, 1-8; Lc. 9, 7-9.         Lh. Giuse Đặng Song/Gđ. Phương&Thủy
Thứ Sáu.    Đn. 7, 9-14; Ga. 1, 47-51.  Các Lh. Mồ côi/Gđ. Chị Hằng
Thứ Bảy.    5 giờ 30 chiều.  Các Lh. Tổ tiên   
Chúa Nhật.  8 và 10 giờ sáng.   Bình an Gia đình/Gđ. Tuyết&Hinh
                                                    Lh. Au-gút-ti-nô/Gđ. Phạm Bá Nghiêm&Nghĩa

Phụng Vụ Tuần Này
             Đọc Lời Chúa                   Thừa Tác Viên                           Giúp Lễ        
5:30. Đỗ Hoàng Quí/Đỗ Kim Loan    Ng. Viết Phương                    Joseph Hải Nguyễn
8. Ng. Đình Chót/Trần Thị Tho          Trần Ngọc Ánh/Nguyễn V. Cả
10. Ng.Thanh Ban/Marian Ngân Ng.  Ng.Trường Giang;Ng.Trung Hải    Peter Nguyễn 
Dâng Lễ: Gđ. Huỳnh Tiến Dũng                                        Dustin Phạm;Kevin Nguyễn

Phụng Vụ Tuần Tới.
             Đọc Lời Chúa                   Thừa Tác Viên                        Giúp Lễ
5:30. Ng. Đình Chót/Ng. Bạch Hồng   Ng. Ngọc Bảo                      Joseph Hải Nguyễn
8. Ng. Văn Cả/Phạm LanDung             Ng. Đình Chót/ Trần Ngọc Ánh   
10.  Hội Hiền Mẫu                                Ng.Thanh Ban;Lê Đình Phong        Keluc Đặng
Dâng Lễ: Hội Hiền Mẫu                                                         Johnny Đặng;Steven Trần

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 17 tháng 9, 2017
Quĩ Điều Hành. $2,261
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ. Các gia đình:
Nguyễn Tiến Chương     500
Lê Văn Thuận                 100
Nguyễn Đức Toán           100
Nguyễn Tự Lập&Hương 100
      Tổng cộng:           $ 800

Chào Mừng. 
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện trong Thánh lễ hôm nay.  Những gia đình mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Nghi Thức Tuyên Hứa Và Phép Lành
Sẽ có nghi thức tuyên hứa và phép lành cho các thày cô và những người phụ giúp chương trình giáo lý và Việt ngữ trong Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần này. Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho những tấm lòng hy sinh và quảng đại của mọi người.

Cung Nghinh Đức Maria Và Thánh Giuse.
Tháng Mười tới đây là Tháng Mân Côi kính Đức Maria. Mọi người được kêu gọi sống Ba Mệnh Lệnh của Đức Maria khi Mẹ hiện ra với 3 trẻ ở Fatima 100 trước đây: Lần hạt Mân côi; Tôn sùng Mẫu Tâm và Cải thiện đời sống, để xin ơn bình an cho gia đình, giáo xứ và thế giới.  Nếu thời tiết thuận tiện, sẽ có cuộc cung nghinh Đức Maria và Thánh Giuse trước Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần tới. Hội Hiền Mẫu sẽ đảm trách những phần phụng vụ. Xin mọi người tham dự.

Tết Trung Thu.
Xin thông báo!  Tết Trung Thu năm nay sẽ được tổ chức vào Chúa nhật tuần tới, ngày 1 tháng 10, lúc 7 giờ tối. Sẽ có những cuộc thi như tài năng, trang phục và lồng đèn.  Ngoài ra, sẽ có cuộc rước lồng đèn và phát bánh kẹo cho các em. Những em nào thi tài năng và ý phục truyền thống, xin đến lúc 6 giờ 30 để tập dượt.

Ghi Tên Thừa Tác Viên Đọc Sách Và Cho Chịu Lễ.
Những ai muốn tình nguyện tham gia phần vụ đọc sách, và cho chịu lễ trong Thánh lễ vọng 5 giờ 30 chiều Thứ Bảy, 8 và 10 giờ sáng Chúa nhật, xin vui lòng ghi tên vào danh sách ở cuối nhà thờ, kể cả những người đương nhiệm. Xin đánh dấu vào ngày giờ Thánh lễ muốn tham gia. Sau đó linh mục quản nhiệm sẽ duyệt danh sách những người ghi tên và có những buổi hướng dẫn.

Hội Giúp Lễ.  
Các em học sinh nam từ lớp 5 trở lên muốn gia nhập Hội giúp lễ xin ghi tên vào danh sách ở cuối nhà thờ. Các em học sinh nam lớp 4 cũng có thể ghi danh, nhưng sau đó, linh mục quản nhiệm sẽ quyết định có được giúp lễ không. Xin cha mẹ khuyến khích và ghi danh các em. Để tiện việc sắp xếp, xin ghi rõ ngày và giờ Thánh lễ các em có thể giúp lễ,.  Sau đó sẽ có những buổi tập dượt.

Hội Hiền Mẫu.
Trong dịp bán thức ăn Chúa nhật tuần vừa qua, hội đã thu được số tiền 1,324 đô la.  Xin Chúa trả công và ban ơn cho những sự hy sinh của mọi người.

Ca Đoàn Thiếu Nhi.  
Lịch trình tập hát của ca đoàn Thiếu nhi trong tháng 10 như sau:  Chúa nhật, ngày 1 và 8, các em sẽ ở lại tập hát sau giờ học, từ 2 đến 3 giờ trưa.  Xin phụ huynh nhớ đón con em về lúc 3 giờ.  Chúa nhật, ngày 15, các em sẽ phụ trách hát lễ 10 giờ sáng.  Xin cám ơn sự hỗ trợ của quý phụ huynh và sự hy sinh cố gắng của các em.    

Học Sinh Học Trường Thánh Pius X
Xin cha mẹ các gia đình có con em đang theo học trường Thánh Pius X, vui lòng  liên lạc với linh mục quản nhiệm để xác nhận. Xin chân thành cám ơn.

Thánh Lễ Kỷ Niệm Hôn Phối.
Đức giám mục địa phận David Konderla sẽ dâng Thánh lễ Tạ ơn với các vợ chồng kỷ niệm hôn phối 25, 40, 50 năm hay nhiều hơn, vào Thứ Bảy, ngày 28 tháng 10, lúc 10 giờ sáng, tại nhà thờ chính tòa Holy Family. Sau đó sẽ có buổi tiếp tân.  Nếu đôi vợ chồng nào muốn tham dự và muốn nhận thư mời, xin liên lạc với linh mục quản nhiệm để ghi danh.  Hạn chót ngày 2 tháng 10. 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....