Vì Lm. Giuse Đinh Văn Nghị, OP bệnh đột xuất, nên chương trình tĩnh tâm được thay đổi. Chúng ta cầu nguyện cho cha Giuse sớm mạnh khỏe. Chương trình tĩnh tâm sẽ do cha Phê-rô hướng dẫn.

Thứ Sáu, 15 tháng 12, 2017

Nghe giảng Tĩnh Tâm Mùa Vọng_2017

Tĩnh Tâm Mùa Vọng_2017
do Linh mục Phanxicô Nguyễn Thanh Bình hướng dẫn

Tối Thứ Năm


Tối Thứ SáuSáng Thứ Bảy

Tối Thứ Bảy

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....