Cuộc thăm dò ý kiến của địa phận

Survey of Diocese of Tulsa

Địa phận Tulsa xin mời mọi giáo dân trong giáo xứ tham gia cuộc thăm dò. Xin vào đường nối kết bằng tiếng Anh hay tiếng Việt.

To complete in English:

https://www.surveymonkey.com/r/tulsaeocvisionenglish

Điền bằng tiếng Việt Nam:

https://www.surveymonkey.com/r/tulsaeocvisionVietnamese

Chân thành cám ơn sự tham gia của mọi người.

Lm. Nguyễn Văn Đô

Chánh xứ

Thứ Sáu, 15 tháng 12, 2017

Nghe giảng Tĩnh Tâm Mùa Vọng_2017

Tĩnh Tâm Mùa Vọng_2017
do Linh mục Phanxicô Nguyễn Thanh Bình hướng dẫn

Tối Thứ Năm


Tối Thứ SáuSáng Thứ Bảy

Tối Thứ Bảy

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....