Thứ Sáu, 15 tháng 12, 2017

Nghe giảng Tĩnh Tâm Mùa Vọng_2017

Tĩnh Tâm Mùa Vọng_2017
do Linh mục Phanxicô Nguyễn Thanh Bình hướng dẫn

Tối Thứ Năm


Tối Thứ SáuSáng Thứ Bảy

Tối Thứ Bảy

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....