Thứ Bảy, 16 tháng 12, 2017

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 3 Mùa Vọng. Năm B_2017

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Vọng, Năm B. Số 667

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ SáuThánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật8 và 10 giờ sáng.
Lễ BuộcThánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối
Chầu Thánh ThểThứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.
   
Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Is. 61, 1-12.  Trong bài đọc này, ngôn sứ I-sa-i-a loan báo Chúa Cứu Thế được Thánh Thần tấn phong, sai đi cứu giúp kẻ nghèo hèn, khốn khổ, và đem Tin mừng cứu rỗi đến cho mọi người.  Đó là ý nghĩa bài đọc 1 tuần này.
Bài Đọc 2. 1Tx. 5, 16-24.  Thánh Phaolô khuyên các tín hữu của Ngài tại thành Thêxalônica và mọi người chúng ta vui mừng cầu nguyên luôn, và nghe theo Thánh Thần chỉ bảo làm lành lánh dữ, hầu được gìn giữ vẹn toàn trong này Thiên Chúa đến.  Đó là ý nghĩa đoạn thư này.
Tin Mừng. Ga. 1, 6-28.  Tin mừng hôm nay thuật lại câu chuyện Thiên Chúa sai Gioan Tiền hô làm chứng Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế, và là ánh sáng muôn dân.  Chúa Cứu Thế cao trọng hơn ông.  Người đã đến ở giữa mọi người mà nhiều người không nhận biết.  

Đáp ca. Linh hồn tôi nhảy mừng trong Chúa.

Kinh Thánh tuần tới:  2Sm. 7,1-16; Rm. 16, 25-27; Lc. 1, 26-38.

Suy Niệm.
Các bài Kinh thánh hôm nay đều diễn tả niềm vui. Tại sao chúng ta vui mừng?  Vì có Chúa hiện diện. Lễ Giáng Sinh đem lại cho chúng ta niềm vui, vì xác tín vào sự hiện diện của Chúa giữa cuộc sống. Niềm vui này phải được loan báo cho mọi người, vì đó là niềm vui cho cả toàn dân.  Đây đó tại các cộng đoàn giáo xứ, tổ chức những sinh hoạt sôi nổi chỉ mang tính trần tục hoặc bề ngoài, mà không chú ý đến việc giới thiệu hình ảnh của Thiên Chúa, Đấng đang hiện diện giữa chúng ta. Gioan Tẩy giả làm phép rửa, nhưng phép rửa của ông chỉ là nghi thức sám hối và giúp cho các hối nhân nhận ra Đấng Cứu thế sẽ đến. Mặc dù có rất đông dân chúng đến với mình, ông luôn tránh những ngộ nhận của họ, nên chân thật khẳng khái tự nhận mình chỉ là tiếng kêu trong sa mạc. Ông chỉ là người dọn đường cho Đấng Thiên Sai đến, Đấng cao trọng hơn ông. Thật vậy, giới thiệu và chứng minh Chúa đang hiện diện trong cuộc đời này, cần phải có sự khiêm tốn, đi liền với một đời sống thánh thiện, hy sinh, bác ái và quảng đại. Đây là những điều kiện căn bản để lời chứng của chúng ta có sức thuyết phục hay cảm phục người khác, để họ nhận thấy sự hiện diện của Chúa. Nhờ sự hiện diện hồng phúc của Chúa, niềm vui, bình an và hy vọng sẽ tràn ngập cuộc đời.

Reflection.
Isaiah 61:1-2, 10-11. In this reading we are told what the Messiah will do: bring good news;  heal the brokenhearted; set people free and proclaim God's love. When Jesus came as the Messiah, he used these words of Isaiah to describe his work. Bethlehem is only the beginning of his work in the world. Jesus wants us to share his work, to be signs of light in our dark and troubled world. What does it mean to say "The Spirit of God is upon me?" What does this mean for our work, for what God calls us to do?
1 Thessalonians 5:16-24. This reading is taken from what is probably the oldest New Testament book, Saint Paul's First Letter to the Thessalonians, the people of northern Greece. It was written in the year 50 A.D. and gives us a picture of the concerns of the Christian community twenty years after the ascension of Jesus. The first three sentences state what for Paul are basic traits of the Christian: joy, prayer, and thanksgiving. He prays that when Jesus comes we may be "blameless," without sin and worthy of our Lord's coming. What does it mean to "test everything?" What sentence reassures us that we will be holy?
John 1:6-8, 19-28. Today's gospel reading is about the importance of giving witness. The role of John the Baptist was to testify to the light that is Christ. It is the coming of the Messiah that the entire world awaits, and we learn about who the Messiah is from all of today's readings. Waiting requires patience on our part, and becoming prepared for the one who is coming. How are we preparing to celebrate Jesus' coming this Christmas as the Messiah? What kindness can we give to others this week to show that we are ready?

Lời Chúa Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.        Ds. 24, 2-17; Mt. 21, 23-27.    Các Lh./Gđ. Thủy Nguyễn
Thứ Ba.         Xp. 3, 1-13; Mt. 21, 28-32.      Xin tạ ơn
Thứ Tư.         Is. 45, 6-26; Lc. 7, 19-23.        Các Lh. Mồ côi
Thứ Năm.      Is. 54, 1-10; Lc. 7, 24-30.        Xin tạ ơn
Thứ Sáu.       Is. 56, 1-8; Ga. 5, 33-36.          Các Lh. Mồ côi
Thứ Bảy.     5 giờ 30 chiều.   Lh. Phan-xi-cô Xa-vi-ê
Chúa Nhật. 8&10.  Các Lh. Phê-rô;Maria;An-tôn;Anna;Henry;Gia-cô-bê;Lh.Ôbà NN;
                                 Các Lh. Mồ côi/Gđ. Bà Jackie Hồng 

Phụng Vụ Tuần Này
             Đọc Lời Chúa                   Thừa Tác Viên                        Giúp Lễ        
5:30. Trần Ngọc Ánh/Ng. Thị Châu   Trần Ngọc Ánh                           Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                       Alex Ng.;Danny Nguyễn   
8. Ng. Văn Cả/Phạm Lan Dung          Ng. Đình Chót/Ng. Văn Cả        Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                      Gavin Nguyễn;Dylan Ng.
10. Đoàn Quốc Dũng/Mai Hoàng     Ng.Thanh Ban;Đoàn Th. Nguyệt               Austin Vũ
Dâng Lễ: Gđ. Trần Văn Hải                                                              Jon Đinh;Steven Trần

Phụng Vụ Tuần Tới.
5:30. Ng. Đức Nội/Ngọc Nguyễn   Ng. Viết Phương                            Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                     Thomas Hoàng;Dylan Ng.
8. Lê Bình/An Phạm                       Trần Ngọc Ánh;Ng. V. Ái              Joseph Hải Nguyễn   
                                                                                                       Thiện Ng./Tâm Nguyễn 
10. Phạm V.Tiến/ Ng.Hồng Ân     Ng.Trường Giang;Lê Đình Phong             Dustin Phạm
Dâng Lễ: Gđ. Hiền &Quốc Quân                                                    Alan Lưu;Vincent Trần
                                                                               
Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 10 tháng 12, 2017
Quĩ Điều Hành. $2,476                 
Lễ Đức Maria Vô Nhiễm: $1,213                    
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ. Các gia đình:
Đoàn Quốc Dũng 500
Lê Đình Phong       50
Tổng cộng:      $ 550

Chào Mừng.
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện trong Thánh lễ hôm nay.  Nếu muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.

Quĩ Tu Sĩ Hưu. Cuối tuần này, trong các giáo xứ tại địa phận và trên toàn quốc sẽ có xin tiền lần thứ 2, để giúp cho quĩ tu sĩ nam nữ đã về hưu tại Hoa Kỳ.  Sẽ có xin tiền lần thứ 2 sau chịu lễ trong các Thánh lễ tuần này. Xin mọi người quảng đại và rộng lượng.  

Chân Thành Cảm Tạ.
Giáo xứ chân thành cảm tạ linh mục Nguyễn Thanh Bình đã hy sinh thời giờ đến giảng tĩnh tâm, giúp mọi người chuẩn bị tâm hồn mừng đại lễ Giáng Sinh.  Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành.

Bí Tích Hòa Giải (Xưng Tội)
Sẽ có nghi thức thống hối và sau đó là giải tội vào lúc 2 giờ 30 chiều Chúa nhật tuần này. Có nhiều linh mục giúp xưng tội, vì vậy muốn xứng tội, chuẩn bị tâm hồn mừng đại lễ Giáng Sinh, xin vui lòng mau mắn đến.  

Hội Hiền Mẫu.
Trong lần bán thức ăn tuần vừa qua, hội thu được số tiền $1,734. Chân thành cám ơn các hội viên, và những người đã hy sinh nấu những món ăn.  Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Nhóm Hoạt Cảnh.
Vì tuần tĩnh tâm, nhóm hoạt cảnh Giáng sinh sẽ không tập dượt vào Chúa nhật tuần này.  Nhưng sẽ có 2 buổi tập dượt vào tuần tới tối thứ Tư ngày 20 và tối thứ Bẩy ngày 23 từ lúc 7-9 giờ tối.  Xin cha mẹ phụ huynh đưa đón các em đúng giờ và chân thành cảm ơn sự hợp tác của tất cả cha mẹ và các em.

Hộp Thư Qũy Điều Hành 2018.  
Hộp thư đóng góp cho quĩ điều hành đã có ở cuối nhà thờ. Xin các gia đình xem danh sách ghé lấy đúng hộp thư và số gia đình cùng tên gia trưởng. Khi đóng góp nhớ dùng phong bì để tiện cho ban tài chánh trong việc sổ sách. Chân thành cám ơn sự đóng góp của mọi người.

Vé Số Xuân 2018
Trong dịp mừng Tết Nguyên Đán sắp tới, giáo xứ kêu gọi mỗi gia đình hy sinh mua 2 vé số vui xuân, cũng là góp phần giúp quỹ xây dựng ngôi Thánh Đường mới.  Xin gửi lại 2 cuống vé số và ngân phiếu trong bao thơ trắng, cho vào giỏ xin tiền trong những Thánh lễ Chúa Nhật. Xin chân thành cám ơn sự ủng hộ của mọi người.

Chương Trình Giáng Sinh và các phần phụng vụ.

Chúa Nhật, Ngày 24, Vọng Giáng Sinh
9 giờ 15 tối.  Hát vọng Giáng sinh.    
9 giờ 30.  Hoạt cảnh Giáng Sinh.
10 giờ- Thánh lễ Vọng Giáng Sinh
Đọc Lời Chúa:  Nguyễn Trường Giang/ Lê Thanh Xuân.  
Lời nguyện: Trần Thu Hường
Thừa Tác Viên Thánh Thể: Đoàn Quốc Dũng; Nguyễn Văn Cả; Lê Đình Phong.
Giúp Lễ: Keluc &Johnny Đặng; Hải Nguyễn; Tâm Hoàng; Kevin Nguyễn; Thiện Hoàng; Alex Nguyễn; Steven Trần.
Dâng Của Lễ: Gia đình Trần Thanh Hiền

Thứ Hai, ngày 25, Ngày Giáng Sinh
11 giờ sáng. Thánh lễ mừng Chúa Giáng Sinh. (Lễ buộc)
Đọc Lời Chúa:  Nguyễn Thanh Ban/Ngô Thủy Tiên      
Lời nguyện: Ng. Ngọc Yến
Thừa Tác Viên Thánh Thể: Nguyễn Đình Chót; Vũ Đình Hiệu; Nguyễn Trung Hải
Giúp Lễ: Peter Nguyễn; Aaron Nguyễn; Alan Lưu; Minh Phạm; Quân Sanh; Josh Ngô; Dustin Phạm; Tâm Nguyễn.         
Dâng Của Lễ: Hội Hiền Mẫu.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....