Thứ Sáu, 22 tháng 12, 2017

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 4 Mùa Vọng. Năm B_2017

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Vọng. Năm B. Số 668

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ SáuThánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật8 và 10 giờ sáng.
Lễ BuộcThánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối
Chầu Thánh ThểThứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.   

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. 2Sm. 7, 1-16. Bài đọc này thuật lại chuyện vua Đavít định xây đền thờ cho Chúa ngự, nhưng Chúa cho con vua là Salômôn thực hiện, và hứa cho triều đại vua tồn tại muôn đời, vì Chúa Cứu Thế thuộc dòng tộc vua Đavít.
Bài Đọc 2.  Rm. 16, 25-27. Mầu nhiệm Thiên Chúa cứu độ từ lâu được dấu kín, nay nhờ Đức Kitô được loan báo cho mọi dân nước, để mọi người tin mà được cứu rỗi.  Đó là nội dung đoạn thư này.
Tin Mừng. Lc. 1, 26-38. Tin mừng hôm nay thuật lại Chúa sai Thiên thần truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria mang thai Con Chúa, nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần.  Sau khi biết thánh ý Chúa, Đức Mẹ đã khiêm tốn vâng lời.  Đó là ý nghĩa bài Tin mừng hôm nay.

Đáp ca: Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời.

Kinh Thánh Tuần Tới: Hc.3, 3-17; Cl. 3, 12-21; Lc. 2, 22-40.

Suy Niệm. Thiên  Chúa có thể cứu độ con người bằng bất cứ cách nào Ngài muốn, theo sự khôn ngoan thượng trí và quyền năng của Ngài. Nhưng trong công cuộc cứu độ này, Ngài không muốn hành động một mình  mà muốn có sự cộng tác của con người.  Chính vì vậy mà Ngài đã sai sứ thần Gabriel đến hỏi ý kiến Đức Maria trong việc làm Mẹ Đấng Cứu thế. Ngài tôn trọng tự do của con người. Sau khi Đức Maria đã thưa “Xin Vâng”, Ngôi Hai Thiên Chúa lập tức đầu thai trong lòng Trinh nữ Maria và Maria đã trở thành Mẹ của Con Thiên Chúa. Từ khi thưa “Xin Vâng”, Đức Maria đã hoàn toàn tận hiến đời mình để thực hiện thánh ý Chúa. Nơi Đức Maria cũng như nơi chúng ta, một trong những yếu tố quan trọng nhất để Thiên Chúa có thể ban ơn sủng cho chúng ta và cho mọi người, đó là biết vâng theo thánh ý Chúa, để Chúa dùng cuộc sống theo dự định hay kế hoạch của Thiên Chúa.  Lạy Chúa, này con đây, với tất cả những yếu hèn, khiếm khuyết của con, nhưng con tin rằng trong bàn tay nhào nặn của Chúa, tất cả đều có giá trị.  Xin cho con luôn biết mở tấm lòng đón nhận ơn Chúa, và phó thác cho chương trình của Chúa, như Mẹ Maria đã thưa lời “Xin Vâng”, đáp trả lại tình yêu của Chúa và phó thác hoàn toàn cho chương trình của Ngài.  Amen.

Reflection
2 Samuel 7:1-5, 8-12, 14, 16. This first reading tells about King David of Israel, an ancestor of Jesus. He wished to build a house for God, but instead God promised that David's rule and family would last forever: "Your house and your kingdom shall endure forever before me." Why do we call churches "the house of God?" What are the meanings of the word "dwell?" Where else does God dwell? How does David show his deep respect for God? How does showing respect for our churches show respect for God? Why do you feel that church is a very special place to be?
Romans 16:25-27. In this reading Saint Paul praises God for at last revealing Jesus Christ through the prophets and the gospel to all believers and to people of all nations. Let us praise and thank God for the priceless gift of faith in Jesus Christ, "the mystery kept secret for long ages." Let us welcome Jesus with deep faith at his birth among us and at all his "comings" into our lives. How can we keep Jesus at the center of our Christmas celebration? What are some distractions that surround Christmas in our world today?
Luke 1:26-38. In today's reading about the annunciation, an angel tells Mary that she is to be the mother of Jesus. The angel recalls the prophecy to David that we saw in the first reading. "The Lord God will give him the throne of David his father. He will rule over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end." Mary does not understand this great mystery but accepts God's will humbly: "I am the handmaid of the Lord. May it be done to me . . . ." What did Mary respond to the angel that says she was willing to do God's will? How can we listen to God who speaks to us in different ways?

Lời Chúa Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.      Lễ Giáng Sinh                     Xin bình an/Gđ. Ng. Đình Chót         
Thứ Ba.       Cv. 6, 8-10; Mt. 10, 17-22.  Lh. Phan. Xaviê/Gđ. Andy Trần     
Thứ Tư.       1Ga. 1, 1-4; Ga. 20, 2-8.      Lh. Phan. Xaviê/Gđ. Andy Trần
Thứ Năm.    1Ga.1-2,2; Mt. 20, 2-8.        Lh. Phan. Xaviê/Gđ. Andy Trần
Thứ Sáu.     1Ga.1,5-2,2; Mt. 2, 13-18.   Lh. Phan. Xaviê/Gđ. Andy Trần
Thứ Bảy.     5 giờ 30 chiều.   Lh. Phan. Xaviê/Gđ. Andy Trần
Chúa Nhật. 8&10.  Lh. Phan. Xaviê/Gđ. Andy Trần
                               Lh. Gioan Bao./Gđ. Bà Jackie Hồng                

Phụng Vụ Tuần Này
             Đọc Lời Chúa               Thừa Tác Viên                                    Giúp Lễ        
5:30. Ng. Đức Nội/Ngọc Nguyễn   Ng. Viết Phương                            Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                     Thomas Hoàng;Dylan Ng.
8. Lê Bình/An Phạm                       Trần Ngọc Ánh;Ng. V. Ái              Joseph Hải Nguyễn   
                                                                                                             Thiện Ng./Tâm Phạm
10. Phạm V.Tiến/ Ng.Hồng Ân     Ng.Trường Giang;Lê Đình Phong             Dustin Phạm
Dâng Lễ: Gđ. Hiền &Quốc Quân                                                    Alan Lưu;Vincent Trần 

Phụng Vụ Tuần Tới.
5:30.  Hội Hiền Mẫu                         Ng. Ngọc Bảo                               Joseph Hải Nguyễn   
                                                                                                     Thomas Hoàng;Dylan Ng.
8. Ng.Đình Chót/Thảo Vũ                Ng. Đình Chót/Ng. Văn Cả           Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                      Gavin Nguyễn;Dylan Ng.
10. Ng.Thanh Ban/NgôThủy Tiên  Ng.Viết Phương/Đoàn Q.Dũng             Aaron Nguyễn
Dâng Lễ: Gđ. Ng. Văn Hinh                                                           Danny Ng.; Phạm Tâm
                                                                               
Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 17 tháng 12, 2017
Quĩ Điều Hành. $3,018            
Quĩ Tu sĩ hưu dưỡng quốc gia: $1,362
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ. Các gia đình:
Đỗ Hoàng Quang             1,000
Vương Trường Thịnh&Nga 500
Nguyễn Mạnh&Trâm           500
Tổng cộng:                  $ 2,000

Chúc Mừng Giáng Sinh.  
.


Kính thưa quí cha, quí sơ và quí ông bà anh chị em. 
Tuần này chúng ta hân hoan mừng mầu nhiệm Giáng Sinh, Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người mang ơn cứu độ và an bình đến cho nhân loại. Trong tâm tình vui mừng cảm tạ Thiên Chúa, kính chúc quí cha, quí sơ, quí ông bà anh chị em và quí quyến tràn đầy hồng ân và tình yêu của Hài Nhi Giêsu.
Lm. Chánh xứThông Báo.
Chương trình Thánh lễ Chúa nhật tuần này như thường lệ. Thánh lễ tối Chúa nhật là Thánh lễ Vọng Giáng Sinh.  Xin xem chương trình dưới đây.  

Chương Trình Giáng Sinh và các phần phụng vụ.
Chúa Nhật, Ngày 24, Vọng Giáng Sinh
·         9 giờ 15 tối.  Hát vọng Giáng sinh.   
·         9 giờ 30.  Hoạt cảnh Giáng Sinh.
·         10 giờ- Thánh lễ Vọng Giáng Sinh
Đọc Lời Chúa:  Nguyễn Trường Giang/ Ng. Ngọc Yến.  
Lời nguyện: Trần Thu Hường
Thừa Tác Viên Thánh Thể: Đoàn Quốc Dũng; Nguyễn Văn Cả; Lê Đình Phong.
Giúp Lễ: Austin Vũ; Hải Nguyễn; Tâm Hoàng; Kevin Nguyễn; Thiện Hoàng; Alex Nguyễn; Steven Trần; Thomas Hoàng.
Dâng Của Lễ: Gia đình Trần Thanh Hiền

Thứ Hai, ngày 25, Ngày Giáng Sinh
·         11 giờ sáng. Thánh lễ mừng Chúa Giáng Sinh. (Lễ buộc)
Đọc Lời Chúa:  Nguyễn Thanh Ban/Ngô Thủy Tiên         
Lời nguyện: Ng. Ngọc Yến
Thừa Tác Viên Thánh Thể: Nguyễn Đình Chót; Vũ Đình Hiệu; Nguyễn Trung Hải
Giúp Lễ: Peter Nguyễn; Aaron Nguyễn; Alan Lưu; Minh Phạm; Quân Sanh; Josh Ngô; Dustin Phạm; Tâm Nguyễn.         
Dâng Của Lễ: Hội Hiền Mẫu.  

Quỹ Hưu Dưỡng Linh Mục
Hàng năm vào dịp lễ Giáng sinh sẽ có xin tiền giúp quỹ Hưu dưỡng Linh mục địa phận. Trong số linh mục hưu dưỡng có cha cựu quản nhiện của giáo xứ.  Vì vậy sẽ có xin tiền lần thứ 2 sau rước lễ trong Thánh lễ vọng và trong ngày Giáng sinh.  Xin mọi người rộng lượng giúp đỡ. 

Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa.
Xin Chú ý!  Thứ Hai, Ngày 1 tháng 1, 2018, ngày đầu năm Dương lịch và cũng là ngày kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa.   Sẽ có 2 Thánh lễ lúc 8 và 10 giờ sáng.

Hộp Thư Qũy Điều Hành 2018.
Còn một số hộp thư quĩ điều hành ở cuối nhà thờ. Xin các gia trưởng vui lòng ghé lấy. Khi đóng góp, xin dùng bao thư để tiện cho ban tài chánh trong việc sổ sách. Cám ơn sự đóng góp của mọi người.

Nhóm Gia Trưởng Và Hội Hiền Mẫu.
Sẽ có giờ chầu Thánh Thể vào Thứ Sáu và Thứ Bảy tuần này. Xin các gia trưởng, hội viên Hội Hiền mẫu và mọi người tham dự.

Phân Ưu.
Bà Maria Nguyễn Thị Phép, thường gọi là bà Tư, đã qua đời và đã được an táng  sáng Thứ Bảy vừa qua.  Giáo xứ chân thành phân ưu với mọi người trong tang quyến.  Xin cho linh hồn Maria được an nghỉ trong ánh sáng phục sinh của Chúa Ki-tô.

Rao Hôn Phối.
Anh Phạm Văn Quân con ông bà Phạm Văn Điều và Thái Thị Năm, (đã qua đời), muốn kết hôn với chị Nguyễn Ngọc Điệp, con ông bà Vũ Đình Hiệu và Nguyễn Thị Ngọc.  Thánh lễ Hôn phối sẽ được cử hành lúc 3 giờ chiều, Thứ Bảy, ngày 6 tháng 1 năm 2018, tại Thánh đường giáo xứ. Nếu ai biết đôi này có ngăn trở, xin cho linh mục quản nhiệm biết.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....