Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2018

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật kính Sinh nhật Thánh Gioan Tầy Giả_2018

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Kính Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
Năm B. Số 692

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ SáuThánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật8 và 10 giờ sáng.
Lễ BuộcThánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối
Chầu Thánh ThểThứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. Is. 49, 1-6.  Trong bài đọc này, tiên tri I-sa-i-a tiên báo về một đấng mà Thiên Chúa đã tiền định, để trở thành người mang sứ mệnh sửa soạn cho Đấng Cứu Chuộc đến trần gian.  Người đó chính là Gioan Tiền hô đã tuyên bố và giới thiệu cho mọi người biết khi Chúa Giêsu xuất hiện tại bờ sông Giođan.
Bài đọc 2. Cv. 13, 22-26. Bài đọc trích sách Tông đồ công vụ cho chúng ta biết Đấng Cứu Độ mà Gioan tuyên báo thì cao trọng hơn ông, và chính ông không đáng cởi giây giày cho Người.  Đó là nội dung bài đọc này.
Tin Mừng. Lc. 1, 57-66. Bài Tin mừng hôm nay cho chúng ta biết đến ngày sinh của Gioan tẩy giả, và được chính cha mẹ ngài là Dacaria và Elizabet đặt tên cho ngài là Gioan, có nghĩa là “Hồng ân Chúa”, như đã được báo trước.  Mọi người đều bỡ ngỡ trước sự  kiện lạ lùng đã xảy ra.  Gioan lớn lên trong ân sủng của Chúa. 

Đáp Ca: Con ca ngợi Chúa, vì con được tạo thành cách lạ lùng.

Kinh thánh tuần sau:  Kn. 1,13-15-2,23-25; 2Cr. 8, 7-15; Mc. 5, 21-43.

Suy Niệm.
Hôm nay Giáo Hội mừng sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả, một vị thánh thường chỉ xuất hiện trong Mùa Vọng. Việc ngài được sinh ra thật là một điều kỳ diệu. Ngài được sinh ra bởi ông Giacaria và bà Elizabet, một cặp vợ chồng xem ra là quá già để có con. Suốt cả đời, ngài tập trung vào Chúa và phục vụ Chúa. Ngài được gọi là Đấng Tiền Hô, dọn đường cho Chúa đến với loài người. Nhìn vào cuộc đời của Thánh Gioan, chúng ta cảm phục về cuộc sống của Ngài, một con người khiêm tốn, và can đảm trung thành với sứ mạng. Dù được dân chúng kính trọng, dù được biết bao sự ủng hộ của nhiều người và dù được dân coi như là một đấng Mesia, Gioan vẫn không vì thế mà ông quên sứ mạng và vị trí của mình chỉ là người dọn đường. Gioan khiêm tốn nhìn nhận: “Đấng đến sau tôi, thì cao trọng hơn tôi và tôi không đáng cúi xuống để xách dép cho Người”. Chúng ta nhận ra tính cách đặc biệt và con người của Gioan. Ông là một con người ngay thẳng can đảm, dám nói lên sự thật và bênh vực cho sự thật. Chúng ta được mời gọi sống theo tấm gương của Gioan: khiêm tốn và can đảm chu toàn trách nhiệm, làm chứng và dẫn người khác đến với Chúa.  

Reflection.
Isaiah 49:1-6. In this reading, the Church puts the words of the prophet Isaiah into the mouth of John the Baptist. Jesus praised John, saying, "Among those born of women there has been none greater than John the Baptist." (Matthew 11:11) The role of a prophet is to speak God's word. John the Baptist not only spoke God's word, he pointed out to the people the Word of God made flesh, Jesus. How can you be a prophet and "point out Jesus" to someone?
Acts 13: 22-26.  These verses from the Acts of the Apostles show that the role of John the Baptist was well known and honored by the early Christians. John the Baptist was someone who knew who he was and who he was not. Certainly, he gathered crowds. Many people came for advice. He told them to repent and he baptized them with water as a sign of repentance. But he always said, "Look for the one who comes after me." John the Baptist had humility. The word humility comes from humus, meaning "earth." When we find someone with humility today, we may not use that word. We may simply say that this person does not "put on airs," or "act like a snob." We may say that this person is "down to earth." How can you be humble and down to earth? Are there times when you are tempted to be snobbish, to associate only with "certain people"? Are you ever tempted to be someone you know you are not?
Luke 1:57-66, 80.  This account of the birth of John the Baptist is one special message from God after another. First of all, John's mother was past the usual age of child-bearing. John was an unexpected gift from God. (Remember, the name John means "gift of God".) When Zechariah agreed that, indeed, this child's name was "gift," he could once again speak and bless God. The neighbors certainly got the message? and wondered in awe, "What will this child be?"  Do you see yourself as a gift of God? How can you remind yourself that you are? How are you using your gifts? What do you hope to become in the future? How could you be like John and work for God in this world? How could you work for God today?

Ý Lễ Trong Tuần.           
Thứ Hai.        2V. 17, 5-18; Mt. 7, 1-5.      Lh. Phê-rô/Gd. Hùng&Yến    
Thứ Ba.         2V. 19, 9-36; Mt. 7, 6-14.    Lh. Phê-rô/Gd. Hùng&Yến    
Thứ Tư.         2V. 22, 8-13; Mt. 7, 15-20.   Lh. Phê-rô/Gd. Hùng&Yến    
Thứ Năm.      2V. 24, 8-17; Mt. 7, 21-29.  Lh. Phê-rô/Gd. Hùng&Yến    
Thứ Sáu.       Lễ Thánh Phê-rô và Phao-lô Tông đồ.  Lh. Phê-rô/Gd. Hùng&Yến    
Thứ Bảy.      5:30.  Lh. Phê-rô/Gd. Hùng&Yến    
Chúa Nhật. 8&10.   Lh. Phê-rô/Gd. Hùng&Yến    
                                  Xin tạ ơn/Bà Jackie Hồng
                                
Phụng Vụ Tuần Này
           Đọc Lời Chúa                  Thừa Tác Viên Thánh Thể                   Giúp Lễ        
5:30. Ng. Đức Nội/Liên Phạm             Ng. Ngọc Ánh                          Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                      Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Ng. Đình Chót/Trần Hồng Trang     Ng. V. Cả/Ng. V. Ái                    Joseph Hải Nguyễn
                                                                                               Gavin Nguyễn/Thiện Nguyễn 
10. Ng.Trường Giang/Ng.Ánh Tuyết  Ng. Thanh Ban;Đoàn Quốc Dũng             Austin Vũ
Dâng lễ: Gđ. Trần Hoàng Long&Hồng                          Thomas Thiện Ng./Benjamin Trần

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30. Ng. Đình Chót/Trần Minh Nguyệt  Ng. Đình Chót                       Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                       Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Trần Ngọc Ánh/Vũ Ngọc Điệp          Ng. Đình Chót/Trần Ng. Ánh    Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                Gavin Nguyễn/Thiện Nguyễn  
10. Đoàn QuốcDũng/TêrêsaUyên Đinh   Ng. Trường Giang;Phạm V. Tiến   Aaron Nguyễn
Dâng lễ: Gđ. Ng. Ngọc Long&Mai                                              Kenneth Trần/Alex Nguyễn

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 17 tháng 6, 2018
Quĩ Điều Hành$2,518            
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ. Các gia đình:
Nguyễn Thanh Bảo 500
Nguyễn Minh Nhật  500
Trần Minh Quân      200
Nguyễn Minh Tuấn  200
Trần Văn Sinh         200
Nguyễn Đình Chót  100
Bùi Minh Hoàng        50
Bùi Thị Gẫm             30
Tổng cộng:      $1,780

Chào Mừng.  
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Quĩ Đồng Xu Thánh Phêrô.
Hàng năm vào Tháng Sáu và trong dịp kính Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ, Giáo hội Hoa kỳ có cuộc quyên tiền cho quĩ Đồng Xu Thánh Phêrô. Quĩ đặc biệt này giúp Đức Thánh Cha có tài chánh cứu trợ khẩn cấp những nạn nhân thiên tai và những người đang sống trong cảnh nghèo đói hay tị nạn.  Do đó, sẽ có xin tiền lần thứ hai sau rước lễ trong các Thánh lễ tuần này. Xin mọi người quảng đại.    

Thư Mục Vụ Của Đức Giám Mục Địa Phận.
Đức giám mục địa phận David Konderla vừa ban hành lá thư mục vụ có tựa đề là: “God Builds A House. Thiên Chúa Xây Một Ngôi Nhà”, cho mọi thành phần Ki-tô hữu trong Giáo phận và đã được in thành sách. Trong thư mục vụ này, Đức giám mục cho mọi người biết: hướng nhìn, mục đích, nhân đức cốt lõi và những ưu tiên hàng đầu của ngài cho địa phận. Có một số bản để ở cuối nhà thờ.  Nếu ai muốn lấy, xin tự do.

Chân Thành Cám Ơn.
Chân thành cám ơn anh Toản Mark đã hy sinh tô lại những đường gạch trong sân đậu xe, anh Phạm Quang Nam và Nguyễn Trung Trực đã cho giáo xứ máy cắt cây.  Xin Chúa trả công cho mọi người.

Yểm Trợ Truyền Giáo
Trong chương trình yểm trợ truyền giáo của địa phận, năm nay địa phận chỉ định giáo xứ yểm trợ chương trình mục vụ truyền giáo của dòng Đa Minh, Houston, TX.  Tuần tới sẽ có một nữ tu dòng Đa Minh đến giáo xứ để giới thiệu chương trình mục vụ của dòng, và sẽ có xin tiền lần thứ hai trong các Thánh lễ cho chương trình yểm trợ truyền giáo của địa phận.

Xử Dụng Ngân Phiếu. 
Xin mọi người chú ý!  Để dễ dàng cho việc gởi tiền vào ngân hàng, khi xử dụng ngân phiếu (check) cho việc dâng cúng hay đóng góp xin viết vào mục trả cho, pay to the order of,  là:  St. Joseph Church. Xin vui lòng không viết chữ Việt vào mục này. Có thể viết bằng tiếng Việt vào Memo ở phía dưới ngân phiếu.   Xin cám ơn sự chú ý của mọi người.

Hút Bụi Nhà Thờ. 
Vào những tháng Hè, cần một số người hy sinh tình nguyện hút bụi nhà thờ sau Thánh lễ 10 giờ sáng.  Nếu ai hy sinh tình nguyện giúp đỡ, xin vui lòng gặp linh mục quản nhiệm.

Cắt Cỏ Và Bảo Trì Mùa Hè
Giáo xứ cần nhiều người hy sinh giúp công việc cắt cỏ, và bảo trì khu vực chung quanh nhà thờ.  Xin kêu gọi mọi người giúp đỡ công tác này.  Xin liên lạc với anh Phạm Văn Tiến, số điện thoại: 918-340-3831, hay anh Danh, số điện thoại: 918-408-6574, để biết thêm chi tiết, công việc và ngày giờ. Xin Thiên Chúa trả công ban nhiều ơn lành cho sự hy sinh của mọi người.

Xin Chú Ý! 
Khi tham dự Thánh lễ, xin vui lòng tắt điện thoại hay chỉnh đặt vào vị thế rung im lặng, cũng như không xử dụng những máy điện tử khác. Để tỏ lòng tôn kính sự hiện diện của Chúa đang ngự trong nhà tạm, không nói chuyện ồn ào.  Không nhai sinh gôm trong nhà thờ. Xin vui lòng đừng để con em nhỏ xả rác, bánh kẹo, xé sách hát hay tờ Tin mừng.  Xin thành thật cám ơn sự chú ý và cộng tác của mọi người.  

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....