Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2018

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 15 Thường niên. Năm B_2018

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 15 Thường Niên. Năm B. Số 695

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ SáuThánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật8 và 10 giờ sáng.
Lễ BuộcThánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối
Chầu Thánh ThểThứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. Am. 7, 12-15.  Trong bài đọc 1 trích sách Amốt hôm nay, Thiên Chúa chọn gọi và truyền cho A-mốt sứ mạng sửa dạy những hành động lầm lỗi  của dân chúng.  Sứ mạng này khó khăn và bị chống đối. Đó là trường hợp của ngôn sứ Amốt mà bài đọc này thuật lại.
Bài đọc 2. Eph.1, 3-14.  Trong đoạn thư gởi tín hữu ÊPhêsô, thánh Phaolô loan báo: chúng ta được tha tội, được làm con Chúa và nên thánh nhờ công nghiệp Chúa Giêsu; và nhờ đó cũng được hưởng gia nghiệp vinh hiển với Người.
Tin Mừng Mc. 6, 7-13.  Bài Tin mừng hôm nay thuật lại sự việc Chúa Giêsu chọn 12 tông đồ, ban quyền trừ quỉ và chữa bệnh, và sai họ đi rao giảng cho mọi người.  Để thi hành sứ mệnh đó, các ông phải sống đơn sơ trong sự phó thác. 

Đáp ca. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con,
      và ban ơn cứu rỗi cho chúng con.                    

Kinh thánh tuần sau:  Gr. 23, 1-6; Ep. 2, 13-18; Mc. 6, 30-34.

Suy Niệm.
Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta biết kế hoạch truyền giáo của Đức Giêsu. Ngài  chọn 12 người, sai đi từng hai người một, lại không cho mang theo hành trang, tiền bạc. Đức Giêsu sai các ông đi đến các thôn xóm để kêu gọi sự thống hối và hoán cải.  Biết Chúa là một hạnh phúc, giới thiệu về Chúa cho tha nhân còn là một hạnh phúc khác lớn hơn. Chúng ta khao khát và ao ước chia sẻ niềm vui làm con Chúa cho người khác, đó chính là truyền giáo. Truyền giáo phải là sứ vụ và là bổn phận thực thi mỗi ngày của mọi Kitô hữu. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng truyền giáo không phải là công việc của cá nhân, lại càng không phải là công việc của riêng các linh mục, tu sĩ nam nữ.   Trong thế kỷ 21 này chúng ta sẽ không phải đi đến một nơi xa lạ để truyền giáo, chúng ta truyền giáo bằng chính cách sống lời Chúa của mình và ngay trong chính gia đình mình. Một gia đình cầu nguyện và thương yêu nhau; một gia đình sống đức tin và sốt sắng thờ phượng, kính mến Chúa, đó cũng là một trong những cách truyền giáo hữu hiệu, bởi: "Người ta cứ dấu này nhận biết anh em là môn đệ Thầy, đó là anh em hãy sống yêu thương nhau."

Reflection.
Amos 7:12-15. The person who points out the wrongs others are doing seldom wins any popularity polls. Amos was a poor shepherd and harvester of figs when God called him to be a prophet. When Amos prophesied that Israel's king would be killed and the people sent into exile if they did not repent, he became very unpopular. Amos makes it clear that he did not seek the prophet's job. He simply did what God required of him. When a parent or teacher corrects your behavior, how do you usually respond? When you scold a younger brother, sister or other small child, what kinds of responses do you receive?
Ephesians 1:3-10. Good parents, teachers, and preachers provide us with genuine praise as well as corrective guidance. Saint Paul did both well. In this reading, he helps us count our blessings and recognize our good spiritual qualities. In fact, he assures us that in Christ God has given us every spiritual blessing. These blessings include holiness, goodness, wisdom, and love. What blessings and good spiritual qualities do you recognize in members of your family? In yourself?
Mark 6:7-13. When Jesus sent his apostles out two by two, he warned them that some people would not welcome them. He insisted that they take to the road without food or money, trusting in God and the goodness of their hosts. If people would not provide for them or listen to their message, they were to move on to the next place. But those who accepted the apostles were rewarded. The sick were healed, the possessed were freed of demons, and sinners were reconciled. Jesus sent his apostles forth as missionaries without backpacks but not without training. They had learned from his word and example what they were to teach. What kinds of training have you been given at home, or in the community?

Kinh Thánh Và Ý Lễ Trong Tuần.           
Thứ Hai.         Is. 1, 10-17; Mt. 10,34-11,1.    Các Lh. Mồ côi 
Thứ Ba.           Is. 7, 1-9; Mt. 11, 20-24.          Các Lh. Mồ côi 
Thứ Tư.          Is. 10, 5-16; Mt. 11, 25-27.       Xin tạ ơn/Gđ. Hoàng C. An
Thứ Năm.       Is. 26, 7-19; Mt. 11, 28-30.       Các Lh. Mồ côi 
Thứ Sáu.         Is. 38, 1-22; Mt. 12, 1-8.           Các Lh. Mồ côi 
Thứ Bảy.   5:30.       Xin bằng an/Gđ. Hoàng C. An
Chúa Nhật. 8&10.  Lh. Giuse  - Lh. An-tôn
                                Các Lh./Gđ. Bà Jackie Hồng

Phụng Vụ Tuần Này
           Đọc Lời Chúa                          Thừa Tác Viên Thánh Thể            Giúp Lễ        
5:30. Trần Ngọc Ánh/Ngọc Nguyễn    Ng. Trung Trực                    Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                  Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Lê Huy Bình/Phạm LanDung     Ng. Đình Chót/Trần Ng. Ánh      Joseph Hải Nguyễn
                                                                                           Gavin Nguyễn/Thiện Nguyễn   
10. Ng. Thanh Ban/Annie Nguyễn     Ng. Viết Phương/Phạm V. Tiến          Keluc Đặng
Dâng lễ: Gđ. Ng. Ngọc Luân&Mười                                        Quân Sanh&Steven Trần

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30 Ng. Đức Nội/Đỗ K. Loan       Trần Ngọc Ánh                         Joseph Hải Nguyễn
                                                                                            Tâm Phạm/Danny Nguyễn
8. Ng. Đình Chót/Trần Thị Tho      Ng. Văn Cả/Ng Văn Ái             Joseph Hải Nguyễn
                                                                                         Gavin Nguyễn/Thiện Nguyễn    
10. Ng.Trường Giang/My Vũ Lê   Ng. Thanh Ban/Ng. Trường Giang      Johnny Đặng
Dâng lễ: Gđ. Vũ Duy Lương                                                     Dustin Phạm/Alan Lưu

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 8 tháng 7, 2018
Quĩ Điều Hành$2,276       
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ.  Các gia đình:
Đỗ Quân&Linda (Phở Nhi) 5,000
Lưu Văn Huyến                     500
Lâm Văn Lập&Nhung            500
Bùi Gẫm                                  30
Tổng cộng:                     $6,530

Chào Mừng.  
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Hội Hiền Mẫu Bán Thức Ăn.
Trong tinh thần gây quĩ cho chương trình xây dựng giáo xứ, hội Hiền Mẫu sẽ bán thức ăn vào Chúa nhật tuần tới ngày 22.  Xin các hội viên và những người được mời nấu những món ăn hy sinh giúp đỡ.  Chân thành cám ơn, và xin Thiên Chúa trả công ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Chân Thành Cám Ơn.
Chân thành cám ơn tất cả mọi người đã hy sinh thời giờ và công sức đến sửa trần và mái nhà thờ bị dột, cũng như sửa lại các ghế ngồi. Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho sự hy sinh của mọi người.

Ghi Danh Chương Trình Giáo Lý-Việt Ngữ.
Xin chú ý! Sẽ ghi danh các lớp giáo lý-Việt ngữ vào Chúa nhật, ngày 12 tháng 8.  Chương trình giáo lý-Việt ngữ năm 2018-19, sẽ khai giảng vào Chúa nhật, ngày 19 tháng 8, sau Thánh lễ 10 giờ sáng.  Cha mẹ có con em chịu các Bí tích Xưng tội và Rước lễ lần đầu cũng như Thêm sức chú ý!  Để có thể theo học những lớp lãnh nhận các Bí tích trên, trong năm tới này, các em đã phải học đầy đủ và hoàn tất các lớp chuẩn bị trước.

Họp Thày Cô.  
Để sửa soạn cho chương trình giáo lý-Việt ngữ năm nay, cũng như để chia các lớp học và biết những chi tiết cần thiết, xin các thày cô hy sinh tham dự buổi họp sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật ngày 29, bên hội trường. Xin kêu gọi những ai có khả năng hy sinh tham gia chương trình, để giúp đỡ dạy dỗ con em trong giáo xứ, và tham dự buổi họp này.

Ngày Thánh Mẫu Tại Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.
Ngày Thánh Mẫu tại dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc sẽ được tổ chức từ Thứ Năm, ngày 2 đến 5, tháng 8. Nếu ai tham dự cuộc cung nghinh Đức Mẹ chiều Thứ Bảy, xin đi vào hàng ngũ của giáo xứ.  Xin chú ý! Sẽ không có Thánh lễ 6 giờ 30 chiều Thứ Sáu và 5 giờ chiều Thứ Bảy.  Có 2 Thánh lễ Chúa nhật lúc 10 giờ sáng và 6 giờ chiều.

Xin Chú Ý! 
Khi tham dự Thánh lễ, xin vui lòng tắt điện thoại hay chỉnh đặt vào vị thế rung im lặng, cũng như không xử dụng những máy điện tử khác. Để tỏ lòng tôn kính sự hiện diện của Chúa đang ngự trong nhà tạm, không nói chuyện ồn ào.  Không nhai sinh gôm trong nhà thờ. Xin vui lòng đừng để con em nhỏ xả rác, bánh kẹo, xé sách hát hay tờ Tin mừng.  Xin thành thật cám ơn sự chú ý và cộng tác của mọi người.  

Tham Dự Thánh Lễ.
Thánh lễ là trung tâm và chót đỉnh cuộc sống người Ki-tô Công giáo.  Trong Thánh lễ, chúng ta hiệp dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ, ngợi khen và tôn vinh vì những ơn lành hồn xác Ngài ban cho chúng ta trong cuộc sống. Để hiệp dâng một cách sốt sắng: thứ nhất chuẩn bị tinh thần.  Đến nhà thờ sớm để có thời giờ đọc những bài tóm tắt Kinh Thánh. Thứ hai, cùng với mọi người tham gia đọc những phần trong Thánh lễ như lời sám hối, kinh Tin kính, Kinh Lạy Cha, một cách sốt sắng, đồng thời cùng hát với một tâm hồn dâng hiến. Thứ ba, chú ý lắng nghe và suy niệm Lời Chúa.  Sau cùng thứ tư, chuẩn bị tâm hồn rước Mình Thánh Chúa một cách tôn kính và xứng đáng, sau đó, dâng lời tạ ơn Chúa. Xin Thiên Chúa giúp chúng ta, qua Thánh lễ, được kết hợp mật thiết với Chúa và với mọi người. Xin Chúa ban sức mạnh và can đảm đưa lời Chúa vào đời sống hàng ngày, để hưởng một tuần trong bằng an và ân sủng của Chúa.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....