Thứ Sáu, 27 tháng 7, 2018

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 17 Thường niên. Năm B_2018

Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 17 Thường Niên. Năm B. Số 697

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ SáuThánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật8 và 10 giờ sáng.
Lễ BuộcThánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối
Chầu Thánh ThểThứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. 2V. 4, 42-44.  Với 20 chiếc bánh, ngôn sứ Êlisê đã có thể cung cấp cho 100 người ăn no nê. Việc đó báo trước sự việc Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều và Thánh thể Chúa nuôi hồn xác loài người. Đó là nội dung bài đọc này.
Bài Đọc 2. Êp. 4, 1-6.  Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô khuyên các tín hữu sống khiêm nhường, hiền lành, hòa thuận, thương yêu nhau, để được hiệp nhất trong Thiên Chúa là Cha chung mọi người.  Vì chỉ có một Chúa, một đức tin, một niềm hy vọng.
Tin Mừng.  Ga. 6, 1-15.  Tin mừng hôm nay thuật lại phép lạ Chúa Giêsu dùng năm chiếc bánh và hai con cá của một em bé, hóa ra nhiều cho năm ngàn người ăn no.  Chúa muốn chúng ta cộng tác với Người nuôi sống anh chị em chúng ta, và báo trước việc Chúa lập Bí tích Thánh thể nuôi linh hồn chúng ta.      

Đáp ca.   Lạy Chúa, Chúa mở rộng bàn tay ra,
                                                    và thi ân cho chúng con được no nê.       

Kinh thánh tuần sau:  Xh. 16, 2-15; Ep. 4, 17-24; Ga. 6, 24-35.

Suy Niệm.
Tin Mừng hôm nay của Thánh Gio-an tường thuật  phép lạ Chúa Giê-su hóa bánh ra nhiều, nuôi hơn năm ngàn người khỏi đói. Câu truyện này có ít nhất 3 ý nghĩa sau đây:* Ý nghĩa thứ nhất, Chúa Giê-su muốn đáp lại tấm lòng chân thành của đám đông khao khát tìm nghe lời Người mà không màng đến nhu cầu ăn uống;  * Ý nghĩa thứ hai, Chúa Giê-su thể hiện quyền năng thần linh và sứ mạng thiên sai của Người. Cũng như xưa kia Thiên Chúa nuôi dân Ít-ra-en bằng man-na trong sa mạc thì nay Chúa Giê-su nuôi những người tìm nghe Lời Chúa bằng bánh và cá của phép lạ sau khi đã nuôi họ bằng lời giảng dạy về Nước Trời. * Ý nghĩa thứ ba, tất cả những người được ăn cùng một Bánh, uống cùng một Lời có trách nhiệm làm nên một cộng đoàn hiệp nhất, yêu thương và thuận hòa. Cộng đoàn ấy là hình ảnh sống động và là loan báo cụ thể về Cộng đoàn Vương Quốc mà Thiên Chúa sẽ thiết lập giữa loài người. Chúng ta tham dự thánh lễ để được kết hợp với Chúa Giêsu Kitô, qua Thịt Máu Thánh Người ban, và được hiệp nhất với nhau, để chúng ta được tràn đầy Thánh Thần, hầu yêu mến một Cha chung thắm thiết hơn và sống cuộc đời siêu nhiên, thánh thiện hơn, xứng đáng làm con Thiên Chúa. Chúng ta hãy giục lòng tin yêu mạnh mẽ để cử hành Bí tích hiệp nhất của Thánh lễ này, hầu thể hiện tinh thần yêu thương và hiệp nhất sâu sắc hơn trong đời sống hằng ngày.

Reflection.
2 Kings 4:42-44. The servant of the prophet Elisha had that some worries. How was he to feed a hundred people with food enough for half that many? But Elisha simply said, "Give it to the people to eat." Elisha trusted that God would provide. The people ate their fill and there were leftovers for another day. What might this reading encourage you to do for those who have less food than you have?
Ephesians 4:1-6. Today's letter from Paul emphasizes that all who follow Jesus share an unshakable source of unity. His words have echoed through the centuries like an anthem for the Church: "There is one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all."  When we live in a way that preserves this unity, we can contribute to peace and harmony in the world around us. Why do you think it is important for the Church to reflect its unity or oneness to the world?
John 6:1-15. When large crowds gather, exciting and unexpected things can happen. That's the way it was when Jesus went up on a mountain shortly before the Passover feast. He had no idea that a crowd of five thousand would soon gather around him. They were determined to hear him speak and to see what great signs he might work. Unlike his disciples, Jesus was not concerned about how this huge crowd was to be fed on a few loaves and fishes. In familiar actions we recognize in the Eucharist, Jesus took the bread, broke it, blessed it and gave it to his guests. When the crowd realized that everyone had been fed and there were still leftovers, they were astounded. Look back at the story. How does it encourage you to act when you feel that you have little to offer to those in need?

Kinh Thánh Và Ý Lễ Trong Tuần.           
Thứ Hai.         Gr. 13, 1-11; Mt. 13, 31-35.     Lh. Anna 
Thứ Ba.          Gr. 14, 17-22; Mt. 13, 36-43.   Xin tạ ơn/Nhóm Ca-na
Thứ Tư.          Gr. 15, 10-21; Mt. 13, 44-46.   Xin tạ ơn Mẹ Maria/Gđ. Huỳnh T. Nhiều
Thứ Năm.       Gr. 18, 1-6; Mt. 13, 47-53.        Lh. An-na
Thứ Sáu.        Gr. 26, 1-9; Mt. 13, 54-58.        Không có Thánh lễ     
Thứ Bảy.     5:30.   Không có Thánh lễ     
Chúa Nhật. 10 sáng.  Xin tạ ơn Chúa/Gđ. Huỳnh T. Nhiều
                     6 giờ chiều.  Lh. An-tôn&Maria   

Phụng Vụ Tuần Này
           Đọc Lời Chúa                     Thừa Tác Viên Thánh Thể               Giúp Lễ        
5:30. Ng. Đình Chót/Hồng Nguyễn   Ng. Viết Phương                        Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                       Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Trần Ngọc Ánh/An Phạm          Ng. Đình Chót/Trần Ng. Ánh           Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                Gavin Nguyễn/Thiện Nguyễn 
10. Phạm V. Tiến/Trần Thu Hường  Ng. Viết Phương/Ng. Thanh Ban                Austin Vũ
Dâng lễ: Gđ.  Hoàng Long&Lưu                                    Thomas Thiện Ng./Benjamin Trần

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30.  Không có Thánh lễ
8.       Không có Thánh lễ
10 giờ sáng và 6 giờ chiều.  Tình nguyện
Dâng lễ: Tình nguyện.

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 22 tháng 7, 2018
Quĩ Điều Hành$2,715      
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ.  Các gia đình:
Phạm Định&Lợi Đào (#130) 700
Nguyễn Sinh (#140) 300
Đỗ Cẩn                     100
Nguyễn Đức Nội       100
Nguyễn Trung Dũng 100
Hồ Văn Song            100
Nguyễn Chơn Phán 100
Bùi Minh Hoàng         50
Tổng cộng:         $1,550

Chào Mừng.  
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Hội Hiền Mẫu Bán Thức Ăn.
Trong lần bán thức ăn Chúa nhật tuần trước, hội đã thu được số tiền $1,175.  Chân thành cám ơn mọi người đã hy sinh nấu những món ăn và giúp đỡ.  Xin Thiên Chúa trả công ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Họp Thày Cô.  
Để sửa soạn cho chương trình giáo lý-Việt ngữ năm nay, cũng như để chia các lớp học và biết những chi tiết cần thiết, xin các thày cô hy sinh tham dự buổi họp sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần này, bên hội trường. Vì tương lai của con em, xin kêu gọi những ai, nhất là những bạn trẻ, có khả năng hy sinh tham gia chương trình, để giúp đỡ dạy dỗ con em, và xin tham dự buổi họp này.

Ghi Danh Chương Trình Giáo Lý-Việt Ngữ.
Xin chú ý! Sẽ ghi danh các lớp giáo lý-Việt ngữ vào Chúa nhật, ngày 12 tháng 8.  Chương trình giáo lý-Việt ngữ năm 2018-19, sẽ khai giảng vào Chúa nhật, ngày 19 tháng 8, sau Thánh lễ 10 giờ sáng. Sau Thánh lễ, xin quí phụ huynh nhanh chóng sang bên hội trường để ghi danh. Cha mẹ có con em chịu các Bí tích Xưng tội và Rước lễ lần đầu cũng như Thêm sức chú ý!  Để có thể theo học những lớp lãnh nhận các Bí tích trên, trong năm tới này, các em đã phải học đầy đủ và hoàn tất các lớp chuẩn bị trước.

Ngày Thánh Mẫu Tại Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.
Ngày Thánh Mẫu tại dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc sẽ được tổ chức từ Thứ Năm, ngày 2 đến 5, tháng 8 tuần này. Nếu ai tham dự cuộc cung nghinh Đức Mẹ chiều Thứ Bảy, xin đi vào hàng ngũ của giáo xứ.  
Xin chú ý!
Sẽ không có Thánh lễ 6 giờ 30 chiều Thứ Sáu và 5 giờ 30 chiều Thứ Bảy.  Có 2 Thánh lễ Chúa nhật lúc 10 giờ sáng và 6 giờ chiều.

Đại Hội Giáo Lý Địa Phận.
Đại hội giáo lý cho các giáo lý viên năm nay sẽ được tổ chức vào Thứ Tư, ngày 18 tháng 8, tại Marriott Tulsa Hotel Southern Hills. Địa chỉ: 1902 East 71st Street. Tulsa, OK 74136.  Sẽ có ăn sáng và trưa cho những người tham dự.
Bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều.
Kết thúc: 5 giờ chiều Thánh lễ Tạ ơn và phép lành cho giáo lý viên tại nhà thờ chính tòa Holy Family.
Xem bích chương dán ở cuối nhà thờ.  Xin các thày cô hy sinh thời giờ ghi danh tham dự đại hội.  Muốn biết chi tiết, xin liên lạc chị Hường, điện thoại: 918-808-9609. E-mail:  jtran@fdlic.com

Xin Chú Ý!
 Khi tham dự Thánh lễ, xin vui lòng tắt điện thoại hay chỉnh đặt vào vị thế rung im lặng, cũng như không xử dụng những máy điện tử khác. Để tỏ lòng tôn kính sự hiện diện của Chúa đang ngự trong nhà tạm, không nói chuyện ồn ào.  Không nhai sinh gôm trong nhà thờ. Xin vui lòng đừng để con em nhỏ xả rác, bánh kẹo, xé sách hát hay tờ Tin mừng.  Xin thành thật cám ơn sự chú ý và cộng tác của mọi người.  

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....