Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2018

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 2 Mùa Vọng. Năm C_2018

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 2 Mùa Vọng. Năm C. Số 716

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Trọng Buộc: 6 và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                              Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Br. 5, 1-9. Dân Chúa bị lưu đày khổ sở nay được Thiên Chúa đưa về trong danh dự và vinh quang.  Đó là hình ảnh loài người sẽ được cứu vớt khi Chúa đến, và là ý nghĩa của bài đọc trích sách Barút hôm nay.
Bài Đọc 2. Pl. 1, 4-6; 8-11.  Thánh Phêrô khen các tín hữu Philíphê đã góp phần rao giảng Tin mừng. Người khuyên họ và chúng ta tích cựu sống bác ái, để được cứu độ trong ngày Chúa đến lần thứ hai.  Đó là nội dung bài đọc 2 hôm nay.
Tin Mừng. Lc. 3, 1-6. Tin mừng hôm nay thuật lại việc Thiên Chúa sai thánh Gioan Tiền Hô đi dọn đường cho Chúa Cứu Thế.  Thánh nhân vâng lời Chúa đi khắp nơi kêu gọi mọi người ăn năn sám hối, cải thiện đời sống để lãnh nhận ơn cứu rỗi.

Đáp ca: Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi,
           nên chúng con mừng rỡ hân hoan.   

Kinh thánh tuần tới:  Xôph. 3, 14-18; Phil. 4, 4-7; Lc. 3, 10-18.

Suy Niệm.
Thánh Gio-an Tiền hô có sứ mạng dọn đường cho Đấng Cứu Thế đến, nên ngài kêu gọi mọi người: “Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi; con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng. Và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.” Bạt núi đồi là hãy dẹp bỏ tính kiêu ngạo, khoe khoang, tự cao, tự phụ. Lấp mọi hố sâu là hãy sống bác ái, quảng đại, chu toàn bổn phận đối với Chúa, đối với gia đình và với chính bản thân mình. Uốn nắn lại những quanh co, cong queo là hãy sửa chữa lại những sự gian dối, giả hình, ăn không nói có, lời nói và việc làm không đi đôi với nhau. San phẳng những gồ ghề lồi lõm là từ bỏ lối sống ích kỷ, những tính mê nết xấu, những sự nghiện ngập và đam mê, thù hằn, tranh chấp và gây chia rẽ. Dù sống trong hoàn cảnh nào thì lời Chúa hôm nay vẫn là một lời kêu gọi khẩn thiết: ăn năn sám hối, cải thiện đời sống trong mùa Vọng này, để chuẩn bị tâm hồn đón mừng ngày Giáng sinh của Con Thiên Chúa.

Reflection.
Baruch 5:1-9. The prophet Baruch is filled with hope and joy as he assures the Israelites in exile that God will bring them back to the holy city of Jerusalem. They are suffering very much because they are far from their homeland. But their return will be such a joyful event that even the mountains, the valleys, and the forests will do what they can to make the journey easier! For the people of Israel, coming home from exile was a joyful occasion. The word Advent means "coming." Usually we think of Advent as a time to prepare for the coming of Jesus. But we could also think of it as a time for us to "come home"—to what?
Philippians 1:4-6, 8-11. In his letter to the Christians at Philippi, a city in Macedonia, Paul makes two things clear. The first is his great love and affection for the Philippians, who have helped him in his ministry. The second is his hope that they will continue to become more and more like Christ. Paul is looking forward to the second coming of Christ. And he wants to make sure that all Christ's followers will be ready to receive him when he comes. What will you do during this second week of Advent to show that you, too, are becoming more like Christ?
Luke 3:1-6. In this Gospel reading, Luke wants us to realize that John, a "common man" chosen by God, is much more important than any worldly ruler, because he is the herald who announces the Lord's coming. John urges the people to be baptized as a sign of their repentance for their sins. When they do this, they will make the path clear for Christ to come into their lives. Then all people "shall see the salvation of God." John is asking us to clear a path in our lives to welcome Christ. Is there a path in your life that might need to clear, to take some heavy lifting or some cutting back of things that "catch you up"? How will you clear your path to Christ?

Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.    Lh. Phê-rô&Mồ côi/Gđ. Ngô Hùng&Yến      
Thứ Ba.     Lh. Gioan&Maria/Gđ. Oanh&Loan-  Lh. Phê-rô&Mồ côi /Gđ. Hùng&Yến 
Thứ Tư.     Lh. Simon  - Lh. Phê-rô&Mồ côi /Gđ. Ngô Hùng&Yến
Thứ Năm   Lh. Maria  -   Lh. Phê-rô&Mồ côi/ Gđ. Ngô Hùng&Yến
Thứ Sáu.   Lh.Antôn&Mồ côi/Oanh&Loan - Lh. Phê-rô&Mồ côi /Gđ. Ngô Hùng&Yến
Thứ Bảy.   Lh.Chantal/Gđ.Diễm Lan – Lh. Đôminicô - Lh.Phê-rô&Mồ côi/ Hùng&Yến
Chúa Nhật. 8&10.   Lh. Giuse- Lh. Giuse&Maria/Gđ. Bà ĐỗThị Lương
          Lh. Phê-rô&Mồ côi /Gđ. Ngô Hùng&Yến- Các Lh. Tiên nhân/Gđ. Long&Hoài
          Lh.Anna&các Lh.Maria&Mồcôi/Gđ.Ôbà Đinh T.Cao - Xin tạ ơn/Gđ. Bà Jackie 

Phụng Vụ Tuần Này.
           Đọc Lời Chúa                   Thừa Tác Viên Thánh Thể            Giúp Lễ
5:30. Trần N. Ánh/Lâm Đỗ              Ng. Viết Phương                         Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                     Alex Ng./Danny Nguyễn
8.Ng. Đình Chót/Phạm LanDung     Ng.Đình Chót/Ng. Văn Ái           Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                 Tâm Phạm/ Gavin Nguyễn
10. Ng.Thanh Ban/Ng.Thiên Thơ    Đoàn Thanh Nguyệt/Ng.Trường Giang       Aaron Ng.
Dâng lễ: Gđ. Nguyễn Ngọc Thi                                            Kenneth Trần;Benjamin Trần  

Phụng Vụ Tuần Tới.   
5:30. Ng. Đức Nội/Liên Phạm              Ng. Trung Trực                     Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                    Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Trần Ng. Ánh/Trần Thị Tho              Ng. V. Ái/Trần Ng. Ánh          Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                        Thiện Ng./Tâm Phạm
10. Ng. Trường Giang/Annie Nguyễn  Lê Đình Phong/Ng.Viết Phương        Keluc Đặng
Dâng lễ: Gđ. Ng. Văn Ngự                                                       Alex Nguyễn;Steven Trần

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 2 tháng 12, 2018
Quĩ Điều Hành. $2,375                          
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà XứCác gia đình:
Nguyễn Thành&Hồng Vân 2,000
Nguyễn N Huân&Cindy        500
Vũ Thị Vinh                          500
Trần Minh Quân                    200
Nguyễn Văn Hòa                  100
Lý Cảnh Trên                       100
Phạm Thị Thủy (Gđ. 106)    100
Tổng cộng:                    $3,500

Chào Mừng. 
Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Xin Tiền Lần Thứ Hai.
Để giúp tuần tĩnh tâm mùa Vọng sắp tới được tốt đẹp và chu đáo, sẽ có xin tiền lần thứ hai sau chịu lễ trong các Thánh lễ Chúa nhật tuần này. Xin tiền tuần trước được: $1,010. Xin mọi người quảng đại và rộng lượng. Nếu ai muốn giúp đỡ chi phí cho linh mục hướng dẫn tuần tĩnh tâm, xin liên lạc với linh mục quản nhiệm.

Hội Hiền Mẫu.
Hội sẽ bán thức ăn Chúa nhật tuần này. Chân thành cám ơn những người đã hy sinh nấu những món ăn, và giúp đỡ trong mọi công việc.  Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành. Xin mời mọi người mua ủng hộ.

Tuần Tĩnh Tâm.
Tuần tĩnh tâm sẽ bắt đầu từ chiều Thứ Năm tuần này. Xin đọc chương trình phía dưới. Và sẽ do linh mục Giuse Ngô Văn Chữ Dòng Tên hướng dẫn. Xin mọi người chuẩn bị thời giờ và công việc để tham dự.
Linh mục Giuse Ngô văn Chữ, Dòng Tên, Tỉnh Dòng Hoa kỳ, đã từng phục vụ người tị nạn ở Hong Kong và Philippines.  Sau khi chịu chức, ngài đã phục vụ giáo xứ Dòng Tên tại San Jose, tiểu bang California, và đã hướng dẫn Linh Thao tại Việt Nam giúp các sơ, các thầy, và sinh viên, cùng làm việc và giảng các khóa Lời Chúa. Hiện ngài đang phụ giúp ở một giáo xứ người Nhật Bản và mục vụ cho người vô gia cư tại Los Angeles.

Chương Trình Tĩnh Tâm
Thứ Năm và Thứ Sáu (ngày 13&14) 
·         7:15 tối - Thánh lễ.
·         8 giờ tối: tĩnh tâm.
Thứ Bảy
·         10 giờ sáng đến 12 giờ trưa: tĩnh tâm. 
·         12 giờ trưa -  Ăn trưa miễn phí.
·         5 giờ 30 chiều: Thánh lễ vọng
·         8 giờ tối: tĩnh tâm.
Chúa Nhật:
·         8 và 10 giờ sáng: Thánh lễ.
·         11:30: tĩnh tâm các em học sinh. 
·         2 giờ 30:  Nghi thức thống hối và xưng tội.      

Xin Chú Ý! 
Để giữ sự trang nghiêm khi tham dự Thánh lễ, xin vui lòng tắt điện thoại hay cài đặt vào chế độ rung im lặng, cũng như không xử dụng những máy điện tử khác. Xin thành thật cám ơn sự chú ý và cộng tác của mọi người.

Cùng Nhau Trong Sự Thánh Thiện. (Together In Holiness)
Là một ngày hội họp để hỗ trợ và làm phong phú hôn nhân vợ chồng, được tổ chức bởi Phong trào Thánh Giáo Hoàng Gioan Phao-lô Đệ nhị, hợp tác với văn phòng Gia đình của giáo phận Tulsa. Ngày hội họp này được tổ chức vào Thứ Bảy, ngày 9 tháng 2 năm 2019, từ 11 giờ sáng đến 6 giờ chiều, tại nhà thờ thánh Bê-nê-đíc-tô, Broken Arrow. Sẽ có giờ chầu Thánh Thể, giải tội và Thánh lễ.  Đức giám mục địa phận sẽ tham dự và thuyết trình.  Giá $59 cho vợ chồng, $35 cho một người. Muốn biết thêm chi tiết, xin vào: togetherinholiness.org. Hay email cho bà Aubrie Miller: aubrie@forlifeandfamily.org

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....