Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2019

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 7 Thường niên. Năm C_2019

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 7 Thường Niên. Năm C. Số 736

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Trọng Buộc: 6 và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                              Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. 1Sam. 26, 7-23.  Vua Saun thù ghét Đavít là trung thần của vua. Vua luôn tìm cách giết ông.  Ngược lại Đavít rất bao dung.  Ông có thể giết vua dễ dàng, nhưng ông tha chết cho vua.  Đó là ý nghĩa bài đọc 1 hôm nay.
Bài Đọc 2. 1Cor. 15, 45-49.  Vì tổ tiên Adong phạm tội, nên Thiên Chúa cho Con Một Người chịu chết chuộc tội loài người.  Nhờ đó mọi ngườI được mang hình ảnh Đấng bởi trời và phải sống yêu thương như Thiên Chúa.
Tin Mừng. Lc. 6, 27-38.  Tin mừng hôm nay loan truyền luật yêu thương tuyệt đỉnh cao siêu của Thiên Chúa cho mọi người.  Đó là yêu thương, làm ơn và cầu nguyện cho kẻ thù, để được nên giống Thiên Chúa là Đấng nhân từ.

Đáp caChúa là Đấng từ bi và hay thương xót.

Kinh Thánh Tuần Tới:  Hc. 27, 4-7; Cr. 15, 54-58; Lc. 6, 39-45.

Suy Niệm.
Lời Chúa hôm nay đề cập đến một vấn đề rất thực tế trong đời sống, đó là đối xử với những kẻ chống đối, thù ghét mình. Trong cuộc sống, ai trong chúng ta mà không có lần bị người khác ganh ghét, nói xấu, làm hại. Nhưng, là Ki-tô hữu, chúng ta phải đối xử với những người ấy thế nào? Chúa Giêsu dạy trong Tin Mừng: khi bị người khác làm hại, chúng ta chẳng những không được trả thù mà còn phải tha thứ, và hơn nữa còn phải làm ơn cho họ. Một điều thật khó!  Thật ra, tha thứ cho kẻ làm hại mình không phải là một thái độ có sẵn trong con người, nhưng là ơn sủng bắt nguồn từ Thiên Chúa.  Khi chúng ta đối xử bằng tình thương tha thứ của Thiên Chúa như thế thì chúng ta càng trở nên đồng hình đồng dạng với Người hơn, và càng trở nên con cái Chúa hơn. Khi chúng ta rộng lượng với anh chị em mình như thế, thì Cha trên trời sẽ càng rộng lượng hơn đối với chúng ta: “Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo anh em.”  Giáo huấn của Chúa không phải dành cho những kẻ muốn làm anh hùng hay siêu nhân, mà dành cho những ai muốn làm con Thiên Chúa.

Reflection.
1Samuel 26:2, 7-9, 12-13, 22-23. After David killed the giant Goliath, he became so popular among Saul's forces that the king grew envious. He tried to murder David and David fled into the desert where he joined a band of guerrilla fighters. In today's episode, David and Abishai find King Saul asleep. Although Abishai wants to assassinate Saul, David will not allow him to harm the Lord's appointed ruler. He simply takes Saul's spear to let the king know that he could have destroyed him. By sparing his enemy, David shows that he will one day be a worthy leader of God's people.  Why is being merciful to those who oppose us so difficult? How can you practice showing mercy to others?
1 Corinthians 15:45-49Have you ever wondered what your body will look like after you have risen from the dead? The Christians at Corinth were curious about that question and they looked to Paul for an answer. He says that their spiritual bodies will be as different from their natural bodies as Adam's body was from that of the risen Christ. And he promises that faithful Christians will one day "bear the likeness" of the Son of God. How do you show respect for your body? How do you show respect for the bodies of others?
Luke 6:27-38. In today's gospel, Jesus says those "three little words" that make being a Christian a true challenge: "Love your enemies." The followers of Jesus must do more than be kind to their friends. Even sinners can do that much! Jesus challenges us to realize our potential as sons and daughters of God. We have the power to turn the other cheek, to lend without expecting repayment, to give generously to those who take advantage of us. Jesus does not pretend that it is easy to love our enemies. But he requires us to keep trying, to keep growing into fully mature Christians who can change the world by the power of love. What does Jesus teach us in this gospel? How can we put it into practice even with those people we do not know personally?  

Lời Chúa Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.        Hc. 1, 1-10; Mc. 9, 14-29.     Lh. An-rê 
Thứ Ba.         Hc. 2, 1-11; Mc. 9, 30-37.     Lh. Tiền nhân
Thứ Tư.         Hc. 4, 11-19; Mc. 9, 38-40.   Lh. An-tôn&Mồ côi/Gđ. Oanh&Loan
Thứ Năm.      Hc. 5, 1-8; Mc. 9, 41-50.       Lh. Giuse&Maria
Thứ Sáu.       Hc. 6, 5-17; Mc. 10, 1-12.     Lh. An-rê
Thứ Bảy.    5:30.    Xin bình an/Gđ. Ng. Văn Quý  
Chúa Nhật. 8&10.  Lh. Gioan&Maria/Gđ. Oanh&Loan – Lh. Giuse
                               Xin tạ ơn Chúa/Gđ. Bà Jackie

Phụng Vụ Tuần Này.
           Đọc Lời Chúa                     Thừa Tác Viên Thánh Thể                Giúp Lễ
5:30. Ng.Đình Chót/Trần M Nguyệt   Ng. Trung Trực                       Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                   Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Trần Ngọc Ánh/Phạm LanDung    Ng. Đình Chót/Trần Ng Ánh    Joseph Hải Nguyễn
                                                                                           Gavin Nguyễn/Thiện Nguyễn
10. Các lớp giáo lý                             Ng. Trường Giang/Ng.Tr. Hải                 Austin Vũ
Dâng lễ: Các lớp giáo lý                                                             Alex Ng./Kevin Nguyễn 

Phụng Vụ Tuần Tới.   
5:30. Hội Hiền Mẫu                           Trần Ngọc Ánh                        Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                   Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Ng. Văn Cả/Trần Thị Tho              Ng. Văn Cả/Ng. Văn Ái           Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                Thiện Nguyễn/Tâm Phạm
10. Đoàn Quốc Dũng/Ng.Thiên Thơ  Lê Đình Phong/Đoàn Th.Nguyệt    Aaron Nguyễn
Dâng lễ: Gđ. Ng. Chơn Phán                                                        Steven Trần/Jon Đinh      
            
Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 17 tháng 2, 2019
Quĩ Điều Hành. $2,752
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà XứCác gia đình:
Lm. chánh xứ            200
Trần Văn Sinh&Thúy 200
Trần Minh Quân        200
Đỗ Kim Loan             200
Lê Quang Trung        100
Nguyễn Đức Nội       100
Đỗ Danh                   100  (dâng cúng vé số trúng)
Đoàn Thoa                100  (dâng cúng vé số trúng)
Ng. Thụy&Linh Phạm 10 (Gđ. 133)
Tổng cộng:         $1,210

Chào Mừng. 
Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Tin Về Kế Hoạch Xây Thánh Đường Mới.
Trong buổi họp giữa ban thường vụ trong Hội đồng Mục vụ và ban xây cất tuần vừa qua, giáo xứ đã duyệt xét các dự án của 3 công ty đấu thầu (Cowen, Key và MSF), và quyết định chọn công ty xây cất Cowen địa phương, để xây ngôi thánh đường và nhà xứ, và đã đệ trình lên Đức giám mục địa phận để duyệt xét lần cuối.  Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện và hy sinh đóng góp, để kế hoạch sớm được khởi công và hoàn thành một cách tốt đẹp theo thánh ý Chúa.

Tĩnh Tâm Mùa Chay.

Xin thông báo!  Tuần tĩnh tâm mùa chay năm nay sẽ được tổ chức từ chiều Thứ Sáu, ngày 12, đến Chúa nhật, ngày 14 tháng 4, và sẽ do linh mục tiến sĩ Nguyễn Luật Khoa dòng Phan-xi-cô hướng dẫn.
Linh mục Nguyễn Luật Khoa dòng Phan-xi-cô hiện đang phụ trách hướng dẫn tâm linh tại trường đại học chủng viện Thánh Patrick, CA. Ngài cũng là phối hợp viên thành lập Đại Học Thần học Giáo hoàng viện cho Giáo hội Việt Nam. Ngài cũng đã dịch một số sách thần học, trong đó có những sách của nhà thần học nổi tiếng Karl Rahner, sang tiếng Việt. Xin mọi người chuẩn bị thời giờ và công việc để tham dự.             

Ca Đoàn Thiếu Nhi.
Ca đoàn Thiếu nhi sẽ phụ trách thánh nhạc trong Thánh lễ 10 giờ sáng tuần nàyCám ơn các em đã hy sinh thời giờ tập luyện và đảm trách hát lễ.  Cũng chân thành cám ơn các người đã tập luyện và khuyến khích các em, nhất là anh chị Hiền&Hương và sơ Kim Anh.  Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho các em và mọi người.

Chương Trình Làm Lá.  
Xin chú ý! Chương trình làm lá để giúp cho kế hoạch xây dựng thánh đường sẽ bắt đầu vào Thứ Bảy tuần này, ngày 2 tháng 3, lúc 8 giờ sáng. Xin ông bà anh chị em sắp xếp thời giờ và công việc để giúp đỡ.  Chân thành cám ơn mọi người và xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành và sức khỏe.

Nhóm Gia Trưởng.
Nhóm sẽ có giờ chầu Thánh Thể đầu tháng vào lúc 6 giờ chiều Thứ Sáu, ngày 1 tháng 3 tuần này.  Xin mời các gia trưởng tham dự để xin Chúa Giê-su Thánh Thể thánh hóa cuộc sống và ban ơn lành cho gia đình.

Hội Hiền Mẫu.
Hội cũng sẽ có giờ chầu Thánh Thể vào lúc 5 giờ chiều Thứ Bảy, ngày 2 tháng 3, tuần này. Xin các hội viên và mọi người tham dự để cầu nguyện cho các gia đình trong giáo xứ. 
Và Hội sẽ bán thức ăn Chúa nhật, ngày 10 tháng 3.  Xin những người được mời nấu những món ăn hy sinh cộng tác với hội.  Chân thành cám ơn mọi người và xin Chúa ban nhiều ơn lành.

Những Vé Số Trúng Trong Dịp Mừng Xuân Mới.
Lô Độc Đắc: $5,000, số 201900831
Lô Hạng 2:   $1,000, số 201900445
Lô Hạng 3:   $500,    số 201900826.
10 Lô An Ủi: $100,
Các số: 20190012, 20190044, 20190088, 201900364, 201900432, 201900443, 201900462, 201900525, 201900588, 201900700. 
Chân thành cám ơn tất cả mọi người trong và ngoài giáo xứ đã mua ủng hộ, và những người đã giúp đi bán vế số tại các cửa hàng thương mại.  Xin Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.   

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....