Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2019

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 4 Mùa Chay. Năm C_2019

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 4 Mùa Chay. Năm C. Số 741

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Buộc: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.  Thánh lễ Vọng: 6 giờ 30 chiều.
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                              Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1.  Js. 5, 9-12.  Bài đọc trích sách ngôn sứ Josuê hôm nay thuật lại sự kiện dân Do thái được Thiên Chúa cứu khỏi nô lệ Ai cập, và dẫn đưa về Đất Chúa Hứa.  Để kỷ niệm ngày đó, họ ăn mừng lễ Vượt Qua và dùng thổ sản địa phương. 
Bài Đọc 2. 1Cr. 5, 17-21.  Nhờ Chúa Giêsu, chúng ta được làm hòa với Thiên Chúa.  Chúng ta phải cởi bỏ con người cũ, mặc lấy con người mới công chính.  Đó là ý nghĩa đoạn thư  gởi tín hữu Cô-rin-tô hôm nay.
Tin Mừng.  Lc. 15, 1-32.  Tin mừng hôm nay thuật lại Thiên Chúa nhân từ và thương xót, tha thứ tội lỗi cho chúng ta khi chúng ta thành tâm ăn năn sám hối, như người cha khoan hồng thứ tha tội lỗi cho đứa con hoang đàng  hối hận ăn năn và quay trở về nhà cùng cha. 

Đáp ca: Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn xem,
                     cho biết Chúa thiện hảo nhường bao.          

Kinh thánh tuần tới.  Is. 43, 16-21; Pl. 3, 8-14; Ga. 8, 1-11.   

Suy Niệm.
Bài Tin Mừng hôm nay kể chuyện đứa con hoang đàng hối hận trở về và được Cha mở rộng vòng tay tha thứ. Chúng ta là những đứa con hoang đàng và Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót luôn chờ đón chúng ta trở về để tha thứ và phục hồi tư cách làm con. Qua dụ ngôn này, Chúa Giêsu muốn giúp chúng ta hiểu được lòng thương xót bao là của Thiên Chúa là Cha chúng ta. Người muốn nói với chúng ta rằng: Nếu chúng ta phạm tội thì Thiên Chúa vẫn yêu thương chúng ta. Người không những không bớt thương mà còn thương nhiều hơn nữa. Không phải đợi chúng ta trở nên hoàn hảo thì Thiên Chúa mới thương, mà Người yêu thương chúng ta chính vì chúng ta tội lỗi, yêu thương ngay khi chúng ta còn trong tội lỗi. Tất cả chúng ta, dù nhiều hay ít, đều là những người tội lỗi. Nhưng chính trong tội lỗi và qua tội lỗi mà chúng ta cảm nhận được lòng nhân từ thương xót của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu chúng ta không bao giờ phạm tội thì chúng ta cũng không bao giờ cảm nhận được niềm vui được tha thứ. Nói thế không có nghĩa là chúng ta cứ tha hồ phạm tội. Nói như thế là để chúng ta càng hiểu được tấm lòng nhân từ đầy lòng thương xót của Thiên Chúa.

Reflection.
Joshua 5:9a, 10-12. The Passover celebration described in today's reading is the first in the Promised Land. Because they have now settled in Canaan, the people no longer need the manna (the "bread from heaven") God has been providing on their journey through the desert. Their new homeland will produce all the food they need. God still provides the "manna" of the Eucharist for us. We do not live completely on our own. We depend upon the gift of Jesus' life within us. How can you show that you appreciate this gift of God?
2 Corinthians 5:17-21. Paul enthusiastically describes how God has made all things new through Christ. He pictures each of us as an ambassador of peace sent by God to our own little corner of the world. To be effective ambassadors, we must first experience God's peace in our lives. One way we can do this is through the Sacrament of Reconciliation, a sacrament of peace. Reconciliation is a key theme of the Lenten season. How can you make it a key theme in your life?
Luke 15:1-3, 11-32. Religious people often criticized Jesus for eating and associating with sinners. But these people did not realize that everyone needs God's mercy and love. In today's gospel story, Jesus wants us to know what God's mercy is like. When anyone sins and is truly sorry for that sin, God rushes out at top speed to embrace that person. Even when we feel that we may be undeserving of God's love, Jesus tells us that God rejoices like the father in the gospel story. Each child in a family is different. Sometimes, to meet each child's needs, parents cannot treat each child the same. How did the father in this parable meet the needs of each of his sons? How does God meet your needs?  Have you ever forgiven someone who really hurt you?

Lời Chúa Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.     Is. 65, 17-21; Ga. 4, 43-54.     Lh. Giuse/Gđ. Loan Trần 
Thứ Ba.      Ed. 47, 1-12; Ga. 5, 1-16.       Xin tạ ơn
Thứ Tư.      Is. 49, 8-15; Ga. 5, 17-30.       Lh. Phê-rô & Giuse
Thứ Năm.   Xh. 32, 7-14; Ga. 5, 31-47.     2 Lh. Maria
Thứ Sáu     Kn. 2, 1-22; Ga. 7, 1-30          Xin như ý
Thứ Bảy.    5:30.     Xin tạ ơn
Chúa Nhật. 8&10.   Xin tạ ơn/Gđ. Quốc&Hiền
                                Các Lh. Mồ côi /Gđ. Bà Jackie 
                          
Phụng Vụ Tuần Này.
           Đọc Lời Chúa                  Thừa Tác Viên Thánh Thể                     Giúp Lễ
5:30. Ng. Đức Nội/Hồng Nguyễn    Ng. Đình Chót                               Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                       Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Lê H. Bình/Phạm LanDung         Ng. Đình Chót/Ng. Văn Cả            Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                    Thiện Nguyễn/Tâm Phạm
10. Các lớp giáo lý                         Đoàn Th. Nguyệt/Ng. Tr. Giang              Aaron Nguyễn
Dâng lễ:  Các lớp giáo lý                                                              Josh Ngô;Benjamin Trần

Phụng Vụ Tuần Tới.   
5:30.  Hội Hiền Mẫu                         Ng. Viết Phương                          Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                       Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Ng. Đình Chót/Trần Thị Tho         Ng. Văn Cả/Ng. Văn Ái                Joseph Hải Nguyễn 
                                                                                                   Tâm Phạm/Gavin Nguyễn
10. Ng.Trung Hải/Trần Thu Hường  Lê Đình Phong/Ng.Viết Phương              Keluc Đặng
Dâng lễ: Gđ. Đinh Phil &Phượng                                                Kennrth Trần/Quân Sanh
            
Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 24 tháng 3, 2019
Quĩ Điều Hành. $2,479
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà XứCác gia đình:
Trần Thị Tho      500
Đỗ Tâm My        500
Phạm Minh Tâm 200
Nguyễn Nguyên 200 (Muskogee)
Trần Văn Tri       100
Hương Nguyễn  100 (ủng hộ trang web)
Lê Đình Phong    50
Gia đình #32       50
Tổng cộng:  $1,700

Chào Mừng
Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Nhóm Gia Trưởng.
Nhóm sẽ có giờ chầu Thánh Thể đầu tháng vào lúc 6 giờ chiều Thứ Sáu, ngày 5 tháng 4 tuần này.  Xin mời các gia trưởng tham dự.

Hội Hiền Mẫu.
Hội sẽ có giờ chầu Thánh Thể vào chiều Thứ Bảy tuần này lúc 5 giờ. Hội sẽ bán thức ăn vào Chúa nhật tuần tới, ngày 7 tháng 4. Xin những người được mời nấu những món ăn hy sinh cộng tác với hội.  Chân thành cám ơn mọi người.

Họp Phụ Huynh Lớp Khai Tâm.
Để chuẩn bị cho các em lớp Khai Tâm xưng tội và rước lễ lần đầu, thân mời phụ huynh lớp Khai Tâm tham dự buổi họp quan trọng vào Chúa Nhật tuần sau, ngày 7 tháng 4, sau Thánh Lễ 10 giờ sáng trong nhà thờ.

Xin Tiền Cho Tĩnh Tâm. 
Trong 2 tuần xin tiền cho tuần tĩnh tâm mùa chay đã thu được số tiền tổng cộng là: $2,512 (tuần 1: $1,278, tuần 2: $1,234).  Gia đình anh chị Ngô Văn Hùng&Yến ủng hộ $300 cho tuần tĩnh tâm. Chân thành cám ơn tấm lòng quảng đại của mọi người.

Tĩnh Tâm Mùa Chay.
Xin thông báo!  Tuần tĩnh tâm từ chiều Thứ Sáu, ngày 12, đến Chúa nhật, ngày 14 tháng 4, sẽ do linh mục  Nguyễn Luật Khoa dòng Phan-xi-cô hướng dẫn. Xin mọi người chuẩn bị thời giờ và công việc để tham dự. Tuần tĩnh tâm năm nay sẽ có giờ tĩnh tâm cho các học sinh lớp 5 trở lên từ 1 giờ trưa đến 6 giờ chiều ngày Thứ Bảy.  Xin phụ huynh cha mẹ hy sinh đem các em tới dự buổi tĩnh tâm.   

Chương Trình Tĩnh Tâm.
Thứ Sáu. 7 giờ 15 tối Thánh lễ. 8 giờ tối tĩnh tâm      
Thứ Bảy. 10 sáng đến 12 giờ trưa: tĩnh tâm.  Ăn trưa.
1 giờ trưa đến 6 giờ chiều- Tĩnh tâm cho các em học sinh lớp giáo lý.
5 giờ 30: Thánh lễ vọng Chúa nhật  8 giờ tối- tĩnh tâm
Chúa Nhật. 8&10 giờ sáng: Thánh lễ. 2 giở 30 chiều: Nghi thức thống hối và xưng tội    

Chân Thành Cám Ơn.
Chân thành cám ơn anh Phạm Quang Nam đã thiết kế và tặng cho giáo xứ 2 xe đẩy khung sắt, để chứa cùi lá sẽ được đốt thành tro bán cho công ty Zeigler. Và cũng cám ơn anh Keith và Thiết đã cho giáo xứ mượn rờ-mọc để chứa cùi lá.  Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Ca Đoàn Thiếu Nhi.
Ca đoàn Thiếu nhi sẽ phụ trách thánh nhạc trong Thánh lễ 10 giờ sáng tuần nàyCám ơn các em đã hy sinh thời giờ tập luyện và đảm trách hát lễ.  Cũng chân thành cám ơn các người đã tập luyện và khuyến khích các em, nhất là anh chị Hiền&Hương và sơ Kim Anh.  Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho các em và mọi người.

Ca Đoàn Tập Hát Chuẩn Bị Lễ Phục Sinh
Ca đoàn sẽ bắt đầu tập hát vào Chúa nhật tuần này, ngày 31, lúc 2 giờ chiều, chuẩn bị cho Tam Nhật Vượt Qua và đại lễ Phục Sinh.  Ước mong được sự tham gia đông đủ của mọi ca viên thuộc 3 ca đoàn, để cùng nhau dâng lời ca tiếng hát, suy tôn cuộc khổ nạn đau thương cùng ca mừng vinh quang Phục Sinh của Chúa.   

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....