Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2019

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 5 Mùa Chay. Năm C_2019

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 5 Mùa Chay. Năm C. Số 742

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Buộc: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.  Thánh lễ Vọng: 6 giờ 30 chiều.
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                              Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1.  Is. 43, 16-21. Trong bài đọc 1 hôm nay, ngôn sứ I-sa-i-a khẳng định Thiên Chúa luôn yêu thương cứu giúp chúng ta, nhất là trong lúc chúng ta gặp gian nan thử thách, như Người đã thương giải phóng dân Người khỏi nô lệ Ai cập.
Bài Đọc 2. Pl. 3, 8-14.  Thánh Phaolô khuyên chúng ta hãy từ bỏ mọi sự theo Chúa Giêsu, tìm biết Chúa Giêsu, noi gương Chúa Giêsu chịu đau khổ để được sống lại vinh hiển với Người.  Đó là ý nghĩa đoạn thư này.
Tin Mừng.  Ga. 8, 1-11. Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Qua việc Chúa Giêsu tha cho người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, chúng ta nhận biết Người luôn thương yêu tha thứ chứ không bao giờ muốn phạt,.  Đó là nội dung bài Tin mừng tuần này.

Đáp ca: Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi,
                    nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan.        

Kinh thánh tuần tới:  Bài Thương Khó Thánh Lu-ca.

Suy Niệm.
Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy lòng thương xót của Chúa. Thương xót là gì? Thưa là một tâm trạng đặc biệt vừa êm đềm ngọt ngào (thương) vừa đau đớn đắng cay (xót). Hai cảm giác mâu thuẫn vừa thương lại vừa xót ấy trổi dậy trong lòng chúng ta khi chúng ta đứng trước một người chúng ta thương nhưng người ấy vừa phạm một lỗi lầm. Khi đó, chúng ta phải đối xử thế nào? Lên án chăng? Không được, vì làm như thế là không thương. Bỏ qua chăng? Cũng không được, vì làm như thế là dung túng cho sự xấu. Vậy làm thế nào bây giờ? Chúng ta hãy nhìn Chúa Giêsu: Ngài nói với người phụ nữ ngoại tình "Tôi không lên án chị đâu. Thôi chị cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa." Nghĩa là Chúa không lên án mà cũng không dung túng, nhưng Ngài cho kẻ có tội một cơ hội. Chúa đã thương xót chúng ta cho chúng ta biết bao cơ hội để chúng ta ăn năn thống hối cải thiện đời sống. Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy lòng thương xót của Chúa cho chúng ta, và kêu gọi chúng ta thương xót anh chị em để họ có cơ hội làm lại cuộc đời.

Reflection.
Isaiah 43:16-21. To stir up their hope about what God would do for them in the future, the Israelites often looked back to see what God had done for them in the past. The prophet helps them to do just that in today's reading. He recalls their exodus from Egypt and how God provided for them in the desert. Then he says, "Look ahead!" In other words, whatever great deeds God had done in the past, God can always do something new and greater. How might you use the word of God to comfort someone who feels hopeless?
Philippians 3:8-14. You have probably noticed that Paul often talks about himself and his own faith experiences in order to convince others to follow Christ. Today he recalls that he has given up everything to make room for Christ in his life. He knows it isn't easy to do this. But in the end he will share in Christ's Resurrection. That is why Paul describes himself as a runner, pushing on toward the finish line. Saint Paul's question is: What are you willing to give up in order to be a follower of Christ and to win the best prize of all--life with Christ Jesus, here and for always?
John 8:1-11. Once again the scribes and Pharisees are trying to trap Jesus. They bring him a woman caught in the act of adultery. The Law of Moses requires that the adulteress should die. If Jesus does not agree, he will look like someone who does not respect the Law of Moses. To the Pharisees' amazement, Jesus says: "Let the one among you who is without sin be the first to throw a stone at her."  Jesus does not condemn the woman. He simply requires her to turn away from sin. Now she has a chance for a new beginning. God always gives us another chance. Who are we to take that chance away from someone else? Why do you think someone would want to?

Lời Chúa Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.      Đn. 13, 1-62; Ga. 8, 12-20.        Tạ ơn/ Gđ. Hùng&Yến 
Thứ Ba.       Nm. 21, 4-9; Ga. 8, 21-30.         Lh. Giuse/Gđ. Hùng&Yến
Thứ Tư.       Đn. 3, 14-20; Ga. 8, 31-42.        Lh. Giuse/Gđ. Hùng&Yến
Thứ Năm.    St. 17, 3-9; Ga. 8, 51-59.           Lh. Giuse/Gđ. Hùng&Yến 
Thứ Sáu      Gr. 20, 10-13; Ga. 10, 31-42.     Lh. Catarina/Gđ. Hùng&Yến
Thứ Bảy.     5:30.      Lh. I-sa-ve/Gđ. Hùng&Yến 
Chúa Nhật. 8&10.   Lh. Phê-rô/Gđ. Hùng&Yến
                                 Xin tạ ơn Chúa và Mẹ Maria/Gđ. Bà Jackie 
                          
Phụng Vụ Tuần Này.
           Đọc Lời Chúa               Thừa Tác Viên Thánh Thể                     Giúp Lễ
5:30. Hội Hiền Mẫu                         Ng. Viết Phương                          Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                      Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Ng. Đình Chót/Trần Thị Tho        Ng. Văn Cả/Ng. Văn Ái                Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                   Tâm Phạm/Gavin Nguyễn
10. Ng.Trung Hải/Trần Thu Hường  Lê Đình Phong/Ng.Viết Phương              Keluc Đặng
Dâng lễ: Gđ. Đinh Phil &Phượng                                               Kenneth Trần/Quân Sanh

Phụng Vụ Tuần Tới.   
5:30. Ng Thanh Ban/Hồng Nguyễn   Ng. Trung Trực                          Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                     Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Ng. Đình Chót/Phạm An               Ng. Văn Cả/Ng. Văn Ái              Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                   Tâm Phạm/Gavin Nguyễn
10. Ng. Thanh Ban/Ng. Tr. Giang   Đoàn Q. Dũng/Lê Th. Xuân                   Johnny Đặng
Dâng lễ: Gđ. Lê Đình Phong                                                      Alex Nguyễn/Minh Phạm

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 31 tháng 3, 2019
Quĩ Điều Hành. $2,744
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà XứCác gia đình:
Nguyễn Đức Nội 100
Lý Cảnh Trên      100
Tổng cộng:      $200

Chào Mừng. 
Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Hội Hiền Mẫu.
Hội bán thức ăn vào Chúa nhật tuần này. Cám ơn tất cả mọi người hy sinh nấu những món ăn và giúp đỡ trong mọi công việc. Xin Chúa ban nhiều ơn lành.

Họp Phụ Huynh Lớp Thêm Sức.
Kính mời quý phụ huynh của các em trong lớp Thêm sức tham dự buổi họp quan trọng sau Thánh lễ 10 sáng Chúa nhật tuần sau ngày 14 tháng 4. Quý phụ huynh sẽ được thông báo chi tiết về ngày các em lãnh nhận Bí tích Thêm sức vào ngày 5/5/2019

Ngắm Đứng-Dâng Hạt.
Sẽ bắt đầu ngắm đứng và dâng hạt từ Thứ Hai tuần này vào lúc 5:45 chiều trước Thánh lễ. Những ai muốn tham dự phụng vụ suy niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu cách đặc biệt này, xin vui lòng đến đúng giờ để được cắt cử. 

Tĩnh Tâm Mùa Chay.
Xin chú ý!  Tuần tĩnh tâm bắt đầu từ chiều Thứ Sáu tuần này.  Xin đọc chương trình ở dưới. Tuần tĩnh tâm năm nay sẽ có giờ cho các học sinh lớp 5 trở lên từ 1 giờ trưa đến 6 giờ chiều ngày Thứ Bảy.  Xin phụ huynh cha mẹ hy sinh đem các em tới dự buổi tĩnh tâm.  

Chương Trình Tĩnh Tâm, Tuần Thánh và Phục Sinh.
Thứ Sáu.  7 giờ 15 tối: Thánh lễ  /  8 giờ tối: tĩnh tâm
Thứ Bảy.  10 giờ sáng đến 12 giờ trưa: tĩnh tâm. Ăn trưa miễn phí.
                 1 giờ: tĩnh tâm cho các học sinh từ lớp 5 trở lên.
                 5 giờ 30 chiều: Thánh lễ.   /   8 giờ tối: tĩnh tâm.
Chúa Nhật Lễ Lá.  Thánh lễ 8 và 10 giờ sáng.
       Trước Thánh lễ 10 giờ sáng tập trung bên hội trường và rước lá qua nhà thờ. 
                               2 giờ 30 chiều: Nghi thức thống hối và xưng tội

Thứ Hai Tuần Thánh.   5:45 chiều- Ngắm đứng và dâng hạt.  6:30- Thánh lễ
Thứ Ba Tuần Thánh.    Thánh lễ 8 giờ sáng.  Không có Thánh lễ 6 giờ 30 chiều
                                       5:45 đến 6 giờ 30 chiều. Ngắm đứng-dâng hạt.   Chịu lễ. 
                                       5:30 chiều: Thánh lễ truyền dầu tại nhà thờ Holy Family
Thứ Tư Tuần Thánh.     5:45 chiều- Ngắm đứng và dâng hạt.  6:30- Thánh lễ
Thứ Năm Tuần Thánh.  8 giờ tối -Thánh lễ Rửa chân. – 9 giờ 30- Chầu Thánh Thể.
Thứ Sáu Tuần Thánh.   6 giờ chiều: ngắm đứng và dâng hạt.
                                        7 giờ chiều- Đi đàng Thánh giá ngoài trời.
                                        8 giờ tối.  Suy tôn Thánh giá và hôn chân.
Thứ Bảy-Vọng Phục Sinh.  8 giờ tối - Thánh lễ vọng Phục Sinh.
Chúa Nhật Phục Sinh.  10 giờ sáng -Thánh lễ mừng Chúa Ki-tô Phục Sinh.       

Luật Mùa Chay.
Luật Hội Thánh buộc ăn chay và kiêng thịt ngày Thứ Sáu Tuần Thánh.  Các ngày Thứ Sáu trong mùa chay phải kiêng thịt. Tất cả mọi người từ 14 tuổi trở lên phải kiêng thịt. Tất cả mọi người tuổi từ 18 tới 59 phải ăn chay. Ăn chay chỉ được ăn một bữa no trong ngày.  

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....