Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2019

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 27 Thường niên. Năm C_2019

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 27 Thường Niên. Năm C. Số 767

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Buộc: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.  Thánh lễ Vọng: 6 giờ 30 chiều.
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Kb1,2-3.2,2-4. Ngôn sứ Habacúc kêu trách Thiên Chúa vì bị thử thách nặng nề. Nhưng Thiên Chúa cho biết: ‘’Người công chính sẽ được cứu thoát nhờ lòng thành tín của họ.’’ Đó là nội dung bài đọc 1 hôm nay.
Bài Đọc 2. 2Tm. 1, 6-14. Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô khuyên ông Timôthê và chúng ta hãy bền tâm tin cậy và trung thành trong nhiệm vụ Chúa giao phó, bất chấp khó khăn, vu khống và nghịch cảnh trong đời sống.
Tin Mừng. Lc. 17, 5-10.  Nhân dịp các tông đồ xin ban thêm đức tin, Chúa Giêsu cho các ông biết sức mạnh phi thường của nó.  Chúa cũng dạy các ông phải sống khiêm nhường và thi hành nghiêm chỉnh bổn phận của mình. Đó ý nghĩa bài Tin mừng hôm nay.     

Đáp Ca: Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người,
 “Các ngươi đừng cứng lòng.” 

Kinh Thánh Tuần Tới2V. 5, 14-17; 2Tm. 2, 8-13; Lc. 17, 11-19.

Suy Niệm.
Thiên Chúa dựng nên loài người chúng ta để phục vụ Ngài qua đời sống thờ phượng, kính mến với tấm lòng hy sinh, bác ái và quảng đại. Chúa cũng muốn chúng ta phục vụ Chúa với tinh thần khiêm tốn và vui mừng.  Chúng ta cũng không huyênh hoang tự đắc vì những gì mình có hay làm được, vì tất cả mọi sự đều do Chúa ban. Người khiêm nhường hoàn toàn khác với kẻ kiêu ngạo và tự cao, cho rằng mọi thành quả là do sức họ làm nên. Người khiêm tốn là người luôn thấy mình là yếu hèn, luôn nhận ra những khiếm khuyết của mình. Vì vậy, lúc nào họ cũng tin tưởng và cậy trông vào Thiên Chúa. Xin Chúa biến chúng con thành những khí cụ đắc lực trong bàn tay của Chúa, để chúng con biết khiêm tốn phụng sự Chúa trong tâm tình hiếu thảo, tin yêu và phục vụ anh chị em trong tình yêu thương của Chúa. Amen.

Reflection.
Habakkuk 1:2-3; 2:2-4. The prophet Habakkuk expresses the same question we have all asked at one time or another: Why do bad things happen to good people? Habakkuk pleads with God for an explanation. Even God's faithful ones have been trampled on by their enemies. God answers the prophet with a vision that will be fulfilled in the future. The violent ones will, by their sinfulness, bring about their own defeat. The just ones, by their fidelity to God, will enjoy lasting happiness. God does not give explanations for evil and suffering. But God does promise eternal life to those who trust and remain faithful.  Looking ahead helps us to focus our lives on what is important.  What are you doing in your life now to prepare for your vision of the future?
2 Timothy 1:6-8, 13-14. To preach the Christian faith at a time of terrible persecution requires great courage. Loyalty to the gospel always involves a certain amount of hardship for any disciple. Anyone who teaches or preaches the faith must also be true to the tradition handed down by Jesus through the apostles. Timothy is reminded that the Holy Spirit will help him to remain on the right track. What do you find hard or inconvenient about living the Gospel?
Luke 17:5-10. The two sayings of Jesus in today's gospel make us wonder about the other side of the story. When the apostles ask, "Increase our faith," are they secretly quite satisfied with their record of faithfulness? Jesus tells them that if they really have faith they can tell a tree what to do, and it will do it! The story about the servant tells us that Jesus' disciples should be grateful to God. When we do God's will, we should not expect to receive a gold medal. We have, after all, done no more than "what we were obliged to do." What is your attitude toward the next good thing asked of you? Is it to stand around and quibble about it? Or do you say, "I'll get it! I'll do it! I'm on it!"?  

Kinh Thánh Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.        St. 3, 9-15; Lc. 1, 26-38         Các Lh./Gđ. Ng. Thủy
Thứ Ba.         Gn. 3, 1-10; Lc. 10, 38-42.     Các Lh./Gđ. Ng. Thủy
Thứ Tư.         Gn. 4, 1-11; Lc. 11, 1-4.         Các Lh./Gđ. Ng. Thủy
Thứ Năm.      Mal. 3, 13-20; Lc. 11, 5-13.    Các Lh./Gđ. Ng. Thủy
Thứ Sáu.       Ge. 1, 13-15; Lc. 11, 15-26.   Các Lh./Gđ. Ng. Thủy
Thứ Bảy.      5:30   Lh. Au-gút-ti-nô 
Chúa Nhật.  8&10 giờ sáng    Lh. Đa Minh
                                                Lh. Giuse                                                

Phụng Vụ Tuần Này.   
             Đọc Lời Chúa           Thừa Tác Viên Thánh Thể                Giúp Lễ          
5:30. Hội Hiền Mẫu                           Ng. Trung Trực                  Joseph Hải Nguyễn
                                                                                             Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Ng.Đình Chót/Trần Hồng Trang    Ng.Đình Chót/Ng.V Cả      Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                 Gavin Nguyễn/Đạt Vũ
10. Hội Hiền Mẫu                            Lê Th. Xuân/Ng. Th. Ban            Aaron Nguyễn
Dâng lễ. Hội Hiền Mẫu                                                            Jon Đinh/Minh Phạm

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30. Ng. Đình Chót/Đỗ K. Loan       Ng. Viết Phương                 Joseph Hải Nguyễn
                                                                                               Alex Ng./Danny Nguyễn
8. Ng. Văn Cả/Đỗ Thu Hương        Ng. Đình Chót/Ng. Văn Cả    Joseph Hải Nguyễn
                                                                                           Tâm Phạm&Thiện Nguyễn
10. Ng.Trường Giang/Ng.Thị Châu   Ng.Trung Hải/Đoàn Th. Nguyệt    Johnny Đặng
Dâng lễ. Gđ. Ng. Văn Sinh&Tiên                                 Addison Nguyễn/Thiện Hoàng

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 29 tháng 9, 2019
Quĩ Điều Hành. $2,783
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ. Các gia đình:
Lê Huy Bình&Ngọc An  2,000
Ngô Hùng&Yến             1,000
Ẩn danh                            500
Huỳnh Tiến Dũng             100
Lâm Hồng Hải                  100
Đoàn Quốc Dũng&Nguyệt 50
Tổng cộng:                 $3,750

Chào Mừng. 
Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Cung Nghinh Đức Maria Và Thánh Giuse.
Tháng Mười là Tháng Mân Côi kính Đức Maria. Mọi người được kêu gọi sống Ba Mệnh Lệnh Fatima của Đức Maria: Lần hạt Mân côi; Tôn sùng Mẫu Tâm và Cải thiện đời sống.  Nếu thời tiết thuận tiện, sẽ có cuộc cung nghinh Đức Maria và Thánh Giuse trước Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần này. Hội Hiền Mẫu sẽ đảm trách khiêng kiệu và những phần phụng vụ trong Thánh lễ. Hội đồng mục vụ kiêng kiệu Thánh Giuse. Xin mọi người tham dự.

Cơ Quan Bác Ái Địa Phận
Chúa nhật tuần này tại các giáo xứ trong địa phận sẽ có cuộc vận động tài chánh hàng năm cho quĩ Cơ quan Bác Ái.  Quĩ này giúp những người nghèo, bệnh tật, vô gia cư, và những bà mẹ mang thai không nơi nương tựa, cũng như những di dân. Do đó sẽ có xin tiền lần thứ 2 sau chịu lễ trong các Thánh lễ cuối tuần này. Xin mọi người rộng lượng và quảng đại.  

Chương Trình Giáo Lý Và Việt Ngữ.
Xin quí phụ huynh đã ghi tên tình nguyện công tác trong những nhóm như ẩm thực, trật tự và vệ sinh để phụ giúp chương trình giáo lý và Việt ngữ, hy sinh chu toàn công việc trong những tuần được cắt cử hay phân chia.  Xin vui lòng theo dõi lịch trình phân chia nhiệm vụ trong bảng thông báo bên hội trường.  Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Hội Hiền Mẫu.
Hội sẽ bán thức ăn vào Chúa nhật tuần sau, ngày 13.  Xin mọi người được mời nấu những món ăn hy sinh cộng tác với hội. Chân thành cám ơn.

Họp Phụ Huynh Các Em Lớp Thêm Sức.
Kính mời quý phụ huynh của các em trong lớp Thêm Sức tham dự buổi họp quan trọng sau Thánh lễ Chúa nhật 10 sáng tuần tới, ngày 13.  Quý phụ huynh sẽ được thông báo về chương trình học của các em cùng một số điều cần thiết các em cần hội đủ cho việc lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, trong Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật, ngày 31 tháng 5, 2020. Chân thành cám ơn sự hợp tác của quý phụ huynh.

Đại Hội Giới Trẻ Địa Phận.
 Văn phòng giới trẻ điạ phận sẽ tổ chức ngày đại hội giới trẻ cho các em học sinh trung học trở lên, vào Thứ Bảy ngày 19 tháng 10 tới đây, tại trường Union High School. Các em trong lớp Thêm sức trong giáo xứ buộc phải ghi danh và tham dự ngày đại hội này. Mọi thắc mắc và chi tiết xin liên lạc với thầy cô của lớp Thêm sức. Chân thành cảm ơn.

Hội Chợ Mùa Thu.
Hội chợ mùa thu sẽ được tổ chức vào Thứ Bảy, ngày 26 tháng 10, bắt đầu từ 6 giờ 30 chiều, tại hội trường. Có nhiều trò chơi và sẽ có cuộc thi quần áo Halloween. Đồng thời quán Thánh Giuse sẽ bán nhiều món ăn ngon nóng hổi và hấp dẫn.  Xin  mời mọi người tham dự.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....