Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2019

Chúa Nhật 27 Thường niên. Năm c_2019

Theo lịch phụng vụ Tháng Mười có hai chủ đề quan trọng.  Thứ nhất, Tháng Mười là tháng Mân Côi, kính Đức Maria, và thứ nhì là nhắc nhở mọi Ki-tô hữu chú trọng tới sứ vụ truyền giáo, rao giảng Tin mừng.  Chúng ta biết ý nghĩa kinh Mân côi, cũng như cuộc đời của Đức Maria luôn kết hợp với sứ vụ dấn thân rao giảng Tin mừng và với đời sống phục vụ.


Chúng ta được kêu gọi trong tháng Mân Côi, tái khám phá ra nét đẹp và ý nghĩa trong mầu nhiệm kinh Mân côi.  Khi còn sống, Đức Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ nhị đã để lại cho chúng ta một hình ảnh rất đẹp và thánh thiện, khi ngài quì chìm đắm trong thinh lặng với chuỗi Mân côi trong tay, suy niệm mầu nhiệm  kinh Mân côi.  Có thể nói Đức Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ nhị là vị tông đồ vĩ đại của kinh Mân côi.  Trong tông thư Kinh Mân Côi của Đức Trinh Nữ Maria, (Rosarium Virginis Mariae) gởi mọi tín hữu, Đức Thánh Giáo hoàng đã kêu mời mọi người hướng về và sốt sắng suy niệm các mầu nhiệm của kinh Mân côi.  Người nói: “Kinh Mân Côi là lời cầu nguyện vừa có tính cách chiêm niệm vừa hướng về Chúa Kitô.  Đây là lời cầu nguyện của những Kitô hữu đang tiến bước theo Chúa Giêsu trong cuộc hành trình đức tin và có Mẹ Maria đi đầu hướng dẫn.”      

Kinh Mân côi đơn giản là chuỗi kinh Kính mừng.  Chúng ta biết kinh Kính Mừng có 2 phần và là kinh đẹp nhất chỉ sau kinh Lạy Cha. Phần đầu của kinh Kính Mừng có nguồn gốc từ chính Lời Chúa trong Tin mừng của thánh Lu-ca.  Khi hiện đến báo tin cho Đức Maria biết được Thiên Chúa chọn là mẹ Con Thiên Chúa, thiên thần đã chào: “Kính mừng Ma-ri-a đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà.”  Sau khi thụ thai, Đức Maria đã vội vã lên đường mang Ngôi Lời Thiên Chúa đến cùng bà E-li-za-bét.  Khi vào nhà, bà E-li-za-bét đã cùng với người con đang nhảy mừng trong lòng thối lên rằng: “Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giê-su con lòng bà gồm phúc lạ.”  Phần thứ hai của kinh Kính mừng, “Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời”, là  lời của Giáo hội tung hô Mẹ khi tuyên xưng đặc ân Mẹ Thiên Chúa của Mẹ .  Chúng ta biết chuỗi Mân Côi được kết dệt bằng những lời kinh Kính mừng cùng với việc suy gẫm 20 mầu nhiệm Tin Mừng, gắn liền với công trình nhập thể cứu chuộc của Chúa Giê-su Ki-tô, trong đó Mẹ luôn luôn góp phần cách trực tiếp.  Phải chăng đó là lý do Mẹ muốn và khuyến khích chúng ta, con cái của Mẹ,  suy niệm Kinh Mân Côi?  Chúng ta thấy không lần nào Mẹ hiện ra mà Mẹ không cầm chuỗi Mân Côi để nhắc nhở con cái Mẹ lần chuỗi Mân Côi.  Vì thế, tôi kêu gọi mọi người, mọi gia đình hãy sốt sắng cầu nguyện kinh Mân Côi trong tháng 10 này.  Xin Đức Mẹ cầu bầu ban yêu thương hòa thuận cho tất cả mọi gia đình, đồng thời cầu nguyện cho công cuộc xây ngôi thánh đường mới được tốt đẹp, theo thánh ý Chúa.

Chủ đề quan trọng thứ hai trong tháng 10 này là nhắc nhở mọi người Ki-tô hữu về sứ vụ rao giảng Tin mừng.  Chúng ta biết tự bản chất, sứ vụ quan trọng của Giáo hội là làm chứng và rao giảng Tin mừng của Chúa Ki-tô.  Chính Chúa Giêsu Phục sinh đã trao ban cho chúng ta sứ vụ này.  Chúa nói: “Như Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai các con.” (Gn 20,21). Sứ vụ rao truyền của Giáo hội kéo dài từ sứ mạng của Chúa Kitô, đó là: mang tình yêu Thiên Chúa và ơn cứu độ đến cho mọi người. Thánh Phaolô, vị tông đồ của các dân ngoại, đã viết trong thư thứ 2 gởi người Corintô như sau:  “Tình Yêu Chúa Kitô thôi thúc tôi (trở thành sứ giả mang Tin mừng đến cho mọi người).” (2 Co 5,14).  Mỗi người Kitô chúng ta phải mặc lấy tâm tình này, can đảm trở thành những chứng nhân và sứ giả mang tình yêu của Chúa đến cho mọi người.

Nhưng để chu toàn sứ vụ quan trọng này trong xã hội hôm nay, chúng ta phải có một đức tin vững mạnh vào Chúa.  Muốn có một đức tin vững mạnh thì phải được nuôi dưỡng bằng Thánh Thể, Lời Chúa và bằng giáo huấn của Giáo hội.  Thánh Thể là sức mạnh giúp chúng ta can đảm sống lời Chúa. Lời Chúa được sánh ví như ngọn đèn, như ánh sáng trong đêm đen soi đường dẫn lối cho con người chúng ta tránh khỏi sự dữ và những cạm bẫy của ma quỉ. Chúng ta biết cạm bẫy và cám dỗ xuất hiện trong xã hội hôm nay qua nhiều hình thức như những thói hư tật xấu, qua sự tham lam, ích kỷ, kiêu căng, cứng lòng và lười biếng, qua những sự nghi ngờ về niềm tin, nhất là từ chối lắng nghe và sống lời Chúa dạy.  Sự dữ và tội lỗi đưa chúng ta vào cuộc sống sai lầm, nhất là dần dần mất đức tin.  

Nếu chúng ta thành tâm nhìn vào cuộc sống thì chúng ta có thể nhận ra tầm mức đức tin của chúng ta hôm nay ở đâu và như thế nào.  Tầm mức đức tin được đánh dấu qua những hành động hy sinh, phục vụ, bằng cuộc sống bác ái và quảng đại.   Thánh Giacôbê khẳng định rằng: “Đức tin không hành động thì quả là đức tin chết.”  Nếu đức tin của chúng ta chỉ bằng hạt cải thì chúng ta có thể làm được những việc vượt qua sức của chúng ta.  Chúng ta có thể nhận ra được những ơn lành Chúa ban, khiêm tốn hy sinh, phục vụ và quảng đại.

Trong bài Tin mừng hôm nay, các tông đồ cảm thấy đức tin của mình còn yếu kém nên đã chân thành thưa với Chúa Giê-su: “Xin Thầy ban thêm lòng tin cho chúng con.”  Chúa nói với các ông:  “Phần các con cũng vậy, khi các con làm xong mọi điều đã truyền dạy các con, thì các con hãy nói rằng: ‘Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm.’” Hay nói một cách khác, Chúa dạy các môn đệ và chúng ta hôm nay hy sinh phục vụ trong tinh thần khiêm tốn và vui mừng, noi gương Chúa, để trở nên những Ki-tô hữu chân chính.

Chúng ta cầu xin Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Maria, nhận ra sức mạnh của kinh Mân côi và sống Lời Chúa dạy, ban thêm đức tin cho chúng ta, để chúng ta trở thành những người con hiếu thảo của Mẹ, trở thành chứng nhân cho Chúa, rao giảng Tin mừng, dẫn đưa những người chung quanh đến với Chúa Ki-tô bằng những gương sáng tốt lành và thánh thiện.

Lm. Chánh xứ


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....