Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2022

Kỷ niệm Một Năm Cung Hiến Thánh Đường (2021-2022)

 Thánh lễ Tạ Ơn

Tiệc mừng

Đại nhạc hội

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....