Thứ Sáu, 14 tháng 7, 2023

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Thứ 15 Thường Niên. Năm A_2023

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 15. Năm A. Số 950

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. Is. 55, 10-11. Dân Do Thái đang bị lưu đầy, Thiên Chúa hứa cho họ trở lại quê hương.  Nhưng họ không tin, nên Người sai ngôn sứ Isaia nói cho họ biết: Chúa hứa thế nào thì Người sẽ thực hiện như vậy.  Đó là ý nghĩa bài đọc này.

Bài Đọc 2. Rm. 8, 18-23. Do tội mà con người lâm cảnh chết chóc khổ đau thì mọi thụ tạo cũng thế.  Và con người mong chờ ơn giải thoát thế nào thì các thụ tạo cũng vậy.  Đó là nội dung bài đọc này.

Tin Mừng. Mt. 13, 1-23.  Tin mừng hôm nay thuật lại dụ ngôn Chúa Giêsu gieo hạt giống là Lời Chúa, vào lòng con người là những thửa ruộng.  Nhưng đến nay chỉ mới có một phần ba loài người đón nhận và đem ra thực hành, nhưng đã sinh bông kết trái tốt đẹp là phần rỗi linh hồn. 

Đáp caHạt giống rơi vào đất tốt, và sinh hoa kết qủa.    

Kinh thánh tuần tới:  Kn. 12, 13-19; Rm. 8, 26-27; Mt. 13, 24-43.

Suy Niệm.

Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn Người Gieo Hạt Giống, để dạy chúng ta một bài học quan trọng về hiệu quả khác nhau của Lời Chúa, hạt giống.  Cũng một Lời Chúa rao giảng nhưng sinh nhiều hiệu quả khác nhau, và sự khác nhau này tùy theo thái độ đón nhận của tâm hồn người nghe. Lời Chúa như hạt giống được gieo vào thửa ruộng là tâm hồn con người. Những thửa ruộng khác nhau, ám chỉ thực tại của tâm hồn mỗi người chúng ta. Thiên Chúa ban lời và ân sủng cách quảng đại cho hết mọi người. Nhưng Người không ép ai phải tiếp nhận. “Ai có tai để nghe thì hãy nghe.” Thiên Chúa tôn trọng sự tự do của chúng ta. Con người có khả năng chọn cho mình là vệ đường, là sỏi đá, là bụi gai, hay là mảnh đất tốt trước Lời Chúa. Và kết quả của hạt giống được gieo vào đất tốt sinh được 30, 60 hay 100!

Reflection.

Isaiah 55:10-11People in Old Testament times lived much closer to the land than most of us do. So when they heard the prophet compare God's word to the rain and snow that make plants grow, they knew exactly what he meant. The first reading tells us that the word of God does not return to God empty, or without having done its work. The word of God helps the kingdom grow into a splendid harvest. You may have planted seeds at one time or another. The seeds have to go into the earth in order to grow. In order for the word of God to take effect in your life, it has to go into you, into your mind, your heart, your soul, and your life.  How do you allow the word of God to be planted in you? How do you nourish what has been planted in you? How do you let the word of God grow and work in your life right now?

Romans 8:18-23. Paul sees the Spirit of God planting the gifts of freedom and new life in us. Even though we might suffer during our growing season, the joy we will know in the end is far greater than any of our sufferings. And remember, the reign of God does not grow overnight. When Christ comes again, all the growing pains will have been well worth it. What is your attitude toward suffering? Do you think it can help you grow in faith? How?

Matthew 13:1-23 or 13:1-9The parable of the Sower is one of Jesus' best-known stories. It is filled with word pictures that can take root in our memories. We can see the Sower, or the farmer, tossing handfuls of seed left and right. And when Jesus describes the four different kinds of soil that the seed falls on, we can compare ourselves to one of those categories. Do you know any "good soil" people? Describe one or two whom you know.  What kind of soil do you think you are? Will you be ready today to let the word of God grow in your heart? 

Lời Chúa Và Ý Lễ Trong Tuần.           

Thứ Hai.  Xh. 1, 8-22; Mt. 10,34-11,1-11,1. Xin bằng an/Gđ. Hương Ng.

Thứ Ba.   Xh. 2, 1-15; Mt. 11, 25-27.    Lh. Tê-rê-sa/Gđ. Giuse Quyết
Thứ Tư.   Xh. 3, 1-12; Mt. 11, 25-27.    Lh. Giuse/Gđ. Giuse Quyết
Thứ Năm. Xh. 3, 13-20; Mt. 11, 28-30. Lh. Gioan Bao/Gđ. Giuse Quyết
Thứ Sáu.  Xh. 11, 10-14; Mt. 12, 1-8    Xin tạ ơn/Gđ. Giuse Quyết
Thứ Bảy. 5 giờ chiều. Lh. Maria – Lh. Teresa/Gđ. Ng. Trung Trực.
Chúa Nhật. 8&10.    2 Lh.Maria – Lh. Teresa
                                  Lh.Maria/Gđ. Trần Thu

Phụng Vụ Tuần Này

         Đọc Lời Chúa                             Cho Rước Mình Thánh                    

5. Ng. Hưng Thịnh/Lâm Đỗ                     Sơ Liên/ Ng. Th Ban
8. Ng. Thành Chung/Trần Thị Tho          Sơ Liên/Sơ Bích Phượng/ Ng. Tr Trực
10. Ng. Thanh Ban/Ngô Thủy Tiên         Ng. Thanh Ban/Ng. Trường Giang/Ng.Tr Hải

Phụng Vụ Tuần Tới

5. Ng. Thành Chung/Trần K Thảo           Sơ Nguyễn Liên/ Ng. Th. Ban

8. Ng. Thành Chung/Trần Hồng Trang    Sơ Liên/Sơ Bích Phượng/ Ng. Tr Trực
10. Ng. Tr. Giang/Phạm lan Thanh          Ng.Trường Giang/Ng.Tr Hải/Đoàn Nguyệt

Tài Chánh.

Quĩ Điều Hành. $3,718

Thuê hội trường: Gia đình Phạm Ngọc Quyền $3,000.

Hân Hoan Chào Mừng. 

Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện trong Thánh lễ hôm nay. Những gia đình nào mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Giờ Tôn Sùng Thánh Thể.

Giờ tôn sùng Thánh Thể Chúa Ki-tô Thứ Bảy tuần tới, ngày 22, sẽ do ca đoàn phụ trách. Xin mọi người tham dự để cùng thể hiện tình yêu và lòng tôn sùng Chúa Giê-su trong Bí tích Thánh Thể, hồng ân cao quí mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại. 

Lớp Giáo Lý Dự Tòng.

Sẽ có lớp giáo lý cho những người muốn biết, tìm hiểu và gia nhập Giáo hội Công giáo vào Tháng 9.  Xin ghi tên và những chi tiết cá nhân vào danh sách cuối nhà thờ. Hay nếu ai biết người muốn gia nhập đạo Công giáo, xin cho biết tên và số điện thoại để liên lạc.  Chân thành cám ơn.

Chương Trình Trả Nợ Ngôi Thánh Đường.

Tuần vừa qua, giáo xứ đã gởi lá thư đến các gia đình trong giáo xứ về chương trình trả hết nợ ngôi thánh đường mới, và kêu gọi mọi gia đình hy sinh tham gia đóng góp để không bị trả một số tiền lời lớn cho nhà băng. Xin kêu gọi lòng quảng đại của mọi gia đình.  Danh sách các gia đình hy sinh đóng góp sẽ được ghi trong bảng cuối nhà thờ.  Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Maria và Thánh Giuse, trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người. 

Danh sách những gia đình đã đóng góp:

Gđ. Nguyễn Hiền&Thanh    $2,000
Gđ. Nguyễn Trọng&Vy        $2,000
Gđ. Nguyễn Tr Giang&Tiên $1,500
Gđ. Nguyễn Quỳnh&Diễm  $1,500
Lm. Chánh xứ                     $1,500 
Gđ. Nguyễn C Hải&Trúc     $1,500
Gđ. Nguyễn Trung Hải        $1,500
Gđ. Nguyễn Tuất&Tú          $1,032
Các sơ Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức $1,500

Sổ Gia Đình

Giáo xứ cũng đã gởi sổ gia đình mới đến cho tất cả gia đình trong giáo xứ.  Xin điền những chi tiết cá nhân và các Bí tích của những người trong gia đình. Sau đó linh mục chánh xứ sẽ ký tên và đóng dấu. Khi ghi tên cho con cái học giáo lý, các Bí tích và xin những giấy tờ chứng nhận, xin vui lòng kèm với sổ gia đình.  

Công Tác Sửa Ngôi Thánh Đường Cũ.

Giáo xứ hiện đã bắt đầu sửa ngôi thánh đường cũ vào Thứ Bảy vừa qua, để làm các phòng học, chuẩn bị cho các lớp giáo lý và Việt ngữ niên khóa sắp tới. Và cần nhiều người giúp, vì thế xin kêu gọi mọi người hy sinh thời giờ đến giúp vào sáng Thứ Bảy, ngày 22, lúc 9 giờ sáng, tuần này để mau chóng hoàn thành. Xin Thiên Chúa trả công ban nhiều ơn lành cho mọi người.    

Lớp Giáo Lý Chuẩn Bị Hôn Nhân.

Sẽ có lớp giáo lý chuẩn bị hôn nhân vào Tháng 9.  Nếu muốn theo học, xin vui lòng ghi tên và chi tiết cá nhân vào danh sách cuối nhà thờ.  Sẽ không có lớp chuẩn bị hôn nhân cho từng cá nhân. 

Tham Dự Thánh Lễ Sốt Sắng Và Ơn Ích.

Thánh lễ là trung tâm và chót đỉnh cuộc sống người Ki-tô Công giáo.  Trong Thánh lễ, chúng ta hiệp dâng lời cảm tạ, tôn vinh Thiên Chúa, và xin những ơn lành hồn xác. Để hiệp dâng một cách sốt sắng, thứ nhất chuẩn bị tinh thần: đến nhà thờ sớm để có thời giờ đọc những bài tóm tắt Kinh Thánh trong tờ Tin mừng. 

Thứ hai: cùng với mọi người đọc các kinh và những phần trong Thánh lễ một cách sốt sắng, như Kinh Cáo mình, Kinh Tin kính, Kinh Lạy Cha, đồng thời cùng hát với một tâm hồn dâng hiến.

Thứ ba, chú ý lắng nghe, suy niệm Lời Chúa và bài giảng.  Sau cùng rước Mình Thánh Chúa một cách tôn kính, và dâng lời tạ ơn Chúa một cách chân thành. Xin Thiên Chúa giúp chúng ta luôn được kết hợp mật thiết với Chúa và với mọi người trong sự tinh thần cảm tạ và hiệp dâng Thánh lễ.  Xin Chúa cũng ban những ơn ích qua Bí tích Thánh Thể, để can đảm sống Lời Chúa trong đời sống hàng ngày, hưởng một tuần trong bằng an và ân sủng của Chúa.


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....