Thứ Bảy, 8 tháng 7, 2023

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Thứ Mười Bốn Thường Niên. Năm A_2023

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Mười Bốn. Năm A. Số 949

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. Dcr. 9, 9-10. Ngôn sứ Da-ca-ri-a kêu mời dân Chúa vui mừng vì Chúa Kitô sẽ đem bình an hạnh phúc đến cho họ.  Người là Vua uy quyền nhưng cũng rất hiền lành khiêm tốn.  Đó là nội dung bài đọc này. 

Bài Đọc 2. Rm. 8, 9-13. Trong đoạn thư này, thánh Phaolô nhắc chúng ta đã thuộc về Chúa Thánh Thần, không được sống theo xác thịt vì nó đưa đến sự chết.  Phải luôn sống theo Thánh Thần để Người dẫn đưa chúng ta đến cõi sống muôn đời.

Tin Mừng. Mt. 11, 25-30. Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cảm tạ Thiên Chúa Cha vì đã thương cho ‘’kẻ bé mọn’’ là người nghèo khó, tội lỗi, đón nhận Tin mừng.  Và Người kêu gọi chúng ta sống hiền lành khiêm tốn như Người.  Đó là ý nghĩa của bài Tin Mừng hôm nay.  

Đáp ca. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con,
               con sẽ chúc tụng danh Chúa đến muôn đời.
    

Kinh Thánh Tuần Tới: Is. 55, 10-11; Rm. 8, 18-23; Mt. 13, 1-9. 

Suy Niệm.

"Hãy học cùng Ta." Đó là lời của Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đến học nơi Ngài, và bài học Chúa dạy là: "Hiền lành và khiêm nhường." Chúa Giê-su là Thiên Chúa nhưng đã tự hạ mình mặc lấy thân phận thấp hèn như chúng ta trừ tội lỗi. Trong bữa Tiệc Ly, Ngài đã quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ. Thiên Chúa đã quỳ trước mặt nhân loại và rửa chân cho con người. Thật là một sự khiêm nhường sâu thẳm. Khiêm tốn như Chúa Giêsu không phải là hèn nhát, nhưng chứng tỏ sự can đảm và cương quyết hy sinh phục vụ. Khiêm tốn như Chúa Giêsu không phải là nô lệ, nhưng là một cử chỉ đầy nhân từ và yêu thương.  Thiên Chúa xuống trần vì yêu thương và muốn cứu rỗi mọi người.  Hiền lành và khiêm nhường là khuôn mặt của Thiên Chúa. Vì thế những ai hiền lành và khiêm hạ thì trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa. Là những Ki-tô hữu chúng ta cần học Thầy Giêsu suốt đời. Cần từ bỏ tự cao và kiêu căng để Chúa Giêsu có thể đổ sự khôn ngoan của Thiên Chúa vào trong tâm hồn chúng ta. Cần sống hiền lành và khiêm tốn để yêu thương và hy sinh phục vụ như Ngài. Chỉ như thế Thầy Giêsu mới mạc khải và dẫn đưa chúng ta vào thế giới của Thiên Chúa.

Reflection.

Zechariah 9:9-10. In today’s first reading, the prophet shocked the Israelites by telling them that the Messiah would not need a royal animal but would come to Jerusalem in a surprising way--on a donkey. Riding this way was a sign of peace. The Messiah would banish all weapons and military campaigns. He would "proclaim peace to the nations." Do you want to follow Jesus, the man of peace? What attitudes toward others do you want to adopt in order to be a person of peace?

Romans 8:9,11-13. If we watch too many TV commercials, we easily forget that there is more to us than what we eat, what we wear, or what we drive. Paul reminds us that we are not "debtors to the flesh." We concentrate on the Spirit of God, who gives us the gift of everlasting life. We are called to "put to death" deeds of selfishness and greed. How can you nourish your mind and your spirit this summer?

Matthew 11:25-30In today’s Gospel, Jesus assures us that he is "gentle and humble of heart." This gentleness is not weakness, but the strength to accept us as we are, as well as the strength to help and save us. Jesus tells us that we are to be like him in this gentleness and humility. This does not mean being a pushover. It means being patient with and respectful to others, being a peacemaker, as Jesus was. It means accepting others as they are and trying to help them become even better. What does being humble mean?  (The word humble comes from the Latin word humus, meaning "earth" or "down to earth"?  That is what humility is!) How will you be humble today? How will you be gentle to yourself and others?

Lời Chúa Và Ý Lễ Trong Tuần.           

Thứ Hai.   St. 28, 10-22; Mt. 9, 18-26.  Lh. Maria

Thứ Ba.    St. 32, 23-33; Mt. 9, 32-38.  Lh. Phanxico
Thứ Tư.    St. 41, 55-57; Mt. 10, 1-7.    Lh. Anna Sáu/Gđ. Chị Liên
Thứ Năm. St. 44, 18-29; Mt. 10, 7-15. Lh. Maria
Thứ Sáu.  St. 46, 1-30; Mt. 10, 16-23. Lh. Đa minh
Thứ Bảy. 5 giờ chiều.  Lh. Maria – Lh. Teresa –Lh. Giuse/Gđ. Chị Liên
Chúa Nhật. 8&10. 2 Lh.Maria – Lh. Teresa
                              Lh.Maria/Gđ. Trần Thu

Phụng Vụ Tuần Này

         Đọc Lời Chúa                           Cho Rước Mình Thánh                    

5. Ng. Danh Nhân/Ng. Ngọc Yến   Sơ Liên/ Ng. Th Ban
8. Lê Huy Bình/Lê Thị Hiên            Sơ Liên/Sơ Bích Phượng/ Ng. Tr Trực
10. Lê Đ. Phong/Ngô Thủy Tiên    Sơ Bạch Tuyết/ Ng. Th Ban/Đoàn Th Nguyệt

Phụng Vụ Tuần Tới


5. Ng. Hưng Thịnh/Lâm Đỗ                  Sơ Nguyễn Liên/ Ng. Th. Ban
8. Ng. Thành Chung/Trần Thị Tho       Sơ Liên/Sơ Bích Phượng/ Ng. Tr Trực
10. Ng. Thanh Ban/Phạm Lan Thanh  Ng. Thanh Ban/Ng. Trường Giang/Ng.Tr Hải

Tài Chánh.

Quĩ Điều Hành. $4,383

Quĩ Xây Dựng. Các gia đình:

Nguyễn Xuân Hương 200
Gđ. #80                      100
Đỗ David                      50
Tổng cộng:             $350

Hân Hoan Chào Mừng. 

Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện trong Thánh lễ hôm nay. Những gia đình nào mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Giờ Tôn Sùng Thánh Thể.

Giờ tôn sùng Thánh Thể Chúa Ki-tô Thứ Bảy tuần tới, ngày 15, sẽ do Hội đồng Mục vụ và Ban Bảo trì phụ trách. Xin mọi người tham dự để cùng thể hiện tình yêu và lòng tôn sùng Chúa Giê-su trong Bí tích Thánh Thể, hồng ân cao quí mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại. 

Lớp Giáo Lý Dự Tòng.

Sẽ có lớp giáo lý cho những người muốn biết, tìm hiểu và gia nhập Giáo hội Công giáo vào Tháng 9.  Xin ghi tên và những chi tiết cá nhân vào danh sách cuối nhà thờ. Hay nếu ai biết người muốn gia nhập đạo Công giáo, xin cho biết tên và số điện thoại để liên lạc.  Chân thành cám ơn.

Lớp Giáo Lý Chuẩn Bị Hôn Nhân.

Sẽ có lớp giáo lý chuẩn bị hôn nhân vào Tháng 9.  Nếu muốn theo học, xin vui lòng ghi tên và chi tiết cá nhân vào danh sách cuối nhà thờ.  Sẽ không có lớp chuẩn bị hôn nhân cho từng cá nhân. 

Cắt Cỏ Và Bảo Trì Mùa Hè

Giáo xứ cần nhiều người hy sinh thời giờ phụ giúp công tác cắt cỏ, làm sạch sẽ và bảo trì nhà thờ, hội trường và khu vực chung quanh trong mùa hè này. Xin liên lạc với anh Danh, số điện thoại: 918-408-6574, để biết thêm chi tiết, công việc và ngày giờ. Xin Thiên Chúa trả công ban nhiều ơn lành cho sự hy sinh của mọi người.

Xin Chú Ý! 

Để giữ sự trang nghiêm và tôn kính, khi tham dự Thánh lễ không xử dụng điện thoại và những máy điện tử trong nhà thờ.  Không nói chuyện ồn ào một cách bất kính trong nhà thờ. Xin xử dụng khu vực phía cuối nhà thờ.  Không nhai xinh-gôm trong nhà thờ. Không dập tàn thuốc chung quanh khu vực nhà thờ.  Để gìn giữ sự sạch sẽ, xin vui lòng không mang nước, thức ăn vào nhà thờ. Không bỏ giấy lau tay vào bồn cầu. Cám ơn sự chú ý và hợp tác của mọi người.

Dòng Nữ Đa Minh, Houston, Texas.

Dòng nữ Đa Minh Việt Nam, tại thành phố Houston, tiểu bang Texas, địa chỉ: 5250 Gasmer Drive. Houston, Texas 77035, đang tuyển những tân sinh.  Nếu muốn biết chi tiết, xin liên lạc với sơ phụ trách ơn gọi Catherine Teresa Duyên Anh Bùi, điện thoại 713-723-8250 (ext. 120), hay email: vocation@dsmip.org hay điền vào mẫu tham vấn trong mạng: https://houstondominicans.org/inquiry.

Đại Hội Thánh Mẫu Tại Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.  

Theo mạng của tỉnh dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc,  Missouri,  đại hội Thánh Mẫu năm nay sẽ được tổ chức từ mùng 3 đến 6, tháng 8. Đây là dịp đặc biệt cho người Việt từ mọi nơi trên thế giới qui tụ lại để tôn vinh Thiên Chúa, qua lòng sùng kính Đức Maria.  Và có cơ hội tham dự những buổi thuyết trình, hội thảo và chia sẻ những đề tài về tôn giáo, đức tin và thăng tiến đời sống hôn nhân gia đình.  Xin chuẩn bị thời giờ và công việc để tham dự. 


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....